KNAW

Organisatie

Divisie Praktijkonderzoek opgeheven

Behoort tot Wageningen UR Livestock Research
Behoort tot Wageningen University & Research centre
Adres Runderweg 6, 8219 PK Lelystad
Routebeschrijving Google Maps
Postadres Postbus 2176, 8203 AD Lelystad
Telefoon +31-320-293211
Taak Het Praktijkonderzoek neemt het initiatief tot en stimuleert ontwikkelingen in de veehouderij voor een internationaal concurrerende en maatschappelijk gewenste veehouderij. Aan deze missie wordt invulling gegeven door: A. het uitvoeren van geïntegreerd onderzoek: op dier-, stal-, perceels-, bedrijfs- en sectorniveau; naar aspecten van de bedrijfsorganisatie, bedrijfsinrichting en bedrijfsvoering van het veebedrijf; naar de samenhang van het veebedrijf met zowel de gehele productieketen als met de gebruikers van de groene ruimte. B. het ontwikkelen en vermarkten van kennisproducten. Het Praktijkonderzoek wil een richtinggevende organisatie zijn. De wijze waarop het Praktijkonderzoek inhoud geeft aan deze missie wordt getypeerd met de drie O s: Onafhankelijk, Objectief en Open. Het Praktijkonderzoek wil graag geadviseerd worden bij de invulling van de missie en de richtinggevende positie. Daartoe is een aantal sectoraal opgestelde adviesraden samengesteld die ook kunnen adviseren betreffende te verwachten ontwikkelingen in de veehouderij op korte en lange termijn. Er zijn adviesraden voor de rundvee- en schapenhouderij; paardenhouderij; varkenshouderij; en pluimveehouderij inclusief nertsen en konijnen.

Lopend onderzoek

(het meest recente onderzoek is bovenaan geplaatst)
Penvoerder BO-07-011: Dierenwelzijn: samen werken aan verbetering

Afgesloten onderzoek

Classificatie

D18220 Veeteelt
D22400 Ecologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie