KNAW

Organisatie

Dienst Landelijk Gebied - DLG

Behoort tot Ministerie van Economische Zaken
Acroniem DLG
Adres Herman Gorterstraat 5, 3511 EW Utrecht
Routebeschrijving Google Maps
Postadres Postbus 20021, 3502 LA Utrecht
Telefoon +31-30-2756600
Fax +31-30-2756999
URL http://www9.minlnv.nl/servlet/page?_pageid=641&_dad=portal30&_schema=PORTAL30
Taak De Dienst Landelijk Gebied (DLG) zoekt altijd naar samenwerking en oplossingen die passen bij de (bestuurlijke) wensen en de eigenschappen van het gebied. Bij het inrichten van groene gebieden voor recreatie, natuur, water of landbouw, vertaalt DLG abstract beleid naar uitvoering in concrete projecten. Hiervoor verwerft de dienst gronden, richt die grond opnieuw in en draagt het gebied vervolgens over aan gebiedsbeherende instanties en individuele agrariërs.
Ook brengt DLG geldstromen bij elkaar en heeft de dienst inzicht in subsidiemogelijkheden. DLG werkt binnen één opdracht voor meerdere overheden. Met de hulp van het uitgebreide netwerk van overheden en organisaties worden projecten gerealiseerd.
DLG is een agentschap van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit(LNV). De dienst werkt voor bestuurlijke opdrachtgevers en voert ook wettelijke taken uit.

Lopend onderzoek

(het meest recente onderzoek is bovenaan geplaatst)
Financier Ruimte in transitie: planning, kennis en actie in het metropolitanelandschap

Afgesloten onderzoek

Classificatie


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie