KNAW

Organisatie

Leerstoelgroep Farming Systems Ecology

Behoort tot WU Plantenwetenschappen
Behoort tot Wageningen University
Behoort tot Wageningen University and Research centre
Acroniem FSE
Adres Radix, Droevendaalsesteeg 1, 6708 PB Wageningen
Routebeschrijving Google Maps
Postadres Postbus 563, 6700 AN Wageningen
Telefoon +31-317-481191
Fax +31-317-481203
URL http://www.wageningenur.nl/en/expertise-services/Chair-groups/Plant-Sciences/Farming-Systems-Ecology-Group.htm
Email office. fse -at- wur. nl
Taak De leerstoel Farming Systems Ecology richt zich op het ontwikkelen en overdragen van kennis om duurzame agrarische bedrijfssystemen te ontwerpen, analyseren en toetsen waarin maximaal gebruik gemaakt wordt van natuurlijke ecologische processen. Onder duurzame agrarische bedrijfsystemen worden zowel gecertificeerde biologische als 'geintegreerde' systemen begrepen, dat wil zeggen met een sterk gereduceerde input van synthetische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. De nadruk zal echter liggen op biologische bedrijven. Hierbij gaat het vooral om gemengde bedrijven, maar ook om gespecialiseerde bedrijven in de land- en tuinbouw, zo mogelijk in een samenwerkingsverband met veeteeltbedrijven. Hele bedrijven vormen het voornaamste studie-object, aangezien beslissingen op dat niveau genomen worden. Begrip van processen op veld-schaalen interacties met andere bedrijven, onderdelen van de productieketen, en de natuurlijke omgeving is echter noodzakelijk om bedrijfsbeslissingen te kunnen nemen. Daarom zijn de onderzoeksactiviteiten ondergebracht in twee hoofd-thema's: (1) Synthese en ontwerp van bedrijfssystemen, en (2) Analyse van componenten van bedrijfssystemen. Er zal een voortdurende wisselwerking plaatsvinden tussen de activiteiten in deze thema's, zodat de resultaten van het componentenonderzoek gebruikt kunnen worden om optimale duurzame bedrijfsystemen te kunnen ontwerpen en vragen op hogere aggregatieniveaus sturend werken voor het componenten onderzoek. Het componenten onderzoek is gericht op nutriƫntencycli, planten- en bodemgezondheid, en voedselweb-analyse. Andere disciplines die nodig zijn om duurzame systemen te onderzoeken en ontwikkelen worden bestudeerd in nauwe samenwerking met andere leerstoel- en onderzoeksgroepen.

Organisatieonderdelen

(Bij andere organisatieonderdelen kunnen ook onderzoekers en projecten zijn opgenomen.)
Leerstoel Maatschappelijke aspecten van biologische landbouw

Personen

Hoogleraar Prof.dr. P. Tittonell
Universitair hoofddocent Dr.ir. E.A. Lantinga
Universitair hoofddocent Dr.ir. W.A.H. Rossing

Lopend onderzoek

Afgesloten onderzoek

Classificatie


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie