KNAW

Organisatie

Onderzoekschool Milieuwetenschappen - SENSE

Behoort tot Vrije Universiteit Amsterdam
Acroniem SENSE
Adres De Boelelaan 1087, 1081 HV Amsterdam
Routebeschrijving Google Maps
Telefoon +31-20-5989532
Fax +31-20-5989553
URL http://www.sense.nl
Email ad. van. dommelen -at- vu. nl
Taak De wetenschappelijke missie van de Onderzoekschool SENSE is het bevorderen van een geïntegreerd begrip van veranderingen in het milieu (environmental change) door bestudering van zowel de mechanismen die de veranderingen teweeg brengen als de consequenties die de veranderingen met zich mee brengen. Om deze missie te volbrengen zijn de onderwijs- en onderzoekprogramma's van SENSE gericht op de ontwikkeling en verbetering van wetenschappelijke concepten en methoden die nodig zijn voor een effectief monodisciplinair en multidisciplinair begrip van milieuveranderingen. SENSE streeft ernaar om zowel in de wetenschappelijke gemeenschap als in de bredere maatschappij het bewustzijn te bevorderen van de noodzaak voor interactie en samenwerkingtussen de sociaal-economische wetenschappen en de natuurwetenschappen op het gebied van het milieu, zowel nationaal als internationaal.

Personen

Directie / Management Dr. A. van Dommelen
Directie / Management Prof.dr.ir. J.L. Legler
Directie / Management Prof.dr.ir. H.H.M. Rijnaarts
Directie / Management Prof.dr. E. (Ernst) Worrell
Programmaleider / Groepsleider Dr.ing. M.M.C. Gulickx (MSc)
Programmaleider / Groepsleider Dr. A. Gupta

Lopend onderzoek

Afgesloten onderzoek

Classificatie


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie