KNAW

Organisatie

Transforum Agro&Groen

Adres Louis Pasteurlaan 6, 2719 EE Zoetermeer
Routebeschrijving Google Maps
Postadres Postbus 80, 2700 AB Zoetermeer
Telefoon +31-79-3470910
Fax +31-79-3470404
URL http://www.transforum.nl/
Email info -at- transforum. nl
Taak Duurzaam ondernemen met kennis:
Nederland heeft een sterke agro- en foodsector. De naoorlogse kennisontwikkeling was gericht op hoogproductieve landbouw. Dit was succesvol, maar leidt nu tot overspecialisatie, milieudruk en aanslag op de publieke ruimte. De agro- en foodsector loopt op tegen ecologische en maatschappelijke grenzen. Omschakeling naar duurzame productie en een leefbaar buitengebied is hard nodig. Ook moet Nederland internationale concurrentie het hoofd blijven bieden. Hiervoor zijn nieuwe allianties nodig tussen ondernemers en kennisontwikkelaars. TransForum brengt deze allianties tot stand.
Zo ontstaat een nieuw kennisnetwerk dat voldoet aan twee eisen:
- onderzoek en praktijk werken nauw samen
- uiteenlopende disciplines zorgen samen voor geïntegreerde praktijkoplossingen.
Kennisnetwerk:
TransForum werkt praktisch. Samenwerking tussen ondernemers en kennisinstellingen en tussen verschillende wetenschappelijke disciplines staat centraal. Er zijn drie soorten projecten:
- innovatieve praktijkprojecten
- wetenschappelijke projecten
- kennisprojecten.
Projecten bouwen voort op elkaars opbrengsten. Innovatieve praktijkprojecten leggen de basis. Naast oplossingen voor praktische problemen leveren deze projecten nieuwe vragen op voor wetenschappelijke projecten. Kennisprojecten tenslotte richten zich op gebruik en overdracht van zowel praktijkkennis als wetenschappelijke kennis. Uit wetenschappelijke en kennisprojecten kunnen nieuwe praktijkprojecten ontstaan. Daarmee is de kenniscirkel rond. Zo ontstaat een nieuw kennisnetwerk voor een duurzame agro- en foodsector en een vitaal platteland.
Aanvulling TransForum Agro&Groen is een zelfstandige organisatie met 7 medewerkers. TransForum Agro&Groen wordt gefinancierd vanuit ICES-KIS 3.

Personen

Directie / Management Dr. H.C. van Latesteijn

Lopend onderzoek

Afgesloten onderzoek

(het meest recente onderzoek is bovenaan geplaatst)
Samenwerking Florilog-regie
Opdrachtgever De Sjalon
Opdrachtgever Agropark Flevoland
Financier Economische risico-analyse van agroparken
Financier Marketing and social responsibility
Alle afgesloten onderzoek..

Classificatie


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie