KNAW

Organisatie

Programmabureau Vallei

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Adres Wesselseweg 32, 3771 PC Barneveld
Routebeschrijving Google Maps
Postadres Postbus 599, 3770 AN Barneveld
Telefoon +31-342-404242
Fax +31-342-404243
URL http://www.svgv.nl
Email info -at- svgv. nl
Taak Het Programmabureau Vallei is het aanspreekpunt voor indieners van projecten op het terrein van plattelandsvernieuwing. Voor deze projecten zijn jaarlijks miljoenen euro s beschikbaar: Europese Unie, Rijk en de provincies Gelderland en Utrecht hebben daarvoor eigen regelingen.Van belang daarbij is dat het beschikbare geld op de juiste plek komt. Bovendien is het belangrijk dat de aanvrager niet verdwaalt in het subsidiecircuit. De provincies Gelderland en Utrecht hebben om die reden afspraken gemaakt over de aanvraagprocedures. Voor de Vallei is het programmabureau Vallei het centrale loket. Naast het Programmabureau Vallei zijn in Gelderland nog drie andere programmabureaus actief.
Voor het Utrechtse deel van de Vallei vervult het Programmabureau Vallei eveneens deze rol.
De medewerkers van het programmabureau sporen daarnaast projectideeën op en zorgen ervoor dat projectindieners deze ideeën verder uitwerken en uitvoeren.Medewerkers van het bureau voeren met initiatiefnemers adviesgesprekken over hun projectideeën. Ze geven tips hoe het projectidee het beste een kansrijke subsidieaanvraag kan worden. Als het noodzakelijk is, brengt het programmabureau de initiatiefnemer in contact met eventuele samenwerkingspartners. Daarnaast helpen medewerkers van het programmabureau bij het zoeken naar financiering bij Europese, landelijke en provinciale subsidieregelingen.
Ze begeleiden tevens de projectaanvrager bij het indienen van de projectaanvraag.
[Werkgebied]: Het werkgebied van het programmabureau Vallei en de Reconstructiecommissie sluiten niet naadloos op elkaar aan. Het werkgebied van het Programmabureau Vallei is kleiner dan het reconstructiegebied. Het programmabureau is actief voor initiatiefnemers in de Vallei en Eemland, ruwweg begrensd door de Rijn in het zuiden, de Utrechtse Heuvelrug in het westen, de randmeren in het noorden en de Veluwe in het oosten. Het Reconstructiegebied omvat ditzelfde gebied, maar strekt zich ook uit

Afgesloten onderzoek

Classificatie


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie