KNAW

Organisatie

Leerstoelgroep Natuurbeheer en Plantenecologie

Behoort tot WU Omgevingswetenschappen
Behoort tot Wageningen University
Behoort tot Wageningen University and Research centre
Adres Lumen, Droevendaalsesteeg 3a, 6708 PB Wageningen
Routebeschrijving Google Maps
Postadres Postbus 47, 6700 AA Wageningen
Telefoon +31-317-483174
Fax +31-317-419000
URL http://www.wageningenur.nl/en/expertise-services/Chair-groups/Environmental-Sciences/Nature-Conservation-and-Plant-Ecology-Group.htm
Email petra. kloppenburg -at- wur. nl
Taak De leerstoelgroep Natuurbeheer en Plantenecologie heeft als belangrijkste taak het uitvoeren van onderzoek naar ecologische processen op het niveau van ecosystemen en populaties en het benutten van de hiermee verworven kennis om richting te geven aan het natuurbeheer. Een belangrijk deel van het onderzoek betreft de kwantitatieve analyse van interacties tussen verschillende componenten van het ecosysteem, zoals concurrentie tussen plantensoorten, plant-herbivoor interacties en de invloed van planten op bodem en atmosfeer. Numerieke simulatiemodellen zijn daarbij een belangrijk hulpmiddel om hypothesen te formuleren over de langetermijnveranderingen in soortensamenstelling en biodiversiteit wanneer omgevingsfactoren veranderen of wanneer soorten toenemen, worden geïntroduceerd of uitsterven. De hypothesen worden getest in empirisch onderzoek naar de langetermijndynamiek van ecosystemen en plantenpopulaties in het veld. Bovendien worden experimenten met gehele ecosystemen uitgevoerd. Met de resultaten van deze experimenten hopen wij de wetenschappelijke kennis te verkrijgen die nodig is om voorspellingen te kunnen doen over effecten van veranderingen in depositie van stikstof- en zwavelverbindingen, het CO2-niveau en de temperatuur van de atmosfeer, evenals veranderingen in de hydrologie van ecosystemen en de dichtheid van herbivoren en roofdieren.

Personen

Hoogleraar Prof.dr. F. Berendse
Bijzonder hoogleraar Prof.dr. J.H.J. Schaminée
Universitair hoofddocent Dr.ir. L. Mommer
Universitair hoofddocent Dr. E.M. Veenendaal
Directie / Management Prof.dr. F. Berendse

Lopend onderzoek

Afgesloten onderzoek

Classificatie


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie