KNAW

Organisatie

Leerstoelgroep Bosecologie en Bosbeheer

Behoort tot WU Omgevingswetenschappen
Behoort tot Wageningen University
Behoort tot Wageningen University and Research centre
Adres Lumen, Droevendaalsesteeg 3, 6708 PB Wageningen
Routebeschrijving Google Maps
Postadres Postbus 47, 6700 AA Wageningen
Telefoon +31-317-486195
URL http://www.wageningenur.nl/en/Expertise-Services/Chair-groups/Environmental-Sciences/Forest-Ecology-and-Forest-Management-Group.htm
Email Joke. Jansen -at- wur. nl
Taak Missie en doelstellingen De leerstoelgroep Bosecologie en bosbeheer van Wageningen Universiteit houdt zich bezig met fundamenteel en toegepast ecologisch onderzoek gericht op de analyse van bosecosysteemdynamiek, omgevingsinvloeden op boomgroei en bosontwikkeling, milieufuncties van bossen, en duurzame bosteeltsystemen. Op basis van kennis van, en inzicht in de groei en ontwikkeling van bosecosystemen, en van de hieraan ten grondslag liggende ecologische processen in relatie tot eigenschappen van boomsoorten en in relatie tot omgevingsomstandigheden, worden richtlijnen voor duurzaam bosbeheer afgeleid. De hoofddoelstelling van de leerstoelgroep is het bestuderen van boomgroei en bosecosysteemdynamiek in relatie tot groeiplaatsomstandigheden en verstoringen, en de rol van sleutelfactoren zoals herbivorie daarbij, de analyse van de rol van bosecosystemen in vegetatie-atmosfeer interacties, o.a. kringlopen van koolstof, water en nutriƫnten, en de vertaling van kennis en inzicht aangaande bosgroei en bosecosysteemdynamiek naar richtlijnen voor duurzame teeltsystemen bij het beheer en behoud van bos als natuurlijke hulpbron. Het aandachtsgebied zijn bosecosystemen wereldwijd, met extra aandacht voor de bosontwikkeling in Nederland, het bosareaal in Europa, en bescherming en behoud van het bos in de tropen. Het onderwijs vindt voornamelijk plaats als onderdeel van het studieprogramma 'Bos- en Natuurbeheer', en omvat o.a. cursussen op het gebied van bosecosysteem analyse, het beheer van bos als duurzame natuurlijke hulpbron, en duurzame bosteeltsystemen.
Hoofdthema s van onderzoek Het onderzoek van de leerstoelgroep Bosteelt en Bosecologie maakt deel uit van de C.T. de Wit Onderzoekschool in Production Ecology and Resource Conservation (PE&RC), en is verdeeld in drie thema s:
1.Primaire productie en groei, ecosysteemdynamiek, en biodiversiteit van bosecosystemen in relatie tot groeiplaatsfactoren (omgevingsinvloeden), soortseigenschappen en ecosysteemstructuur,

Personen

Hoogleraar Prof.dr.ir. G.M.J. Mohren
Bijzonder hoogleraar Prof.dr. F.J.J.M. Bongers
Universitair hoofddocent Dr. P.A. Zuidema

Lopend onderzoek

Afgesloten onderzoek

Classificatie


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie