KNAW

Organisatie

Raadscommissie voor Gezondheidsonderzoek - RGO

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Behoort tot Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - VWS
Acroniem RGO
Adres Parnassusplein 5, 2511 VX Den Haag
Routebeschrijving Google Maps
Postadres Postbus 16052, 2500 BB Den Haag
Telefoon +31-70-3407521
Fax +31-70-3407524
URL http://www.gezondheidsraad.nl/nl/over-ons/de-raad/commissies-beraadsgroepen/raadscommissie-voor-gezondheidsonderzoek
Email bureau -at- rgo. nl
Taak De Raadscommissie voor Gezondheidsonderzoek (RGO) is een commissie van de Gezondheidsraad en heeft tot taak de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), en van Economische Zaken (EZ) te adviseren over prioriteiten in en de infrastructuur op het gebied van het gezondheidsonderzoek en het gezondheidszorgonderzoek in ons land, en over de technologieontwikkeling die hiermee verband houdt.
Aanvulling Uitgebrachte adviezen: Advies stimuleringsprogramma Aids-onderzoek (nr. 1). Ontwikkelingsgeneeskunde (nr. 2). Enkele kanttekeningen bij de nota onderzoekbeleid volksgezondheid (nr. 3). Medical Technology Assessment (nr. 4). Kwaliteitsbewaking in het gezondheidsonderzoek (nr. 5). Kwaliteit van zorg 'Terreinverkenning en prioriteiten voor wetenschappelijk onderzoek' (nr. 6). Chronische aandoeningen: Prioriteiten voor Onderzoek (nr. 7). Preventie-onderzoek: een interim advies (nr. 8). Brede analyse gezondheidsonderzoek 1 en 2 (nrs. 9, 10). Gezondheidszorgonderzoek (nr. 11). Brede analyse Gezondheidsonderzoek (nr. 12). Prioriteiten voor preventieonderzoek (nr. 13). Revalidatieonderzoek (nr. 14). Medical Technology Assessment, deel 1 (nr. 15) Orphan Drugs (nr. 16). Briefadvies Platform MTA-onderzoek (nr. 17). Biomedical Primate Research Centre (nr. 18). Onderzoek geestelijke gezondheidszorg en geestelijke volksgezondheid (nr. 19). Medical Technology Assessment, deel 2 (nr. 20). Werkplaatsfunctie buiten het academisch ziekenhuis (nr. 21). Contextwerking in de Geneeskunde (nr. 22). Rapport van het Platform HTA Programma's doelmatigheidsonderzoek (nr. 23). Antibiotica-resistentie (nr. 24). Jaarverslag 1999 (nr. 25). The effect of Context in Health Care (nr. 26). Sportgezondheidszorg - Sport en bewegen (nr. 27). Pijnonderzoek (nr. 28). HIV-surveillance in Nederland (nr. 29). Rapport van het Platform HTA - Stimulering HTA in Nederland (nr. 30). Inventory of the Medical and Health Research Systems in eight countries (nr. 31). Preventieonderzoek (nr. 33). Onderzoek Verpleging & Verzorging (nr. 34). Nieuwe toepassingen van genetische kennis in de gezondheidszorg, Welke kennis is nodig? (nr. 35). Advies Knarsende Schakels; Technologische innovatie en gezondheidszorg (nr. 36). Onderzoek in de Traumazorg (nr. 37). Advies kennisinfrastructuur Public Health: Kennisverwerving en kennistoepassing (nr. 39). Advies Kennisinfrastructuur Infectieziekten (nr. 40). Advies Onderzoek Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (nr. 41). Advies Onderzoek Fysiotherapie (nr. 42). Advies Gehooronderzoek (nr. 43). Advies onderzoek Verzekeringsgeneeskunde (nr. 44). Advies HTA-onderzoek; Organisatie van het HTA-onderzoek (nr. 45). Jaarbericht Genomics nr. 1 (nr. 47). Onderzoek Patientveiligheid (nr. 48). Beperkingen en Mogelijkheden; Onderzoek bij mensen met een verstandelijke beperking (nr. 49). Kennisinfrastructuur Farmaceutische Zorg (nr. 51). Onderzoeksagenda Medische Biotechnologie (nr. 53). Onderzoek medische zorg voor ouderen (nr. 54). Translationeel onderzoek in Nederland; Van kennis naar kliniek (nr. 55). Patiƫntenparticipatie in gezondheidsonderzoek (nr. 56). Onderzoek dat ertoe doet. De responsiviteit van universitair medische centra op vraagstukken in volksgezondheid en gezondheidszorg (nr. 57). Ouderdom komt met gebreken; Geneeskunde en zorg bij ouderen met multimorbiditeit (nr 2008/01). Synthetische biologie: kansen creƫren (nr 2008/19); Van gegevens verzekerd. Kennis over de volksgezondheid in Nederland nu en in de toekomst (nr. 58); Gezond zorgonderzoek. De toekomst van het gezondheidszorgonderzoek in Nederland (nr. 59); Briefadvies Vierde preventieprogramma (nr. 60). Boter bij de vis. Over matching van Europese subsidies voor gezondheidsonderzoek (nr. 61); Kind en ziekte: onderzoek voor gezondheid (nr. 62), Waar voor ons geld. Beslissen over publieke investeringen in gezondheidsonderzoek (2010/16), Gezondheidsonderzoek aan hogescholen (2010/17), Medische producten: nieuw en nodig! Een investeringsagenda voor onderzoek naar innnovatieve en relevante medische producten (2011/01), Broodnodig. De ontwikkeling van kennis voor de openbare geestelijke gezondheidszorg (2011/02), Op weg naar evidence based toezicht. Het onderzoek naar de effecten toezicht door de IGZ (2011/03).

Personen

Directie / Management Dr. J.N.D. de Neeling

Afgesloten onderzoek

(het meest recente onderzoek is bovenaan geplaatst)
Samenwerking Changing the health research system. Patient participation in health research

Classificatie


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie