KNAW

Organisation

Applied Plant Research

Pagina-navigatie:

Current research

(the most recent research is at the top)
Collaboration Innovatiesysteem en opschaling in praktijk (NL)
Collaboration AKIS: innovation policies
Collaboration Regionale transities: disseminatie resultaten (inter)nationaal (NL)
Collaboration Portfolio van beloften: deelinnovaties als bouwstenen voor transitie (NL)
Collaboration Fiat Avena
Collaboration Reststromen uit staalindustrie tbv Azolla-teelt (NL)
Collaboration An overview of price-risks and policy measures in agriculture
Collaboration Effects of phosphorus maintenance fertilization on crop yield and quality, phosphorus status and reduction of phosphorus losses to surface an groudwater on arable land and grasland
Collaboration Doeltreffende kalibemesting van maïs binnen nieuw mestbeleid (NL)
Collaboration Breeding for bruising insensitive mushrooms for cost efficient mechanical harvesting
Collaboration VIRTUAL ROSE: Breeding of cut roses using functional-structural plant models
Collaboration Vermindering schilafwijkingen appelen tijdens teelt, oogst en bewaring
Collaboration Vermindering milieubelasting door optimalisatie van de fruitmotbestrijding (NL)
Collaboration BO-06-013
Collaboration BO-06-009 Reduction of emissions
Collaboration Clustercoordination
Collaboration BO-07-001 Cluster preservation, production and transition
Collaboration BO-03-001 Umbrella economically promising agro-chains
Collaboration BO-03-006 Energy in glasshouse horticulture
Collaboration BO-04-007 Co-innovation in Organic Distribution Chains
Collaboration BO-06-007 Weed management on hard surfaces (pavements)
Collaboration BO-06-006 Risk assessment of pesticides for surface water related to Water Framework Directive
Collaboration BO-06-001 Plant Health
Collaboration BO-05-003 Enabling regulations - good agricultural practices
Collaboration BO-10-006 Bilateral projects
Collaboration BO-10-002 Markets, trade and sustainable rural development
Collaboration BO-06-005 Phytosanitary policy
Collaboration BO-06-004 Non-chemical crop protection
Collaboration BO-03-002 Entrepeneurship
Collaboration BO-05-006 Ex ante and ex post evaluation of the Dutch manure legislation
Collaboration BO-05-004 Water Framework Directive and mitigation options
Collaboration BO-05-002 Application standards for nitrogen and phosphate
Collaboration BO-05-001 Coordination Manure and minerals
Collaboration BO-01-003 Water
Collaboration BO-01-002 Soil
Collaboration BO-10-404-I Global food chains
Collaboration Diagnostics and control of soil fungi
Commissioner Less energy, more quality, Part II The deepening
Financier Flower deformation and drying out zantedeschia
Secretariat Schermen Amaryllis (NL)
Secretariat Stuurlicht Freesia (NL)
Secretariat MJA monitoring Paddestoelen (NL)
Secretariat MJA monitoring Bloembollen teelt (NL)
Secretariat Behoud van plantgezondheid en voorkomen van groeiremming; recirculatie Cymbidium (NL)
Secretariat Weerbaarheid door biodiversiteit - AF14102 (NL)
Secretariat Grow2Build
Secretariat Minder perenbladvlo door beïnvloeding bladkwaliteit, vervolg (NL)
Secretariat Kwaliteitsdetectie trostomaat (NL)
Secretariat Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) in het groene onderwijs (NL)
Secretariat Monitoring winteroverleving plantparasitaire nematoden (NL)
Secretariat Ontsmettingstechnieken en middelen (NL)
Secretariat Optimale fruitkwaliteit voor keten en consument (NL)
Secretariat Trainer programme tropical vegetable production Myanmar
Secretariat Verspreiding van Xanthomonas fragariae (NL)
Secretariat EIP pilot Teelt de grond uit (NL)
Secretariat Duurzame bladluisbeheersing in vruchtgroenten onder glas (NL)
Secretariat Duurzame bij (NL)
Secretariat Bodemkwaliteit op dalgrond (NL)
Secretariat 50% besparing elektra tomaat (NL)
Secretariat Resistance to viruses
Secretariat Resilent substrate potplant and tomato
Secretariat Leaf blight
Secretariat Voorjaarstoediening drijfmest (NL)
Secretariat Revenue model Betuwse Bloem
Secretariat Improved positioning of the organic table potato
Secretariat Verbetering benutting bodemvoorraad fosfaat (NL)
Secretariat Valorisatie Champost (NL)
Secretariat Soiless tillage summer-flowers and permanent plants
Secretariat Soilless tillage leek
Secretariat Soilless tillage nursery stock production
Secretariat Soilless tillage cauliflower
Secretariat Soilless tillage flower bulbs
Secretariat Soilless tillage blue berry
Secretariat Soilless tillage of leafy vegetables
Secretariat Soilless cropping apple
Secretariat Soilless cropping strawberry
Secretariat Local products and farm shops
Secretariat Stadslandbouw (NL)
Secretariat Smart phyto check
Secretariat Samen met ondernemers naar een weerbare bodem (NL)
Secretariat Potato value chain in Chile
Secretariat Positiebepaling residu op vruchten (NL)
Secretariat Optimalisatie opsporing en beheersing Meloidogyne (NL)
Secretariat Ontwikkelen maatregelen en meettechnieken bodemgezondheid (NL)
Secretariat Disinfection ring rot
Secretariat Onderzoekspilot natuur en landschapsnorm (NL)
Secretariat Social value
Secretariat Lure and retain
Secretariat Small scale biorefinery - AF12040
Secretariat Chicken - Biobased
Secretariat Child care
Secretariat Knowledge transfer and valorisation
Secretariat Instrumenten voor duurzaam bodembeheer in de praktijk (NL)
Secretariat Innovation in entrepreneurship
Secretariat Innovation
Secretariat Groen proceswater (NL)
Secretariat GreenBrains Venlo
Secretariat Emissiearme teeltsystemen Lisianthus (NL)
Secretariat Duurzame catering: van globaal denken naar lokaal inkopen (NL)
Secretariat Duurzaam zachtfruit (NL)
Secretariat Duurzaam bodembeheer in de maisteelt (NL)
Secretariat Duurzaam bodembeheer grootfruit (NL)
Secretariat Diagnostiek van Erwinia amylovora (NL)
Secretariat Boerenklimaat.nl
Secretariat Boerderij-educatie (NL)
Secretariat Bodemweerbaarheid door organische stof in de sierteelt (NL)
Secretariat Bodemkwaliteit op zand (NL)
Secretariat Bio fruit chain
Secretariat Development of a broad applicable strategy to improve 'soil health' in horticulture
Secretariat Betuwse Bloem
Secretariat Bestrijders voor koele teelten: roos, gerbera, aardbei (NL)
Secretariat Governance questions organic
Secretariat Optimaliseren bemesting met maaimeststoffen (NL)
Secretariat Bodemkwaliteit op zavel en kleigronden (NL)
Secretariat Weed control in black salsify
Secretariat Onderbouwing emissiereducerende technieken glastuinbouw (NL)
Secretariat Interpretatie monitoringsresultaten KRW (NL)
Secretariat Evaluatie van de ecosysteemdiensten van dak- en gevelgroen: wat is de (potentiële) impact op wijk/stadniveau? (NL)
Secretariat De betekenis van voedsel en groen in en om de stad (NL)
Secretariat Radio frequency Electromagnetic Field effects on larval development, orientation flight success, flight performance and over-wintering ability of honey bees
Secretariat Energetic Algae
Secretariat Soilless tillage - monitoring and evaluation
Secretariat African vegetables
Secretariat Collective action in cross-sectoral innovations
Secretariat Growth modeling
Secretariat Evaluatietechnologiën voor zuivering spui (NL)
Secretariat Communicating social services and contributions of contemporary real estate?s
Secretariat Climate neutral production
Secretariat Dunning appel met pollenbuisgroei (NL)
Secretariat Aantoonbaarheid stengelaaltjes in tulpenbollen (NL)
Secretariat Werkprogramma 2011 bloembollen convenant S&Z (NL)
Secretariat Lyprauta spp. control in phalaenopsis
Secretariat Assessment and water quality bottlenecks
Secretariat Research on the value nursery trees
Secretariat Pear decline and propagation material
Secretariat Phytophthora-problems
Secretariat Consultancy: Demonstration slurry application
Secretariat Phosphate research conference
Secretariat Macrolophus in tomato
Secretariat Next generation semi-closed greenhouse
Secretariat KB-16 Transitie & Innovatie (NL)
Secretariat Healthy fruit
Secretariat Gezond in de keten (NL)
Secretariat Sensoren voor plaatsspecifiek gewasbehandeling - de stress- of gewasgezondheidsensor (NL)
Secretariat KB-12 Sustainable Agriculture
Secretariat Farming climate
Secretariat Rekenmodel gaasbakken versus kuubskisten
Secretariat Emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen uit de fruitteelt (NL)
Secretariat Monitoring HNT phalaenopsis
Secretariat Monitoring energy efficient bio cultivation
Secretariat Premature leaf fall golden declicious
Secretariat Kopstekers in tilia
Secretariat Detection of European Fruit Tree Canker in propagation material
Secretariat Consultant: Decline disease viburnum
Secretariat Bacterial disease in prunus
Secretariat Fruit thinning conference pear
Secretariat Bottlenecks and screening products
Secretariat Screening new herbicides
Secretariat Container culture blue berry
Secretariat Grass strips under nursery trees
Secretariat Bait vine weevil control
Secretariat Energy sparing cultivation floor potplants
Secretariat Consultancy: Leaf fall in golden reinders
Secretariat Improvement expanding method parasitic wasps
Secretariat Tomato Looper control in bell pepper
Secretariat Soilless tillage with apple in sandy areas
Secretariat Expansion herbicide packages nursery stock production
Secretariat Farmers network energy East-Brabant
Secretariat Organic soil disinfection
Secretariat communication name giving
Secretariat Cucumber green mottle mosaic virus-isolates and
Secretariat Powdery mildew control in strawberry
Secretariat Pesticides research thrips control in leek
Secretariat Teelt de grond uit prei; houder-drijver (NL)
Secretariat Leaf crops production on water
Secretariat Soilless tillage leek; Upscaling
Secretariat Damage sensitivity asparagus plants on nematodes
Secretariat Guardes control swede midge in broccoli
Secretariat EU-Berry
Secretariat Knowledgetransfer fruitcultivation
Secretariat Weed control in summer flowers and permanent plants
Secretariat Uncovered cultivation summer flowers on water
Secretariat New products to control pythium in chrysanthemum
Secretariat BO-12.10-011 Implementation of Dutch organic farming and food policy action plan (ministry of agriculture)
Secretariat BO-12.10-010 Energy use and greenhouse gasses in organic agriculture
Secretariat BO-12.10-009 Specific qualities of organic agriculture for connecting society and the agricultural sector
Secretariat BO-12.10-008
Secretariat BO-12.10-007.04
Secretariat BO-12.10-007.03 Specific qualities of organic agriculture for connecting society and the agricultural sector
Secretariat BO-12.10-007.01 Groen telen
Secretariat BO-12.03-009 Soilless cropping
Secretariat BO-12.08-001 Agriculture and the society
Secretariat BO-12.09
Secretariat BO-12.08 Agriculture and the society
Secretariat Transfer and control of Phytoplasma in hyacinth
Secretariat BO-12.10: Organic farming
Secretariat Production accelerator standard roses
Secretariat Efficiency of LED lightning on rose
Secretariat Follow-up research fertilisation hyacinth
Secretariat UV against storage rot
Secretariat Prognosfruit 2009
Secretariat Testing marrow varieties
Secretariat Preliminary study automatic harvest on gerbera
Secretariat Tage cultivation on teared grassland for lily
Secretariat Leaf rust in asparagus
Secretariat Research on parcel stone fruit
Secretariat Non linear spectral imaging fungi
Secretariat More pesticides to control scab and downy mildew
Secretariat Consumer information prominent closed greenhouse
Secretariat Euro-trials(varieties collection research)
Secretariat Sustainable bulb cultivation
Secretariat Detection tests mushroom cultivation diseases
Secretariat Demonstration project Mobysant - Mobyflowers
Secretariat Coordination effective cropprotection fruit cultivation
Secretariat Consultancy: Root aphids
Secretariat Consultancy: Outdoor croppings
Secretariat Consulancy: Quality measurement starting material
Secretariat Consultancy: Evenings of knowledge for the bulb association
Secretariat Involvement aphid on virustransfer lilly
Secretariat BO-06-014
Secretariat Theme research varieties collection
Secretariat BO-04-011: Relation with society and surroundings
Secretariat Possibilities MaxCel for thinning and fruit growth plum
Secretariat RFID technology
Secretariat Application of fertilizer use
Secretariat Verticillium in lilca, follow-up
Secretariat Development harvest robot, follow up
Secretariat BO-04-009 Robust vegetable propagating material
Secretariat BO-06-011 Network for knowledge dissemination in arable systems. Aspect: nutrient management
Secretariat BO-04-008 Potential of energy production in organic agriculture
Secretariat BO-04-005 System Innovation Protected Organic Farming: Vegetables, Flowers and Mushrooms
Secretariat BO-04-004 System Innovation Organic Farming in open Cultivations
Secretariat BO-06-003 Innovation and management for plant health in contained cropping systems
Secretariat BO-07-007 Multifunctional farming systems
Secretariat BO-04 Organic Farming

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation