KNAW

Organisatie

DLV Adviesgroep N.V.

Adres Agro Business Park 65, 6708 PV Wageningen
Routebeschrijving Google Maps
Postadres Postbus 7001, 6700 CA Wageningen
Telefoon +31-317-491511
Fax +31-317-460400
URL http://www.dlv.nl/
Email info -at- dlv. nl
Taak DLV Adviesgroep is een full service adviesbureau met ca. 500 ervaren medewerkers, werkzaam vanuit het hoofdkantoor in Wageningen en een groot aantal vestigingen in Nederland en België. Vaktechnische expertise in combinatie met visie op ondernemerschap vormen de basis van onze dienstverlening. Onze opdrachtgevers zijn ondernemingen in de agrarische sector en groene ruimte. Het zijn (inter)nationale organisaties uit de gehele keten van agrarische productie, zoals producenten, verwerkende industrie, handel, toelevering en retailketens. Maar ook overheden, waterschappen, belangenorganisaties, het midden- en kleinbedrijf en (inter-)nationale financiële instellingen maken gebruik van de kennis en capaciteit van DLV Adviesgroep. Alle agrarische sectoren worden geconfronteerd met snelle en soms ingrijpende veranderingen. De ondernemer van vandaag heeft behoefte aan gedegen ondersteuning, die gebaseerd is op kennis van zaken. De markt vraagt om oplossingen die de kaders van de individuele bedrijven, regelgeving en gebieden overstijgen. DLV Adviesgroep volgt de ontwikkelingen op de voet en biedt concrete, specialistische adviesdiensten die daarop inspelen. De specialistische kennis die binnen de dochterondernemingen aanwezig is kan worden ingezet bij de dienstverlening waar om gevraagd wordt. Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid willen wij op basis van vertrouwen en respect en met een heldere kijk op de ontwikkelingen de relatie met onze klanten blijvend inhoud geven. DLV Adviesgroep staat voor advies dat grenzen verlegt, met als uitgangspunt uw specifieke wensen. Uw succes is ons succes!
Aanvulling Bedrijfsonderdelen DLV Plant BV Adviseurs voor de plantaardige sectoren Voor alle adviezen op het gebied van o.a. akkerbouw, teelt van vollegrondsgroenten, glasgroenten, aardbeien, bloembollen, snijbloemen en potplanten, boomteelt, fruitteelt, gewasbescherming, mechanisatie en biologische landbouw. Ook bedrijfskundige of projectmatige advisering op het gebied van onderzoek, subsidies, bedrijfseconomie en communicatie. DLV Bouw, Milieu & Techniek BV Bouwkundige specialisten voor agrarisch bedrijfsleven en overheid Biedt een volledig pakket bouwtechnische begeleiding in o.a. kassen- en stallenbouw: tekenwerk en bestekken, constructieberekeningen, ondersteuning bij vergunningaanvragen, technisch advies en begeleiding, adviezen op het gebied van waterbehandeling, verwarming e.d. Van plan tot oplevering. DLV Rundvee Advies BV Bedrijfsadviseurs voor de rundveehouderij Voor brede rundveehouderijadvisering, zoals bedrijfseconomische adviezen, ondersteuning bij het uitzetten van strategische lijnen voor de toekomst van uw bedrijf, melkrobotisering, technische bedrijfsvoering, opfok van jongvee, mineralenadministratie, e.d. DLV Intensief Advies BV Bedrijfsadviseurs voor de varkens- en pluimveehouderij Alle adviezen voor de varkens- en pluimveehouderij, o.a. op het gebied van wet- en regelgeving, producttechnische adviezen, klimaatmanagement, hygiëne en gezondheid, huisvesting, voeding, bemesting en verwerking, bedrijfseconomische advisering en strategische bedrijfsadvisering e.d. Aequator Groen & Ruimte BV Adviseurs en ingenieurs voor de groene ruimte Met een brede expertise op het gebied van bodemtechniek, watermanagement, ecologie, natuurbeheer, landschap- en groeninrichting, natuurontwikkeling, recreatie en planontwikkeling. DLV Agriconsult BV Consultants voor het agrarisch bedrijfsleven en de internationale agribusiness De buitenlandspecialisten van DLV richten zich op het uitbouwen en onderhouden van contacten met ondernemers en internationale bedrijven en instellingen, die werkzaam zijn in het lokale agrarische kennissysteem in het buitenland, met name Oost-Europa en Rusland en waar behoefte is aan ondersteuning en advisering op de werkgebieden waarin DLV Adviesgroep zich onderscheidt. DLV Makelaardij BV Experts in agrarisch vastgoed Het dienstenpakket omvat het zoeken en bemiddelen bij de aan- en verkoop van onroerend goed, quota, productierechten en rentmeesteractiviteiten, onroerend goed taxaties (ook WOZ) en taxaties bedrijfsschade. Participaties DLV Belgium NV Adviseurs en specialisten voor het agrarische bedrijfsleven in België opereert op een werkterrein dat zich, met de agrarische sector als zwaartepunt, meer en meer verbreedt naar sectoren als voedingsindustrie, afvalverwerking, slachterijen en metaalbewerking. In de agrosector adviseert DLV Belgium voornamelijk op het gebied van milieu en bouw, in de overige sectoren op het gebied van milieucoördinatie, bouw en kwaliteitszorg. Q-Point BV Specialisten in kwaliteitszorg en agrologistiek voor adviezen bij de wisselwerking tussen alle schakels in de keten van producent en toeleverancier tot verwerkende industrie en retail, vraagstukken m.b.t. tracking & tracing, kwaliteitszorg en logistiek en certificering. C-Point BV Adviseurs voor de paddestoelenteelt Advisering en opleiding voor ondernemers in de paddestoelensector. Teelt- en bedrijfsbegeleiding, algemene cursussen en cursussen op maat ECAS BV Onafhankelijke certificerende organisatie voor de agrarische sector. Systeem- en productcertificatie.

Lopend onderzoek

Afgesloten onderzoek

Classificatie


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie