KNAW

Organisatie

Huygens ING

Pagina-navigatie:

Lopend onderzoek

(het meest recente onderzoek is bovenaan geplaatst)
Samenwerking BiographyNet (From the Biography Portal of the Netherlands to a Virtual Society of People Past and Present)
Samenwerking e-Humanities
Samenwerking Historisch-kritische editie van Willem Kloos' poëzie met een editietheoretisch commentaar
Penvoerder Common Lab Research Infrastructure for the Arts and Humanities - CLARIAH
Penvoerder Visualisation of Narrative Structures
Penvoerder Circulation of Dutch Literature (CODL) : de overdracht en de receptie van literaire teksten in nationaal en internationaal perspectief
Penvoerder The Riddle of Literary Quality
Penvoerder Het poldermodel. Politieke cultuur in de waterschappen (c.1400-c.1800) Onderzoek naar de bestuurscultuur van de waterschappen tussen 1400 en 1800, om te zien of daar de wortels te vinden zijn van de Nederlandse vergadercultuur
Penvoerder Marginal scholarship. The practice of learning in the early Middle Ages (c. 800 - c. 1000)
Penvoerder Correspondenties rond 1900
Penvoerder Connections Between Women and Writings Within European Borders (COBWWWEB)
Penvoerder Geschiedenis van de filologie ca. 1800-1950
Penvoerder Geschiedenis van het literatuuronderwijs ca. 1890-1940
Penvoerder Nederland en de Europese integratie, 1950-1986
Penvoerder Godsdienstpolitiek en islam in Nederlands-Indië, 1816-1942
Penvoerder Ontsluiting en uitgave van documenten betreffende commissies voor grondwetsherziening, 1883-1983
Penvoerder Repertorium van ambtenaren en ambtsdragers, II: Middeleeuwen
Penvoerder Vertegenwoordiging en bestuur in Nederland
Penvoerder Antoni van Leeuwenhoek : Alle Brieven
Penvoerder Erasmus Opera Omnia
Penvoerder Willem Frederik Hermans : Volledige Werken

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie