KNAW

Organisatie

Laboratorium voor Entomologie

Behoort tot WU Plantenwetenschappen
Behoort tot Wageningen University
Behoort tot Wageningen University and Research centre
Adres Radix, Droevendaalsesteeg 1, 6708 PB Wageningen
Routebeschrijving Google Maps
Postadres Postbus 8031, 6700 EH Wageningen
Telefoon +31-317-482989
Fax +31-317-484821
URL http://www.wageningenur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/Leerstoelgroepen/Plantenwetenschappen/Laboratorium-voor-Entomologie-1.htm
Email office. ento -at- wur. nl
Taak Het onderzoek concentreert zich op de ecologie en ecofysiologie van insecten. Dit betreft (1) insecten en mijten welke gewassen en voedselvoorraden aantasten of als vectoren optreden van ziekten van planten, dieren en de mens, (2) insecten en mijten die parasiteren op en zich voeden met plaaginsecten, bijv. roofvijanden of sluipwespen en (3) insecten die de mens van voedsel voorzien, zoals bijv.honingbijen. Het doel van het onderzoek is de vergroting van fundamentele kennis van de biologie van insecten en de ontwikkeling van nieuwe, geïntegreerde, milieu-sparende methoden die toegepast kunnen worden om insectenplagen te voorkomen of te beheersen. Dit wordt met name bereikt door biologische bestrijding te verbeteren en waardplantresistentie te benutten en beide plaagonderdrukkingsmethoden op elkaar af te stemmen. Een actueel overzicht vanal het cursorisch onderwijs van de vakgroep is te vinden op de website (adres zieboven). Het onderzoek richt zich op zowel de gematigde als de tropische gebieden. Op alle onderzoeksgebieden worden zowel fundamentele als op de toepassing gerichte projecten uitgevoerd. De belangrijkste onderzoeksthema's zijn: 1.plant-carnivoor mutualisme via chemische informatie-overdracht 2.fenotypische plasticiteit en genetische variatie in fourageergedrag van natuurlijke vijanden 3.optimaliteit, populatie-dynamica en evolutionair stabiele strategieën in parasitoiden en predatoren 4.evolutionaire ecologie van asexualiteit en sex-ratio verstoorders 5.biologische en geïntegreerde plaag- en vector-bestrijding 6.chemosensorische basis van voedselzoek- en acceptatiegedrag

Personen

Hoogleraar Prof.dr. M. Dicke
Hoogleraar Prof.dr..ir. J.J.A. van Loon
Bijzonder hoogleraar Prof.dr.ir. W. Takken
Bijzonder hoogleraar Prof.dr. L.E.M. Vet
Bijzonder hoogleraar Prof.dr.ir. M.F. Wallis de Vries

Lopend onderzoek

Afgesloten onderzoek

Classificatie


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie