KNAW

Organisatie

Top Institute for Evidence Based Education Research - TIER

Behoort tot Faculty of Humanities and Sciences
Behoort tot Universiteit Maastricht
Acroniem TIER
Adres Kapoenstraat 2, 6211 KR Maastricht
Routebeschrijving Google Maps
Postadres Postbus 616, 6200 MD Maastricht
Telefoon +31-43-3884429
URL http://www.tierweb.nl/
Email carla. lenssen -at- maastrichtuniversity. nl
Taak Doel van het topinstituut is het verrichten van excellent wetenschappelijk onderzoek en de resultaten van dit onderzoek ten dienste stellen van en bruikbaar maken voor de onderwijspraktijk en het onderwijsbeleid. TIER wil kennis over evidence based onderwijs' ontwikkelen die gebruikt kan worden door: 1) OCW in de beleidsvoorbereiding en -evaluatie; 2) de beleidspraktijk - zoals onderwijsinstellingen - bij de allocatie van middelen en de onderwijskundige keuzes die zij maken; en 3) ouders en leerlingen bij de keuze die ze maken voor een school of opleiding.
Binnen het topinstituut wordt langs verschillende lijnen evidence based onderwijs' ontwikkeld, door:
* Zelfstandig kosteneffectiviteitonderzoek uit te voeren;
* Reviews en meta-analyses naar kosteneffectiviteit van interventies uit te voeren;
* Beoordelen van kwaliteit en bruikbaarheid van bestaand onderzoek;
* Het ontsluiten, toegankelijk maken, presenteren en het verzorgen van de disseminatie van de resultaten van bovengenoemd onderzoek;
* De kennis en de houding ten opzichte van evidence based onderwijs' binnen het onderwijsveld te versterken.
Aanvulling Het instituut is een samenwerking van drie universiteiten, de Universiteit van Amsterdam, Universiteit Maastricht en de Rijksuniversiteit Groningen.

Organisatieonderdelen

(Bij andere organisatieonderdelen kunnen ook onderzoekers en projecten zijn opgenomen.)
Dutch Teacher and Policy Academy

Personen

Lopend onderzoek

Afgesloten onderzoek

Classificatie


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie