KNAW

Organisatie

Sociaal en Cultureel Planbureau - SCP

Behoort tot Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - VWS
Acroniem SCP
Adres Rijnstraat 50, 2515 XP Den Haag
Routebeschrijving Google Maps
Postadres Postbus 16164, 2500 BD Den Haag
Telefoon +31-70-3407000
Fax +31-70-3407044
URL http://www.scp.nl
Email info -at- scp. nl
Taak 1. Het verrichten van wetenschappelijke verkenningen met het doel te komen tot een samenhangende beschrijving van de situatie van het sociaal en cultureel welzijn hier te lande en van de op dit gebied te verwachten ontwikkelingen.
2. Het bijdragen tot een verantwoorde keuze van beleidsdoeleinden en wegen om deze te bereiken.
3. Evaluatie van interdepartementaal beleid op het gebied van sociaal en cultureel welzijn. Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan de samenhang tussen ontwikkelingen onderling; zowel actuele als langlopende ontwikkelingen

Personen

Directie / Management Dr. R.V. Bijl
Directie / Management Prof.dr. K. Putters
Programmaleider / Groepsleider Dr. J.C. Vrooman

Lopend onderzoek

(het meest recente onderzoek is bovenaan geplaatst)
Opdrachtgever Evaluatieonderzoek WMO prestatievelden 7,8,9
Penvoerder Zorgbiografieën van ouderen
Penvoerder Ervaren kwaliteit van leven
Penvoerder Kunstminnend Nederland
Penvoerder EU Kids Online: fase 3
Alle lopend onderzoek..

Afgesloten onderzoek

Classificatie


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie