KNAW

Organisatie

NIVEL - Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg

Pagina-navigatie:

Lopend onderzoek

(het meest recente onderzoek is bovenaan geplaatst)
Samenwerking Monitor Seksuele en reproductieve gezondheid, zorgbehoefte en zorggebruik
Samenwerking The role of physician-patient communication in the placebo effect
Samenwerking Anxiety and depression patients in primary care - the patient's perspective explored
Penvoerder De bruikbaarheid en kosteneffectiviteit van E-Exercise, een integratie van een fysiotherapeutisch beweegprogramma met een webapplicatie, bij mensen met artrose
Penvoerder Evaluatie Verbeterprogramma Palliatieve Zorg
Penvoerder The effectiveness and cost-effectiveness of an integrated cardio-metabolic risk assessment and treatment program in primary care: the INTEGRATE study
Penvoerder Sturingsinformatie over patiëntveiligheid voor bestuurders in zorginstellingen: Een sectoroverstijgende evaluatie
Penvoerder Potentieel belastende zorgtransities en medische interventies, in relatie tot ethische vragen over wat is goede palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
Penvoerder Klachtbehandeling door de IGZ?
Penvoerder Bijdrage van het Cultureel Interview door POH-GGZ in diagnose en behandeling van niet-westerse patiënten in de huisartspraktijk
Penvoerder Spoedposten: een verbetering?
Penvoerder Diabetes zelf in de hand: zelfmanagement en informatie op maat voor mensen met een verstandelijke beperking, hun begeleiders en naasten
Penvoerder De effectiviteit van het optimaliseren van de medicatie door een medicatie-review bij ouderen met een geriatrisch probleem in de huisartsenpraktijk
Penvoerder TRANSFoRm: Translational Medicine and Patient Safety in Europe Het gebruik van routinematig verzamelde gegevens in huisartsenpraktijken voor epidemiologisch onderzoek en clinical trials
Penvoerder Werken met een chronische longaandoening
Penvoerder Use of antenatal and postnatal care by migrant women in the Netherlands: reasons for inadequate use
Penvoerder PHIRE : Public Health Innovation en Research in Europe
Penvoerder Health manpower planning in European Union countries: explaining cross-national variation
Penvoerder Ontwikkeling en evaluatie van een internetversie van de Plezierige Activiteiten Methode voor mensen met dementie die thuis wonen
Penvoerder Evaluatie van de structuur en organisatie van de eerstelijn in Tadjikistan
Penvoerder Onverklaarde lichamelijke symptomen in relatie tot (waargenomen) blootstelling aan elektromagnetische velden (project Emphasis)
Penvoerder Improving the system of manpower planning in Dutch health care
Penvoerder Quality and costs of primary care in Europe (QUALICOPC)
Penvoerder Ontwikkeling CQI Revalidatiecentra voor kinderen en voor jongeren, vragenlijsten naar ervaringen van kinderen en jongeren met de zorg verleend in een revalidatiecentrum
Penvoerder Ontwikkeling CQI Dyslexie, een vragenlijst naar ervaringen van ouders met de zorg rondom de dyslexie van hun kind
Penvoerder Thematisch evaluatie van het recht op zelfbeschikking
Penvoerder Kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van migranten en vluchtelingen; de validatie van vier CQI meetinstrumenten
Penvoerder Evaluatie Hartcoach programma ?Coaching patients On Achieving Cardiovascular Health?
Penvoerder Potentieel belastende zorgtransities en medische interventies in relatie tot ethische vragen over 'wat is goede zorg' voor mensen met een verstandelijke beperking
Penvoerder Monitor zorggerelateerde schade bij ontslagen patiënten en overleden patiënten (Traject 1 en 2)
Penvoerder Ontwikkeling CQI Audiologische centra, een vragenlijst naar ervaringen van klanten met audiologische centra
Penvoerder Verdiepingsstudie Onbedoelde en vermijdbare schade door (toepassing van) medische technologie in ziekenhuizen
Penvoerder Monitor zorggerelateerde schade bij patiënten ouder dan 70 jaar (Traject 4)
Penvoerder Patientveiligheidscultuur verbeteren in de eerste lijn; SCOPE-verbeterinstrument
Penvoerder Hoeveel is een FTE? Voorstudie voor tijdsbestedingonderzoek onder huisartsen
Penvoerder Een interventie voor gedeelde besluitvorming in huisartsconsulten met (sub)acute aspecifieke lage rugpijn patiënten: kosten & kwaliteit in kaart gebracht
Penvoerder Evaluatie van een geïntegreerd 1e lijns zorg aanbod voor kinderen met psychosociale problemen
Penvoerder Comorbiditeit bij chronische aandoeningen in de huisartsenpraktijk; focus op inflammatoire artritis
Penvoerder Ontwikkeling CQI Stomazorg, een vragenlijst naar de ervaringen van patiënten met de stomazorg in ziekenhuizen
Penvoerder Monitoringonderzoek naar pakket 1 en 2 van de BeweegKuur
Penvoerder De betekenis van niet-pluis-gevoel bij huisartsen voor een vroege diagnose van kanker bij hun patiënten
Penvoerder Mantelzorgers van mensen met dementie: de ervaren problemen, hun ondersteuningsbehoeften en oordelen over het ondersteuningsaanbod. Peiling najaar 2011
Penvoerder Programmatische preventie binnen de eerstelijns gezondheidszorg
Penvoerder The added value of quality systems for patient related outcomes: how can we reach the intended effects?
Penvoerder Enhancing patient communication during oncology follow-up visits; the design and testing of a computer-tailored pre-visit patient education program
Penvoerder Overleven met kanker: focus op de eerste lijn
Penvoerder Counselee participation in the final consultation for breast cancer genetic counselling and influence on risk perception and adherence to surveillance
Penvoerder Mid-term evaluatie van het EU actieplan voor orgaandonatie en transplantatie (ACTOR)
Penvoerder Kwaliteitverbetering in Europa

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie