KNAW

Organisatie

Alzheimer Centrum Limburg

Postadres Postbus 616, 6200 MD Maastricht
Telefoon +31-43-3874175
URL http://www.alzheimercentrumlimburg.nl
Email info -at- alzheimercentrumlimburg. nl
Taak Het Alzheimer Centrum Limburg is een samenwerkingsverband tussen diverse gezondheidszorginstellingen in Limburg en de Universiteit Maastricht. De kern van het centrum wordt gevormd door de School for Mental Health and Neuroscience van de Universiteit Maastricht en het academisch ziekenhuis Maastricht (azM). Het Alzheimer Centrum Limburg stelt zich ten doel de kennis te bevorderen over vergeetachtigheid en dementie bij patiënten en hun naaste omgeving, bij hulpverleners en bij het algemene publiek. De activiteiten van het centrum dienen uiteindelijk te leiden tot een verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met geheugenproblemen en van dementiepatiënten en hun familie. Het centrum functioneert als een gespecialiseerd Kennis- en Servicecentrum en vormt een verbinding tussen enerzijds de gezondheidszorg en het wetenschappelijk onderzoek, en anderzijds de samenleving. Het centrum tracht zijn doelstellingen te bereiken door: voorlichting te geven aan het algemeen publiek over het geheugen, vergeetachtigheid en dementie; het bijdragen aan de opsporing van dementie in een zo vroeg mogelijk stadium en het bieden van passende behandeling en begeleiding; het bevorderen van deskundigheid van hulpverleners, waaronder artsen, psychologen en verpleegkundigen, ten aanzien van vergeetachtigheid en vroege stadia van dementie; het ontwikkelen van nieuwe vormen van diagnostiek en behandeling en van (neuro)psychologische begeleiding voor patiënten en hun naaste omgeving; het vergroten van inzicht in vergeetachtigheid en dementie door de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek.

Personen

Directie / Management Prof.dr. F.R.J. Verhey

Lopend onderzoek

Afgesloten onderzoek

Classificatie


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie