KNAW

Organisatie

Trimbos-instituut

Adres Da Costakade 45, 3521 VS Utrecht
Routebeschrijving Google Maps
Postadres Postbus 725, 3500 AS Utrecht
Telefoon +31-30-2971100
Fax +31-30-2971111
URL http://www.trimbos.nl
Email info -at- trimbos. nl
Taak Het Trimbos-instituut is het landelijk kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg. Het Trimbos-instituut bevordert de kwaliteit van leven door het ontwikkelen en toepassen van kennis over geestelijke gezondheid, verslaving en lichamelijke ziektes die daarmee samenhangen. Kerntaken: -Beleidsmakers, politici en professionals informeren over de geestelijke gezondheid van de Nederlandse bevolking. -Monitoren en signaleren van psychische en verslavingsproblemen. -Onderzoek doen naar de organisatie, toegankelijkheid, kwaliteit en effectiviteit van preventie en hulpverlening. -Ontwikkelen van nieuwe methoden, protocollen, richtlijnen en programma's voor preventie, behandeling en organisatie van de zorg. -Cursussen en trainingen geven op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg en de verslavingszorg, om hulpverleners te ondersteunen bij de verbetering van de kwaliteit van hun werk. -Voorlichting geven over psychische problemen en over alcohol, roken en drugs.

Personen

Directie / Management Prof.dr. R.C.M.E. Engels
Directie / Management Drs. P.D. Geradts
Programmaleider / Groepsleider Dr. B.J.F. Boon
Programmaleider / Groepsleider Dr. G.C. Franx
Programmaleider / Groepsleider Dr.ir. R. de Graaf
Programmaleider / Groepsleider Drs. N.E. van Hasselt
Programmaleider / Groepsleider Dr. J.D. Kroon
Programmaleider / Groepsleider Dr. M.W. van Laar
Programmaleider / Groepsleider K.M. Martin Abello
Programmaleider / Groepsleider Drs. R. van der Most
Programmaleider / Groepsleider A.M.C. Pijnappel-Kok
Programmaleider / Groepsleider Prof.dr. A.M. Pot
Programmaleider / Groepsleider Drs. F.B. Trautmann

Lopend onderzoek

Afgesloten onderzoek

Classificatie


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie