KNAW

Organisatie

Limburgse Land- en Tuinbouwbond - LLTB

Behoort tot LTO-Nederland
Acroniem LLTB
Adres Steegstraat 5, 6041 CH Roermond
Routebeschrijving Google Maps
Postadres Postbus 960, 6040 AZ Roermond
Telefoon +31-475-381777
Fax +31-475-333243
URL http://www.lltb.nl/
Email info -at- lltb. nl
Taak De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) is er voor en door de Limburgse ondernemers uit het agrarische bedrijfsleven. Al meer dan honderd jaar staat de LLTB voor de agrarische ondernemer klaar en vertegenwoordigt het als regionale ondernemersorganisatie zo'n 5.000 boeren, tuinders en hun gezinnen in Limburg. De LLTB is geworteld in de samenleving, zonder daarbij blind te zijn voor nieuwe ontwikkelingen. Met open oor en oog voor de kansen en perspectieven voor het agrarische bedrijfsleven. Verantwoordelijkheidsgevoel voor de leefomgeving en inspelen op de wensen van de consument zijn daarbij de belangrijkste uitgangspunten. De LLTB is een vereniging met twee afzonderlijke organisaties: LLTB Belangenbehartiging en LLTB Ontwikkeling. LLTB Belangenbehartiging De LLTB vormt een belangrijke schakel tussen de agrarische sector en de samenleving. We behartigen de belangen van de individuele agrarische ondernemer, maar ook van de agrarische sector als collectief. Standpunten die de vereniging inneemt over beleidszaken worden namens de leden uitgedragen naar publiek, overheid en maatschappelijke organisaties. De LLTB en haar leden zijn al jarenlang een betrouwbare partner van de overheid. Vaak als mededrager van bestuurlijke verantwoordelijkheid zowel op provinciaal als gemeentelijk niveau. De uitvoering van de belangenbehartiging is ondergebracht bij de diensten Grondzaken en Milieu, Sociaal-economische Zaken en de secretariaten van de vakgroepen voor de plantaardige en de dierlijke sectoren. LLTB Ontwikkeling In LLTB Ontwikkeling zitten alle deelnemingen van de LLTB. Een van de belangrijkste is Area Advies bv, de eigen adviesorganisatie voor de agrarische sector. Binnen deze adviesonderneming opereren Area Adviseurs, Area Juristen, Area Makelaars en Area Projecten. Structuur De hoofdvestiging van de LLTB is in het Landbouwhuis in Roermond. Nevenvestigingen bevinden zich in Klimmen en Panningen.

Lopend onderzoek

(het meest recente onderzoek is bovenaan geplaatst)
Samenwerking VarkensNET
Financier Innovatie in Bedrijf
Penvoerder Uitvoeringsprojecten innovatiecentrum gezonde voeding
Penvoerder Melkveeacademie Limburg

Afgesloten onderzoek

(het meest recente onderzoek is bovenaan geplaatst)
Samenwerking Greenportatlas
Samenwerking Functionele Agro Biodiversiteit
Samenwerking Pieper profijt = gezamenlijk profijt
Samenwerking Randenbeheer Oostrumse beek
Financier Limburgs label
Alle afgesloten onderzoek..

Classificatie


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie