KNAW

Organisation

Commodity Board for Horticulture abolished

Pagina-navigatie:

Completed research

(the most recent research is at the top)
Collaboration Temperature limitations on tomato cultivation
Collaboration Practical test mechanical moisture removal
Collaboration Improvement of the vertical temperature profile in an Airco greenhouse
Collaboration Relationship between increasing greenhouse height and the energy consumption in the greenhouse culture
Collaboration Diffuse light for low crops
Collaboration SynErgy
Collaboration Prevent Erwina-infection in Freesia
Collaboration Vital clusters
Collaboration Fresh parcs near consumers centres in Europe
Collaboration Coolboxx: Closed transport units for fresh logistic
Collaboration Logistics and distribution on the international playground
Collaboration Horticultural cluster Academy
Collaboration Image, identity and greenhouse farming imaging
Collaboration Development of a concept of cultivation for closed greenhouse
Collaboration Cultivate with perspectives - closed cropping systems
Commissioner Bloemverdroging bij 5°C broei op water (NL)
Commissioner Alternaria peen waarschuwingssystemen (NL)
Commissioner Evaluatie schermgebruik in de praktijk (NL)
Commissioner Inzet bio-olie en vetten in de glastuinbouw (NL)
Commissioner Toepasbaarheid van brandstofcellen bij belichte teelten (NL)
Commissioner Consultancy: Residuegegevens aardbei onder glas
Commissioner Scan production management
Commissioner Breeding of bell pepper for reduced energy requirement.
Financier Robuuste weerbare appel en perenrassen (NL)
Financier Minder perenbladvlo door beïnvloeding bladkwaliteit (NL)
Financier Vrijstelling middelen fruit (NL)
Financier Geautomatiseerd ziekzoeken in tulp, fase1 (NL)
Financier Inhoudstoffen uit bloembolgewassen, de basis voor innovatieve ketens (NL)
Financier Coördinatie gezonde teelt van tomaten (NL)
Financier Geconditioneerd telen van paprika met luchtbevochtiging en koeling (NL)
Financier Flowers & Food: Supervers (NL)
Financier Energiebesparing naar een hoger plan (EHP) (NL)
Financier Tripsbestrijding in gladiool, vervolg (NL)
Financier Initiatie ontwikkeling SMART Kasdek (NL)
Financier Alternatieven voor seizoensbuffering in de glastuinbouw (NL)
Financier Demo teelt van sla op goten op teeltsysteem in de vollegrond (NL)
Financier Praktijkervaring doordragers vollegrondsaardbei (NL)
Financier Bestrijding sclerotinia in bonen (NL)
Financier Screening herbiciden stamslaboon (NL)
Financier Handleiding biomassa WKK voor de glastuinbouw (NL)
Financier Hygiënecheck in de teelt van kuipplanten van de Solanaceae familie (NL)
Financier Inventarisatie virussen in vaste planten (NL)
Financier Invloed neerslag op ethel zure kers (NL)
Financier Watervoorziening snijhortensia gerelateerd aan ontwikkelingsstadium (NL)
Financier Risicoinventarisatie substraatteelt chrysant betreffende optreden pythium (NL)
Financier Steeltjesrot bij paprika (NL)
Financier Voorkomen van fusarium binnenrot door tegengaan van infectiedruk (NL)
Financier Bewaarproef aubergine 2007 (NL)
Financier Marktkansen doordragende aardbeirassen onder glas (NL)
Financier Minimaliseren zwarte vlekken op wortelen (NL)
Financier QACCP: Verbinden proces & productkwaliteit (NL)
Financier Effectiviteit van chloordioxide (NL)
Financier Sense-u-plants: Draadloos monitoren van vochtgehaltes bij potplanten (NL)
Financier Gaatjesmakers stammen (NL)
Financier Met planten aan het werk (NL)
Financier Monitoring xanthomonas fragariae in de aardbeiteelt (NL)
Financier Houdbaarheidsproef aubergine (NL)
Financier Jaarrond telen met doordragers (NL)
Financier Effect Phyto-drip en Sanokote Smart (NL)
Financier Bestrijding late koolvlieg in sluitkool (NL)
Financier Zuurstof wortelmilieu PCT (NL)
Financier Warmte-koudeopslag in de bodem (NL)
Financier Kennisverspreiding bodemplagen glasgroenten (NL)
Financier Effectieve toedieningstechnieken Bomen (NL)
Financier Position paper licht (NL)
Financier Effecten nabewaring op laat fusarium (NL)
Financier Alternatieve chemische grondbehandeling aardbei (NL)
Financier Onkruidbestrijding maaiboerenkool (NL)
Financier Trips fax project 2006
Financier Inventarisatie plantwegval witlof (NL)
Financier Optimale techniek was-sorteerinrichting fruit (NL)
Financier Praktijkgang merkers rooirijpheid (NL)
Financier Verhogen slagingspercentage en uniformiteit in stekkwaliteit (NL)
Financier Bemesting-en lozingstrategie voor de teelt van roos (NL)
Financier Remmen eenjarige zomerbloeiers van stek (NL)
Financier Smalbladigheid bij potplanten, vervolg (NL)
Financier Teelttechnische mogelijkheden plantspiraal (NL)
Financier Innoveren in de paddenstoelenbranche, vervolg (NL)
Financier Boldompeling i.p.v. warmwaterbehandeling in lelie 1e jaar (NL)
Financier Buffering aardwarmte en andere energiebronnen (NL)
Financier Roadmap transitie gewasbelichting LED (NL)
Financier Energiezuinige belichting met hoogfrequent pulserende LED's, vervolg (NL)
Financier Dampdoorlatende energieschermen (NL)
Financier Microklimatisering door temperatuurstratificatie (NL)
Financier Meer met meters (NL)
Financier Rendement sturen LAI aardbei, vervolg (NL)
Financier Rassenenquête sla (NL)
Financier Overzicht hagelbestrijdings-methoden en -technieken (NL)
Financier Verbetering bewaarkwaliteit door toepassing van ijs (NL)
Financier Kwaliteitsborging met genomics onderzoek (NL)
Financier Innoveren in de paddenstoelenbranche (NL)
Financier Uitbreiding mogelijkheden plaagbestrijding in sla (NL)
Financier Optimaliseren bestrijdingstechniek via dummy pil en phyto-drip (NL)
Financier Flowers & Food - Tuinbouw 2020 (NL)
Financier Effect bevochtingstijd pellen op zuur (NL)
Financier Relatie tussen symptomen, PepMV-varianten en tomatenrassen (NL)
Financier Bloemverbranding snijhortensia, vervolg (NL)
Financier Rubus ribes symposium (NL)
Financier Rendement sturen LAI van 3,5 aarbei (NL)
Financier Tegengaan wortelbederf ijstulpen (NL)
Financier Lichthinder kassen (NL)
Financier Fotosynthesemeting onder groeilicht (NL)
Financier Consultancy: Uitval freesiaknollen in gaashal (NL)
Financier Praktijkexperiment energieproducerende kas (NL)
Financier Mycosphaerella brassicicola bestrijding in paksoi onder glas (NL)
Financier Onderzoek en ontwikkeling direct beluchtingssysteem (NL)
Financier Haalbaarheid foliekassen energie-extensieve gewassen (NL)
Financier Elektrische folieschermen (SMART KASDEK) (NL)
Financier Overkapping vogelwering houtig kleinfruit (NL)
Financier Verbeterde (semi) gesloten kas (NL)
Financier Floriculture Sustainability Initiative Future Topics
Financier Energiezuinige belichting met hoogfrequent pulserende LED's (NL)
Financier Verlenging projectbegeleiding Diëlektrisch ontsmetten van bodems (NL)
Financier Fair Flowers & Plants
Financier Stofreductie bij bloembollenverpakking door puntafzuiging met stoffiltratie (NL)
Financier Marktontwikkeling biologische sierteeltproducten (NL)
Financier Raad voor de Boomkwekerij (NL)
Financier Flowers & Food: Plantscope 2009 - 2012 (NL)
Financier Goedkope veilige manier om temperatuur te meten tijdens het stomen (NL)
Financier Mobiel groeilicht bij eenjarige zomerbloeiers (NL)
Financier Spruitremming tulpenbroei (NL)
Financier Beperkt ventileren bij energiearme groentegewassen (NL)
Financier Consultancy: Onbekende verwelking bij komkommer (NL)
Financier Consultancy: Meetprotocollen lichtmetingen (NL)
Financier Verbetering trekresultaten vroege trek viburnum (NL)
Financier Preventieve stengelbotrytis bestrijding (NL)
Financier Consultancy: Repellentia tegen insecten (NL)
Financier Risicobeperking ziekten bij energiezuinig telen (NL)
Financier Demonstratie en onderzoek DaglichtKas (NL)
Financier Grenswaarden voor temperatuurfluctuaties bij siergewassen (NL)
Financier Toepasbaarheid van aardwarmte en aquifers in de glastuinbouw (NL)
Financier Effecten combinatie temperatuurintegratie en energieschermen (NL)
Financier Temperatuurintegratie: fysiologische beperkingen en mogelijkheden (NL)
Financier Efficient gebruik van CO2 (NL)
Financier Energiebesparend droogstoken in tuinbouwkassen (NL)
Financier Haalbaarheidsstudie Microstructuur Gecoate Kasdekmaterialen (NL)
Financier Energiebesparing en vermindering pieken bij lage energiebehoefte (NL)
Financier Energiebesparing met planttemperatuurmeting (NL)
Financier Haalbaarheidsstudie energiebesparend bodemafdekfolie (NL)
Financier Praktijkmeting aan aquifers en validatie simulatiemodel (NL)
Financier Energiebesparing amaryllis (NL)
Financier Lichtregel: 1% licht = 1% opbrengst (NL)
Financier Aardwarmte als duurzame warmtebron in de glastuinbouw (NL)
Financier GNO tegen pratylenchus in leliebollen (NL)
Financier Het gewas van de toekomst (NL)
Financier Optimaal kasdek (NL)
Financier Ontvochtiging van kassen met bestaande technieken uit de utiliteitsbouw (NL)
Financier Praktijkproject Californië-procesbeschrijving (NL)
Financier GWO poinsettia 2004 (NL)
Financier Remmiddelen hortensia (NL)
Financier Trips informatie project 2004 (RvG) (NL)
Financier Wildafweer in koolgewassen en sla door alsa (RvG) (NL)
Financier Verbetering biologische bestrijding door strategische inrichting van akkerranden (RvG) (NL)
Financier Coatingsonderzoek in spruitkool (NL)
Financier Handleiding beheersing schade door schimmels, insecten en slakken in de biologische akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt (NL)
Financier Technologiefonds Tuinbouw: Automatisch roulerende teeltgoten (NL)
Financier GWO kalanchoë 2004 (NL)
Financier Demonstratie innovaties in de gewasbescherming (RvG) (NL)
Financier Bewaarproef aubergine 2004 (NL)
Financier Bestrijding witlofmineervlieg in witlof (NL)
Financier Bestrijding koolvlieg in chinese kool (NL)
Financier ISHS Symposium vaccinium culture
Financier Doorrekenen beregeningssystemen (NL)
Financier ORC achter WKK (NL)
Financier Vergelijking sporenvangsten (NL)
Financier Bremia bestrijding in sla met behulp van een waarschuwingssysteem (NL)
Financier Effect zuurbeperkende maatregelen op broeikwaliteit tulp (NL)
Financier Sortimentslijst waterbroei tulp (NL)
Financier Diëlektrisch ontsmetten (NL)
Financier Toepassing fotoselectieve pigmenten ter bevordering van de fotosynthese (NL)
Financier Technisch-economische evaluatie praktijktoepassing warmtepomp (NL)
Financier Verkenning perspectief LED's voor gewasbelichting (NL)
Financier Uitval paprikaplanten in substraatteelt (NL)
Financier Bepaling zuurstofprofiel in het wortelmilieu (NL)
Financier Verlenging bewaarbaarheid freesiaknol mbv ULO bewaring (NL)
Financier Geel-vlekkerig blad bij kuipplanten (NL)
Financier Literatuurstudie bodemgebonden phytophthora (NL)
Financier Pythiumbestrijding alternatieve middelen in tulp (NL)
Financier Meeldauw in peterselie (NL)
Financier Bloemverdroging bij 5°C broei op water (NL)
Financier Haalbaarheid CO2 buffering (NL)
Financier Biologische bestrijding van bodemschimmels veensubstraten (NL)
Financier GWO potchrysant 2003 (NL)
Financier GWO poinsettia 2003 (NL)
Financier GWO freesia 2003 (NL)
Financier Geïntegreerde wijze van tripsbestrijding in prei (NL)
Financier Bedrijfsvergelijkend onderzoek hoveniers (NL)
Financier Materialen voor warmteopslag (NL)
Financier Nieuw licht op groei (NL)
Financier Kasgeïntegreerde windmolens (NL)
Financier Zaadcoating en aangietmogelijkheden bij koolgewassen (NL)
Financier Nationaal rassenonderzoek witlof (NL)
Financier Groeiremming potplanten met niet-chemische methoden (NL)
Financier Insectenbestrijding met niet-chemische methoden (NL)
Financier Rhizoctoniabestrijding in lelieschubben (NL)
Financier Haalbaarheidsonderzoek detectie TBV (NL)
Financier Vanille als alternatief gewas voor de glastuinbouw (NL)
Financier Uitbreiden mogelijkheden zaadcoating in sla (NL)
Financier Biologische broei van tulpen (NL)
Financier Invloeden op nectarproductie en het voorkomen van nectarvorming (in euphorbia fulgens) (NL)
Financier Groeiremming primula (NL)
Financier Brochure ziekten en plagen spathiphyllum (NL)
Financier Enten en onderstammen paprika (NL)
Financier Energie-geïntegreerd ontwerpen van tuinbouwkassen III (NL)
Financier Aaltjesmanagement vollegrondsgroente - Ruimte voor Groente (NL)
Financier Bewaring van aspergeplanten (NL)
Financier Duurzame vermeerdering van zantedeschia (NL)
Financier Gebruik van een waarschuwingsmodel (BSPCast) (NL)
Financier Relatie WVC groei en kwaliteit (NL)
Financier Promotie hyacint (NL)
Financier Energie Optimaal Kassen (NL)
Financier Weefselkweek houtige gewassen en vaste planten (NL)
Financier Optimalisatie hogedraadteelt komkommer (NL)
Financier Bremia bestrijding in sla (NL)
Financier Aantasting marktpositie door inwendig vruchtrot paprika (NL)
Financier Toepassingsmogelijkheden van fotovoltaïsche energie (PV) in de glastuinbouw II (NL)
Financier Zuurstofvoorziening in substraten (NL)
Financier Energiecluster Oosteindse Polder (NL)
Financier IntelliGrow Denemarken - Energy saving (NL)
Financier Kansen voor toepassing van lage temperatuurwarmte (NL)
Financier Akoestisch temperatuur meten (NL)
Financier Consumentenaankopen perkplanten Frankrijk (NL)
Financier De Nederlander en de hovenier (NL)
Financier Freesia heeft uitstekend imago bij Russische bloemist (NL)
Financier De Verenigde Staten: Een koersgevoelige exportmarkt (NL)
Financier Marktmonitor verwerkte groenten en fruit Europa 2009 (NL)
Financier Consumentensegmentatieonderzoek snijbloemen en kamerplanten (NL)
Financier Waarom mensen planten in huis hebben (NL)
Financier De koper van bol-op-pot in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Verenigd Koninkrijk (NL)
Financier Shopperonderzoek bij de bloemist in Nederland (NL)
Financier Imago pothortensia nostalgisch en elegant (NL)
Financier Kerstevaluatie bloemisten 2010 (NL)
Financier Marktonderzoek spruiten onder Nederlandse consumenten (NL)
Financier Profilering van de bloemist bij consumenten (NL)
Financier Product-info ui 2011 (NL)
Financier Shopperonderzoek bij de bloemist - Duitsland (NL)
Financier Freesia geprezen om geur (NL)
Financier Consumentenbestedingen tuinplanten 2011 (NL)
Financier Bloemisten over de kwaliteit van snijbloemen (NL)
Financier Consumentenonderzoek asperge 2012 (NL)
Financier Kansen voor bijzondere tulpensoorten (NL)
Financier Consumentenonderzoek champignon 2012 (NL)
Financier Bloemisten over onderscheidende producten (NL)
Financier Schaptest paprika in Duitsland (NL)
Financier Bloemistenonderzoek potchrysant (NL)
Financier Bloemistenonderzoek Kalanchoë (NL)
Financier Groente- en fruitmonitor 2012 (NL)
Financier Floral Movement 2009 (NL)
Financier Merkers voor rooitijdstip in tulp (NL)
Financier Betere temperatuurverdeling door regelbare gevelverwarming (NL)
Financier Bladplukken paprika (NL)
Financier Tuinbouwkundige voordelen van zonne-energie verzameling met dakbevloeiing (NL)
Financier De energiebesparing en het economisch perspectief van bij lagere stooktemerpaturen geteelde potplanten (NL)
Financier Mobysant energie-aspecten (NL)
Financier Diffuus licht (NL)
Financier Energiezuinige paprikateelt belicht (NL)
Financier Freesiabedrijf zonder fossiele energie (NL)
Financier Inventarisatie van vragen over (semi) gesloten kassen bij glastuinders (NL)
Financier Ontwikkelen DSS (Decision Support Systems) teelt potplanten (NL)
Financier Condensatie aan het kasdek: voorkomen of bevorderen? (NL)
Financier Verneveling en waterbehoefte in de glastuinbouw (NL)
Financier Monitoring van teeltomstandigheden (NL)
Financier Consultancy: Aanvullende metingen freesia (NL)
Financier Consultancy: Deskstudie alternatieve groeimedia chrysant (NL)
Financier Doortesten van middelen tegen fusarium in komkommer (NL)
Financier Richtinggevende toekomstbeelden voor semi-gesloten telen (NL)
Financier Doen LED's al wat ze beloven op praktijkschaal: Quickscan (NL)
Financier Effect van plantenstimulerende organismen (NL)
Financier Effectgrenswaarden Nox en etheen paprika (NL)
Financier Poster ziekten herkennen paprika
Financier Inventarisatie oorzaak brandkoppen lisianthus (NL)
Financier Biologische bestrijding van ananasmijt in bromelia (NL)
Financier Het Nieuwe Telen energie onder de knie (NL)
Financier Daglengte: fotoperiodisch stuurlicht (NL)
Financier Energiebesparing in bio-glasteelten (NL)
Financier Consultancy: Monoculaire analyse neoseiulus cucumeris (NL)
Financier Consultancy: Vroegtijdig bladrandproblemen signaleren met MIPS (NL)
Financier Normen voor minerale wolpluggen (NL)
Financier Consultancy: Invloed CO2 op macrolophus bij tomaat (NL)
Financier Consultancy: Geïntegreerde schildluisbestrijding (NL)
Financier Fotosynthese meten; van blad tot kas (NL)
Financier Energiebesparing trekheesters (NL)
Financier Energiezuinige teeltstrategieën potplanten (NL)
Financier Watergift en ras op biologie tripsbestrijding (NL)
Financier Doorontwikkeling lysimeter grondgebonden teelten (NL)
Financier Compostkwaliteit door seizoensinvloeden (NL)
Financier Grenswaarden voor luchtvochtigheid energiebesparing siergewassen (NL)
Financier Energiebesparing met aangepaste minimumbuis regeling (NL)
Financier Energiebesparing mobiele belichting (NL)
Financier Oorzaak en bestrijding van verwelking bij tomaat met PepMV (NL)
Financier Energiebesparing door aangepaste vochtregulatie (NL)
Financier Fasegestuurde rozenteelt 1, 2, en 3 (NL)
Financier Verhoging rentabiliteit en vermindering lichtuitstoot bij hogedraadkomkommers, vervolg (NL)
Financier Opsporen oorzaak zwarte stippen in radijs, vervolg (NL)
Financier Paprikateelt in de gesloten kas (NL)
Financier Algenteeltsystemen voor de tuinbouw (NL)
Financier Belichting aubergine (NL)
Financier GWO onderstammen grootfruit 1e fase (NL)
Financier Weggroeiproblemen jonge aanplant peer (NL)
Financier Middelen voor schurft en meeldauw (NL)
Financier Carbon Footprintmodel broeierij bolgewassen (NL)
Financier Consultancy: Bevordering biodiversiteit (NL)
Financier Inventarisatie afvoer stikstof en fosfaat met kluiten (NL)
Financier Consultancy: Bruine takjes in sequoiadendron (NL)
Financier Sensorgerichte bespuiting hoofdscheut (NL)
Financier Formalineresiduen gedompelde bollen (NL)
Financier Zuivering dompelbadrestanten met Sentinel (NL)
Financier Wortelproblemen zantedeschia op pot (NL)
Financier Onbekend wortelrot in lelie (NL)
Financier Colletotrichum in tulp (NL)
Financier Risico's meervoudige bespuiting azulox (NL)
Financier Alternaria bladvlekkenziekte in bolgewassen (NL)
Financier Bestrijding sclerotievormende schimmels (NL)
Financier Monitoren dwergcicaden fytoplasma hyacint (NL)
Financier Symptoomloos LMoV (NL)
Financier Voorkomen pseudo-kurkstip in tulpen (NL)
Financier Heetstook en warmwaterbehandeling lelie, vervolg (NL)
Financier Consultancy: Goten versus potjes (NL)
Financier Consultancy: Verlenging grondproef pioen (NL)
Financier Bemesting leliebroei, fase 2 (NL)
Financier Uitbreiding carbon footprintmodel bollen en vaste planten (NL)
Financier Invloed ethyleen en pelmoment op zuur in tulp (NL)
Financier Consultancy: Vliegenpoepjesziekte in lelies (NL)
Financier Consultancy: Stengelrot bij lelie ten gevolge van rhizopus (NL)
Financier Consultancy: Screening middelen tegen bladaaltjes (NL)
Financier Epidemiologie en beheersing augustaziek (NL)
Financier Vroege bloemverdroging narcis cv Bridal Crown (NL)
Financier Netwerk MA-verpakkingen bloembollen en vaste planten (NL)
Financier Bestrijding gele rozenluis in kasaardbei (NL)
Financier Oorzaak naar verschijnsel chocoladevlekken in bewaring van knolselderij (NL)
Financier Optimalisatie bestrijding aardbeimijt in plantmateriaal (NL)
Financier Opschaling aangepaste CATT aardbeiplanten (NL)
Financier Moleculaire merkers voor benutting van genetische variatie in roos (NL)
Financier Genetische modificatie van tomaat en chrysant, analyse op plantniveau (NL)
Financier Advies & Trainingssysteem voor onderwijs (NL)
Financier Kijk in de kas (NL)
Financier Meetprogramma met een innovatief energieconcept (NL)
Financier Belemmeringen regelgeving (NL)
Financier De kas met warmtepomp als zonne-energie-oogster (NL)
Financier Ontvochtigingssysteem voor de Floriadekas (NL)
Financier Microturbines als branderventilator (NL)
Financier Praktijkexperiment met optimaal zuiver CO2 (NL)
Financier Optimalisering van de stikstofvoorziening van biologische groenteteelten (NL)
Financier Bewegingsproef roos Lansbergen (NL)
Financier Bestrijding van slawortelluis in witlof (NL)
Financier Waterteelt lisianthus (NL)
Financier New Light Growers: Tomatenjaarrondteelt (NL)
Financier Moederplantentuin vaste planten (NL)
Financier Biologische middelen glastuinbouw GENOEG (NL)
Financier Breekstelen anjer (NL)
Financier Paprika allergie (NL)
Financier Consumentenonderzoek aubergine en courgette 2012 (NL)
Financier Green school squares
Financier Green and behavior
Financier Beperking schaderisico Drosophila suzukii (NL)
Financier Low temperature heating
Financier Screening products against bacterial diseases
Financier Listeria research
Financier Behoud meerjarig proefveld organische bemesting (NL)
Financier Aphid control on bell pepper
Financier Haalbaarheid GlasFolieKas (NL)
Financier Terugwinning van latente warmte (NL)
Financier Hoog isolerend schermsysteem (NL)
Financier LED lightning in gerbera
Financier Opzetten van een Internationale Collectie Pathogenen (NL)
Financier Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid Roos en Trips (NL)
Financier Bestrijding van de bonenvlieg (NL)
Financier Chemical weedcontrol in celeriac
Financier Screening insecticiden rupsen sla (NL)
Financier Bodeminsecten in vollegrondsgroenten (NL)
Financier Control of root fly by granules
Financier Screening herbiciden ijsbergsla (NL)
Financier Tripsproblematiek sluitkool (NL)
Financier Residuvrij telen witlof met NOW techniek (NL)
Financier Screening rupsenmiddelen koolgewassen (NL)
Financier New products to control thrips in leek
Financier Teeltadvies stamslabonen voor gezonde teelt (NL)
Financier Aanpak zwarte stippen in Chinese kool (NL)
Financier Vooronderzoek van vochttoestand op de kwaliteit van witte asperges (NL)
Financier Vervolg middelenonderzoek tegen cavity spot in peen (NL)
Financier Verbetering ketenresultaat door beter uitgangsmateriaal bruine bonen (NL)
Financier Condensation on glass diffuse
Financier Licht: Genoeg is meer dan veel (NL)
Financier Limits on CO2 for Gerbera
Financier The new exposure on tomato
Financier Efficient light spectrum open crops
Financier More efficiency from exposure and CO2
Financier Controlling of light on CO2 and crop requirements
Financier Jongerenperspectief (NL)
Financier Algen voor de tuinbouw (NL)
Financier Consumentenonderzoek appel en sinaasappel 2012 (NL)
Financier Blauwdruk voor ketenregie in aspergeteelt (NL)
Financier Flora XL
Financier Bestrijden bodemgebonden verspreiding PlAMV (NL)
Financier Emissiebeperking in de glastuinbouw (NL)
Financier Consultancy: Plant materials and plant resistance
Financier Consultancy: Comparison of water values
Financier Product test alstroemeria 2012
Financier Shopper eenjarige zomerbloeiers gaat voor kleur (NL)
Financier Consumentenonderzoek aardbei en framboos 2012 (NL)
Financier Consumentenonderzoek kers en pruim 2012 (NL)
Financier Formaline bij voorweken en wbb stengelaaltje (NL)
Financier Verbeteren toets snot in Hyacint (NL)
Financier Consultancy: Soil isolation in Chrysanthemum
Financier Consultancy: Grondbuisventilatie (NL)
Financier Heron Gas turbine
Financier Kwaliteit en energie tulpenbroei (NL)
Financier Continuation diagnostic research 2010-12
Financier Analysis air system Marjoland IV
Financier National environmental consultation flower bulbs
Financier National technical working group GLOBALGAP
Financier Focus on opportunities
Financier Stekken onder LED-belichting (NL)
Financier consultancy: Bleeding canker chesnut tree
Financier Research on the value of Tulip 2011
Financier Client driven variety research onions
Financier Quality mark foundation flower bulbs Holland
Financier Practical application of footprints
Financier Fruit Vegetables Agency
Financier Sectorale bedrijfsadviesdienst (NL)
Financier A correct planting interior specification
Financier Geïntegreerde bestrijding rozeschildluis in roos (NL)
Financier Groeistoornis bladontwikkeling bromelia (NL)
Financier Control arboreal glass snail pot orchid
Financier Cutting and planting with vision technology
Financier Tussenbelichting met led's bij tomaat (NL)
Financier WWB lily
Financier Florist Nursery
Financier Holland Imago snijbloemen (NL)
Financier Lijnrijdersmarketing (NL)
Financier Consultancy: Bemesting kerstdennen (NL)
Financier Consultancy: Leaf spots in rose
Financier Consultancy: Flowering promotion ornamental crops
Financier Consumer research bell pepper United Kingdom
Financier Consultancy: Disinfection with OH-radicals
Financier Effectief spuiten zonder emissies, fase 1 (NL)
Financier Ondergrondse gietwaterberging (NL)
Financier Aanbesteding hoveniers (NL)
Financier Sturing scheutuitloop met lichtkleur (NL)
Financier Garden experiences 2011
Financier Trade nursery stock products Eastern Europe
Financier Potanthurium: kleurrijk en exotisch (NL)
Financier Product information Onion 2011
Financier Retail Tour Belgium 2011 - Flowers & Plants
Financier Retail Tour France 2011 - Flowers & Plants
Financier Product information lettuce 2011
Financier Supermarkt bloemenschaponderzoek Frankrijk (NL)
Financier Introduction transport barrel ornamental bulb sector
Financier Consultancy: Control garden symphylan in forced shrubs
Financier Consultancy: Zuur determineren met infraroodtechniek (NL)
Financier Linking MVO under glass with MPS
Financier Industrial processing vegetable and fruit 2010
Financier 2-meting It's Alive (NL)
Financier Anthurium: veelzijdige en bijzondere bloem (NL)
Financier First measurement EU-School fruit programme
Financier Indoor or outdoor plants
Financier Consultancy: Improvement rooting cuttings
Financier Consultancy: Spirit en mirage plus tegen roest (NL)
Financier Consultancy: guidelines dry bulb mite control
Financier Consultancy: Knelpunten emissiebeperking potorchideeën (NL)
Financier Consultancy: Growth and flowering sympodial pot orchid
Financier Consultancy: Screening products against leaf nematodes
Financier Consumer research cauliflower and broccoli
Financier Shopperonderzoek bij de bloemist - Frankrijk (NL)
Financier Soilless tillage, contribution flower bulbs 2011
Financier Follow-up research transmission and control PLAMV
Financier Effect starch content lilly bulb on root quality , follow up
Financier Prediction susceptibility tulip for leaf tilting
Financier Development of a field robot system to detect viruses in tulip 2012
Financier Quickscan CO2 uit biomassa (NL)
Financier Zone substrates for the potplant nurseries
Financier Reduction root problems on miltonia
Financier Oorzaak bladschade bij potanthurium (NL)
Financier Alternative treatments powdery mildew
Financier Powdery mildew control in roses in Africa
Financier Onderzoek bol blad chrysant 2011-2012 (NL)
Financier Precision-irrigation chrysanthemum
Financier Light emission rules on rose quality
Financier Ptactical test freesia lighting with LED and plasma lamps
Financier Suppression of imaging of symptoms PIAMV lilly forcing
Financier Platform Duurzame Glastuinbouw 2012 (NL)
Financier UO-IMT 2012
Financier Sustainable crop protection rose in 2020
Financier Labour market communication 2012
Financier SIGN: Groen, geld, gezondheid&geluk (4G's) (NL)
Financier Consultancy: Inventarisatie Remote Sensing (NL)
Financier Consultancy: Seed treatment with actives
Financier Consultancy: Electrolysewater (NL)
Financier CATT-treatment starting material
Financier Snails
Financier Market monitor Vegetables and Fruit France 2011
Financier Economische branchebarometer (NL)
Financier Information meetings 2012
Financier Consultancy: Control cavity spot in carrot
Financier Consultancy: Roofwantsen & roofmijten in aubergine (NL)
Financier Market monitor Vegetables and Fruit The Netherlands 2011 - Part II
Financier Packaging of tomatoes on tomato leaf
Financier Quantitative test for agrobacterium rhizogenes
Financier Early cultivation cucumber under diffuse glass
Financier Coaching bell pepper variety research 2012
Financier Schoolfruit communication
Financier Asparagus presentation Floriade 2012
Financier Promotion strawberry 2011-2012
Financier Consultancy: Verbetering kwaliteit stek door PRF (NL)
Financier Consumentenonderzoek aankoopaspecten groenten en fruit (NL)
Financier Soilless tillage nursery stock growers
Financier Het Nieuwe Telen: Lisianthus substraat en belichting (NL)
Financier Consultancy: Verkenning energiezuinig teeltconcept cymbidium (NL)
Financier Consultancy: Botrytis predictive factors gerbera
Financier Consultancy: Chalara in skimmia
Financier Consultancy: Meerjarige gezonde teelt snijhortensia (NL)
Financier Consultancy: Sustainability christmas tree
Financier Market monitor Vegetables and Fruit Turkey 2011
Financier Export promotion onion
Financier Promotion Dutch strawberry
Financier Fusarium control in tomato
Financier Weerbaar substraat praktijkexperimenten (NL)
Financier GLP research chlorine in leek
Financier Warmteopslag bij Teegrow (NL)
Financier H2O -> E = HOW?
Financier De-Hygro (NL)
Financier Diffuus licht potplanten (NL)
Financier Teeltmonitoring Greenportkas II (NL)
Financier Growth potential for Zantedeschia
Financier Consultancy: Root quality in poinsettia
Financier Consultancy: Alternatives for thiram in tuberous- and leafy vegetables
Financier Consultancy: Labtest predatory mites against panonychus
Financier Consultancy: Control light in dianthus
Financier Consultancy: Sustainable plant production systems chrysanthemum
Financier Consultancy: Bankerplanten voor delphastus (NL)
Financier Frug I Com 2012
Financier Marktmonitor groenten en fruit Polen en Tsjechië 2012 (NL)
Financier Consumer research Brussels sprout Germany
Financier Germini geroemd om kleur en mogelijkheden (NL)
Financier Virtual case gentech ornamental crops
Financier Onderzoek onder Franse shoppers van kamerplanten in tuincentrum (NL)
Financier Strategische verkenning zonnewarmte (NL)
Financier Consultancy: Flyers emission management
Financier The new lighting on tomato
Financier De consument van zomerbol-op-pot (NL)
Financier Plants and care for the elderly
Financier Relatie teelt en smetgevoeligheid chrysanten (NL)
Financier Nerfverkleuring bij howea fosteriana (NL)
Financier Bestrijding roetdauwschimmels in cymbidium (NL)
Financier Voeding en weerbaarheid in phalaenopsis (NL)
Financier Effect bottom predatory mites on 3 pests gebera
Financier Relatie groeiproblemen en rhizoctonia solani (NL)
Financier Bestrijding bladaal in pioenen (NL)
Financier Algenteeltsystemen voor de tuinbouw II (NL)
Financier Biologische bestrijding glimslakken (NL)
Financier Bouwstenen voor tripsbestrijding in chrysant (NL)
Financier Peracetic acid against powdery mildew in rose
Financier Sustainable control garden symphylan
Financier Resistentietoets Japanse roest in chrysant (NL)
Financier Beheersing plooipaddenstoelen in potplanten (NL)
Financier Infectieverloop xanthomonas in pelargonium (NL)
Financier Botrytis aanpak bloeiende potplanten (NL)
Financier Basiskennis roofmijten potplanten (NL)
Financier Stimulering roofvliegen voor plaagbestrijding (NL)
Financier Plant resistance in Hydrangea
Financier Plantgezondheid in de multimodale keten (NL)
Financier Wittevlieg bestrijden met innovatieve lichtval (NL)
Financier Weren en lokken van trips (NL)
Financier Overdracht MVO-tools naar private sector (NL)
Financier Curcuma - roots for moods
Financier Verbetering perspot bladgewassen (NL)
Financier Komkommer-bontvirus, middelen (NL)
Financier Aanpak zwarte vaten in radijs (NL)
Financier Cucumber green mottle mosaic virus transfer insects
Financier Middelen tegen overmatige wortelgroei (NL)
Financier Residue research in glasshouse vegetables
Financier Sclerotinia: BOS, schema en demonstratie (NL)
Financier Screening hericides herbs
Financier Screening herbicides spniach
Financier Screening herbicides leguminous crops
Financier Screening insecticiden wittevlieg spruitkool (NL)
Financier Screening rupsenmiddelen koolgewassen (NL)
Financier Screening herbiciden ijsbergsla (NL)
Financier Voorkomen wildschade vollegrondsgroenten (NL)
Financier Teeltadvies stamslabonen gezonde teelt (NL)
Financier Monitoring aspergevlieg (NL)
Financier Bestrijding knopkruid in stamslaboon (NL)
Financier Weed control in black salsify
Financier Screening middelen Anthracnose ijsbergsla (NL)
Financier Control of seed corn maggot
Financier Tripsproblematiek sluitkool (NL)
Financier New techniques to control thrips in field crops
Financier Middelen tegen trips in prei (NL)
Financier New weed control techniques in small crops
Financier Chemical weedcontrol in celeriac
Financier Actionplan nematode control
Financier Healthy fruit tree by fruit-bearing regulation
Financier Prevention psuedomonas with blackthorn
Financier Phytophthora leaf blight on pear
Financier Alternatieve methoden bodemontsmetting (NL)
Financier Nieuwe (weinig ziekte gevoelige appel- en perenrassen) biorassen (NL)
Financier Strategieën voor residuvermindering op houtig kleinfruit (NL)
Financier Bestrijding perenbladvlo (NL)
Financier Verhoging ziekteweerbaarheid paddenstoelen (NL)
Financier Mushroom sciarid control
Financier Freshmaker
Financier Consultancy: Influence temporarily low nutrient levels
Financier Consultancy : Research on the value of nursery tress and education
Financier Consultancy: Verkenning wortelluis (NL)
Financier Green schoolyards
Financier Policy support WKK 2011
Financier Electricity consumption analysis greenhouse horticulture
Financier Meer druk op geothermie; putstimulatie (NL)
Financier Goed door grond
Financier Teelt de grond uit, bijdrage bloembollen 2012 (NL)
Financier Gentech lily with aphid resistance
Financier Unknown bacterium zantedeschia tuber
Financier Early flower water stress at Tulip
Financier Identificatie grondgebonden vector TVX (NL)
Financier Fosfaatarme organische materialen bollenteelt (NL)
Financier Proefveld tulpenstengelaal waardplantenonderzoek (NL)
Financier Cyst nematodes control in soil
Financier Geelziek hyacint, machinale detectie mogelijk? (NL)
Financier Aanzet keuring dickeya werkbollen delft blue (NL)
Financier Heat tolerance narcis and special bulb crops
Financier Heat tolerance tulip and stem nematode
Financier Risico's TBV-reservoirs in onkruid en virusvluchten (NL)
Financier Een nieuwe bestrijder van tulpengalmijt (NL)
Financier Cropping out of the soil on the North east of the Netherlands
Financier Waardplantstatus en tolerantie lelie - wortellesieaal (NL)
Financier Beheer en aanpassing bemestingsadviesbasis (NL)
Financier Effectiviteit middelen na verhitting dompelbad (NL)
Financier Phosphate reduction tax with coated drain
Financier Het Nieuwe Telen chrysanthemum
Financier Verticaal T profiel bij roos (NL)
Financier CO2; niet meer dan genoeg (NL)
Financier Besparing door gefaseerde belichting lelie (NL)
Financier Endogenous Ethylene Production
Financier Houtboorders in quercus (NL)
Financier Essenziekte (NL)
Financier Beheersing vruchtboomkanker (NL)
Financier Virus free Blackthorn rootstocks
Financier Market monitor Vegetables and Fruit Russia 2012
Financier Spruitbeschadiging hyacint fusarium culmorum (NL)
Financier Localisation of dry bulb mite, Aceria tulipae, tulip bulbs
Financier Frost damage on zantedeschia tubers
Financier Impact inundation on sclerotien sclerotium rolfsii
Financier Floriculture Sustainability Initiative
Financier Marktmonitor groenten en fruit Nederland 2012 (NL)
Financier Variety research bell pepper 2010
Financier Technology fund Horticulture: Floating cultivation system with micro climate
Financier Uitbreiding KRW grondgebonden sla (NL)
Financier Soilless tillage, contribution flower bulbs
Financier Grootbloemige roos onveranderd populair bij bloemist
Financier Classic hortensia minder bekend bij Franse en Britse bloemist
Financier Spring planting Tulip
Financier Development of a field robot system to detect viruses in tulip
Financier Chemical control phoma in Sedum
Financier Control of the Raspberry cane midge
Financier the role of the greengrocery
Financier Topteam Horticulture and starting materials
Financier Market monitor Vegetables and Fruit The Netherlands 2011
Financier Retail Tour Belgium 2011 - Vegetables & Fruit
Financier Retail Tour France 2011 - Vegetables & Fruit
Financier Development of new cropping systems out of the soil : contribution bulbs
Financier Identification and inventory PIAMV lilly
Financier Consultancy: Biobases economy horticulture
Financier KWIN bulbs 2005
Financier Het Nieuwe Telen groentenplanten opkweek bedrijven (NL)
Financier Vlekjes op gele courgettevruchten (NL)
Financier Het Nieuwe Telen snijanthurium (NL)
Financier Teeltversnelling phalaenopsis door klimaat optimalisatie (NL)
Financier Consultancy: Falling-out in impatiens
Financier Consultancy: Elsinoë schimmel (NL)
Financier Consultancy: Host plants Plantago Asiatica Mosaic Virus(PIAMV)
Financier Consultancy: Results buxus research
Financier Efficientere belichting jonge planten (NL)
Financier Light spectrum: the missing chain
Financier Entrepreneurs platform light
Financier Foil with increased NIR reflection
Financier Bugs problems in the ornamental plant cultivation
Financier Resilient substrate matrix
Financier Integrated control sclerotinia
Financier Protection of mushroom varieties
Financier Expose quality conference
Financier Epidemiology and control side rot in pear
Financier Residugegevens en spuitschema's in kleinfruit (NL)
Financier New treatments for replacing formalin
Financier Warmwater treatment tulips 2011-2012
Financier Application of ozone in tulips
Financier Contribution deltaplan erwinia, A/B
Financier Bestrijding van wolluis in roos (NL)
Financier Botritis control in cyclamen
Financier Mealy bugs control in Ilex verticillata
Financier Effect plantherkomst op afbroei alchemilla (NL)
Financier Plantcenter Europe
Financier Promotion Elstar
Financier Facebillity
Financier Consultancy: Ontsmetten met cold jet, pilotproef (NL)
Financier Consultancy: Leaf rust in veronica
Financier Observation and warning
Financier Sustainable cultivation
Financier Prevention and control of Alternaria in zantedeschia, follow up
Financier Data cultivation systems: Input output
Financier Elkas II
Financier Cockchafer grub control II
Financier Root mortality Buxus II
Financier Fragrance apple gal midge II
Financier Drift reduction on weed control
Financier Limiting values residue natural enemies in pot plants
Financier Integrated control woolly aphid in pot plants
Financier Implementatie geïntegreerde bestrijding potchrysant (NL)
Financier Usability tulip tissue cultivation protocol
Financier Monitoring Het Nieuwe Telen Vereijken (NL)
Financier Forecasting risks of brown spot in pear
Financier Pseudomonas control in plum
Financier Powdery mildew control without sulphur
Financier TopModel4All
Financier Preparation on Tuta absoluta
Financier Sustainable water supply fruit cultivation
Financier Application of aquanox in greenhouse horticulture
Financier Fertilisation alstroemeria
Financier Houdbaarheid snijanthurium (NL)
Financier Downy mildw control in Impatiens, follow-up
Financier Improvement flowering security ornamental crops
Financier Greenhouse climate and efficiency OPAC
Financier Plantscope
Financier xanthomonas hyacinthi transfer in eucomis via seed
Financier Fungus reduction with ozone application red berry
Financier Verbreding en verbetering bestuiving en zetting in de blauwe bes (NL)
Financier Analysis data black root rot storage disease in carrot
Financier Uitvloeiers en hechters in aspergeteelt (NL)
Financier Thrips control in head cabbage
Financier Powerdy mildew control in head cabbage
Financier Screening herbiciden in (ijsberg)sla (NL)
Financier Taste of Life Basic-apples
Financier White fly control in the ornamental plant cultivation
Financier Expansion integrated control thrips in rose
Financier Predatory bugs against thrips in chrysanthemum
Financier Preventieve wolluisbestrijding in roos (NL)
Financier Flowers & Food: New logistic concept ornamental crops
Financier Flowers & Food: Follow-up study Green Trail Terminal greenparc Bleiswijk
Financier Biological soil disinfestion in forced shrubs
Financier Consultancy: Building and testing prototype tysimeter
Financier Prevention black mold in roses
Financier Behandeling snoeiwonden (NL)
Financier Phytophthora in pachysandra
Financier International cooperation florists
Financier Het Nieuwe Telen aubergine
Financier Andere CO2-bronnen biologische landbouw (NL)
Financier Diffuse light in rose
Financier Effect diffuse greenhouse cover on rose
Financier Demonstration and research Fresnelkas
Financier Floriade 2012
Financier Consultancy: Compost and soil quality
Financier Productpromotion tomato
Financier Emission management in soil constrained glasshouse horticulture
Financier Optimalization root function glasshouse vegetables
Financier Raceme development on tomato
Financier Literature search mycosphaerella in cucumber
Financier Cucumber green mottle mosaic virus transmission by birds
Financier Ozontoepassing conference bewaring (NL)
Financier Garantstelling witlof biënnale 2010 (NL)
Financier Leek: yield-increasing and emission reduction
Financier Effective Yellow nutsedge control
Financier Kernrot in tulp: rol van bollenmijt en stromijt
Financier Nerine winter cultivation
Financier Nemadecide Lilly- P.penetrans
Financier Convenience stores France
Financier Product-info mushroom 2009
Financier Consultancy: Inventory cultivation on substrate beds
Financier Consultancy: Workshop leaf damage monocotyles
Financier Consultancy: Bud moulting cymbidium
Financier Consultancy: Summer climate cymbidium
Financier Consultancy: Root measurements cultivation system
Financier Consultancy: Begoniamijt in trekheesters (NL)
Financier Consultancy: Stomata opgenings in development
Financier consultancy: Characterization isolates
Financier Consultancy: Inventory stage research cymbidium
Financier Distribution and origin Plantago asiatica mosaic virus (PIAMV)
Financier Consultancy: Effectiviteit bulbSweep fusarium
Financier Consultancy: Praktijkproef NOW (NL)
Financier Consumer-oriented shelf management
Financier Product-info witlof (NL)
Financier Retail Tour Germany 2010 - Vegetables & Fruit
Financier Shopper onderzoek groenten en fruit (NL)
Financier Snijhyacint sterk imago bij bloemist en consument (NL)
Financier Groeikansen voor pothyacint (NL)
Financier Product-info tomato 2010
Financier MVO Brochre Green Sector
Financier Information meetings green sector 2011
Financier Het nieuwe Telen, practice implementation
Financier Het Nieuwe Telen lelie (NL)
Financier Het Nieuwe Telen chrysanthemum
Financier Onderzoek bolblad chrysant (NL)
Financier Led-between light on rose avalanche
Financier Increase realibillity rose
Financier Impatiens-vlekkenvirus in phalaenopsis
Financier Stimulating development Stomata by potplants
Financier Effect starch content lilly bulb on root quality
Financier Research on cuase bent neck hippeastrum
Financier Wikiplant
Financier Cysts free flowers bulbs for the export
Financier Supermarkt plantenschap onderzoek Duitsland (NL)
Financier Haalbaarheid 3D Xray sorteermachine amaryllis (NL)
Financier Promotion bedding plants
Financier Product Information System floriculture
Financier Consultancy: Aquanox flower bulbs
Financier Consultancy: Toolbox Cultivation optimization
Financier Kom in de Kas
Financier Preliminary study mushroom farm of the future
Financier Olifantspoten, sciara en bodemschimmels (NL)
Financier Equality present sampling - NEN
Financier Survival CGMMV in different environments
Financier Cucumber green mottle mosaic virus and recirculation dranage water
Financier Inactivation Cucumber green mottle mosaic virus
Financier Effectivity crop protection agents
Financier Prevention of tears in radishes
Financier Variety research bell pepper 2011
Financier Harvest time blue prume varieties
Financier Rassenbeoordeling witlof seizoen 2010 - 2011 (NL)
Financier Balance vegetative - generative in strawberry
Financier Inventory quality in the outlet
Financier Literature study uniformity strawberry
Financier Innovation cultivation cauliflower
Financier Dutch roads green
Financier Virus transmission in canna
Financier Exploration fund phytosanitary damage in the nursery stock production
Financier Greenport Nederland 2011
Financier Flowers & Food: Vitafruits
Financier Consultancy: Internationale kennisoriëntatie op overmatige wortelgroei (NL)
Financier Consultancy: Cuases falling-out on madevilla
Financier Imago lelie: zowel modern als klassiek (NL)
Financier Product-info apple 2010
Financier Promotion sprouts
Financier Consumer research processed vegetables
Financier Knowledge transfer "Het nieuwe Telen"ornamental plant cultivation
Financier Diffuus licht voor tomaat (NL)
Financier Gelimiteerd CO2-verbruik bij Het Nieuwe Telen tomaat (NL)
Financier Het Nieuwe Telen lisianthus
Financier Het Nieuwe Telen tulp (NL)
Financier Het Nieuwe Telen courgette (NL)
Financier Optimization export chain flower bulbs
Financier Product-info pear 2010
Financier Retail Tour UK 2010 - Flowers & Plants
Financier Retail Tour UK 2010 - Vegetables and fruit
Financier Evaluatie Festa dei Nonni plantencampagne (NL)
Financier Concurrentiepositie roos Groot-Brittannië (NL)
Financier Policy support WKK 2011
Financier Florists about assortment and product information
Financier Weak cells and Botrytis on tomato
Financier Early sprouting development on tomato
Financier Root stocks and excessive root growth
Financier Strawberry treatment against nematodes
Financier UO-IMT 2011
Financier Image fruit vegetables
Financier Flowers & Food: Volsmaakt
Financier Information needs florists
Financier Purchasing behavior florists
Financier Market monitor vegetables and fruit in The Netherlands 2010
Financier Retail Tour Sweden 2010 - Flowers & Plants
Financier Retail Tour Denmark 2010 - Flowers & Plants
Financier Retail Tour Finland 2010 - Flowers & Plants
Financier Retail Tour Norway 2010 - Flowers & Plants
Financier Flowers & Food: Leek trendy en modern
Financier Consultancy: Preparation application freesia
Financier Consultancy: Influence climate on plant temperature
Financier Horticulture Top Talent
Financier Consultancy: Breeding rose rootstocks
Financier Consultancy: Varieties-collection knowledge day
Financier Retail Tour Czech Republic 2010 - Flowers & Plants
Financier Retail Tour Poland 2010 - Flowers & Plants
Financier Retail Tour Hungary 2010 - Flowers & Plants
Financier Retail Tour Croatia 2010 - Flowers & Plants
Financier Retail Tour Slovenia 2010 - Flowers & Plants
Financier Consultancy: Inventory soil projects
Financier Consultancy: Sciaridae
Financier Consultancy: Knowledge inventory fertilisation peont
Financier Evaluation pilot project Prins Berhard Bos
Financier Entente Florale
Financier Introduction Blackthorn rootstocks
Financier Substrate beds permanent plants
Financier Wireless - optimal water supply
Financier Chicory: Ham, cheese, tasty and bitter
Financier Consultancy: Inventory baits
Financier Floral Movement 2011
Financier Leaf apexes resolved !
Financier Sustainable cultivation of hydrangea
Financier Cultivation possibilities new predatory mites
Financier Application entomophagous fungi
Financier Practically-oriented growth model gerbera
Financier Recover the cause of curled leaf on tagets
Financier Falling out control in impatiens
Financier Root rot in anthurium
Financier KRW chrysantheum further development lysimeter
Financier 1-meting It's Alive (NL)
Financier Consultancy: Control light with LED
Financier Consultancy: Climbing frame screen
Financier Promotion flower bulbs Northern America
Financier Het Nieuwe Schermen (NL)
Financier Elstar: lekker, sappig, fris en zoet (NL)
Financier Consultancy: Flower damage pot anthurium
Financier Groenten en fruit in de zorg en sport (NL)
Financier Update manual horticulturists
Financier Retail Tour Litouwen 2010 - Flowers & Plants
Financier Retail Tour Latvia 2010 - Flowers & Plants
Financier Retail Tour Estonia 2010 - Flowers & Plants
Financier Benzinestation vooral voor last-minute aankopen bloemen en planten (NL)
Financier Consultancy: Possible sollutions energy use BiJo
Financier Consultancy: Natural enemies and Tarsonemus confusus
Financier Storage test eggplant 2011
Financier Prediction black root rot storage disease in carrot
Financier Strawberry campaign 2011
Financier Knowledge inventory sclerotonia problems
Financier Degradation soap
Financier New techniques demolition residue
Financier Raspberry cane midge
Financier Chemical fruit thinning conference 2011
Financier Update manual horticulture
Financier Bloemist onderscheidt zich met seizoensproducten (NL)
Financier Flowers & Food: Dutch specials
Financier KISSit: Collective basic information logistic flows
Financier SIGN project
Financier Desk research bed plants
Financier Consultancy: Harvest reductions peas
Financier Product-info citrus 2011 (NL)
Financier Digital cutomer counter Flowerbulb Inspection Service
Financier Erwina Leaf blight in bell pepper
Financier Sorbicell
Financier Geactiveerd water voor ziektebestrijding onder glas (NL)
Financier Analysis practice samples black root rot storage disease
Financier Screening herbicides in celeriac
Financier Consultancy: Detection local diseases and pests
Financier Bestrijding koolgalmug in spitskool (NL)
Financier Screening herbicides against Diamond-back Moth
Financier Cartepillar and aphid control in lettuce
Financier Galland soldier control and other weeds
Financier Cabbage fly control in head cabbage
Financier Bodeminsecten in vollegrondsgroenten (NL)
Financier Screening herbicides in blanched selery
Financier Biodiversiteit in de praktijk (NL)
Financier Verduurzaming herfstframbozen (NL)
Financier Fairproduce
Financier Greenport atlas
Financier Thermal processing champost
Financier Climate management system mushroom cultivation
Financier Consumer research pear 2011, The Netherlands and Germany
Financier Retail Tour Germany 2010 - Flowers and Plants
Financier Retail Tour Austria 2010 - Flowers and plants
Financier Effect licht en temperatuur in zomer bij cymbidium (NL)
Financier Predatory mites in rose
Financier Rhizoctonia control in summer flowers
Financier Up to date houden Digitaal Informatie Systeem (DIS) (NL)
Financier For flowering bouvardia
Financier Leaflet herbicides summer flowers
Financier Strategieën tripsbestrijding potplanten (NL)
Financier Geïntegreerde bestrijdingstrategieën wittevlieg in potplantenteelt (NL)
Financier Biologische bestrijding varenrouwmuggen (NL)
Financier Stomata development effect potplants
Financier Flower induction and summer quality lisianthus
Financier Bestrijding trips en weekhuidmijten (NL)
Financier Duurzame bestrijding begoniamijt trekheesters (NL)
Financier Research on cause failure in zantedeschia
Financier N-behoefte zantedeschia ten behoeve van bemestingsadvies (NL)
Financier N-behoefte leliecultivars ten behoeve van bemestingsadvies (NL)
Financier LED belichting tulp in meerlagenteelt (NL)
Financier Evaluatie campagne 'Ik en Mijn Plant' (NL)
Financier Phalaenopsis energiezuinig telen (NL)
Financier Efficient met hogere bodemtemperaturen (NL)
Financier New greenhouse cover for the new cultivation
Financier Digitalization of Dutch Dairy Board knowledge, phase 2
Financier Cucumbers, healthy and low-calorie
Financier Control of late cabbage fly in sprout cabbage
Financier Consultancy: White fly control in tomato
Financier Biol sulphur control in ornamental crops
Financier Stemphylium leaf blight in pear, epidemiology
Financier Black root rot storage disease in carrot
Financier Acid check on tulips
Financier Summer climate on dianthus
Financier Summer flowers on water
Financier Diseases in outdoor flowers
Financier Disease and feed bumble bees
Financier Self regulation in the floriculture
Financier Heat water treatment against M.chitwoodi
Financier WWB alternatives formalin lily
Financier WWB allium against crocus root nematode
Financier Carrot fly in carrot by means of granules
Financier Weather in control II
Financier Tissue cultivation zantedeschia tubers
Financier Watermanagement bell pepper
Financier Water supply small volume susbstrate lily
Financier Hot air in stead of wwb on lily
Financier Bugs in cucumber, bell pepper and eggplant
Financier Warningsystem leaf rust in hypericum
Financier Leaf blight bell pepper, follow-up
Financier Leaf blight bell pepper
Financier Fruit thinning apple and BA
Financier Early detection lip discolouring cymbidium
Financier Vrijstelling middelen (NL)
Financier Continuation closed greenhouse cucumber in 2008
Financier Preliminary study resistent elk clones
Financier Voorstudie ontwikkelingsstadium groeipunten (NL)
Financier Preliminary study actulising KWIN
Financier Preliminary study alternative control mites in tulip and lily
Financier Prevention sofs fruits on marrow in the distribution chain
Financier Prevention wwb-damage stem nematode hyacinth
Financier Prevention fusarium in tulip storage
Financier Prevention and limitation of leaf tilting
Financier Treatment lily with BVB
Financier Black foot rot in asparagus, follow-up
Financier Feed growing mushrooms
Financier Liquid supply growing mushrooms
Financier Virus in lily
Financier The replacement of sumisclex dry rot gladiolous
Financier Production accelerator standard roses
Financier Reporting cultivation research red berry
Financier Reducing fusarium in chain on tulip
Financier Increasing tulip by means of tissue cultivation
Financier Increasing quercus frainetto
Financier Vergisting van witlofwortels (NL)
Financier Improvement rootlesion nematodes in lilly
Financier Improvement keeing quality cut hyacinth
Financier Improvement GEWIS for fungicides and insecticides
Financier Improvement biological control woolly aphid
Financier Responsible cultivation ending tomatoes
Financier Auction samping
Financier Vegetatieve doorgroei bij hortensia (NL)
Financier Permanent plants on water
Financier Downy mildew in radish and cucumber
Financier ULO and safety
Financier Falling-out by Fusarium in outdoor flowers
Financier Tripsbestrijding in sluitkool (RvG) (NL)
Financier Mortality braeburn
Financier Application of plant irridation in greenhouse vegetable cultivation
Financier Application 1-MCP in potplants
Financier Application techniques greenhouse culture
Financier Timing abd distribution on endive
Financier Temperature research tomato
Financier Temperature integration on small crops
Financier Temperature limitations on tomato
Financier Cultivation control spathiphyllum, follow-up
Financier Cultivation research red berry
Financier Cultivation circumstances fusarium-falling-out cucumber
Financier Cultivation special bulb crops
Financier Technologiefonds Tuinbouw: Oogstmechanisatie bladgewassen (NL)
Financier Technologiefonds Tuinbouw: Mobiel groeilicht paprika (NL)
Financier Technology fund Horticulture: Komproto
Financier Technology fund Horticulture: Graftomatic
Financier Technology fund Horticulture: C.A.R.grow
Financier Tobacco Rattle Virus in gladiolous
Financier Super fresh
Financier Nitrogen vs fusarium on fritillaria
Financier Varieties collection comparison freesia 2006
Financier Varieties-collection research permanent plants
Financier Smart Dust, follow up
Financier Small leaf on potplants
Financier Taste consistency vegetable crops
Financier Snail damage, inventory
Financier Snail control in cymbium
Financier Sensorsymposium
Financier Seasonal influence straw
Financier Variety research leek
Financier Variety research bell pepper, green
Financier Variety research bell pepper, yellow
Financier Variety research organic sprouts
Financier Variety research strawberry under glass
Financier Variety research strawberry glass-outdoor
Financier Species assessment chicory 2005-2006
Financier Species assessment chicory 2007-2008
Financier Rassenbeoordeling witlof 2006-2007 (NL)
Financier Pseudomonas vs pythium root tot hyacinth
Financier Pseudomonas pythium in hyacinth
Financier Pseudomonas in lettuce
Financier Prevention bird damage in outdoor crops
Financier Practical application CaCl2
Financier Practical test pseudomonas pythium
Financier Retailer scan cut-cymbidium Italy
Financier Pest control in head cabbage
Financier Pilot pollen reduction by bumble bees in bell pepper
Financier Phoma and erwinia control on Chinese cabbage
Financier PH-grenzen kweekblok steenwol en perliet
Financier Parameters sweating Monte Carlo
Financier Paprikateelt in gesloten kas, vervolg (NL)
Financier Conservation non chemical crop protection
Financier Optimization plant extracts mushroom
Financier Optimization storage lilly bulbs
Financier Optimization nutrients
Financier Optimum N-fertilization tulip
Financier Optimum carbon dioxide dosage chrysanthemum
Financier Solutions bottlenecks climate & substrate
Financier The cause of falling out in alstroemeria
Financier Florilog chain transparency - trade
Financier Development bait vine weevil
Financier Development sensitive tests virus X
Financier Illumination tomaat
Financier Weedcontrol rhubarb
Financier Weedcontrol in cabbage
Financier Weed control in strawberry
Financier Research tulip cultivation
Financier Research on cultivation aspects on daffodil
Financier Research on cultivation aspects iris
Financier Research daffodil cultivation
Financier Research on various aspects nerine cultivation
Financier Rootstocks with tolerance fusarium
Financier Suppression pseudomonas in leek, follow-up
Financier Suppression pseudomonas in leek
Financier Import research United Kingdom
Financier New fusarium in iris
Financier MVO Onder Glas (NL)
Financier Mushfarm mushroom farm
Financier Supermarket bouquet test UK
Financier Modified Atmosphere Packaging strawberry
Financier Measuring evaporation in mushrooms
Financier Marker free transgenic lillies
Financier Marker research uproot ripeness
Financier Florists structural research Western Europe
Financier Supermarket bouquet test Ireland
Financier Literature study moisture in compost & casing
Financier Literature search disinfection clavibacter
Financier UK Retail Tour - Flowers and Plants
Financier Barrieres vegetables & fruit consumption
Financier Crocus root nematode in daffodil
Financier Cold tolerance dicyphus in the Netherlands
Financier Cabbage whitefly in head cabbage
Financier Florists structural research Eastern Europe
Financier Climate control by means of plant sensors against leaf tilting
Financier Importeursonderzoek Oekraine (NL)
Financier Kennisuitwisseling belichte aardbeiteelt (NL)
Financier Kennistraject MPS Mind (NL)
Financier Florists structural research South Europe
Financier Freezing Tete-a-Tete
Financier Introduction virus resistance in lilly
Financier Decoration green at the florist
Financier Additives chrysanthemum
Financier Storage life & nutrition pot chrysanthemum
Financier Revision Q-status
Financier Growth regulation pear
Financier Garden center structure research Europe
Financier Crop growth lilly cultivation
Financier Mapping the chains Danmark
Financier Integrated snail control in iceberg lettuce
Financier Integrated crop protection chrysanthemum
Financier Integrated crop management amaryllis
Financier Integrated management white fly in gerbera
Financier Integrated management of Septoria in celeriac
Financier Integrated management thrips in head cabbage
Financier Integrated management in summer flowers
Financier Flowers & Food: KISSit development and cooperation
Financier Fusarium in the chain on daffodil
Financier Florilog
Financier Epidemiology control leaf nematode lilly
Financier Mapping the chains Sweden
Financier Producttest indoor plants Germany
Financier Effects of Clean Light on bell pepper
Financier Effect fertilization on fine tuning crocus
Financier Sustainable approach fungus diseases
Financier blueprint MVO in the greenhouse horticulture
Financier Demonstration ridge culture in leek
Financier Consultancy: White haze on apple
Financier Consultancy: ULO-storage seeds
Financier Consultancy: Tipuldae bromelia
Financier Consultancy: Red spider mite control in cucumber
Financier Consultancy: Profitability lighting on lettuce
Financier Consultancy: Quarantaine organisms
Financier Consultancy : Platanenziekte op de kwekerij (NL)
Financier Consultancy: Development harvest tool
Financier Consultancy: Inventory rhizoctonia in radishes
Financier Consultancy: Inventory weed control in lettuce
Financier Inventory: Inventory macrolophus
Financier Consultancy: Inventory atmospheric humidity
Financier Consultancy: Shothole in peony
Financier Consultancy: Echinothrips control bouvardia
Financier Consultancy: Hemerocallis gall midge
Financier Consultancy: Leaf edges prunus laurocerasus
Financier Consultancy: Pottemperature control
Financier Consultancy: Bark knobs
Financier Carbondioxide on bell pepper
Financier Champost: characterization
Financier CERES
Financier Brown roots water heating tulip
Financier Useful herbicides tuberous begonia
Financier Source research on nematodes in rose
Financier Heating of tulips
Financier Botrytis control with UV-C in tomato
Financier Bulb disinfection and penicillium
Financier Product-info mushroom
Financier Flower cultivation hyacinth
Financier Bloeibeïnvloeding zantedeschia (NL)
Financier Blancing efficiency
Financier Leaf problems on tibouchina, follow-up
Financier Leaf tilting in tulip
Financier Biological control red spider mite in rose
Financier Biological soil disinfection summer flowers
Financier Biological control of thrips
Financier Dawny mildew control in parsley
Financier Biological control carterpilar in bell pepper
Financier Biological control rhizoctonia lilly
Financier Biological control of bacterial spots in mushroom
Financier Organic farm on peat soil
Financier Control of root fly by granules, follow-up
Financier Control of capsid and mirid bugs in celeriac
Financier Control of cabbage fly in radishes
Financier Control of alternaria in leek
Financier snail control in sprout cabbage
Financier Control of sclerotinia in beans
Financier Willow scale control
Financier Bestrijding rups en trips in sluitkool 2007-2008 (NL)
Financier Rhizoctonia control in lettuce and radishes
Financier Phythium control in hyacinth
Financier Phytophthora control in lilly heating
Financier Control of rhizomnium moss in containers
Financier Mushroom fly control with entomophagous fungi, Photorhabdus spp. with Pherhormones
Financier Downy mildew control in field lettuce
Financier Downy mildew control in iceberg lettuce
Financier Phytonemus palidus control in starting material
Financier Control of hidden acid
Financier Fertilizer use bulbous crops
Financier Lighting strategies chrysanthemum
Financier Lighting aster
Financier Downy mildew control in lettuce, follow-up
Financier control of phoma in chicory
Financier Control of PepMV and verticillium
Financier Control of Fusarium cultivation
Financier Bulb mite control zantedeschia
Financier Guiing and implementation varieties-collection freesia
Financier The Dutch bulb consumer
Financier Bark- and leaf spot disease tilia
Financier Bacteria around mushroom mycelium
Financier Bacteria in casing
Financier Axial and counterflow orchard sprinkler
Financier Aspects of gladiolous cultivation
Financier Arbeidsbesparing door buisrailsysteem in aardbei (NL)
Financier Detaillistenscan potanthurium (NL)
Financier Retailer scan peony
Financier Product-info cucumber
Financier Consultancy: Development leaflet African colding mot measures
Financier Retailer scan cut-cymbidium France
Financier Consultancy: Inzicht in het optreden van bolblad bij chrysant (NL)
Financier Consultancy: Bio products against aphids in bell pepper
Financier Collective digital market
Financier Municipal market of bed plants in Germany
Financier Marketing monitor Germany 2008
Financier Energy saving and cultivation length shortening spathiphyllum
Financier Werkingsonderzoek HortiAir (NL)
Financier Het Nieuwe Telen freesia
Financier Low-energy technology for cultivation
Financier Onderbelichting roos (NL)
Financier Electrical production SunWind greenhouse
Financier Import research Poland
Financier Import research France
Financier Consumerscan 2009: Rose a versatile flower
Financier Market monitor juices
Financier Product-info tomato
Financier Market monitor vegetables &fruit Germany
Financier Snack vegetables, good feeling
Financier Supermarkets and construction markets Russia
Financier The Romanian consumer of cutflowers and house plants
Financier British Retail Chains Management & Strategies
Financier Florists structure resarch North Europe
Financier Supermarket Display test UK
Financier The spanish consumer and house plants styles
Financier Mapping the chains Poland
Financier Shelftest United Kingdom
Financier Producttest indoor pot plants Poland
Financier Werkfruit werkt
Financier Flowers & Food: Machine vision robot voor geavanceerde inspectie (NL)
Financier Inventory CO2 footprint Intergreen
Financier New countrymen, new customers
Financier Trade flows in rose bushes
Financier Retailer scan green house plants Germany
Financier Product-info eggplant
Financier Floating roses
Financier chain control and quality assessment sea transport
Financier Retailer scan tulip
Financier Market monitor import fresh fruit
Financier Segementatieonderzoek naar stijlvoorkeuren (NL)
Financier Pest control with natural enemies
Financier Ethene in strawberry
Financier Nematodes in asparagus plants
Financier Variety comparison cauliflower
Financier Black vascular bundles in radishes
Financier Certigraft against product failure
Financier Remming hoedopening met alcohol
Financier Cultivation possibilities mini kiwi in The Netherlands
Financier New products to control fruittree cancer
Financier Organic culture of flowers with MPS+
Financier Red spider mite control
Financier Verhouding C en N en de effecten op de groei van Orchideeën (NL)
Financier Compact plants by integrated growth regulation, Phase 2
Financier Cultivation optimization Miltonia
Financier Improvement tissue cultivation with pilot crop Alstroemeria
Financier Development sustainable flowertreatment technologies
Financier Sprouting induction Cambria and Miltonia
Financier Geo hydrology on groundwater removal
Financier Betrouwbaarheid en uniformiteit van Proteas op de Nederlandse importmarkt (NL)
Financier Development botrytis monitor rose
Financier Vervolg optimalisatie wortelfunctie roos (NL)
Financier Yield-increasing cut-amaryllis
Financier Detection and control fo Pseudomonas catteyae action rot in Phalaenopsis
Financier Control of black fungus gnats and shore flies
Financier Darkening on chrysanthemum
Financier Vervolg aanpak boterbloemluis (NL)
Financier CO2 ferlilisation of lilly
Financier GWO tulip 2010-2013
Financier Feasibility LED between light on rose
Financier Growth light with sunlight lamps
Financier Flowering chrysanthemum on long day by LED's
Financier LED's: control and lighting on bell pepper
Financier Monitoring crop growth under diffuse glass
Financier Het Nieuwe Telen Tomaat II (NL)
Financier Light utilization under led and SON-T
Financier Het Nieuwe Telen bell pepper
Financier Consultancy: Monocular analysis neoseilus cucumeris
Financier consultancy: Nematodes against thrips
Financier Consultancy: Test spraying Swtch in glass lettuce
Financier Consultancy: Diseases and pests in cyclames
Financier Consultancy: Predatory mites thrips control chrysanthemum
Financier Consultancy: Black plants in cucumber
Financier Development BOS fruittree cancer, follow-up
Financier Pilot testing erwinia in hyacinth
Financier Limitation fusarium on cultivation and export tulip
Financier Knolcyperus bestrijding, vervolg (NL)
Financier Organic GWO tulip. second series
Financier Tagetes teared grassland fore fruit lilly
Financier Difference storage life cut hyacinth delft blue
Financier Substitutesl mineral oil
Financier Practical test black sprouts
Financier Influence thylene on acid in tulip
Financier flowering control in eucomis
Financier Slime stalks zantedeschia, follow-up
Financier Shortening harvest period early tulips
Financier Consultancy inventory unknown root rot
Financier Alternaria control in zantedeschia
Financier Consultancy: Definition residu content
Financier Consultancy: Reduction inhibiting substances
Financier Buffer zones fire blight
Financier Integrated control echino-thrips
Financier Integrated control in poinsettia
Financier Effectivity leaf nematode control
Financier Consultancy: Frost damage in fruit trees
Financier Consultancy: Leaf fall in prunus laueocerasus
Financier Consultancy: Nitrogen fertilizer application permanent plants
Financier Breeding cymbidiums
Financier Root functionality
Financier Integrated control of nematodes
Financier Consultancy: Tracing stem nematodes
Financier Consultancy: Effect increased pottemperature
Financier Residu content apple and pear
Financier UVc against pathogen fungi
Financier Application of two dsinfectants
Financier Compost as model system
Financier Wilddamage control
Financier residue management in head cabbage
Financier Residu free strawberry cultivation
Financier Black sprouts in lilly
Financier Purification of recirculation water in the rose cultivation
Financier In search on semi-closed systems
Financier Soft Rot in iris 2
Financier WWB against Sclerotium rolfsii in nerine
Financier WWB in allium and crocus, follow up
Financier WWB crocus, grote gele
Financier WW treatment eremurus against nematodes
Financier Root exudates rose
Financier Wortelaaltjes in roos (NL)
Financier P.teres in amaryllis
Financier WK-Gest Unit
Financier Wieringermeer precies
Financier Working group minerals now and in the future
Financier Werken met gewasbeschermingsmiddelen (NL)
Financier Weigh system irrigation PCT
Financier Tissue cultivation in the dark
Financier Warning system fruit tree cancer
Financier Power play class 3 glastomatoes and bell pepper
Financier Vruchtdunning conference peer (NL)
Financier Reprodcution tulip
Financier Preliminary study organic matter management on dune sandy soil
Financier Prpposition intro VVA1
Financier Prevention and control thicken stem- en roots on saintpaulia
Financier Preparation broad weather assurance
Financier Black foot rot in asparagus
Financier Liquid regulation and evaporation
Financier Vital plants in long distribution chains (VitaPlant)
Financier Viruses in zentedeschia
Financier Virus resistance in heating tulip
Financier Reduction dosage anti-kiek
Financier Increasing nitrogen utilization of manure
Financier Increasing professionalisation small horticulturist
Financier Increasing N-utilization on pig slurry
Financier Verhoging kwalificatieniveau werknemers (NL)
Financier Preservation forest plantation cultivation
Financier Evaporation model phalaenopsis
Financier Improvement water quality
Financier Improvement praying techniques in the cultivation of pot plants
Financier Light dividing improvement in crops
Financier Improvement energy-efficciency rose cultivation
Financier CO2 improvement efficiency
Financier Verbetering bestuiving blauwe bes (NL)
Financier Multiple Imaging of Plant Stress (MIPS)
Financier Improvement of a vertical temperature profile in an airco greenhouse
Financier Improvement of the entrepreneurship for the horticultural farming
Financier Verankeren factor arbeid (NL)
Financier Ventilatievoud, de praktijk (Aircobreeze) (NL)
Financier Vegetative growth on hydrangea
Financier Assessment effect hail net on cultivation & pro
Financier Vaccination of lillies
Financier UV against diseases, proof of principle
Financier UV against diseases, phase 2
Financier The German consumer about the bell pepper
Financier Elaboration and implementation aspire for asparagus
Financier TVX verspreiding via koppen (NL)
Financier TVX-transmission by water, mite vector
Financier Thripscontrol ornamental crops
Financier Thripscontrol gladiolous, follow up
Financier Tripsbestrijding in gladiool (NL)
Financier Thripscontrol hyacinth
Financier Trade Services
Financier Het Nieuwe Telen strawberry
Financier Tomato spotted wilt virus (TSWV) in bell pepper
Financier Tomatoes under LED
Financier Test development sauer, bluborum and dryrot
Financier Testing herbicides celeriac
Financier Application possibilities herbicides in vegetable- and or flower seed cultivation
Financier Collng application on growth en development of rose
Financier Application control light in pot plant cultivation
Financier Application of botanigard and Bio 10-20 in chrysantheum- rose cultivation
Financier Admisson research switch cucumber
Financier Regression after the longest day
Financier cultivation and marketing new outdoor crops
Financier Prevention of auality loss by stress on tissue cultivation
Financier Prevention of soil fatique
Financier Cultivation control pot anthurium phase 2
Financier Cultivation control strawberry according the airc-greenhouse principle
Financier Cultivation cucumber 2008-2010: Analysis and report
Financier Cultivation support bell pepper semi closed cultivation, van Schie method
Financier Teelbegeleiding en resultaatmonitoring van geconditioneerde teelten (NL)
Financier Development of new cropping systems out of the soil, Leek 2009
Financier Development of new cropping systems out of the soil
Financier Technologiefonds Tuinbouw: Wortelwiel (NL)
Financier Technology fund Horticulture : automatically covering Kalanchoe
Financier Technology fund Horticulture: Tulipmachine
Financier Technology fund Horticulture: S.T.A.R. for Flowers
Financier Technology fund Hortculture: Steam Injection
Financier Technology fund Horticulture: Cutting
Financier Technology fund Horticulture: Smart Logistics
Financier Technology fund Horticulture: Smart Clipper
Financier Technology fund Horticulture: Plant-O-Matic
Financier Technology fund Horticulture: Flower supply system
Financier Systeminnovation culture length in tomato
Financier Strateeg II (NL)
Financier Stem density on bell pepper
Financier Stagonosporopsis on Tête a Tete phase 1
Financier Feasibility study alternative feed as support on biological control
Financier Spraying products carrot fly in carrot
Financier Red spider mite in cucumber
Financier Varieties-collection research ornamental crops
Financier Rapid detection test fungi-bacteria
Financier Smart durst, part 3
Financier Market monitor vegetables and fruit in The Netherlands 2009
Financier Sectorplan mushrooms Good times, Bad times
Financier Schoon, veilig & gezond (NL)
Financier Schoon en middelenvrij
Financier Fungi in tree bark on phalaenopsis
Financier Screen applications on illuminated cultivations
Financier Damage sensitivity os leek seedlings on nematodes
Financier Fuming gases in the greenhouse
Financier Robotplatform greenhouse horticulture
Financier Maturation of tomato fruits, alternatives for ethrel
Financier Direction innovation plan mushrooms
Financier Residual material tulip, lilly, gladiolous co-fermentation
Financier Resistance and strategy
Financier Residue in carrots
Financier Registration products and environment uncovered
Financier Registratie middelen bomen (NL)
Financier Registration bulbous crops
Financier Regelbare lamel systemen in dubbel dek (NL)
Financier Reduction bacterial count on mushrooms
Financier Variety comparison head cabbage
Financier Variety test bell pepper yellow and red 2009
Financier Variety research on marrows
Financier Variety research cucumber 2009
Financier Species assessment chicory 2008-2009
Financier Quick scan chrysanthemum and radishes
Financier Programming study Masterplan Cropprotection, Follow up
Financier Programme prevention clavibacter
Financier Retailers scan hibiscus
Financier Productie paspoort roos 2 (NL)
Financier Practical cultivation knowledge in semi-closed greenhouse
Financier Practice study PePMV inoculatuion
Financier Practice study cultivation technics
Financier Practical survey on the value of species of small outdoor vegetables
Financier Potential heat pumps extensive cultivations
Financier Harvest time red berry
Financier Perspectives wall bars energy grid
Financier Personal certificates roof overgrowth
Financier Coupling distrubance on caterpillars in greenhouses
Financier Umbrella plan botrytis & energy gerbera
Financier Paprika onder LED (NL)
Financier Optimalization water management bromelia
Financier Optimalization liquid supply under growing mushrooms
Financier Optimalisatie geconditioneerd telen in potorchideeënteelt (NL)
Financier Optimalization detection clavibacter
Financier Optimalization thrips in leek
Financier Optimalization illumination en fertilizer application
Financier Tracing unknown withering in cucumber
Financier Surface disinfection fruit against rot
Financier Developments floriculture chain
Financier Development verticillium-resistent root stocks acer
Financier The new cultivation development of a air treatment
Financier Development signalling and catch system for harmful bugs in greenhouse crop cultivation
Financier Development and testing Pulstec-technics
Financier Weed control with basta in summerflowers
Financier Research on watersupply hydrangea
Financier Research on TVX
Financier FResearch emission improvement WKK
Financier Research soil insects in cabbage
Financier On-line monitoring of transpiration and photosynthesis in greenhouses: the practice 1
Financier Omgevingsonderzoek dicyphus (NL)
Financier New flue gas purification techniques
Financier New predatory mites for tomato
Financier Sodium hypochlorite
Financier National Horticulture Management- Innovation game
Financier Mrket potential champost
Financier Near infrared reflecting movable screen
Financier N-fertilisation tulip on heavy soil
Financier N-fertilisation on leek
Financier Mucor in strawberry
Financier Monitoring cultivation circumstances
Financier Monitoring conditioned rose cultivation
Financier Modellering ruimtelijke lichtverdeling in gewassen (NL)
Financier Minimal light need zantedeschia
Financier Environmental management and environmetal planning
Financier Environmental policy tree cultivation
Financier Mechanical thinning demo
Financier Maximal temperature warm water treatment
Financier Development of a field robot system to detect viruses in tulip
Financier Air heating rose
Financier Air quality (semi)closed greenhouses
Financier Het Nieuwe Telen climatizer at Themato
Financier Logistic messages flower bulbs
Financier Linnaeus modernization VBN-codes
Financier Light spectrum for optimal plant irradiation in greenhouses
Financier IInnovation sector bulbs
Financier Led lightning in lilly
Financier LED as between lightning
Financier Lower night temperature phalaenopsis
Financier KWIN voor de fruitteelt editie 2009-2010 (NL)
Financier Kwantificeren van prestaties van teeltmaatregelen (NL)
Financier Quality in constant movement
Financier Quality of mushrooms by genomic research
Financier Cold needy cultivation in an Airco greenhouse
Financier Cucumber cultivation in conditioned greenhouse
Financier KomBe2
Financier Yellow Nutsedge control
Financier Knelpunten n.a.v. herbeoordeling middelen
Financier Climate control system soil borne cultivation
Financier Climate in the "Greenhouse without Gas"
Financier Ketenregie conservenchampignons fase 2 (NL)
Financier Chain manager organic ornamental plant products
Financier Ketenmanager Biologische AGF (NL)
Financier Knowing and recognize of leaf spots in summer flowers
Financier Kan wortellesieaaltje wortels van Zantedeschia aantasten?
Financier Isotopes relation mushrooms
Financier Is een µmol = µmol? (NL)
Financier Understanding and optimalisation of the root function on greenhouse vegetables
Financier Influence application darkening scheme short day - cooling on gerbera, follow up
Financier Influence application darkening scheme short day - cooling on gerbera
Financier The influence of RL during storage special bulb crops
Financier Influence diffuse screen on quality and production of rose
Financier Influence of the soil on the climate within greenhouses
Financier Influence of asulox amd mikado in bulb cultivation of muscari
Financier Inventory woodpecker damage
Financier INNOVA-DNA markers for healthy apples
Financier Innovative cultivation control 2
Financier Innovation weed control
Financier Collecting information on apple mussel scale
Financier Implementation integrated crop protection
Financier Stomata opening and climate control
Financier Keeping storage differences on Delft Blue
Financier Keeping storage assurance tulips year-round
Financier Technology fund Horticulture: Hortitwist
Financier Main switches sprouting mushrooms
Financier Control on ventilation
Financier Herbicides in blanched selery
Financier Handhavingskosten erosieverordening (NL)
Financier I-Centre Trade & Logistics (i-CTL)
Financier Feasibility TEG installations
Financier GWO water heating tulip
Financier Growsense II
Financier Greenforum the Netherlands
Financier Groene genetica rassen voor mechanische oogst en buffering (NL)
Financier Green roofs as temporal waterlogging
Financier Crop management on conditioned cultivation
Financier Crop growthmodel freesia
Financier Cropprotection fruit cultivation
Financier Gevolgen zomerhagel fruit (NL)
Financier Standarized automatic seedling inspection
Financier Geïntegreerde bestrijding van wolluis in roos (NL)
Financier conditioned cultivation
Financier Research on the value LED-armatures for crop illumination
Financier Gall mite control in practice
Financier Flowers & Food: Tailoring nutrition
Financier Flowers & Food: Schoon geproduceerd, schoon vervoerd (NL)
Financier F&F: Professionalising florist retail
Financier F&F: KISSit development and cooperation
Financier F&F: Responsive supply chain nurserey stock production
Financier F&F: Fresh corridor, Phase 2
Financier Flowers & Food : consumption related to cardiovascular diseases
Financier Functional agrobiodiversity (FAB)
Financier Frug I Com
Financier Fresnel concentrerende systemen voor de tuinbouw (NL)
Financier Fotosynthese-efficiency bij verschillende golflengten (NL)
Financier Fertigation blue berry
Financier PEPEIRA, Pepino mosaic virus: epidemiology, economic impact and pest risk analysis
Financier Ervaring met LED verlichting in aardbei (NL)
Financier Energy economical control soil temperature
Financier Het Nieuwe Telen Alstroemeria
Financier Het Nieuwe Telen organic cultivations
Financier Energy-producing greenhouse
Financier New cultivation
Financier Emissienormen N en P glastuinbouw (NL)
Financier Emission reduction in emssion in greenhouse cultivation
Financier ELKAS
Financier Efficient lilly scale
Financier Efficient fertiliser application in rhubarb
Financier Efficient LED's in rose
Financier Effective application techniquesmTrees
Financier Effectieve gewasbescherming paddestoelen (NL)
Financier Effective crop protection in substrate beds
Financier Effective control galland soldier
Financier Effects of phosphate on stretching growth kalanchoë
Financier CO2 effect in cultivation of Medinilla
Financier Effect of biofumigation on black spots in carrots
Financier Het Nieuwe Telen economic feasibility
Financier Urgent prerequisitetes admissions outdoor vegetables
Financier View in the mushroom chain
Financier Digital inforamtion system crop rotation
Financier Diffuus licht, wat is de optimale verstrooiing (NL)
Financier Dielectric disinfection of greenhouse soil
Financier Diagnostics 2007-2009
Financier Detection verticillium fungicola
Financier DENOP: Leerervaring nieuwe energiesystemen (NL)
Financier Demonstration new fuming gas cleaner Knook
Financier Demonstration warning system tilia
Financier Demonstration fruit thinning
Financier Demonstration leaf spots
Financier Deltaplan erwinia
Financier The ORC in the greenhouse
Financier Crop top viewer
Financier Coördinatie middelenpakket vollegrondsgroenten en paddenstoelen (NL)
Financier CoCos
Financier Consumer experirience lettuce
Financier Product-info leek
Financier Consultancy: Black vascular bundles in radishes
Financier Consulttancy: Research on wall bars internal transport
Financier consultancy: Prevention residue norm exceeding
Financier Consultancy: Vitale potplant in distributieketen (NL)
Financier Consultancy: Collecting residue data strawberry
Financier Consultancy: Branching ornamental shrubs
Financier Consultancy: Explorative study root functions
Financier Consultancy: Thicken stems- and roots
Financier Consultancy: ULO against insects
Financier Consultancy: Falling out pachysandra
Financier Consultancy: Falling out on Zantedeschia
Financier Consultancy: Tomato spotted wilt virus in bell pepper
Financier Consultancy: testing feromone honeylocust pod gall midge
Financier Consultancy: Grass strips under nursery trees
Financier Consultancy: Cartepillar (diaphania) in buxus
Financier Consultancy: Residue data blanched selery
Financier Consultancy: Residue data in endive
Financier Consultancy: Excessive root growth on cucumber
Financier Consultancy: Excessive root growth
Financier Consultancy: Tracing cause falling-out cymbidium
Financier Consultancy: Environmental impact basamid
Financier Consultancy: Greenhouse climate lilly vertical air circulation
Financier Consultancy: Integrated use of natural enemies and pests at willow scale aulacaspis rosae
Financier Consultancy: Hail damage nursery trees
Financier Collective energy supply Bergerden
Financier Animate green
Financier CO2 dosage on cymbibium, follow up
Financier Het Nieuwe Telen Climeco in practice
Financier Carbon footprint for flower bulbs
Financier Business intelligence in the ornamental plant cultivation
Financier Kennisconsulent fruitteelt (NL)
Financier Bulb disinfection lilly
Financier Bollenacademie (NL)
Financier Product-info sprout cabbage
Financier Leaf fertilisation lillies
Financier Biological flower bulbs- and bulb cultivation
Financier Biological control of pineapple mite in bromelia
Financier Biological control aphid in bell pepper
Financier Biological control bacterium spots mushroom
Financier Contribution trade and business UO-IMT
Financier Storage test eggplant
Financier Promoting branching ornamental shrubs
Financier Het Nieuwe Telen potplanten (NL)
Financier Improvement unique collections
Financier Fertilisation and settlement sweet cherry
Financier Reduction of chicory fly
Financier Reduction of verticillium
Financier White fly control in the ornamental plant cultivation
Financier Root mortality and root cancer on red berry
Financier Control of sclerotinia in carrot
Financier Harmful mits control in gerbera
Financier Phytophtora control on cymbidium
Financier Downy mildew control
Financier Root mortality control and cancer through eutypa
Financier Control of sclerotinia rot in chicory
Financier Control of sclerotinia rot in beans
Financier Fungus control with UV
Financier Willow scale control in cymbidium
Financier Bestrijding rupsen sluitkool in 2007-2009 (NL)
Financier Excessive root growth control
Financier Weed control in head cabbage
Financier Weed control in control
Financier Cabbage fly control in chinese cabbage, follow-up
Financier Bestrijding koolgalmug in broccoli (NL)
Financier Asparagus fly and asparagus beetle control
Financier Phytonemus plaidus control in starting material, Phase IV
Financier Fungus diseases control with UV irradiation
Financier Prevention and control dead buds
Financier Best fresh functional foods
Financier P-availability in organic fertilizers
Financier Limitation virus transmission in tulip
Financier Sexferomoon van bramenbladgalmug (NL)
Financier Definition residue in chicory
Financier Assessment system sustainable purchasing
Financier Fertilizer application on quality tulamene
Financier Downy mildw control in sunflowers, products and coatings
Financier Downy mildw control in sunflowers, cultivation measures
Financier Downy mildew in sunflowers
Financier Tuta absoluta control
Financier Downy mildew control (Bremia)
Financier Downy mildw control in impatiens
Financier Benchmark study research
Financier Automation thickness measuring
Financier Automatic harvest
Financier Asters on substrate cultivation
Financier Aqua ReUse
Financier Anders drogen tegen Penicillium in lelie
Financier Analysis data practice samples black root rot storage disease in carrot
Financier Analysis data black root rot storage disease in carrot
Financier Analysis greenhouse on freesia, follow up
Financier Alternaria in zantedeschia
Financier AirQ
Financier Degradable tie tube
Financier Updating N-Advisory standard black salsify
Financier Updating N- advisory standard peas
Financier Action plan nematodes: Meloidogyne hapla control
Financier Actionplan nematodes: trichodorus similis control
Financier Actieplan aaltjesbeheersing (NL)
Financier Active carbon filter for romval of actellic
Financier Acaricide research on rose
Financier Application norm for transmission definition greenhouse covers
Financier Nematode control
Financier 40 kg bell pepper
Financier Directe beluchting champignonteelt, 2e fase (NL)
Financier 100% residue free cultivation
Financier Ethylene damage fruittrees, follow-up
Financier Integrated management in tub- and terrace plants
Financier Energy saving in winter on cymbidium
Financier consultancy: Financial foundation frost damage
Financier Import research large flowering rose
Financier Market analysis decoration green
Financier Retailer research Germany
Financier Shelf test Denmark
Financier Product information cauliflower and broccoli
Financier Update MVO Onder glas
Financier Import research Ukraine
Financier Consumer scan "Verrassend Buiten" The Netherlands and Germany
Financier Market monitor Italy 2008
Financier Market segmentation Romania
Financier Marketdata nursery stock products The Netherlands, Germany, France and United Kingdom
Financier Sustainability (consumer research)
Financier Import research large flowering rose Russia
Financier Consumer scan 2009
Financier Retailer research Russia
Financier Convenience stores UK
Financier Purification recirculation water, sustainable cultivation in rose
Financier Fertilisation and production of asparagus
Financier Health of strawberries
Financier Urgent prerequisitetes admissions greenhouse cultivation
Financier Consultancy: Screening prunus on Xanthomonas
Financier Tomato World
Financier Planttype and labour in strawberry
Financier Learning and working in the agriculture
Financier Strategic innovation
Financier Logistic systems bell pepper farms
Financier Event market USA
Financier Cutflowers in Russia
Financier Scientific research on the effect of flowers on the the frame of mind
Financier CO2 fertiliser application on anthurium
Financier Consultancy: N-measurement techniques on strawberry cultivation
Financier Perception methods echinothrips
Financier MVO under glass in practice
Financier GWO rootstocks 'grootfruit'
Financier Het Nieuwe Telen Gerbera (NL)
Financier Het nieuwe telen ontwikkeling schermmaterialen (NL)
Financier Working out phytosanitary fund
Financier workshop 'Options for preservation'
Financier Hortifair good & green pavilion
Financier More with soil energy
Financier Market introduction 'made with'concept
Financier Energy saving outdoor screens with solar-PV
Financier French consumer of cutflowers
Financier The Spanish consumer. style groups and cut flowers
Financier Feasibility electrical production from geothermal
Financier Multi Energy Concept - Vierpolders (MEC-V)
Financier Consultancy WKK and "New cultivation"
Financier Reprocessing and re-use of brines
Financier Plant sensors & modeling glass strawberry
Financier Puridrain, drainage and water treatment
Financier Exploration adaption climate change
Financier Improved red spider mite control in cucumber
Financier Consultancy: Yellow stems in tomato
Financier Consultancy Cucumber green mottle mosaic virus in cucumber
Financier Improvement storage rose bushes
Financier Prevention of falling-out by knot rot storage phase hydrangea
Financier Quick response systems
Financier Bochure vaste planten openbaar groen (NL)
Financier NIR-selective coatings: energy and water balance
Financier Waterstress measurement pear
Financier Handbook raspberry
Financier Variety research apple/pear
Financier Practical test leaf spots
Financier Practical test pseudomonas, pear
Financier Practical test thinning elstar
Financier Harvest moment plums
Financier Solving leaf spots on Elstar
Financier Rootstocks stone fruit
Financier Pesticides against Stemphylium leaf blight
Financier Literature study sweet cherry
Financier Potassium and water supply pear
Financier Homocysteïne en folic acid
Financier Yellow stalks on rovada
Financier emission reduction and density wind hedge
Financier Emission reduction by air support
Financier First screening blue berry
Financier Sustainable small fruit production in the Betuwe
Financier Biologicol control Woolly Apple Aphid
Financier Woolly Apple Aphid control
Financier Redberry mite control
Financier Disposal sweet cherry
Financier Disposal plum
Financier Waterlogging systems
Financier Warningsystem leaf rust
Financier Warning system powdery mildew in summer-flowers and permanent plants
Financier Branching fruit trees, alternative promalin
Financier Sprouting oculations apple
Financier Thrips control
Financier Application mycorrhizae
Financier Rhododendron and pieris control
Financier Stem injection nursery trees
Financier Varieties-collection research hydrangea
Financier Snails in aquatic plants
Financier Cleaning tree seeds
Financier Harmful gal midges
Financier Schade eikestammen (NL)
Financier Robotization nursery tree cultivation
Financier Robotization
Financier Protocol liquid supply
Financier Prevention and control fruit-tree cancer
Financier Pratylenchus vulnus, Rootlesion nematode
Financier Optimization winter cutting roses
Financier Weed control nursery tree cultivation clay
Financier Rootstocks apple/pear
Financier Onderhoudsarme beplanting (NL)
Financier Suppressing seed weed
Financier Nature friendly banks
Financier Mycorrhizae in pot container cultivation
Financier Moerasfilters (NL)
Financier Middelenonderzoek taxuskever (NL)
Financier Cockchafer grub
Financier MA-packaging and filling material
Financier KWIN nursery stock
Financier Quality standards green compost
Financier Leaf-curl in roses
Financier Root rot in water lily
Financier Inventory natural crop protection agents
Financier Innovative forest plantation cultivation
Financier In-vitro test comptability
Financier Implementation warning system downy mildew
Financier Regrowth rinsing permanent plants
Financier Shot hole in prunus
Financier Growth arrest permanent plants
Financier Growth control climbing plants
Financier Fragrance apple gal midge
Financier Integrated crop protection
Financier Controlled released fertilizers
Financier Fusarium in Stek (NL)
Financier Filmcoating seedling seeds
Financier Ethylene damage fruitrees
Financier Recognition admission research
Financier Organic soil disinfection
Financier Promoting natural enemies
Financier Fertilisation European Cranberrybush
Financier Fusarium nivalis control
Financier Andromeda lace bug control
Financier Boxwood Bud Mite control
Financier Leaf roller control
Financier Downy mildew control in roses
Financier Alternative nematode suppressing crops
Financier Alternative root balls oranmental shrubs and conifers
Financier Harden fruittrees
Financier Adaptive application standards fertilisation
Financier Improvement storage conference
Financier Fruit growth improvement
Financier Enhanced degrading of apple and pear residues
Financier Fruit thinning with artificial light
Financier Fruit thinning pear
Financier Validation sporulation Stemphylium leaf blight
Financier Stimuleren van oorwormen en roofwants (NL)
Financier Blue berry varieties
Financier Optimization integrated cultivation
Financier IRRY support in practice
Financier Model fruit thinning
Financier Masterplan " Sustainable fruitcultivation"
Financier KWIN for the fruit cultivation 2008
Financier Knowledge transfer fruitcultivation sector
Financier Irrigation and fertilisation couple
Financier The influence of nitrogen on sugar content conference
Financier INSECT
Financier Growth power and vitality rootstock VVA-1
Financier Handling codling mot
Financier Fertigation blue berry
Financier Crop protection effect on earwigs
Financier Spray nozzle classification system for drift reduction in orchard spraying
Financier Dead buds in pear (pseudomonas)
Financier Demo test fruit thinning apple variety Rubens
Financier Research on the value for cultivation and use plum / cherry
Financier Research on the value for cultivation and use black berry
Financier Fertilisation and settlement blue berry
Financier Codling mot control
Financier Assessment of a optimum harvest moment storage red berry
Financier Beïnvloeding vruchttaklengte tulameen (NL)
Financier Water and quality
Financier Catch crops nursery trees
Financier Expansion descriptive list forest plantation cultivation
Financier Future Elm
Financier Taksterfte coniferen (NL)
Financier Root mortality Buxus
Financier Nitrogen- and phosphate uptake
Financier Varieties-collection research ornamental shrubs, conifers and permanent plants
Financier Inhibition flower bud development
Financier Pear decline
Financier Rootstocks plum/sweet cherry
Financier Name lists
Financier Name giving
Financier Monitoring flowering moments
Financier MA-packaging
Financier Implicaties kaderrichtlijn water (KRW) (NL)
Financier Hosta virus X
Financier Herbicides research
Financier GWO nursery trees
Financier Integrated management thrips
Financier Breaking winter dormancy
Financier Detection Agrobacterium tumefaciens in soil
Financier Demo apple on M8
Financier Cultural value research nursery trees
Financier Consultancy and services
Financier Brown discoloration oculations
Financier Soil fertility
Financier Promotion useful organisms
Financier Oak slug sawfly control
Financier Soil pests control
Financier Black Mold control
Financier Bamboo mite control
Financier Cockchafer grub control
Financier Powdery mildew control
Financier Bark cracks nursery trees
Financier 1-MCP against ehtylene damage
Financier Root rot tulip on streaming water part 2
Financier Host plants of stem nematodes
Financier Prevention and control of hidden acid
Financier Prevention peicillium growth on tulip bulbs
Financier Humidity substrate and root growth zantedeschia
Financier Assessment N-requirement zantedeschia
Financier Assessment N-requirement lily Northeast of the Netherlands
Financier Test development for viruses in zantedeschia
Financier Erwinia test on dahlia
Financier Slime stalks zantedeschia
Financier Damage thresholds ethylene in tulip
Financier Protocol detection Erwinia bulbous crops
Financier Peeling moment and peel ripeness related to sour
Financier Organic dust fertilisation hyacinth
Financier Disinfection baths stem nematodes
Financier Weed control nerine cultivation
Financier Weed control in iris
Financier Unknown root rot in lily, follow-up
Financier N-fertilisation on heavy soil
Financier N-requirement lily and gladiolous
Financier Mite and thrips control by means of mite trap
Financier Marker free lilies with aphid resistance
Financier Marker techniques resistance in lily
Financier Lily perennialising trial
Financier Bottlenecks and screening crop potection agents
Financier Heating zantedeschia
Financier Feasibility spring planting tulip, hyacinth and daffodil
Financier Feasibility bulk storage lilly bulbs above zero in MAP
Financier Xanthomonas hyacinthi in special bulb crops
Financier Phosphate filters in the bulb cultivation
Financier LED-lighting on heating
Financier Drying and preserving of hyacint related to erwinia
Financier Diagnostic research 2006
Financier Diagnostics 2007-2009
Financier Burkholderia kladiolo in gladiolous
Financier Leaf fertilisation against Nitrogen-deficiency phase 1
Financier Scerotium bulborum control hyacint, dry rot gladiolous
Financier TVX control in tulip
Financier Thrips control gladiolous with heat-air
Financier Stem nematodes control with cold steam
Financier Stem nematodes control by flood
Financier Grey bulb rot control on tulip
Financier Fusarium control in iris heating
Financier Control strategy pythium in bulbs
Financier Soft rot control in bulbous crops
Financier Arabis mosaic nepovirus in bulbous crops
Financier Alternatives for gramoxone bulb cultivation
Financier Alternative mites tulip & lilly
Financier Recommendations policies manure surplus and moneral releases
Financier Prevention of yellow leaf in zamioculcas
Financier Prevention and control of redbay ambrosia beetle in yucca
Financier Prevention botrytis infection after harvest
Financier Prevention of blue discolouring on anthurium
Financier Voorkomen blad, bloem, knopval (NL)
Financier Prevention of leaf fall on Ficus benjaminia
Financier Prevention of leaf sharpen on dianthus
Financier Verticillium in lilac
Financier Reduction transport sensitivity tub-plants
Financier Reduction N&P emissions rose
Financier Burning leaf edges on hydrangea
Financier Verbetering groei- en bloeiproces dendrobium nobile (NL)
Financier Improving growing-flowering process cambria
Financier Verbeteren afkweekmethode kuipplanten (NL)
Financier Falling-out and growing problems in summer-flowers
Financier Falling-out in bouvardia
Financier Expansion practical tests wolly aphid
Financier Expansion crop measurements Makes Sense, GrowSense
Financier Expansion integrated control in rose
Financier Thrips in Anthurium
Financier Test system chalara elegans
Financier The application of clay in compost
Financier Application of tilt in the lilac cultivation
Financier Temperature research bromelia 2
Financier Temperature integration systematic cultivation begonia
Financier Temperature integration palms
Financier Temperature integration anthurium
Financier Poinsettia cultivation on low energy use
Financier Cultivation control spathihyllum
Financier Cultivation control pot anthurium
Financier Cultivation innovation asterini
Financier Cultivation factors on storage life of pot chrysanthemum
Financier Cultivation length freesia
Financier Cultivation brochure hydrangea
Financier Technology fund Horticulture
Financier Technical support EMGG
Financier Substrate cultivation permanent plants
Financier Steering factors growth, development cut-anthurium
Financier Stability coconut grit
Financier Stabilization of pestcontrol by mobilization of broad working predators
Financier Red spider mite control rose cutting
Financier Spiders greenhouse horticulture
Financier Spillenteelt seringen (NL)
Financier Varieties collection kalanchoe
Financier Varieties-collection freesia 2006
Financier Wasps against carterpillars
Financier Snail's damage, inventory
Financier Snail control in cymbium
Financier Signaling and control of bugs
Financier Semi-closed cropping systems in rose
Financier Screening CAM photosynthesis
Financier Fungicontrol in euphorbia
Financier Willow scale in cymbidium
Financier Sprouting starting phase rose
Financier Rhizoctonia in chrysanthemum
Financier Relation temperature, energy and flowering on bromelia
Financier Relation ethylene-botrytis
Financier Relation farm structure and cultivation plan
Financier Purification of water supply systems in the potplant cultivation
Financier Culture length reduction freesia
Financier Productie paspoort roos (NL)
Financier Predators bulb scale mite
Financier Predators bemisia tabaci on low temperature
Financier Practical test integrated crop protection in freesia
Financier Population development nematodes in substrate on rose
Financier Plant sensors and modelling optimization management chrysanthemum
Financier Plant density freesia
Financier Pest control in summer-flowers
Financier Pilot peatfree substrate
Financier Orientation on apllication mycorrhiza fungi on phalaenopsis
Financier Organic matter management on sandy soils with special attention for dune sandy soil: summer-flowers
Financier Optimization semi-closed cropping systems in rose
Financier Optimization cultivation of alchemilla and delphinium
Financier Optimalisatie van de plantdichtheid bij de bloementeelt van amaryllis (NL)
Financier Optimization application additives on hydrangea
Financier Optimization light conditions palms
Financier Optimization growth and flowering improvement N supply phalaenopsis
Financier Optimization sampling nematodes
Financier Optimization assimilation ilumination on ficus
Financier Optimal photosynthesis cymbidium
Financier Optimal carbodioxide dosage chrysanthemum
Financier Drafting strategy garden symphylid control
Financier Cause and control falling-out layer
Financier Oorzaak en aanpak verdikte stengel- en worteldelen bij saintpaulia (NL)
Financier Harvest percentages on celosia
Financier Development /-testing lysimeter for N and P emssion measurement chrysantemum
Financier Development of Lure & Kill technique for the protected cultivation in the Netherlands
Financier Development of a sustainable cultivation system for lilacs in containers
Financier Development of a bio-pesticide against thrips and red spider mite
Financier Development cultivaqtion system cut-anthurium
Financier Development PCR test 2 virus in cymbidium
Financier Development harvest robot cut roses
Financier Development and implementation integrated crop protection in summer-flowers
Financier Disinfection cultivation- watersupply system potplants
Financier Research on salinity of bromelia
Financier Research on control of sprouting and growth helleborus
Financier Research on Aulacorthum solani
Financier Research on effects/economic feasibility carbondioxide in palm cultivation
Financier Research on effect of shortening darkening period pot chrysanthemum
Financier N & P requirement cymbidium
Financier Nutrient uptake in tissue cultivation
Financier Nieuwe virusproblematiek bij phalaenopsis (NL)
Financier Night illumination and CO2 dosages on phalaenopsis cultivation
Financier N and P requirement summer-flowers, phase 2
Financier Multiplex detection of pathogens in recycling systems
Financier Mosquito larvas in the floriculture
Financier Moleculaire kwaliteitsdiagnostiek voor de rozenketen (NL)
Financier Deformed growing points begonia
Financier Reduction inhibting substances hydrangea
Financier Method development
Financier Markers for detection of defects in plants from tissue cultivation
Financier Mildew in summer-flowers
Financier Literature study compact plant growing and cultivation
Financier Light and temperature on alstroemeria
Financier Light and day-length gypsophila
Financier Leaflet virus in cymbidium
Financier Long term effect application darkening screen on gerbera
Financier Long-standing storage of azalea cutting
Financier Quantifying performance cultivation mats
Financier Quality starting material freesia
Financier Botrytis allii amaryllis
Financier Knopvorming snijhortensia (NL)
Financier Knopvorming hortensia (NL)
Financier Bud rot hydrangea
Financier Clubroot in brassica
Financier Greenhouse heating effect temperature bromelia
Financier Opportunities for conditioning on chrysanthemum
Financier Year-round cultivation miltonia
Financier Year-round cultivation of lillies on grooves
Financier Influence of temperature end of cultivation on storage life of cyclames
Financier Influence of silicon on saintpaulia
Financier Influence of carbondioxide on growth and development of chrysanthemum
Financier Influence pottemperature potchrysanthemum
Financier Influence plantselection on uniformity of lisianthus
Financier Influence lightsum and carbondioxide on growth and development of alstroemeria
Financier Influence additives effectivity pointsettia
Financier Influence day-length on freesia
Financier Invloed daglengte en belichting eenjarige zomerbloeiers (NL)
Financier Influence day-lenght on illumination of phalaenopsis
Financier Inventory xanthomonas in anthurium
Financier Inventory duistribution root diseases in chrysanthemum
Financier Inventory of harmful mites in the ornamental plant cultivation
Financier Inventory falling-out kalanchoe
Financier Inventory problematic fruit combinations on summer-flowers
Financier Inventory limits of temperature integration
Financier Inventory broken stems dianthus
Financier Innovative cultivation system alstroemeria
Financier Implementation temperature strategy bromelia
Financier Implementation cultivation stategy pot chrysanthemum
Financier Storage life & nutrition pot chrysanthemum
Financier Storage life poinsettia
Financier Storage life hydrangea
Financier Herbicides flower seed cultivation, follow up
Financier Herbicides flower seed cultivation
Financier Feasibility assimilation illumination on gerbera
Financier Research on the value of pot chrysanthemum 2004
Financier Research on the value of pot chrysanthemum 2003
Financier Gebruikswaardeonderzoek poinsettia 2005 (NL)
Financier Research on the value of poinsettia 2004
Financier Research on the value of poinsettia 2003
Financier Research on the value of poinsettia 2002
Financier Research on the value of kalanchoe 2004
Financier Research on the value of kalanchoe 2003
Financier Research on the value of freesia 2003
Financier Growth regulation on Primula aucalis
Financier Growth model kalanchoe
Financier Growth control ilex verticilla
Financier Growth defects in saintpaulia
Financier Growth defect hydrangea
Financier Gewasopbouw roos (NL)
Financier Toolbox water and nutrients
Financier Geleide bestrijding duponchelia (NL)
Financier Integrated cultivation chrysanthemum
Financier Integrated cultivation outdoor flowers
Financier Integrated growth regulation Tub-plants
Financier Integrated management chrysantheum
Financier Integrated pest management in amaryllis
Financier Integrated management white fly in gerbera
Financier Integrated management of thrips in rose
Financier Integrated management of thrips in Freesia
Financier Integrated management in summer-flowers
Financier Integrated management in rose
Financier Integrated management in tub- and terrace plants
Financier Integrated management in the dianthus cultivation
Financier Integrated management Downy Mildew (Peronospora destructor) in sun-flowers
Financier Integrated management in rose
Financier Integrated management chrysanteum, follow-up
Financier Integrated management chrysantheum
Financier Integrated management amaryllis
Financier Shortage- and excess symptoms in lilly
Financier Automated not-invasive method to measure the quality of roses
Financier Phytochome transformants
Financier Freshline for disinfection of flowers and plants
Financier Photosynthesis measurements phalaenopsis
Financier Photosynthesis research on lilly
Financier Phosphate buffer annual summer flowers
Financier Phosphate reduction annual summer flowers
Financier Phase-guided rose cultivation
Financier Epidemiology botrytis in peony
Financier Enery saving ponsettia keeping storage test
Financier Energy saving by controlling on micro climate
Financier Energy saving cyclames
Financier Energy saving on crops with a low energy requirement
Financier Energy efficient temperature registration alstroemeria
Financier Emelts in summer-flowers
Financier Electro-desalting of recirculation water
Financier effects of pesticides on natural enemies
Financier Effects of increasing assimilation lamps
Financier Effect WW treatment on red spider mite
Financier Effect of air humidity and greenhouse cooling on flower quality of chrysanteum
Financier Effect of illumination on potanthurium
Financier Effect pot temperature in lip discolouring cymbidium
Financier Effect intensity assimilation illumination on chrysanteum
Financier effect green compost on fusarium begonia
Financier Effect fosfaatreductie op andere (hoofdelementen) bij eenjarige zomerbloeiers (NL)
Financier Effect day/night temperature on phalaenosis
Financier Effect conditions quality tissue cultivation
Financier Economic feasibility of illumination on ficus
Financier EC atmospheric humidity kalanchoe
Financier Dynamics of nitrogen-uptake on cymbidium
Financier Sustainable production tub plants
Financier Deposition techniques chrysantheum
Financier Day length gypsophila
Financier Culture cooking amaryllis
Financier Corynespora in saintpaulia
Financier Consultancy white leaves amaryllis
Financier Consultancy virus alstroemeria
Financier Consultancy falling out lisianthus
Financier Consultancy tipulidae bromelia
Financier Consultancy nitrogen uptake outdoor flowers
Financier Consultancy ramularia in summer-flowers
Financier Consultancy perspectives innovation lilac cultivation
Financier Consultancy reason leaf yellowing on illuminate pot plants
Financier Consultancy research influence circumstances cultivation and delivery container plants
Financier Consultancy research on treatment annual flowers
Financier Consultancy methyljasmontate against botrytis in rose
Financier Consultancy literature study CAM mecahnism bromelia
Financier Consultancy literature study fertilization pot orchids
Financier Consultancy growing research new predatory mite
Financier Consultancy introduction control possibilities brown shafer
Financier Consultancy influence irrigation material on N and P uptake potplants
Financier Consultancy inventory winter flowering anthurium
Financier Consultancy inventory falling-out lisianthus
Financier Consultancy inventory snails anthurium
Financier Consultancy inventory snails alstroemeria
Financier Consultancy inventory Botrytis neck rot amaryllis
Financier Consultancy inventory carbondioxide kalanchoë
Financier Consultancy inventory brown leaf sharpen
Financier Consultancy inventory soil pests potplants
Financier Consultancy inventory flower edges cyclames
Financier Consultancy growth promoting means on dianthus
Financier Consultancy generative cultivation control
Financier Consultancy evaluation mobile cultivation systems rose
Financier Consultancy carbodioxide uptake phalaenopsis
Financier Consultancy: Flower burning cut-hydrangea
Financier Consultancy blue discolouring cut anthurium
Financier Consultancy biological control thrips in amaryllis
Financier Consultancy control echinothrips dieffenbacchia
Financier Consultancy temperature changes in cymbidium
Financier Consultancy slugs in cymbidium
Financier Compact plants by integrated growth regulation
Financier CO2 & fotosynthese cymbidium (NL)
Financier Carbodioxide on illumination alstroemeria
Financier Carbodioxide fertilisation and CAMmetabolism kalanchoe
Financier Carbodioxide-uptake profile on phalaenopsis
Financier Carbodioxide dosage on cymbidium
Financier Woolly aphid in pot plants
Financier Chemical control woolly aphid in rose
Financier Botrytis in potplants
Financier Botrytis in gerbera
Financier Bloemrandjes cyclamen (NL)
Financier Flower buds trachelium
Financier Flowering control spathiphyllum
Financier Flowering control cymbidium
Financier Flowering regulation spathiphyllum
Financier Bloeiproblemen campanula (NL)
Financier Flowering treatment on Bromelia
Financier Leaf spots summer-flowers
Financier Leaf spots in summer-flowers
Financier Leaf dehydration on rose after the harvest
Financier Bladval kuipplanten (NL)
Financier Leaf cut test anthurium
Financier Leaf edges Hydrangea
Financier Leaf edges calathea
Financier Bladpunten bij anjer (NL)
Financier Biological control aphid
Financier Biological control red spider mite thrips in dianthus
Financier Biological control common swift moth
Financier Biological control palm seedborer
Financier Biological control oponga in palm
Financier Biological control duponchelia
Financier Biological control anthurium thrips
Financier Storage permanent plants
Financier Promotion winter flowering anthurium
Financier Promotion leaf fall ilex
Financier White fly control in the ornamental plant cultivation
Financier Bulb scale mite control in amaryllis with predatory mite amblyeius barkeri
Financier Myrotheciu and fusarium control in lisianthus
Financier Snail control in cymbidium
Financier Orfelia control in orchids and anthurium
Financier Fusarium foetens control in begonia
Financier Duponchelia fovealis control
Financier Cicade control in the oranmental plant cultivation
Financier Bestrijding bonenvlieg freesia (NL)
Financier Brown Chafer control in Lilacs
Financier Nematode control on Chrysanthemum
Financier Fertilization phalaenopsis
Financier Fertilization and flowering Kalanchoë
Financier Illumination strategies Chrysanthemum
Financier Belichtingsonderzoek alstroemeria (NL)
Financier Belichtingsniveau en belichtingsduur in relatie tot voeding bij bromelia
Financier Belichtingsmogelijkheden bij eenjarige zomerbloeiers (NL)
Financier Illumination phalaenopsis
Financier Illumination aster
Financier Control of intrinsic quality of pot plants
Financier Control of Pytophthora ramorum
Financier Farm comparison temperature and keeping storage poinsettia
Financier Farm comparison quality and storage life freesia
Financier Farm comparison botrytis the lisianthus chain
Financier Farmeconomic model decision model for lighting level, lighting period and greenhouse temperature on lilly heating
Financier Balans belichting gerbera (NL)
Financier Baken (NL)
Financier Bacterierot phalaenopsis (NL)
Financier Auto toxicity lisianthus
Financier Plant irradiation in rose
Financier Analysys airco greenhouse on freesia
Financier Alternatives for chemical weed control with paraquat in summer-flowers
Financier Agrobacterium in aster
Financier Agribusinesspark Eelde
Financier Afvoer N & P van zomerbloemen gewassen (NL)
Financier Afkweek phalaenopsis na opkweek bij verschillende dag/nachttemperatuur
Financier Approach bottleneck Giant African Millipede control in palms
Financier NIR-selective coatings: energy and water balance
Financier The existence of races within the stem nematode Ditylenchus dipsaci(" stengelaaltje" )
Financier Plant activation or keeping still: exploration of possibilities for enrgey reduction on dark days
Financier Fungus infection in horticultural fruit crops in relation to energy: inventory
Financier Measuring of the spatial distribution of temperature and relative humidity using wireless sensors (Smart Dust)
Financier Low dose crop evaporation
Financier Self-regulation of plant health in floriculture; cost-benefitanalysis alternative import and
Financier Umbrella project Botrytis in relation to energy in gerbera
Financier Minder NIR (NL)
Financier Anti reflection coating for greenhouse glass
Financier When use shields to save energy?
Financier Evaporation reduction by
Financier Optimum light conditions on transition to a energy efficient greenhouse culture
Financier Energy saving by evaporation limitation via climatic control
Financier Use of energy saving options on anthurium farms with low energy use
Financier Feasibility fluorescent energy grid
Financier Optimal CO2 control and temperature based on photosynthesis and energy
Financier Microgasturbines in energy-extensive greenhouse culture farms
Financier Greenhouse cooling and aquiferload by roof irrigation
Financier Optimal use of CO2 in the greenhouse cultivation
Financier Inpassing windenergie in een cluster glastuinbouwbedrijven
Financier Ventilation rate: the practice research
Financier Geothermal energy; Carbon-free heat for a sustainable horticulture
Financier Illumination, sometimes useful, sometimes wasting
Financier Efficient growth light during the twenty four hours period
Financier Cultivation timing for an optimum crop with less energy
Financier Flexible temperature integration for more than one day
Financier Perspective study on semi-closed greenhouse
Financier Feasibility study on the use of phase crossing material(PCM) in the greenhouse
Financier Crop growht and energy consumption of greenhouses with zigzag cover
Financier New methods for heating greenhouse crops or parts of the crops
Financier GENOEG stands for Pesticides of natural origin in effective use
Financier Paprigrow
Financier Integratie van gewasontwikkeling in kasklimaatregeling vruchtgroenten
Financier Virus transmission non persistently transmitted by Aphids in flowerbulbs
Financier Control of rootlesion nematodes (Pratylenchus penetrans)
Financier New predatory mites against thrips for chrysanthemum cultivation
Financier Crop protection in innovative cultivation systems
Financier Reduction of Verticillium fungicola by monitoring, increased hygiene and reduction of vectors: a multidisciplinary approach
Financier Development of Integrated pest management in roses
Financier Integrated crop protection in greenhouse cucumber
Financier Lowering morning temperatures
Financier Fungus infestation in horticultural fruit crops in relation to greenhouse climate
Financier Plant-growth promoting micro-organisms at lower greenhouse temperatures
Financier Controlled moisture removal from the greenhouse when using an energy-screen (PT12417)
Financier Improving growth using less energy in spring and summertime
Financier Exploration of energy saving in Chrysanthemum by optimization of greenhouse climate regulation
Financier On-line monitoring of transpiration and photosynthesis in greenhouses
Financier Communication within the research program
Financier HORTIMODEL2006
Financier Utilization of Horizontal Variation
Financier Contribution to Green Label certification
Financier Development of alternative casing layers for mushroom cultivation
Financier New organic fruit cultivars
Financier Downy mildew in Sunflowers
Financier Radiation-dependent temperature on marrows
Financier Evaporation reduction by leaf picking on sweet pepper: Phase 2
Financier Practical research temperature integration on lettuce and radishes
Financier Plant temperature as control parameter in climate control in greenhouses
Financier Optimum cultivation in the closed greenhouse
Financier Mobysant
Financier Air circulation, greenhouse climate and production
Financier Energy saving by the use of rootstocks on fruit vegetables
Financier Functional Agro Biodiversity: 'Healthy crops in a biologically rich and divers environment'
Financier Organic greenhouse vegetable cultivation
Financier Plant temperature in tomato
Financier Moisture-regulation in autumn
Financier Practice network energy and rose
Financier Horticultural cluster Innovation fund
Financier Pilot Energy-producing greenhouse
Financier Spearhead Energy: The concept 'Greenhouse as energy source
Financier Technical feasibility gerbera processing
Financier Gereedschapskist licht (NL)
Financier Species assessment chicory
Financier Room for vegetables
Financier The greenhouse as energy source
Financier Screen application on illuminate cultivations
Financier Optimization of the energy efficiency of lighting
Financier Perspective of the closed greenhouse concept for the organic greenhouse cultivation
Financier Dynamic decision support for low-energy sweet pepper growers
Financier Recognize and reflecting
Financier Socio-technical network rose / energy
Financier Socio-technical network around energysaving in the Gerbera cultivation
Financier Innovation platform: possibilities for modernizations in the mushroom cultivation
Financier Mushroom harvest mechanization for the fresh-food-market
Financier Developing mobile crops. Computerization and robotization greenhouse production (SMART) of cut flowers and high rising vegetable crops
Financier Alternative substrates in the mushroom cultivation 2: Sustainable nutritional substrate
Financier Alternative substrates in the mushroom cultivation 1: the cover layer for fruit body creation
Financier Altered organic rest products als substrate
Financier Topsoil+ - Soil quality of sandy soils with special attention for cultivation of ornamentals
Financier Innovation development integrated farm- and chain systems fruit
Financier Crop protection strategies
Financier Feasibility of gass heated plant irradiation
Financier On-line estimation of the fan-fold of greenhouses
Financier Energy efficient heat harvest by a cold water surface
Financier Energy efficient cold production systems for (semi) closed greenhouses
Financier The taste of tomorrow (general)
Financier Innovation development organic farm- and chain systems fruit
Financier OKEE-mushroom
Financier Organic farm system for field vegetables on sandy soils at Meterik
Financier Research on the value for cultivation and use of forestry crops
Financier Genomics strawberry and pear
Financier Henk
Financier Kwalicon
Financier Ecophysiological analysis of tomato and cut chrysanthemum genotypes with low temperature demand in greenhouse cultivation
Financier Genetics of Erwinia resistance in Zantedeschia: impact of plastome-genome incompatibility
Secretariat Minder perenbladvlo door beïnvloeding bladkwaliteit (NL)
Secretariat Wortelvelden vruchtboomonderstammen (NL)
Secretariat Zaadcoating en aangietmogelijkheden bij koolgewassen (NL)
Secretariat Nationaal rassenonderzoek witlof (NL)
Secretariat Alternaria peen waarschuwingssystemen (NL)
Secretariat Consumentenaankopen perkplanten Frankrijk (NL)
Secretariat De Nederlander en de hovenier (NL)
Secretariat Freesia heeft uitstekend imago bij Russische bloemist (NL)
Secretariat De Verenigde Staten: Een koersgevoelige exportmarkt (NL)
Secretariat Marktmonitor verwerkte groenten en fruit Europa 2009 (NL)
Secretariat Consumentensegmentatieonderzoek snijbloemen en kamerplanten (NL)
Secretariat Waarom mensen planten in huis hebben (NL)
Secretariat De koper van bol-op-pot in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Verenigd Koninkrijk (NL)
Secretariat Shopperonderzoek bij de bloemist in Nederland (NL)
Secretariat Imago pothortensia nostalgisch en elegant (NL)
Secretariat Kerstevaluatie bloemisten 2010 (NL)
Secretariat Marktonderzoek spruiten onder Nederlandse consumenten (NL)
Secretariat Profilering van de bloemist bij consumenten (NL)
Secretariat Product-info ui 2011 (NL)
Secretariat Shopperonderzoek bij de bloemist - Duitsland (NL)
Secretariat Freesia geprezen om geur (NL)
Secretariat Consumentenbestedingen tuinplanten 2011 (NL)
Secretariat Bloemisten over de kwaliteit van snijbloemen (NL)
Secretariat Consumentenonderzoek asperge 2012 (NL)
Secretariat Kansen voor bijzondere tulpensoorten (NL)
Secretariat Consumentenonderzoek champignon 2012 (NL)
Secretariat Bloemisten over onderscheidende producten (NL)
Secretariat Schaptest paprika in Duitsland (NL)
Secretariat Bloemistenonderzoek potchrysant (NL)
Secretariat Bloemistenonderzoek Kalanchoë (NL)
Secretariat Groente- en fruitmonitor 2012 (NL)
Secretariat Consumentenonderzoek aubergine en courgette 2012 (NL)
Secretariat Green school squares
Secretariat Green and behavior
Secretariat Listeria research
Secretariat Screening insecticiden rupsen sla (NL)
Secretariat Screening rupsenmiddelen koolgewassen (NL)
Secretariat Consumentenonderzoek appel en sinaasappel 2012 (NL)
Secretariat Blauwdruk voor ketenregie in aspergeteelt (NL)
Secretariat Flora XL
Secretariat Product test alstroemeria 2012
Secretariat Shopper eenjarige zomerbloeiers gaat voor kleur (NL)
Secretariat Consumentenonderzoek aardbei en framboos 2012 (NL)
Secretariat Consumentenonderzoek kers en pruim 2012 (NL)
Secretariat Heron Gas turbine
Secretariat National environmental consultation flower bulbs
Secretariat Focus on opportunities
Secretariat Research on the value of Tulip 2011
Secretariat Quality mark foundation flower bulbs Holland
Secretariat Practical application of footprints
Secretariat Fruit Vegetables Agency
Secretariat Sectorale bedrijfsadviesdienst (NL)
Secretariat A correct planting interior specification
Secretariat Groeistoornis bladontwikkeling bromelia (NL)
Secretariat Control arboreal glass snail pot orchid
Secretariat Cutting and planting with vision technology
Secretariat Florist Nursery
Secretariat Holland Imago snijbloemen (NL)
Secretariat Lijnrijdersmarketing (NL)
Secretariat Consultancy: Flowering promotion ornamental crops
Secretariat Consumer research bell pepper United Kingdom
Secretariat Consultancy: Disinfection with OH-radicals
Secretariat Ondergrondse gietwaterberging (NL)
Secretariat Sturing scheutuitloop met lichtkleur (NL)
Secretariat Garden experiences 2011
Secretariat Trade nursery stock products Eastern Europe
Secretariat Potanthurium: kleurrijk en exotisch (NL)
Secretariat Product information Onion 2011
Secretariat Retail Tour Belgium 2011 - Flowers & Plants
Secretariat Retail Tour France 2011 - Flowers & Plants
Secretariat Product information lettuce 2011
Secretariat Supermarkt bloemenschaponderzoek Frankrijk (NL)
Secretariat Introduction transport barrel ornamental bulb sector
Secretariat Consultancy: Control garden symphylan in forced shrubs
Secretariat Linking MVO under glass with MPS
Secretariat The amaryllis: big, bold & beautiful'
Secretariat Industrial processing vegetable and fruit 2010
Secretariat 2-meting It's Alive (NL)
Secretariat Anthurium: veelzijdige en bijzondere bloem (NL)
Secretariat First measurement EU-School fruit programme
Secretariat Indoor or outdoor plants
Secretariat Consultancy: Spirit en mirage plus tegen roest (NL)
Secretariat Consultancy: Growth and flowering sympodial pot orchid
Secretariat Consumer research cauliflower and broccoli
Secretariat Shopperonderzoek bij de bloemist - Frankrijk (NL)
Secretariat Quickscan CO2 uit biomassa (NL)
Secretariat Platform Duurzame Glastuinbouw 2012 (NL)
Secretariat UO-IMT 2012
Secretariat Labour market communication 2012
Secretariat SIGN: Groen, geld, gezondheid&geluk (4G's) (NL)
Secretariat Consultancy: Electrolysewater (NL)
Secretariat Market monitor Vegetables and Fruit France 2011
Secretariat Information meetings 2012
Secretariat Market monitor Vegetables and Fruit The Netherlands 2011 - Part II
Secretariat Quantitative test for agrobacterium rhizogenes
Secretariat Early cultivation cucumber under diffuse glass
Secretariat Deskstudie verdieping bemesting in asperge (NL)
Secretariat Schoolfruit communication
Secretariat Asparagus presentation Floriade 2012
Secretariat Promotion strawberry 2011-2012
Secretariat Consumentenonderzoek aankoopaspecten groenten en fruit (NL)
Secretariat Market monitor Vegetables and Fruit Turkey 2011
Secretariat Export promotion onion
Secretariat Promotion Dutch strawberry
Secretariat Fusarium control in tomato
Secretariat GLP research chlorine in leek
Secretariat Growth potential for Zantedeschia
Secretariat Marktmonitor groenten en fruit Polen en Tsjechië 2012 (NL)
Secretariat Consumer research Brussels sprout Germany
Secretariat Germini geroemd om kleur en mogelijkheden (NL)
Secretariat Onderzoek onder Franse shoppers van kamerplanten in tuincentrum (NL)
Secretariat De consument van zomerbol-op-pot (NL)
Secretariat Plants and care for the elderly
Secretariat Relatie teelt en smetgevoeligheid chrysanten (NL)
Secretariat Sustainable control garden symphylan
Secretariat Wittevlieg bestrijden met innovatieve lichtval (NL)
Secretariat Overdracht MVO-tools naar private sector (NL)
Secretariat Curcuma - roots for moods
Secretariat Komkommer-bontvirus, middelen (NL)
Secretariat Residue research in glasshouse vegetables
Secretariat Screening herbicides leguminous crops
Secretariat Screening herbiciden ijsbergsla (NL)
Secretariat Voorkomen wildschade vollegrondsgroenten (NL)
Secretariat Screening middelen Anthracnose ijsbergsla (NL)
Secretariat Actionplan nematode control
Secretariat Bestrijding perenbladvlo (NL)
Secretariat Freshmaker
Secretariat Green schoolyards
Secretariat Marktmonitor groenten en fruit Nederland 2012 (NL)
Secretariat Grootbloemige roos onveranderd populair bij bloemist
Secretariat Classic hortensia minder bekend bij Franse en Britse bloemist
Secretariat the role of the greengrocery
Secretariat Market monitor Vegetables and Fruit The Netherlands 2011
Secretariat Product information onion 2011
Secretariat Retail Tour Belgium 2011 - Vegetables & Fruit
Secretariat Retail Tour France 2011 - Vegetables & Fruit
Secretariat Consultancy: Biobases economy horticulture
Secretariat Efficientere belichting jonge planten (NL)
Secretariat Light spectrum: the missing chain
Secretariat Bugs problems in the ornamental plant cultivation
Secretariat Effect plantherkomst op afbroei alchemilla (NL)
Secretariat Plantcenter Europe
Secretariat Facebillity
Secretariat Extra campagne vruchtgroenten Duitsland (NL)
Secretariat Greenhouse cultivation, substrate
Secretariat Implementatie geïntegreerde bestrijding potchrysant (NL)
Secretariat Thrips control in head cabbage
Secretariat Powerdy mildew control in head cabbage
Secretariat Taste of Life Basic-apples
Secretariat Flowers & Food: New logistic concept ornamental crops
Secretariat Flowers & Food: Follow-up study Green Trail Terminal greenparc Bleiswijk
Secretariat International cooperation florists
Secretariat Diffuse light in rose
Secretariat Floriade 2012
Secretariat Productpromotion tomato
Secretariat Convenience stores France
Secretariat Product-info mushroom 2009
Secretariat Consultancy: Root measurements cultivation system
Secretariat consultancy: Characterization isolates
Secretariat Consumer-oriented shelf management
Secretariat Product-info witlof (NL)
Secretariat Retail Tour Germany 2010 - Vegetables & Fruit
Secretariat Shopper onderzoek groenten en fruit (NL)
Secretariat Snijhyacint sterk imago bij bloemist en consument (NL)
Secretariat Groeikansen voor pothyacint (NL)
Secretariat Product-info tomato 2010
Secretariat MVO Brochre Green Sector
Secretariat Information meetings green sector 2011
Secretariat Led-between light on rose avalanche
Secretariat Research on cuase bent neck hippeastrum
Secretariat Wikiplant
Secretariat Supermarkt plantenschap onderzoek Duitsland (NL)
Secretariat Haalbaarheid 3D Xray sorteermachine amaryllis (NL)
Secretariat Product Information System floriculture
Secretariat Consultancy: Toolbox Cultivation optimization
Secretariat Inactivation Cucumber green mottle mosaic virus
Secretariat Harvest time blue prume varieties
Secretariat Greenport Nederland 2011
Secretariat Flowers & Food: Vitafruits
Secretariat Imago lelie: zowel modern als klassiek (NL)
Secretariat Product-info apple 2010
Secretariat Consumer research processed vegetables
Secretariat Knowledge transfer "Het nieuwe Telen"ornamental plant cultivation
Secretariat Optimization export chain flower bulbs
Secretariat Product-info pear 2010
Secretariat Retail Tour UK 2010 - Flowers & Plants
Secretariat Retail Tour UK 2010 - Vegetables and fruit
Secretariat Evaluatie Festa dei Nonni plantencampagne (NL)
Secretariat Concurrentiepositie roos Groot-Brittannië (NL)
Secretariat Florists about assortment and product information
Secretariat UO-IMT 2011
Secretariat Image fruit vegetables
Secretariat Flowers & Food: Volsmaakt
Secretariat Information needs florists
Secretariat Purchasing behavior florists
Secretariat Market monitor vegetables and fruit in The Netherlands 2010
Secretariat Retail Tour Sweden 2010 - Flowers & Plants
Secretariat Retail Tour Denmark 2010 - Flowers & Plants
Secretariat Retail Tour Finland 2010 - Flowers & Plants
Secretariat Retail Tour Norway 2010 - Flowers & Plants
Secretariat Flowers & Food: Leek trendy en modern
Secretariat Consultancy: Preparation application freesia
Secretariat Horticulture Top Talent
Secretariat Retail Tour Czech Republic 2010 - Flowers & Plants
Secretariat Retail Tour Poland 2010 - Flowers & Plants
Secretariat Retail Tour Hungary 2010 - Flowers & Plants
Secretariat Retail Tour Slowakia 2010 - Flowers & Plants
Secretariat Retail Tour Croatia 2010 - Flowers & Plants
Secretariat Retail Tour Slovenia 2010 - Flowers & Plants
Secretariat Evaluation pilot project Prins Berhard Bos
Secretariat Entente Florale
Secretariat Chicory: Ham, cheese, tasty and bitter
Secretariat Consultancy: Inventory baits
Secretariat Floral Movement 2011
Secretariat 1-meting It's Alive (NL)
Secretariat Consultancy: Control light with LED
Secretariat Promotion flower bulbs Northern America
Secretariat Elstar: lekker, sappig, fris en zoet (NL)
Secretariat Groenten en fruit in de zorg en sport (NL)
Secretariat Update manual horticulturists
Secretariat Retail Tour Litouwen 2010 - Flowers & Plants
Secretariat Retail Tour Latvia 2010 - Flowers & Plants
Secretariat Retail Tour Estonia 2010 - Flowers & Plants
Secretariat Benzinestation vooral voor last-minute aankopen bloemen en planten (NL)
Secretariat Consultancy: Natural enemies and Tarsonemus confusus
Secretariat Storage test eggplant 2011
Secretariat Strawberry campaign 2011
Secretariat Knowledge inventory sclerotonia problems
Secretariat Bloemist onderscheidt zich met seizoensproducten (NL)
Secretariat Flowers & Food: Dutch specials
Secretariat KISSit: Collective basic information logistic flows
Secretariat Desk research bed plants
Secretariat Product-info citrus 2011 (NL)
Secretariat Digital cutomer counter Flowerbulb Inspection Service
Secretariat Biodiversiteit in de praktijk (NL)
Secretariat Thermal processing champost
Secretariat Climate management system mushroom cultivation
Secretariat Consumer research pear 2011, The Netherlands and Germany
Secretariat Retail Tour Germany 2010 - Flowers and Plants
Secretariat Retail Tour Austria 2010 - Flowers and plants
Secretariat Leaflet herbicides summer flowers
Secretariat Stomata development effect potplants
Secretariat Evaluatie campagne 'Ik en Mijn Plant' (NL)
Secretariat Florists structural research Western Europe
Secretariat Autochtoon uitgangsmateriaal bosplantsoen (NL)
Secretariat Detaillistenscan potanthurium (NL)
Secretariat Product-info cucumber
Secretariat Snack vegetables, good feeling
Secretariat Product-info eggplant
Secretariat Sonata cyclic illumination
Secretariat Warmte uit de diepte (NL)
Secretariat Market monitor vegetables and fruit in The Netherlands 2009
Secretariat Registration products and environment uncovered
Secretariat Optimalization water management bromelia
Secretariat Developments floriculture chain
Secretariat New flue gas purification techniques
Secretariat Logistic messages flower bulbs
Secretariat Greenhouse test crossprotection PepMV
Secretariat Implementation integrated crop protection
Secretariat Technology fund Horticulture: Hortitwist
Secretariat Handhavingskosten erosieverordening (NL)
Secretariat Feasibility TEG installations
Secretariat GWO water heating tulip
Secretariat Greenforum the Netherlands
Secretariat Green roofs as temporal waterlogging
Secretariat Cropprotection fruit cultivation
Secretariat Standarized automatic seedling inspection
Secretariat Research on the value LED-armatures for crop illumination
Secretariat Flowers & Food: Tailoring nutrition
Secretariat F&F: KISSit development and cooperation
Secretariat F&F: Responsive supply chain nurserey stock production
Secretariat F&F: Fresh corridor, Phase 2
Secretariat F&F: Autonomous praying in the fruit cultivation
Secretariat Fytal, intelligent crop management
Secretariat Efficient lilly scale
Secretariat Demonstration new fuming gas cleaner Knook
Secretariat CoCos
Secretariat Consumer experirience lettuce
Secretariat Product-info leek
Secretariat Consultancy: Integrated use of natural enemies and pests at willow scale aulacaspis rosae
Secretariat Collective energy supply Bergerden
Secretariat Animate green
Secretariat Bollenacademie (NL)
Secretariat Product-info sprout cabbage
Secretariat Biological flower bulbs- and bulb cultivation
Secretariat Contribution trade and business UO-IMT
Secretariat Storage test eggplant
Secretariat Promoting branching ornamental shrubs
Secretariat Improvement unique collections
Secretariat Reduction of chicory fly
Secretariat Control of sclerotinia in carrot
Secretariat Downy mildew control
Secretariat Control of sclerotinia rot in chicory
Secretariat Control of sclerotinia rot in beans
Secretariat Willow scale control in cymbidium
Secretariat Bestrijding rupsen sluitkool in 2007-2009 (NL)
Secretariat Weed control in control
Secretariat Best fresh functional foods
Secretariat Definition residue in chicory
Secretariat Assessment system sustainable purchasing
Secretariat Fertilizer application on quality tulamene
Secretariat Benchmark study research
Secretariat Automation thickness measuring
Secretariat Asters on substrate cultivation
Secretariat Aqua ReUse
Secretariat AirQ
Secretariat Updating N- advisory standard peas
Secretariat Action plan nematodes: Meloidogyne hapla control
Secretariat Application norm for transmission definition greenhouse covers
Secretariat 100% residue free cultivation
Secretariat consultancy: Financial foundation frost damage
Secretariat Import research large flowering rose
Secretariat Market analysis decoration green
Secretariat Retailer research Germany
Secretariat Shelf test Denmark
Secretariat Product information cauliflower and broccoli
Secretariat Update MVO Onder glas
Secretariat Import research Ukraine
Secretariat Consumer scan "Verrassend Buiten" The Netherlands and Germany
Secretariat Market monitor Italy 2008
Secretariat Market segmentation Romania
Secretariat Marketdata nursery stock products The Netherlands, Germany, France and United Kingdom
Secretariat Sustainability (consumer research)
Secretariat Import research large flowering rose Russia
Secretariat Consumer scan 2009
Secretariat Retailer research Russia
Secretariat Convenience stores UK
Secretariat Fertilisation and production of asparagus
Secretariat Health of strawberries
Secretariat Tomato World
Secretariat Safe sampling
Secretariat Learning and working in the agriculture
Secretariat Strategic innovation
Secretariat Logistic systems bell pepper farms
Secretariat Event market USA
Secretariat Cutflowers in Russia
Secretariat Scientific research on the effect of flowers on the the frame of mind
Secretariat MVO under glass in practice
Secretariat workshop 'Options for preservation'
Secretariat Hortifair good & green pavilion
Secretariat More with soil energy
Secretariat Market introduction 'made with'concept
Secretariat French consumer of cutflowers
Secretariat The Spanish consumer. style groups and cut flowers
Secretariat Feasibility electrical production from geothermal
Secretariat Multi Energy Concept - Vierpolders (MEC-V)
Secretariat Consultancy WKK and "New cultivation"
Secretariat Reprocessing and re-use of brines
Secretariat Puridrain, drainage and water treatment
Secretariat Consultancy: Yellow stems in tomato
Secretariat Improvement storage rose bushes
Secretariat Disposal plum
Secretariat Onderhoudsarme beplanting (NL)
Secretariat Implementation warning system downy mildew
Secretariat Optimization integrated cultivation
Secretariat Growth power and vitality rootstock VVA-1
Secretariat Powdery mildew control
Secretariat Assessing flower disposition zantedeschia
Secretariat Clubroot in brassica

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation