KNAW

Organisatie

NWO Stichting Nationale Computer Faciliteiten - NCF opgeheven

Behoort tot NWO Exacte Wetenschappen - EW
Behoort tot Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - NWO
Acroniem NWO-NCF
Adres Borneo Gebouw, Anna van Saksenlaan 51, 2593 HW Den Haag
Routebeschrijving Google Maps
Postadres Postbus 93575, 2509 AN Den Haag
Telefoon +31-70-3440700
Fax +31-70-3440946
URL http://www.nwo.nl/ncf
Email ncf -at- nwo. nl
Taak De stichting Nationale Computerfaciliteiten (NCF) is een onafhankelijke stichting onder de paraplu van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). NCF is opgericht in 1990 met het doel om strategisch wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken en te stimuleren door geavanceerde ICT-faciliteiten beschikbaar te stellen voor excellente onderzoekers. Traditioneel betekent dit het faciliteren van supercomputervoorzieningen aan onderzoekers aan Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstituten. Sinds een aantal jaren heeft NCF haar terrein verbreed met de financiering van reken- en data-opslagfaciliteiten, als onderdelen van het Nederlandse Science Grid. Met partners Nikhef en NBIC voert NCF tevens het BIG GRID project uit, wat in het kader van grote researchinfrastructuren de inrichting van een dergelijk science grid voor ogen heeft. NCF is penvoerder van het BIG GRID project. De organisatie van NCF bestaat in feite uit drie hoofdcomponenten:
-het stichtingsbestuur
-het bureau onder leiding van Patrick Aerts
-de commissie Wetenschappelijk Gebruik Supercomputers (WGS)
Aanvulling Beƫindiging en overdracht van activiteiten NCF: Vanaf 1 januari 2012 zijn de activiteiten van NCF grotendeels ondergebracht bij NWO Exacte Wetenschappen, discipline informatica, onder andere rekentijd.

Lopend onderzoek

Afgesloten onderzoek

Classificatie

D16000 Informatica

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie