KNAW

Organisatie

Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer STOWA

Adres Stationsplein 89, 3818 LE Amersfoort
Routebeschrijving Google Maps
Postadres Postbus 2180, 3800 CD Amersfoort
Telefoon +31-33-4603200
Fax +31-33-4603201
URL http://www.stowa.nl
Email stowa -at- stowa. nl
Taak De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis die nodig is om de opgaven waar waterbeheerders voor staan, goed uit te voeren. Denk aan klimaatadaptatie, een goede implementatie en uitvoering van de KRW en veilige regionale waterkeringen. De kennis kan liggen op toegepast technisch, natuurwetenschappelijk, bestuurlijk-juridisch en sociaal-wetenschappelijk gebied.

Personen

Directie / Management Ir. J.J. Buntsma

Lopend onderzoek

Afgesloten onderzoek

Classificatie


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie