KNAW

Organisation

IMARES Wageningen UR

Pagina-navigatie:

Current research

(the most recent research is at the top)
Collaboration Micro- and nanoplastics in the marine environment
Collaboration Living with salt
Collaboration Wadden Sea Long-Term Ecosystem Research
Collaboration BO-02-902 Helpdesk 2009
Collaboration Productivity of extensive mussel culture in the Wadden Sea
Collaboration Clustercoordination
Collaboration BO-10-006 Bilateral projects
Collaboration BO-02-007 Ecological targets and assessment methodology in WFD water management
Collaboration BO-02-006 Landscape
Collaboration BO-02-005 Spatial Quality of the Dutch Ecological Network and Natura2000 sites
Collaboration BO-02-004 Abiotic conditions for Ecological Main structure
Collaboration BO-02-002 Biodiversity, species conservation & climate change
Financier Minimization of nutrient emissions from marine recirculating systems
Financier A changing role for smelt Osmerus eperlanus in the IJsselmeer and Markermeer foodweb? Climate- and nutrient-induced changes in ecosystem functioning
Financier The feeding ecology of Sole (Solea solea) in an Integrated multitrophic aquaculture system (IMTA) with the ragworm (Nereis virens)
Secretariat Duurzame productie op zee (NL)
Secretariat Doodsoorzaken, dieet en toestanden aangespoelde bruinvissen (HD3510) (NL)
Secretariat Diepzee-expeditie biodiversiteit Caribisch Nederland (HD3530) (NL)
Secretariat Koraalrestauratieproject op Bonaire (HD3531) (NL)
Secretariat HERCATCH
Secretariat Innovative Mussel mapping
Secretariat Inventarisatie voor beheerplan Haaien (NL)
Secretariat MIRT Eems-Dollard kennishiaten omzetten in kennisvragen (K_NenR_138) (NL)
Secretariat Technical support unit IPBES modellen en technieken (K_NenR_140) (NL)
Secretariat Inventarisatie monitoringsindicatoren biodiversiteit Caribisch Nederland (K_NenR_141) (NL)
Secretariat Werkprogramma over wetlands met Korea binnen bestaand MOU (K_NenR_146) (NL)
Secretariat KRM indicatoren biodiversiteit (NL)
Secretariat Larval timeseries in stock assessment
Secretariat Making fish tagging data available to everyone
Secretariat Managementplannen visserij (NL)
Secretariat Maritieme meetlat (NL)
Secretariat Novel Stratification Approach
Secretariat PELSPA
Secretariat Stakeholder analyse pulsvisserij (NL)
Secretariat Status kreeft en conch visserij op Statia (NL)
Secretariat Systeemkennis/monitoring: Opstellen monitoringprogramma (NL)
Secretariat Technische maatregelen (NL)
Secretariat Versterken aquacultuursector (NL)
Secretariat Verstoring zeehonden (NL)
Secretariat Voorkomen van vleermuizen (NL)
Secretariat Waddenzeehavens (NL)
Secretariat Germination biology (HD3505)
Secretariat Has trawling turned the Dutch seafloor into a high-production fish farm?
Secretariat Gebiedsagenda Noordzee: bouwen met natuur (NL)
Secretariat Eindadvies Biobouwers (NL)
Secretariat Eemsdollard (NL)
Secretariat Duurzame kades (PwN-MIIP) (NL)
Secretariat Discriminating between horse mackerel landings using GCxGS-MS
Secretariat Data poor stocks
Secretariat CCTV segmentation
Secretariat Bycatch: bane or boon?
Secretariat Bedwelmen en doden van vis (NL)
Secretariat Analysis tagging experiments: seasonal growth patterns
Secretariat Analyse fotomateriaal koraalrif (NL)
Secretariat Analyse en uitvoering bestandsmonitoring IJsselmeer en Markermeer (NL)
Secretariat Aalreproductie (Leven met zout) (NL)
Secretariat Voorkomen van pelagische vis op grotere ruimtelijke schaal in de EEZ van Cara‹bisch Nederland (NL)
Secretariat VIBEG
Secretariat Underpinning acoustics
Secretariat Sub-lethal effects of noise
Secretariat Small holder fish production NIgeria
Secretariat RSVP ? statistically sound sampling of Dutch shrimpers
Secretariat Develop Invasive Alien Species strategy for Caribean Netherlands
Secretariat Monitoring/ basisinventarisatie koraal (NL)
Secretariat Habitat quality grey seals
Secretariat K_NenR_089_Ontwikkeling herstelplan haaien en roggen Noordzee t.b.v. implementatie KRM (NL)
Secretariat International exchange
Secretariat Implications of a discard ban for Dutch fisheries
Secretariat Helpdesk Marine Biodiversity
Secretariat Handreiking typische soorten (HD3515) (NL)
Secretariat Haaien en roggen (NL)
Secretariat Get the picture - Orientation on conducting a TV-Survey for Nephrops in the Netherlands
Secretariat Genomac - Genetics of mackerel and horse mackerel eggs
Secretariat GEAR EFFICIENCY: assessment and intercalibration of sampling gears
Secretariat Fish ageing
Secretariat Expeditie Beneden- en Bovenwinden diepere rif (NL)
Secretariat Ecosystem model IJsselmeer-Markermeer
Secretariat Ecologische Effectmeting windenergie op zee (NL)
Secretariat Early warning 2
Secretariat Sustainable aquaculture in Ghana, manure as input for pond cultures
Secretariat DEB indeterminate spawners
Secretariat Building with nature (Ecoshape)
Secretariat BTS-Benthos: Survey data for ecosystem models
Secretariat Bruinvissen (bijvangsten) (NL)
Secretariat BREEAM
Secretariat Catching in a noisy environment
Secretariat Waarnemersreizen kanaal (NL)
Secretariat Vooronderzoek visserijdruk IJsselmeer (NL)
Secretariat Migratieknelpunten schieraal (NL)
Secretariat Kanaalvisserij (NL)
Secretariat Onderzoekssamenwerking (NL)
Secretariat Nieuwe kansen voor de NLse Aquacultuur (NL)
Secretariat Mosselconvenant evalueren (NL)
Secretariat Hervorming GVB: single naar multi species beheerplan (NL)
Secretariat Hervorming GVB: Fasering Discardban (NL)
Secretariat Spiering protocol (NL)
Secretariat Categorie 11 soorten (NL)
Secretariat Aquaoptima
Secretariat Kabeljauwmonitoring (NL)
Secretariat Yellowtail Kingfish
Secretariat DEB reproduction mackerel and horse mackerel
Secretariat Caribbean Netherlands
Secretariat Sustainable Arctic developments
Secretariat Biodiversiteit van harde substraten in de Nederlandse Noordzee (NL)
Secretariat WALTER
Secretariat Satellite data mussel and oysterbanks
Secretariat Sustainable marine production
Secretariat Zee op zicht: integraal afwegingskader ruimtelijke claims op zee (NL)
Secretariat Antarctica-CCAMLR
Secretariat TMAP Reference area Rottum
Secretariat Reproductieproces kustbroedvogels (NL)
Secretariat TMAP Seal populations
Secretariat TMAP salt marshes
Secretariat TMAP mussel beds
Secretariat Kader Richtlijn Marien / Gebieden (NL)
Secretariat Intensive aquaculture production in a changing multi-stakeholder environment
Secretariat BO-12.04-001 Sustainable fisheries
Secretariat BO-12.04 Sustainable fisheries
Secretariat BO-02-012: EHS Marine (Marine Ecological Network) and NATURA 2000
Secretariat BO-02-008 Food ecology of Harbour and Grey Seals
Secretariat WOT-05 Visserijonderzoek (NL)

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation