KNAW

Organisatie

Leerstoelgroep Bos- en Natuurbeleid

Behoort tot WU Omgevingswetenschappen
Behoort tot Wageningen University
Behoort tot Wageningen University and Research centre
Adres Gaia, Droevendaalsesteeg 3, 6708 PB Wageningen
Routebeschrijving Google Maps
Postadres Postbus 47, 6700 AA Wageningen
Telefoon +31-317-486192
Fax +31-317-419000
URL http://www.wageningenur.nl/en/Expertise-Services/Chair-groups/Environmental-Sciences/Forest-and-Nature-Conservation-Policy-Group.htm
Email office. fnp -at- wur. nl
Taak Missie: De missie van FNP is het onderzoeken en doceren van het bos- en natuurbeleid in brede zin om daarmee bij te dragen aan de groei van wetenschappelijke kennis en de opleiding van acedemici en professionals. Onderzoek: FNP richt zich op visies van overheden, terreinbeheerders, NGO's en bedrijfsleven als het gaat om waardering, behoud en duurzaam gebruik van bos en natuur. Het concept 'besluitvoerming' staat daarbij centraal. We besteden aandacht aan verschillende factoren die van invloed zijn op beslissingen die individuen binnen het bos- en natuurbeleid nemen, zoals politieke en sociaal-culturele 'spelregels' (procedures, contracten, omgangsvormen) enderzijds en wijdverbreide idee├źn, opvattingen en verhalen ('discoursen') anderzijds. Andersom besteden we ook aandacht aan de invloed van besluitvormers op die spelregels en discoursen. Deze wisselwerking tussen individuen en hun sociale omgeving, toegepast op het bos- en natuurbeleid, vormt de onderzoeksagenda van FNP. Voorbeelden van onderzoeksthema's zijn: nieuwe vormen van sturing (governance) in bos- en natuurbeleid, de rol van tijd en onzekerheid in bosbeheerplanning, duurzaam bosbeheer voor en door lokale gemeenschappen en opvattingen van burgers over natuurbeheer. Onderwijs: FNP draag bij aan de Bachelor en Master opleidingen Bos- en Natuurbeheer van Wageningen Universiteit, met name binnen de specialisatie beleid. Daarnaast is FNP-onderwijs ook onderdeel van andere opleidingen in Wageningen en geeft de leerstoelgroep mede vorm aan de Master opleiding European Forestry. Jaarlijks begeleidt FNP zo'n 200 studenten bij cursorisch en projectmatig onderwijs, bij thesisonderzoek en bij stages.

Personen

Hoogleraar Prof.dr. B.J.M. Arts
Universitair hoofddocent Dr. W.H. Dressler
Universitair hoofddocent Dr. E. Turnhout
Universitair hoofddocent Dr.ir. K.F. Wiersum

Lopend onderzoek

Afgesloten onderzoek

Classificatie

A24000 Bosbouw
D22400 Ecologie
D42200 Bestuurskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie