KNAW

Organisatie

Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law (v/h NILOS)

Behoort tot Afdeling Internationaal en Europees Recht - IER
Behoort tot Departement Rechtsgeleerdheid
Behoort tot Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie - REBO
Behoort tot Universiteit Utrecht
Acroniem UCWOSL
Adres Achter Sint Pieter 200, 3512 HT Utrecht
Routebeschrijving Google Maps
Telefoon +31-30-2538050
Fax +31-30-2537226
URL http://www.uu.nl/ucwosl
Email wateroceansandsustainability -at- uu. nl
Taak In het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability is het onderzoeksprogramma Water en Duurzaamheid ondergebracht. Dit programma richt zich op de vraag welke bijdrage het recht kan leveren aan een duurzaam en billijk beheer van oceanen, zoetwatersystemen en delta s op basis van gedeelde verantwoordelijkheden en ten behoeve van een billijke verdeling van de aan oceanen en zoetwatersystemen gelieerde natuurlijke hulpbronnen. Het onderzoek wordt verricht vanuit een normatief, een institutioneel en een instrumenteel perspectief en schenkt tevens aandacht aan conflictpreventie en beslechting. Het onderzoek is multidimensionaal van karakter, hetgeen betekent dat de verschillende disciplines binnen het recht in het programma zijn vertegenwoordigd en dat er wordt samengewerkt met andere disciplines.
Aanvulling Voorheen Centrum voor Omgevingsrecht en -beleid/NILOS.

Personen

Directie / Management Prof.mr.dr. H.F.M.W. van Rijswick

Lopend onderzoek

Afgesloten onderzoek

Classificatie


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie