KNAW

Organisatie

Wageningen UR Food & Biobased Research

Pagina-navigatie:

Lopend onderzoek

(het meest recente onderzoek is bovenaan geplaatst)
Samenwerking Coaten van emulsies
Samenwerking KIP - Biobased
Samenwerking Cater with care
Samenwerking Social media: sourcing and influence
Samenwerking Haverketen (Fiat Avena)
Samenwerking Emissiefactor voor eiwitarm voer voor vleesvarkens
Samenwerking Microbiologische validatie hoge druk
Samenwerking Ontwikkeling oogstrobot snijrozen, vervolg
Samenwerking Implementation and validation of integrated in vitro-in silico models for predicting human repeated dose toxicity; facilitating non-animal based safety assessment of chemicals
Samenwerking WOT-04-007 Milieuplanbureaufunctie
Samenwerking CatchBio (Catalysis for Sustainable Chemicals from Biomass)
Samenwerking Directed evolution of glycosaminoglycan syntheses and glycosaminoglycan modifying enzymes.
Samenwerking Renewable energy and spatial planning
Samenwerking BO-07-001 Koepel Verduurzaming productie en transitie
Samenwerking BO-03-006 Energie in beschermde teelten
Samenwerking BO-04-005 Systeeminnovatie biologische beschermde teelten en sierteelt
Samenwerking BO-04-004 Systeeminnovatie biologische open teelten
Samenwerking BO-06-007 Onkruidbeheer op verhardingen
Samenwerking BO-06-006 Kaderrichtlijn water
Samenwerking BO-06-001 Koepel Plantgezondheid
Samenwerking BO-10-006 Bilaterale projecten
Samenwerking BO-10-002 Markets, trade and sustainable rural development
Samenwerking BO-06-004 Effectief en duurzaam middelenpakket
Samenwerking BO-08-009 Voedselkwaliteit
Samenwerking BO-03-004 Concurrentiekracht
Samenwerking BO-03-002 Ondernemerschap tussen markt en maatschappij
Samenwerking BO-05-006 Mestmarkt en CDM
Samenwerking BO-05-004 Kaderrichtlijn water en maatregelen
Samenwerking BO-05-002 Nitraatrichtlijn
Samenwerking BO-05-001 Koepel Mineralen en Milieukwaliteit
Samenwerking BO-08-003 Zoönosen
Samenwerking Development and validation of in vitro bioassays for thyroid hormone receptor mediated endocrine disruption
Opdrachtgever CARVE (Across supply Chain Action program Reduction of food waste, improved Valorisation & Resource Efficiencyeen)
Penvoerder Duurzame sierteeltketen : GreenCHAINge
Penvoerder MIRACLES
Penvoerder Open Bio
Penvoerder S2BIOM
Penvoerder Green Terpene: Sustainable production of terpenes by redesigning isoprene biosynthesis
Penvoerder Reduction of spoilage in fresh and chilled products (RE002) (EN)
Penvoerder Food Chain Sustainability and Dynamics (EN)
Penvoerder Haalbaarheidsstudie bio-afbreekbare plastic draagtasjes
Penvoerder Eiwit-polymeer nanosensorsystemen (PROPOSENS)
Penvoerder Catalogus biobased verpakkingsmaterialen
Penvoerder BE BASIC - FDCA
Penvoerder EU Fusions
Penvoerder Fuel4Me
Penvoerder Basisvoedingsmiddelen en gedragsinterventies
Penvoerder Gezonde koolhydraten (CARBOHEALTH)
Penvoerder SPLASH - Sustainable PoLymers from Algae Sugars and Hydrocarbons
Penvoerder Voedsel- en voedingseducatie als (levens)bron voor de agrofoodsector Nederland
Penvoerder Verpakkingsschalen van tomatenblad
Penvoerder Terugdringen belemmeringen bij beheersing voedselverspilling
Penvoerder SUSTAIN
Penvoerder RQA Pick'n'Pack WP5
Penvoerder PLAstic Bottle
Penvoerder Nudge-project
Penvoerder Virtual Center of Excellence
Penvoerder Green Corridor East africa
Penvoerder Milde conservering van levensmiddelen
Penvoerder IPOP Customized nutrition
Penvoerder IPOP CN p1 Knol
Penvoerder Intelligent Consumer Systems
Penvoerder HIPLA
Penvoerder FUSIONS WP4
Penvoerder Fovea2 voor specifieke consumenten segment
Penvoerder Foodcase
Penvoerder Food for the Gatekeeper
Penvoerder FEASIBLE
Penvoerder EU-KBBPPS
Penvoerder EU fruit breedomics
Penvoerder EU Berry
Penvoerder Eten is beleven
Penvoerder EPPN-RTD WP3
Penvoerder Eindeloos groenten
Penvoerder DONRO-technologie voor succesvol nudgen
Penvoerder ChitoSmart
Penvoerder CAFE-EU-WP8
Penvoerder CAFE-EU-WP6
Penvoerder BPM-060 ACTION
Penvoerder BPM-052 BIOCRES
Penvoerder BPM-020 MOBIOSOL
Penvoerder BPM - NOPANIC: ontwikkeling biopolymeren
Penvoerder Bouwstenen voor duurzame verpakkingsmaterialen op basis van agrozijstromen - AF12128
Penvoerder assawerf - verwerken van reststrome
Penvoerder Reduce losses in agri-production
Penvoerder Chains: Agro logistics
Penvoerder Risicoperceptie en -communicatie nanotechnologie in voedsel en landbouw in NL
Penvoerder Monitor voedselverspilling
Penvoerder Terugdringen belemmeringen bij beheersing voedselverspilling
Penvoerder Ontwikkeling van eiwit-verrijkte maaltijdconcepten aansluitend bij de wensen en behoeften van ouderen
Penvoerder Seaweed Biorefinery
Penvoerder BIOMATCH - Biomassa uit de groenblauwe ruimte matchen met marktbehoeften
Penvoerder High Tech Europe: alliantievorming en kennisdoorstroom MKB
Penvoerder Sensors for Detection of Volatiles for Quality Monitoring
Penvoerder Geminiaturiseerde, multi-analiet en on-site diagnostische platforms
Penvoerder Representatie Bionano voor Agrofood
Penvoerder eFoodLab ? managing knowledge in food research
Penvoerder Trawling impact on benthic productivity and biodiversity
Penvoerder DPI - Bitpurer and Exploroma
Penvoerder Risicoperceptie en -communicatie nanotechnologie in voedsel en landbouw in NL
Penvoerder Kennisoverdracht en communicatie Biobased Economy
Penvoerder Nauwkeurige gasanalysesystemen
Penvoerder TIFN sensoriek en voedselvoorkeuren
Penvoerder Productgebaseerde effectanalyse
Penvoerder Herformulering: zout en vet
Penvoerder TIFN food structuring foam stability
Penvoerder TIFN food safety biofilm
Penvoerder CAFÉ: computer aided food processes for control engineering
Penvoerder TIFN knowledge management
Penvoerder Residu afbraak peer
Penvoerder CCC2 Advanced Pretreatment
Penvoerder BIOCORE
Penvoerder BE-Basic Lactic Acid
Penvoerder BE-BASIC Anaerob Itaconzuur
Penvoerder BE-Basic FDCA
Penvoerder Seaweed
Penvoerder Catchbio
Penvoerder KB-13 Biobased Economy
Penvoerder Naar een cradle-tocradle cyclus in de verpakkingsindustrie
Penvoerder Bestrijding schimmels met aquanox
Penvoerder BO-12.05-002 Biobased economy
Penvoerder BO-12.05 Biobased economy en energietransitie
Penvoerder Interventies voedingswaarde
Penvoerder Breeding for bruising insensitive mushrooms for cost efficient mechanical harvesting
Penvoerder Interventies voedingswaarde
Penvoerder Vermindering schilafwijkingen appelen tijdens teelt, oogst en bewaring
Penvoerder BO-03-007 Biobased economy
Penvoerder KB-10 Biobased economy
Penvoerder BO-03-005 Innovatie
Penvoerder Clustercoördinatie
Penvoerder BO-08-001 Koepel Voedsel, Dier en Consument
Penvoerder Clustercommunicatie
Penvoerder BO-03-001 Koepel Economisch perspectiefvolle agroketens
Penvoerder BO-04-007 Co-innovatie biologische afzetketen
Penvoerder KB-03 Ketens & Logistiek
Penvoerder BO-05-005 Luchtkwaliteit
Penvoerder BO-10-404-I Global food chains
Penvoerder BO-08 Voedsel, dier en consument
Penvoerder BO-03 Economisch Perspectiefvolle Agroketens

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie