KNAW

Organisatie

Leerstoelgroep Rurale Sociologie

Behoort tot WU Maatschappijwetenschappen
Behoort tot Wageningen University
Behoort tot Wageningen University and Research centre
Adres De Leeuwenborch, Hollandseweg 1, 6706 KN Wageningen
Routebeschrijving Google Maps
Telefoon +31-317-484507
Fax +31-317-485475
URL http://www.wageningenur.nl/en/Expertise-Services/Chair-groups/Social-Sciences/Rural-Sociology-Group.htm
Email office. sade -at- wur. nl
Taak Op het platteland en in de landbouw voltrekken zich op dit moment een aantal omvangrijke veranderingsprocessen. De vanzelfsprekendheden van vroeger verdwijnen, net als tal van beproefde routines, in rap tempo. Nieuwe praktijken, perspectieven, maar ook nieuwe problemen bakenen zich af. Dat alles roept tal van vragen op: wat is er gaande op de uiteenlopende schaalniveaus (bedrijf, regio, nationaal, supranationaal), wie zijn daarbij betrokken, waar liggen de uitwegen en de oplossingen. De rurale sociologie is bij uitstek de discipline die zich met dergelijke vraagstukken bezighoudt. Ze probeert te beschrijven en te expliciteren wat anderszins veelal onzichtbaar blijft. Ze zoekt naar oplossingen en uitwegen voor problemen die meestal schier onoplosbaar lijken. De rurale sociologie schuwt de theoretische vraagstukken niet: juist de complexe aard van landbouw en platteland nopen er telkenmale weer toe om de problemen ook langs de achterliggende theoretische dimensies te doordenken. Aan de leerstoelgroep Rurale Sociologie is een grote derde-geldstroomgroep gekoppeld. Deze groep verbindt steeds het theoretische met het praktische en is daarnaast sterk gericht op het (her-)ontwerpen van oplossingen voor allerlei praktische en beleidsmatige problemen. Voor veel jonge afgestudeerden is het een eerste kans, deze groep, om met betaald werk zinnige ervaringen op te doen.

Personen

Hoogleraar Prof.dr.ir. J.D. van der Ploeg
Hoogleraar Prof.dr.ir. J.S.C. Wiskerke
Universitair hoofddocent Dr.ir. B.B. Bock

Lopend onderzoek

Afgesloten onderzoek

Classificatie


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie