KNAW

Organisatie

Verwey-Jonker Instituut

Adres Kromme Nieuwegracht 4-6, 3512 HG Utrecht
Routebeschrijving Google Maps
Telefoon +31-30-2300799
Fax +31-30-2300683
URL http://www.verwey-jonker.nl/
Email secr -at- verwey-jonker. nl
Taak Het Verwey-Jonker Instituut is een onafhankelijk instituut voor onderzoek, advies en innovatie op sociaal-maatschappelijk terrein in Utrecht. Als opdrachtgever kunt u rekenen op wetenschappelijk onderbouwde, oplossingsgerichte en creatieve vormen van onderzoek en advisering. Daarbij laten we ons leiden door een sterk gevoel voor publieke relevantie. We doen dat op een integere en gedreven wijze, zonder winstoogmerk. Resultaten van ons onderzoek stellen we actief beschikbaar aan de samenleving met als doel: bijdragen aan een hogere kwaliteit van sociaal-maatschappelijk beleid, bestuur en uitvoering. Het Verwey-Jonker Instituut beschikt over een team van ruim dertig wetenschappers. Zij zijn inhoudelijk sterk en beheersen een breed scala aan kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksvormen. Het instituut is gericht op expertiseopbouw en kennisdeling. We hebben speciale ervaring met onderzoek naar moeilijk bereikbare bevolkingsgroepen. Onze onderzoekers zijn scherp op nieuwe ontwikkelingen, hebben begrip voor sociale dilemma's en problemen en dragen daarmee bij aan rationeel beleid en effectieve uitvoering. Ons onderzoek naar sociale problemen en kansen speelt zich af in meerdere domeinen van de samenleving. U kunt ons inschakelen voor onderzoek op deze terreinen: 1. Sociale vitaliteit en veiligheid 2. Jeugd, opvoeding en onderwijs 3. Maatschappelijke participatie 4. Diversiteit 5. Internationalisering van beleid
Aanvulling Our research work is commissioned by local, provincial, national, European and international clients. Our most important clients are ministries, provincial governments and municipalities, social entrepreneurs and social partners, as well as other groups, such as patients' organisations. Through an ongoing stream of European and International research projects, the Institute maintains an international network for social and societal research.

Personen

Directie / Management Prof.dr. J.C.J. Boutellier
Directie / Management Mr. R. Limpens
Programmaleider / Groepsleider Dr. F.B.J. de Meere

Lopend onderzoek

Afgesloten onderzoek

Classificatie


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie