KNAW

Organisatie

Research Institute SHARE

Behoort tot Universitair Medisch Centrum Groningen - UMCG
Behoort tot Rijksuniversiteit Groningen
Acroniem SHARE
Adres A. Deusinglaan 1, 9713 AV Groningen
Routebeschrijving Google Maps
Postadres Postbus 196, 9700 AD Groningen
Telefoon +31-50-3632868
Fax +31-50-3632406
URL http://www.rug.nl/share
Email share -at- umcg. nl
Taak Research Institute SHARE is onderdeel van de Graduate School of Medical Sciences van het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen.
De missie van SHARE is het onderzoek van factoren die gerelateerd zijn aan gezondheid, speciaal aan gezond ouder worden. Dit wordt bereikt door middel van onderzoek naar determinanten en gevolgen van veroudering, het voorkomen van ziekte, kwaliteit van leven, zorg en behandeling, maar ook door het opleiden van onderzoekers op het gebied van gezondheidsonderzoek.
SHARE omvat drie hoofdelementen, te weten:
1.SHARE onderzoek, dat wordt uitgevoerd binnen onderzoeksprogramma's, die elk hun eigen kernthema's hebben.
2.Een tweejarige Research Master Clinical and Psychosocial Epidemiology, die wordt gedragen door de afdelingen Epidemiologie, Gezondheidswetenschappen (secties Health Psychology en Public Health) en Sociale Psychiatrie.
3.Een PhD opleidingsprogramma voor alle promovendi die binnen SHARE met hun promotieonderzoek bezig zijn. Dat wil zeggen voor zowel AIO's, buitenlandse bursalen, clinici als 'buiten-promovendi'. Het doel is het doen van onderzoek en het promotietraject op maat te ondersteunen met ondermeer cursussen en vaardigheidstrainingen.

Personen

Directie / Management Prof.dr. R. Sanderman

Lopend onderzoek

Afgesloten onderzoek

Classificatie


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie