KNAW

Organisatie

Laboratorium voor Geo-informatiekunde en Remote Sensing

Behoort tot WU Omgevingswetenschappen
Behoort tot Wageningen University
Behoort tot Wageningen University and Research centre
Adres Gaia, Droevendaalsesteeg 3, 6708 PB Wageningen
Routebeschrijving Google Maps
Postadres Postbus 47, 6700 AA Wageningen
Telefoon +31-317-481834
Fax +31-317-419000
URL http://www.wageningenur.nl/en/Expertise-Services/Chair-groups/Environmental-Sciences/Laboratory-of-Geoinformation-Science-and-Remote-Sensing.htm
Email antoinette. stoffers -at- wur. nl
Taak Door bundeling van activiteiten in Wageningen op het terrein van de geo-informatiehuishouding kunnen vragen vanuit wetenschappelijke interesse en beleidsmatig belang adequaat en vernieuwend worden beantwoord. Voortgaande ontwikkelingen op het terrein van de informatie- en communicatietechnologie hebben de betekenis van de geografische informatiesystemen (GIS) en remotesensing (RS) versterkt. Het Laboratorium voor Geo-Informatiekunde en Remote Sensing van Wageningen Universiteit heeft haar krachten daarom gebundeld met de afdeling Geo-informatie van de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) inhet Centrum voor Geo-Informatie (CGI). In samenwerking met verwante instellingenen gebruik makend van expertise relaties wordt door dit centrum academisch onderwijs en onderzoek op het terrein van de geo-informatiekunde verzorgd ter ondersteuning van het beleid, de inrichting en het beheer van de groene ruimte. Het onderzoeksveld van de geo-informatiekunde is breed. Voor een duidelijke profilering zijn de volgende hoofdthema's gekozen. 1. Geo-informatievoorziening van de groene ruimte: ontsluiten van geo-informatie en kennis voor ondersteuning van beleidsbeslissingen voor de groene ruimte. 2. Monitoring van de omgeving: ontwikkelen van op GIS- en RS-technieken gebaseerde methoden voor monitoring van het landelijk gebied, zowel op nationale als mondiale schaal. 3.Scenariostudies: integreren van kennis op het gebied van GIS en RS met procesmodellen voor planvorming en scenariostudies. 4. Visualiseren en communiceren van geo-informatie: multimediatechnieken als instrument bij ontwikkelen en ondersteunen van beleid voor de groene ruimte. Het centrum streeft ernaar studenten via afstudeeronderwerpen actief te betrekken bij het lopend onderzoek, hetzij bij meer fundamentele onderzoeksprojecten bij de universiteit hetzij bij projecten gericht op meer toegepast onderzoek bij DLO.

Personen

Hoogleraar Prof.dr.ir. A.K. Bregt
Hoogleraar Prof.dr. M. Herold
Hoogleraar Prof.dr.sc.nat. M.E. Schaepman
Universitair hoofddocent Dr.ir. J.G.P.W. Clevers
Universitair hoofddocent Dr.ir. R.J.A. van Lammeren

Lopend onderzoek

Afgesloten onderzoek

Classificatie


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie