KNAW

Organisatie

Laboratorium voor Fytopathologie

Behoort tot WU Plantenwetenschappen
Behoort tot Wageningen University
Behoort tot Wageningen University and Research centre
Adres Radix, Droevendaalsesteeg 1, 6708 PB Wageningen
Routebeschrijving Google Maps
Postadres Postbus 8025, 6700 EE Wageningen
Telefoon +31-317-483410
Fax +31-317-483412
URL http://www.wageningenur.nl/en/Expertise-Services/Chair-groups/Plant-Sciences/Laboratory-of-Phytopathology.htm
Email office. fyto -at- wur. nl
Taak Het Laboratorium voor Fytopathologie houdt zich bezig met de bestudering van ziekten veroorzaakt door schimmels en bacteriën met als doel het ontwikkelen van strategieën voor hun preventie en bestrijding. Het laboratorium is verantwoordelijk voor het onderwijs en onderzoek in de fytopathologie dat zich uitstrekt van molecuul tot populatie. Het onderwijs wordt verzorgd op een breed terrein (van inleidende tot sterk gespecialiseerde colleges). Centraal staan hierbij de interacties tussen ziektenverwekkers en hun waardplanten. Naast interactie met waardplanten krijgt ook de ecologie van pathogenen veel aandacht. Het onderzoek is vooral gericht op de bestudering van ecologische, fysiologische, biochemische en moleculaire aspecten van plantpathogene schimmels en bacteriën en hun interacties met waardplanten. Onderzoekthemas die bestudeerd worden, betreffen pathogenese, virulentie,avirulentie, resistentie, antagonisme en biologische bestrijding. In het onderzoek wordt aandacht besteed aan modelorganismen (zoals Cladosporium fulvum) maar ook aan economisch belangrijke organismen (zoals Botrytis cinerea, Phytophthora infestans en Mycosphaerella graminicola), zodat een goede balans aanwezig is tussen fundamenteel en strategisch onderzoek. Verder wordt er onderzoek gedaan aan biologische bestrijding van bodempathogenen m.b.v. Pseudomonas spp. Al het onderzoek is opgenomen in de onderzoekscholen Experimentele Plantenwetenschappen (thema 2, interactie van planten metbiotische agentia) en Production Ecology and Resource Conservation(subprogramma 2, growth limiting factors)

Personen

Hoogleraar Prof.dr.ir. F.P.M. Govers
Hoogleraar Prof.dr.ir. B.P.H.J. Thomma
Hoogleraar Prof.dr.ir. P.J.G.M. de Wit
Universitair hoofddocent Dr.ir. M.H.A.J. Joosten
Universitair hoofddocent Dr. J.M. Raaijmakers

Lopend onderzoek

Afgesloten onderzoek

Classificatie


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie