KNAW

Organisatie

Wageningen UR Livestock Research

Behoort tot Wageningen University & Research centre
Adres Zodiac, De Elst 1, 6708 WD Wageningen
Routebeschrijving Google Maps
Postadres Postbus 338, 6700 AH Wageningen
Telefoon +31-317-483953
URL http://www.wageningenur.nl/en/Expertise-Services/Research-Institutes/livestock-research.htm
Email info. livestockresearch -at- wur. nl
Taak Fundamenteel, innovatief onderzoek en praktische oplossingen voor een duurzame en renderende veehouderij.

Personen

Directie / Management Ir. A. de Veer
Programmaleider / Groepsleider ir. W.J.A. Hanekamp
Programmaleider / Groepsleider Dr.ir. B.G. Meerburg (MBA)
Programmaleider / Groepsleider Dr.ir. H.A.M. Spoolder
Programmaleider / Groepsleider D.Z. van der Vegte

Lopend onderzoek

(het meest recente onderzoek is bovenaan geplaatst)
Samenwerking VarkensNET
Samenwerking Proeftuin Natura 2000 Overijssel
Samenwerking Kleine herkauwers
Samenwerking Duurzame zuivelketen - AF12133
Samenwerking Biogas, Energizing the Countryside (Biogas ETC)
Alle lopend onderzoek..

Afgesloten onderzoek

Classificatie


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie