KNAW

Organisatie

Productschappen Vee, Vlees en Eieren - PVE opgeheven

Acroniem PVE
Adres Louis Braillelaan 80, 2719 EK Zoetermeer
Routebeschrijving Google Maps
Postadres Postbus 460, 2700 AC Zoetermeer
Telefoon +31-79-3687931
Fax +31-79-3687087
URL http://www.pve.nl
Email pve -at- pve. nl
Taak Het Productschap Vee en Vlees (PVV) en het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) hebben beide de taak om voor de werknemers, werkgevers én overheid duurzame landbouw, duurzaamheid van de sector en ontwikkelingen in de respectievelijke sectoren te bevorderen en de concurrentiekracht te versterken.

PPE en PVV zijn gespecialiseerde organisaties die, op basis van hun wettelijke positie en bevoegdheden, de sociaal-economische ontwikkeling van de (pluim) vee-, vlees- en eiersector in een maatschappelijk kader ondersteunen bij die zaken die niet of niet voldoende door individuele bedrijven of private organisaties kunnen worden opgepakt. PPE en PVV leggen verantwoording af aan de bedrijfsgenoten, de SER, de overheid en de maatschappij in brede zin. De organisatie is efficiënt en flexibel. Kernbegrippen zijn kwaliteit,kostenbewustzijn, resultaatgerichtheid en herkenbaarheid.
Aanvulling Het Productschap is per 1 januari 2014 opgeheven.

Lopend onderzoek

Afgesloten onderzoek

(het meest recente onderzoek is bovenaan geplaatst)
Samenwerking Boerenkip
Samenwerking IQ-Meat
Samenwerking Gedrag vleeskuikenouderhanen
Samenwerking Ontwikkeling welzijnsmonitor vleeskalveren
Financier Virtueel Bedrijfsbezoek
Alle afgesloten onderzoek..

Classificatie


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie