KNAW

Organisation

Department of Public Health in Limburg-Noord

Pagina-navigatie:


Update content


Part of GGD Nederland
Address Drie Decembersingel 50, 5921 AC Blerick
Get directions Google Maps
Postal address Postbus 1150, 5900 BD Venlo
Phone +31-88-1191200
Fax +31-88-1191300
URL http://www.vrln.nl
Email info -at- vrln. nl
Mission Achieve more value in safety and health by working together.
Addition De Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) is ingericht om belangrijke onderdelen van de openbare veiligheid en de openbare gezondheidszorg beter te organiseren. Binnen de VRLN werken in gezamenlijkheid de Brandweer, GHOR, CMA en GGD Limburg-Noord. Zij kunnen dit echter niet alleen en functioneren als brede netwerkorganisatie met overheden, bedrijven en burgers. Daarnaast is de Veiligheidsregio Limburg-Noord een samenwerkingsverband van politie, Brandweer, GHOR, Gemeenten, Defensie, Waterschappen, Prorail en de GGD. Het doel van de samenwerking is dat alle partijen gezamenlijke voorbereidingen treffen en dat de aanpak van een ramp of crisis gecoördineerd tot stand komt. Uitgangspunt daarbij is dat de wettelijke taken en bevoegdheden van alle betrokkenen intact blijven. Als samenwerkende partij van en voor de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg biedt de Veiligheidsregio diensten aan op het terrein van rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweer, GGD/gezondheid en sociale veiligheid. De VRLN adviseert gevraagd en ongevraagd, regisseert, organiseert, faciliteert en voert activiteiten uit.

People

Management H. Marell

Completed research

Classification

D23000 Medicine
D24000 Health sciences

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation