KNAW

Organisatie

Alterra

Behoort tot Wageningen University & Research centre
Adres Gaia, Droevendaalsesteeg 3, 6708 PB Wageningen
Routebeschrijving Google Maps
Postadres Postbus 47, 6700 AA Wageningen
Telefoon +31-317-480700
Fax +31-317-419000
URL http://www.wageningenur.nl/en/Expertise-Services/Research-Institutes/alterra.htm
Taak Alterra is hèt kennisinstituut voor de groene leefomgeving. Alterra maakt deel uit van Wageningen University & Research centre en levert expertise op het gebied van de groene ruimte en het duurzaam maatschappelijk gebruik ervan: kennis van water, natuur, biodiversiteit, klimaat, landschap, bos, ecologie, milieu, bodem, landschap, land- en ruimtegebruik, geo-informatie, remote sensing, stedelijk groen, recreatie. Alterra verricht strategisch en toegepast onderzoek ten behoeve van beleid, beheer en ontwerp van de groene ruimte op lokale, nationale en internationale schaal. Enerzijds gaat het hier om vernieuwend, interdisciplinair en interactief onderzoek van complexe problemen in de sfeer van de groene ruimte, anderzijds leveren we kant en klaar toepasbare kennis en expertise om praktijkproblemen snel en adequaat op te lossen. Om ons onderzoek goed te kunnen uitvoeren beschikken we over zowel een brede expertise als een scala aan faciliteiten zoals laboratoria, databases en DNA-technieken.

Personen

Bijzonder hoogleraar Prof.dr.ir. P.J. van den Brink
Bijzonder hoogleraar Prof.dr. W.P. Cofino
Bijzonder hoogleraar Prof.dr.ir. P. Vellinga
Directie / Management Ir. A.H. de Bruin
Directie / Management Prof.dr. W.P. Cofino
Directie / Management Dr.ir. H.M.C. van Holsteijn
Directie / Management C.C. Karman
Programmaleider / Groepsleider drs. R.J. Bink
Programmaleider / Groepsleider Dr.ir. W. de Haas
Programmaleider / Groepsleider ir.ing. T. van Hattum
Programmaleider / Groepsleider Prof.dr.ir. E.J. Moors
Programmaleider / Groepsleider Dr.ir. G.J. Reinds
Programmaleider / Groepsleider Dr. C. van der Salm
Programmaleider / Groepsleider Ir. T.P. van Tol-Leenders
Programmaleider / Groepsleider Prof.dr.ir. P.F.M. (Piet) Verdonschot
Programmaleider / Groepsleider ir. F.F. van der Zee

Lopend onderzoek

Afgesloten onderzoek

Classificatie


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie