KNAW

Organisatie

Leerstoelgroep Bodemnatuurkunde, ecohydrologie en grondwaterbeheer

Behoort tot WU Omgevingswetenschappen
Behoort tot Wageningen University
Behoort tot Wageningen University and Research centre
Adres Atlas, Droevendaalsesteeg 4, 6708 PB Wageningen
Routebeschrijving Google Maps
Postadres Postbus 47, 6700 AA Wageningen
Telefoon +31-317-482778
Fax +31-317-484885
URL http://www.seg.wur.nl
Email Trees. vanNieuwamerongen -at- wur. nl
Taak Het onderzoek en onderwijs van de leerstoel behandelt de natuurkundige processen van de onverzadigde zone, de verzadigde zone en de interactie van het aardoppervlak met de atmosfeer en de plant. Deze natuurkundige processen omvatten de stroming van water, warmte en gassen, en het transport van opgeloste stoffen op verschillende ruimtelijke (punt, veld en regio) en temporele (seconden tot jaren) schalen. Kennis van de natuurkundige en hydrologische processen op puntschaal dienen te worden opgeschaald naar hogere schalen. In de onverzadigde zone concentreert de Bodemnatuurkunde zich op de modellering van en het veldonderzoek naar de preferentiƫle stroming in heterogene gronden (gestructureerde kleigronden en waterafstotende zandgronden), teneinde de stroming van water en het transport van stoffen in deze sterk niet-lineaire systemen te kunnen voorspellen. Remote sensing technieken worden toegepast om het landgebruik, de ruwheid van het aardoppervlak en het bodemvocht te kunnen karakteriseren. De natuurkundige interactie tussen elektromagnetische straling (microgolven en thermisch infrarood) en bodem/vegetatie is hierbij het centrale aandachtspunt. De Ecohydrologie binnen deze leerstoel richt zich op de toepassing van de bodemnatuurkundige processen in de hydrologische cyclus van landbouwkundige ecosystemen, terwijl de ecohydrologische groep binnen deze leerstoel zich concentreert op dezelfde processen in natuurlijke ecosystemen (inclusief bossen). Studie van de energie- en waterbalans van het aardoppervlak in relatie tot landgebruik, weer en klimaat is een belangrijk onderzoeksgebied. Toepassingsgebieden in relatie tot de waterbehoefte van landbouwgewassen en natuurlijke vegetaties zijn: waterbeheer (irrigatie/verzouting/drainage, wateraanvoer, waterconservering en herstel van de natuurlijke omgeving in ariede en humide gebieden.

Personen

Hoogleraar Prof.dr.ir. S.E.A.T.M. van der Zee
Universitair hoofddocent Dr.ir. J.C. van Dam
Universitair hoofddocent Dr.ir. D.H. Hoekman

Lopend onderzoek

Afgesloten onderzoek

Classificatie


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie