KNAW

Organisation

DLV Advisory Group Ltd

Address Agro Business Park 65, 6708 PV Wageningen
Get directions Google Maps
Postal address Postbus 7001, 6700 CA Wageningen
Phone +31-317-491511
Fax +31-317-460400
URL http://www.dlv.nl/
Email info -at- dlv. nl
Addition Bedrijfsonderdelen DLV Plant BV Adviseurs voor de plantaardige sectoren Voor alle adviezen op het gebied van o.a. akkerbouw, teelt van vollegrondsgroenten, glasgroenten, aardbeien, bloembollen, snijbloemen en potplanten, boomteelt, fruitteelt, gewasbescherming, mechanisatie en biologische landbouw. Ook bedrijfskundige of projectmatige advisering op het gebied van onderzoek, subsidies, bedrijfseconomie en communicatie. DLV Bouw, Milieu & Techniek BV Bouwkundige specialisten voor agrarisch bedrijfsleven en overheid Biedt een volledig pakket bouwtechnische begeleiding in o.a. kassen- en stallenbouw: tekenwerk en bestekken, constructieberekeningen, ondersteuning bij vergunningaanvragen, technisch advies en begeleiding, adviezen op het gebied van waterbehandeling, verwarming e.d. Van plan tot oplevering. DLV Rundvee Advies BV Bedrijfsadviseurs voor de rundveehouderij Voor brede rundveehouderijadvisering, zoals bedrijfseconomische adviezen, ondersteuning bij het uitzetten van strategische lijnen voor de toekomst van uw bedrijf, melkrobotisering, technische bedrijfsvoering, opfok van jongvee, mineralenadministratie, e.d. DLV Intensief Advies BV Bedrijfsadviseurs voor de varkens- en pluimveehouderij Alle adviezen voor de varkens- en pluimveehouderij, o.a. op het gebied van wet- en regelgeving, producttechnische adviezen, klimaatmanagement, hygiëne en gezondheid, huisvesting, voeding, bemesting en verwerking, bedrijfseconomische advisering en strategische bedrijfsadvisering e.d. Aequator Groen & Ruimte BV Adviseurs en ingenieurs voor de groene ruimte Met een brede expertise op het gebied van bodemtechniek, watermanagement, ecologie, natuurbeheer, landschap- en groeninrichting, natuurontwikkeling, recreatie en planontwikkeling. DLV Agriconsult BV Consultants voor het agrarisch bedrijfsleven en de internationale agribusiness De buitenlandspecialisten van DLV richten zich op het uitbouwen en onderhouden van contacten met ondernemers en internationale bedrijven en instellingen, die werkzaam zijn in het lokale agrarische kennissysteem in het buitenland, met name Oost-Europa en Rusland en waar behoefte is aan ondersteuning en advisering op de werkgebieden waarin DLV Adviesgroep zich onderscheidt. DLV Makelaardij BV Experts in agrarisch vastgoed Het dienstenpakket omvat het zoeken en bemiddelen bij de aan- en verkoop van onroerend goed, quota, productierechten en rentmeesteractiviteiten, onroerend goed taxaties (ook WOZ) en taxaties bedrijfsschade. Participaties DLV Belgium NV Adviseurs en specialisten voor het agrarische bedrijfsleven in België opereert op een werkterrein dat zich, met de agrarische sector als zwaartepunt, meer en meer verbreedt naar sectoren als voedingsindustrie, afvalverwerking, slachterijen en metaalbewerking. In de agrosector adviseert DLV Belgium voornamelijk op het gebied van milieu en bouw, in de overige sectoren op het gebied van milieucoördinatie, bouw en kwaliteitszorg. Q-Point BV Specialisten in kwaliteitszorg en agrologistiek voor adviezen bij de wisselwerking tussen alle schakels in de keten van producent en toeleverancier tot verwerkende industrie en retail, vraagstukken m.b.t. tracking & tracing, kwaliteitszorg en logistiek en certificering. C-Point BV Adviseurs voor de paddestoelenteelt Advisering en opleiding voor ondernemers in de paddestoelensector. Teelt- en bedrijfsbegeleiding, algemene cursussen en cursussen op maat ECAS BV Onafhankelijke certificerende organisatie voor de agrarische sector. Systeem- en productcertificatie.

Current research

Completed research

Classification


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation