KNAW

Organisatie

Leerstoelgroep Bodemtechnologie opgeheven

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Behoort tot Agrotechnology & Food Sciences Group
Behoort tot Wageningen University
Behoort tot Wageningen University and Research centre
Adres Mansholtlaan 10, 6708 PA Wageningen
Routebeschrijving Google Maps
Telefoon +31-317-482066
Fax +31-317-484819
URL http://www.aenf.wau.nl/gbw/
Email secretariaat -at- user. aenf. wag-ur. nl
Taak De leerstoel Bodemtechnologie is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het terrein van de bewerking van grond, in het bijzonder ten aanzien van: het veranderen van mechanische en fysische bodemeigenschappen en bodemstructuren d.m.v. technische ingrepen, met speciale aandacht voor het effect van bewust minimale bewerking en, waar nodig, het realiseren van een hoge kwaliteit; de effecten van bewerking, of het nalaten daarvan, op de productiviteit en duurzaamheid van het bodemgebruik; nieuw te ontwikkelen bewerkingsmethoden die optimale fysische, chemische en biologische condities leveren voor zowel traditionele als niet-traditionele teeltsystemen, die door nieuwe maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen mogelijk of noodzakelijk worden. Aan het voorgaande wordt op een zodanige wijze aandacht geschonken, dat goed wordt aangesloten bij die delen van de plantenteelt, bodemkunde,landbouwtechniek en cultuurtechniek, die in nauwe wisselwerking staan met de bewerking van grond.

Personen

Afgesloten onderzoek

Classificatie

A13000 Bodem
D15300 Fysische geologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie