KNAW

Organisatie

Holland Research School of Molecular Chemistry - HRSMC

Behoort tot Universiteit van Amsterdam
Acroniem HRSMC
Adres Science Park 904, 1098 XH Amsterdam
Routebeschrijving Google Maps
Postadres Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam
Telefoon +31-20-5256956
Fax +31-20-5256456
URL http://www.hrsmc.nl
Email hrsmc-science -at- uva. nl
Taak De onderzoekschool HRSMC heeft tot taak: a. Het bevorderen van de afstemming, de coördinatie en de kwaliteit van de wetenschapsbeoefening op het gebied van de structuur en de reactiviteit van moleculen. b. De selectie, opleiding, begeleiding en beoordeling van promovendi die zijn toegelaten tot de onderzoekschool voor het verrichten van onderzoek op het gebied van de structuur en reactiviteit van moleculen, de vaststelling van de onderzoekprogramma's alsmede de vaststelling van de kwalitatieve selektie-eisen voor toelating tot de onderzoekschool. c. Het (doen) verzorgen van cursussen, seminaria, colloquia, gastcolleges, publikaties, conferenties en al hetgeen in dit kader wenselijk wordt geacht.

Personen

Directie / Management Prof.dr. W.J. Buma
Directie / Management Drs. H.E. Zwaan-van der Plas

Lopend onderzoek

(het meest recente onderzoek is bovenaan geplaatst)
Samenwerking Bio-inspired molecular rectifier for artificial photosynthesis

Afgesloten onderzoek

Classificatie


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie