KNAW

Organisatie

Productschap Tuinbouw - PT opgeheven

Pagina-navigatie:

Afgesloten onderzoek

(het meest recente onderzoek is bovenaan geplaatst)
Samenwerking Temperatuurgrenzen aan de teelt van tomaat
Samenwerking Praktijkproef mechanische vochtafvoer
Samenwerking Verbeteren van verticaal temperatuurprofiel in een AircoKas
Samenwerking Relatie tussen toenemende kashoogte en het energieverbruik in de glastuinbouw
Samenwerking Diffuus licht ook voor lage gewassen
Samenwerking SynErgie
Samenwerking Voorkom Erwinia-aantasting in Freesia
Samenwerking Vitale clusters
Samenwerking Versparken bij consumentencentra in Europa
Samenwerking Coolboxx: Gesloten transporteenheden voor verslogistiek
Samenwerking Logistiek en distributie op het internationale speelveld
Samenwerking Tuinbouwcluster Academie
Samenwerking Imago, identiteit en beeldvorming van de glastuinbouw
Samenwerking Ontwikkeling van een teeltconcept voor Gesloten Kas
Samenwerking Telen met toekomst - gesloten teelten
Opdrachtgever Bloemverdroging bij 5°C broei op water
Opdrachtgever Alternaria peen waarschuwingssystemen
Opdrachtgever Evaluatie schermgebruik in de praktijk
Opdrachtgever Inzet bio-olie en vetten in de glastuinbouw
Opdrachtgever Toepasbaarheid van brandstofcellen bij belichte teelten
Opdrachtgever Consultancy: Residuegegevens aardbei onder glas
Opdrachtgever Scan Productiemanagement
Opdrachtgever Veredeling van paprika op verminderde energiebehoefte
Financier Robuuste weerbare appel en perenrassen
Financier Minder perenbladvlo door beïnvloeding bladkwaliteit
Financier Vrijstelling middelen fruit
Financier Geautomatiseerd ziekzoeken in tulp, fase1
Financier Inhoudstoffen uit bloembolgewassen, de basis voor innovatieve ketens
Financier Coördinatie gezonde teelt van tomaten
Financier Geconditioneerd telen van paprika met luchtbevochtiging en koeling
Financier Flowers & Food: Supervers
Financier Energiebesparing naar een hoger plan (EHP)
Financier Tripsbestrijding in gladiool, vervolg
Financier Initiatie ontwikkeling SMART Kasdek
Financier Alternatieven voor seizoensbuffering in de glastuinbouw
Financier Demo teelt van sla op goten op teeltsysteem in de vollegrond
Financier Praktijkervaring doordragers vollegrondsaardbei
Financier Bestrijding sclerotinia in bonen
Financier Screening herbiciden stamslaboon
Financier Handleiding biomassa WKK voor de glastuinbouw
Financier Hygiënecheck in de teelt van kuipplanten van de Solanaceae familie
Financier Inventarisatie virussen in vaste planten
Financier Invloed neerslag op ethel zure kers
Financier Watervoorziening snijhortensia gerelateerd aan ontwikkelingsstadium
Financier Risicoinventarisatie substraatteelt chrysant betreffende optreden pythium
Financier Steeltjesrot bij paprika
Financier Voorkomen van fusarium binnenrot door tegengaan van infectiedruk
Financier Bewaarproef aubergine 2007
Financier Marktkansen doordragende aardbeirassen onder glas
Financier Minimaliseren zwarte vlekken op wortelen
Financier QACCP: Verbinden proces & productkwaliteit
Financier Effectiviteit van chloordioxide
Financier Sense-u-plants: Draadloos monitoren van vochtgehaltes bij potplanten
Financier Gaatjesmakers stammen
Financier Met planten aan het werk
Financier Monitoring xanthomonas fragariae in de aardbeiteelt
Financier Houdbaarheidsproef aubergine
Financier Jaarrond telen met doordragers
Financier Effect Phyto-drip en Sanokote Smart
Financier Bestrijding late koolvlieg in sluitkool
Financier Zuurstof wortelmilieu PCT
Financier Warmte-koudeopslag in de bodem
Financier Kennisverspreiding bodemplagen glasgroenten
Financier Effectieve toedieningstechnieken Bomen
Financier Position paper licht
Financier Effecten nabewaring op laat fusarium
Financier Alternatieve chemische grondbehandeling aardbei
Financier Onkruidbestrijding maaiboerenkool
Financier Trips fax project 2006
Financier Inventarisatie plantwegval witlof
Financier Optimale techniek was-sorteerinrichting fruit
Financier Praktijkgang merkers rooirijpheid
Financier Verhogen slagingspercentage en uniformiteit in stekkwaliteit
Financier Bemesting-en lozingstrategie voor de teelt van roos
Financier Remmen eenjarige zomerbloeiers van stek
Financier Smalbladigheid bij potplanten, vervolg
Financier Teelttechnische mogelijkheden plantspiraal
Financier Innoveren in de paddenstoelenbranche, vervolg
Financier Boldompeling i.p.v. warmwaterbehandeling in lelie 1e jaar
Financier Buffering aardwarmte en andere energiebronnen
Financier Roadmap transitie gewasbelichting LED
Financier Energiezuinige belichting met hoogfrequent pulserende LED's, vervolg
Financier Dampdoorlatende energieschermen
Financier Microklimatisering door temperatuurstratificatie
Financier Meer met meters
Financier Rendement sturen LAI aardbei, vervolg
Financier Rassenenquête sla
Financier Overzicht hagelbestrijdings-methoden en -technieken
Financier Verbetering bewaarkwaliteit door toepassing van ijs
Financier Kwaliteitsborging met genomics onderzoek
Financier Innoveren in de paddenstoelenbranche
Financier Uitbreiding mogelijkheden plaagbestrijding in sla
Financier Optimaliseren bestrijdingstechniek via dummy pil en phyto-drip
Financier Flowers & Food - Tuinbouw 2020
Financier Effect bevochtingstijd pellen op zuur
Financier Relatie tussen symptomen, PepMV-varianten en tomatenrassen
Financier Bloemverbranding snijhortensia, vervolg
Financier Rubus ribes symposium
Financier Rendement sturen LAI van 3,5 aarbei
Financier Tegengaan wortelbederf ijstulpen
Financier Lichthinder kassen
Financier Fotosynthesemeting onder groeilicht
Financier Consultancy: Uitval freesiaknollen in gaashal
Financier Praktijkexperiment energieproducerende kas
Financier Mycosphaerella brassicicola bestrijding in paksoi onder glas
Financier Onderzoek en ontwikkeling direct beluchtingssysteem
Financier Haalbaarheid foliekassen energie-extensieve gewassen
Financier Elektrische folieschermen (SMART KASDEK)
Financier Overkapping vogelwering houtig kleinfruit
Financier Verbeterde (semi) gesloten kas
Financier Floriculture Sustainability Initiative Future Topics
Financier Energiezuinige belichting met hoogfrequent pulserende LED's
Financier Verlenging projectbegeleiding Diëlektrisch ontsmetten van bodems
Financier Fair Flowers & Plants
Financier Stofreductie bij bloembollenverpakking door puntafzuiging met stoffiltratie
Financier Marktontwikkeling biologische sierteeltproducten
Financier Raad voor de Boomkwekerij
Financier Flowers & Food: Plantscope 2009 - 2012
Financier Goedkope veilige manier om temperatuur te meten tijdens het stomen
Financier Mobiel groeilicht bij eenjarige zomerbloeiers
Financier Spruitremming tulpenbroei
Financier Beperkt ventileren bij energiearme groentegewassen
Financier Consultancy: Onbekende verwelking bij komkommer
Financier Consultancy: Meetprotocollen lichtmetingen
Financier Verbetering trekresultaten vroege trek viburnum
Financier Preventieve stengelbotrytis bestrijding
Financier Consultancy: Repellentia tegen insecten
Financier Risicobeperking ziekten bij energiezuinig telen
Financier Demonstratie en onderzoek DaglichtKas
Financier Grenswaarden voor temperatuurfluctuaties bij siergewassen
Financier Toepasbaarheid van aardwarmte en aquifers in de glastuinbouw
Financier Effecten combinatie temperatuurintegratie en energieschermen
Financier Temperatuurintegratie: fysiologische beperkingen en mogelijkheden
Financier Efficient gebruik van CO2
Financier Energiebesparend droogstoken in tuinbouwkassen
Financier Haalbaarheidsstudie Microstructuur Gecoate Kasdekmaterialen
Financier Energiebesparing en vermindering pieken bij lage energiebehoefte
Financier Energiebesparing met planttemperatuurmeting
Financier Haalbaarheidsstudie energiebesparend bodemafdekfolie
Financier Praktijkmeting aan aquifers en validatie simulatiemodel
Financier Energiebesparing amaryllis
Financier Lichtregel: 1% licht = 1% opbrengst
Financier Aardwarmte als duurzame warmtebron in de glastuinbouw
Financier GNO tegen pratylenchus in leliebollen
Financier Het gewas van de toekomst
Financier Optimaal kasdek
Financier Ontvochtiging van kassen met bestaande technieken uit de utiliteitsbouw
Financier Praktijkproject Californië-procesbeschrijving
Financier GWO poinsettia 2004
Financier Remmiddelen hortensia
Financier Trips informatie project 2004 (RvG)
Financier Wildafweer in koolgewassen en sla door alsa (RvG)
Financier Verbetering biologische bestrijding door strategische inrichting van akkerranden (RvG)
Financier Coatingsonderzoek in spruitkool
Financier Handleiding beheersing schade door schimmels, insecten en slakken in de biologische akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt
Financier Technologiefonds Tuinbouw: Automatisch roulerende teeltgoten
Financier GWO kalanchoë 2004
Financier Demonstratie innovaties in de gewasbescherming (RvG)
Financier Bewaarproef aubergine 2004
Financier Bestrijding witlofmineervlieg in witlof
Financier Bestrijding koolvlieg in chinese kool
Financier ISHS Symposium vaccinium culture
Financier Doorrekenen beregeningssystemen
Financier ORC achter WKK
Financier Vergelijking sporenvangsten
Financier Bremia bestrijding in sla met behulp van een waarschuwingssysteem
Financier Effect zuurbeperkende maatregelen op broeikwaliteit tulp
Financier Sortimentslijst waterbroei tulp
Financier Diëlektrisch ontsmetten
Financier Toepassing fotoselectieve pigmenten ter bevordering van de fotosynthese
Financier Technisch-economische evaluatie praktijktoepassing warmtepomp
Financier Verkenning perspectief LED's voor gewasbelichting
Financier Uitval paprikaplanten in substraatteelt
Financier Bepaling zuurstofprofiel in het wortelmilieu
Financier Verlenging bewaarbaarheid freesiaknol mbv ULO bewaring
Financier Geel-vlekkerig blad bij kuipplanten
Financier Literatuurstudie bodemgebonden phytophthora
Financier Pythiumbestrijding alternatieve middelen in tulp
Financier Meeldauw in peterselie
Financier Bloemverdroging bij 5°C broei op water
Financier Haalbaarheid CO2 buffering
Financier Biologische bestrijding van bodemschimmels veensubstraten
Financier GWO potchrysant 2003
Financier GWO poinsettia 2003
Financier GWO freesia 2003
Financier Geïntegreerde wijze van tripsbestrijding in prei
Financier Bedrijfsvergelijkend onderzoek hoveniers
Financier Materialen voor warmteopslag
Financier Nieuw licht op groei
Financier Kasgeïntegreerde windmolens
Financier Zaadcoating en aangietmogelijkheden bij koolgewassen
Financier Nationaal rassenonderzoek witlof
Financier Groeiremming potplanten met niet-chemische methoden
Financier Insectenbestrijding met niet-chemische methoden
Financier Rhizoctoniabestrijding in lelieschubben
Financier Haalbaarheidsonderzoek detectie TBV
Financier Vanille als alternatief gewas voor de glastuinbouw
Financier Uitbreiden mogelijkheden zaadcoating in sla
Financier Biologische broei van tulpen
Financier Invloeden op nectarproductie en het voorkomen van nectarvorming (in euphorbia fulgens)
Financier Groeiremming primula
Financier Brochure ziekten en plagen spathiphyllum
Financier Enten en onderstammen paprika
Financier Energie-geïntegreerd ontwerpen van tuinbouwkassen III
Financier Aaltjesmanagement vollegrondsgroente - Ruimte voor Groente
Financier Bewaring van aspergeplanten
Financier Duurzame vermeerdering van zantedeschia
Financier Gebruik van een waarschuwingsmodel (BSPCast)
Financier Relatie WVC groei en kwaliteit
Financier Promotie hyacint
Financier Energie Optimaal Kassen
Financier Weefselkweek houtige gewassen en vaste planten
Financier Optimalisatie hogedraadteelt komkommer
Financier Bremia bestrijding in sla
Financier Aantasting marktpositie door inwendig vruchtrot paprika
Financier Toepassingsmogelijkheden van fotovoltaïsche energie (PV) in de glastuinbouw II
Financier Zuurstofvoorziening in substraten
Financier Energiecluster Oosteindse Polder
Financier IntelliGrow Denemarken - Energy saving
Financier Kansen voor toepassing van lage temperatuurwarmte
Financier Akoestisch temperatuur meten
Financier Consumentenaankopen perkplanten Frankrijk
Financier De Nederlander en de hovenier
Financier Freesia heeft uitstekend imago bij Russische bloemist
Financier De Verenigde Staten: Een koersgevoelige exportmarkt
Financier Marktmonitor verwerkte groenten en fruit Europa 2009
Financier Consumentensegmentatieonderzoek snijbloemen en kamerplanten
Financier Waarom mensen planten in huis hebben
Financier De koper van bol-op-pot in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Verenigd Koninkrijk
Financier Shopperonderzoek bij de bloemist in Nederland
Financier Imago pothortensia nostalgisch en elegant
Financier Kerstevaluatie bloemisten 2010
Financier Marktonderzoek spruiten onder Nederlandse consumenten
Financier Profilering van de bloemist bij consumenten
Financier Product-info ui 2011
Financier Shopperonderzoek bij de bloemist - Duitsland
Financier Freesia geprezen om geur
Financier Consumentenbestedingen tuinplanten 2011
Financier Bloemisten over de kwaliteit van snijbloemen
Financier Consumentenonderzoek asperge 2012
Financier Kansen voor bijzondere tulpensoorten
Financier Consumentenonderzoek champignon 2012
Financier Bloemisten over onderscheidende producten
Financier Schaptest paprika in Duitsland
Financier Bloemistenonderzoek potchrysant
Financier Bloemistenonderzoek Kalanchoë
Financier Groente- en fruitmonitor 2012
Financier Floral Movement 2009
Financier Merkers voor rooitijdstip in tulp
Financier Betere temperatuurverdeling door regelbare gevelverwarming
Financier Bladplukken paprika
Financier Tuinbouwkundige voordelen van zonne-energie verzameling met dakbevloeiing
Financier De energiebesparing en het economisch perspectief van bij lagere stooktemerpaturen geteelde potplanten
Financier Mobysant energie-aspecten
Financier Diffuus licht
Financier Energiezuinige paprikateelt belicht
Financier Freesiabedrijf zonder fossiele energie
Financier Inventarisatie van vragen over (semi) gesloten kassen bij glastuinders
Financier Ontwikkelen DSS (Decision Support Systems) teelt potplanten
Financier Condensatie aan het kasdek: voorkomen of bevorderen?
Financier Verneveling en waterbehoefte in de glastuinbouw
Financier Monitoring van teeltomstandigheden
Financier Consultancy: Aanvullende metingen freesia
Financier Consultancy: Deskstudie alternatieve groeimedia chrysant
Financier Doortesten van middelen tegen fusarium in komkommer
Financier Richtinggevende toekomstbeelden voor semi-gesloten telen
Financier Doen LED's al wat ze beloven op praktijkschaal: Quickscan
Financier Effect van plantenstimulerende organismen
Financier Effectgrenswaarden Nox en etheen paprika
Financier Poster ziekten herkennen paprika
Financier Inventarisatie oorzaak brandkoppen lisianthus
Financier Biologische bestrijding van ananasmijt in bromelia
Financier Het Nieuwe Telen energie onder de knie
Financier Daglengte: fotoperiodisch stuurlicht
Financier Energiebesparing in bio-glasteelten
Financier Consultancy: Monoculaire analyse neoseiulus cucumeris
Financier Consultancy: Vroegtijdig bladrandproblemen signaleren met MIPS
Financier Normen voor minerale wolpluggen
Financier Consultancy: Invloed CO2 op macrolophus bij tomaat
Financier Consultancy: Geïntegreerde schildluisbestrijding
Financier Fotosynthese meten; van blad tot kas
Financier Energiebesparing trekheesters
Financier Energiezuinige teeltstrategieën potplanten
Financier Watergift en ras op biologie tripsbestrijding
Financier Doorontwikkeling lysimeter grondgebonden teelten
Financier Compostkwaliteit door seizoensinvloeden
Financier Grenswaarden voor luchtvochtigheid energiebesparing siergewassen
Financier Energiebesparing met aangepaste minimumbuis regeling
Financier Energiebesparing mobiele belichting
Financier Oorzaak en bestrijding van verwelking bij tomaat met PepMV
Financier Energiebesparing door aangepaste vochtregulatie
Financier Fasegestuurde rozenteelt 1, 2, en 3
Financier Verhoging rentabiliteit en vermindering lichtuitstoot bij hogedraadkomkommers, vervolg
Financier Opsporen oorzaak zwarte stippen in radijs, vervolg
Financier Paprikateelt in de gesloten kas
Financier Algenteeltsystemen voor de tuinbouw
Financier Belichting aubergine
Financier GWO onderstammen grootfruit 1e fase
Financier Weggroeiproblemen jonge aanplant peer
Financier Middelen voor schurft en meeldauw
Financier Carbon Footprintmodel broeierij bolgewassen
Financier Consultancy: Bevordering biodiversiteit
Financier Inventarisatie afvoer stikstof en fosfaat met kluiten
Financier Consultancy: Bruine takjes in sequoiadendron
Financier Sensorgerichte bespuiting hoofdscheut
Financier Formalineresiduen gedompelde bollen
Financier Zuivering dompelbadrestanten met Sentinel
Financier Wortelproblemen zantedeschia op pot
Financier Onbekend wortelrot in lelie
Financier Colletotrichum in tulp
Financier Risico's meervoudige bespuiting azulox
Financier Alternaria bladvlekkenziekte in bolgewassen
Financier Bestrijding sclerotievormende schimmels
Financier Monitoren dwergcicaden fytoplasma hyacint
Financier Symptoomloos LMoV
Financier Voorkomen pseudo-kurkstip in tulpen
Financier Heetstook en warmwaterbehandeling lelie, vervolg
Financier Consultancy: Goten versus potjes
Financier Consultancy: Verlenging grondproef pioen
Financier Bemesting leliebroei, fase 2
Financier Uitbreiding carbon footprintmodel bollen en vaste planten
Financier Invloed ethyleen en pelmoment op zuur in tulp
Financier Consultancy: Vliegenpoepjesziekte in lelies
Financier Consultancy: Stengelrot bij lelie ten gevolge van rhizopus
Financier Consultancy: Screening middelen tegen bladaaltjes
Financier Epidemiologie en beheersing augustaziek
Financier Vroege bloemverdroging narcis cv Bridal Crown
Financier Netwerk MA-verpakkingen bloembollen en vaste planten
Financier Bestrijding gele rozenluis in kasaardbei
Financier Oorzaak naar verschijnsel chocoladevlekken in bewaring van knolselderij
Financier Optimalisatie bestrijding aardbeimijt in plantmateriaal
Financier Opschaling aangepaste CATT aardbeiplanten
Financier Moleculaire merkers voor benutting van genetische variatie in roos
Financier Genetische modificatie van tomaat en chrysant, analyse op plantniveau
Financier Advies & Trainingssysteem voor onderwijs
Financier Kijk in de kas
Financier Meetprogramma met een innovatief energieconcept
Financier Belemmeringen regelgeving
Financier De kas met warmtepomp als zonne-energie-oogster
Financier Ontvochtigingssysteem voor de Floriadekas
Financier Microturbines als branderventilator
Financier Praktijkexperiment met optimaal zuiver CO2
Financier Optimalisering van de stikstofvoorziening van biologische groenteteelten
Financier Bewegingsproef roos Lansbergen
Financier Bestrijding van slawortelluis in witlof
Financier Waterteelt lisianthus
Financier New Light Growers: Tomatenjaarrondteelt
Financier Moederplantentuin vaste planten
Financier Biologische middelen glastuinbouw GENOEG
Financier Breekstelen anjer
Financier Paprika allergie
Financier Consumentenonderzoek aubergine en courgette 2012
Financier Groene Schoolpleinen, fase 2
Financier Groen en Gedrag
Financier Beperking schaderisico Drosophila suzukii
Financier Lage temperatuur verwarming
Financier Sreening middelen tegen bacterieziekten
Financier Listeria onderzoek
Financier Behoud meerjarig proefveld organische bemesting
Financier Bladluisbestrijding paprika
Financier Haalbaarheid GlasFolieKas
Financier Terugwinning van latente warmte
Financier Hoog isolerend schermsysteem
Financier Led belichting in gerbera
Financier Opzetten van een Internationale Collectie Pathogenen
Financier Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid Roos en Trips
Financier Bestrijding van de bonenvlieg
Financier Chemische onkruidbestrijding in knolselderij
Financier Screening insecticiden rupsen sla
Financier Bodeminsecten in vollegrondsgroenten
Financier Bestrijding wortelvlieg in bospeen
Financier Screening herbiciden ijsbergsla
Financier Tripsproblematiek sluitkool
Financier Residuvrij telen witlof met NOW techniek
Financier Screening rupsenmiddelen koolgewassen
Financier Middelen tegen trips in prei
Financier Teeltadvies stamslabonen voor gezonde teelt
Financier Aanpak zwarte stippen in Chinese kool
Financier Vooronderzoek van vochttoestand op de kwaliteit van witte asperges
Financier Vervolg middelenonderzoek tegen cavity spot in peen
Financier Verbetering ketenresultaat door beter uitgangsmateriaal bruine bonen
Financier Condens op diffuus glas
Financier Licht: Genoeg is meer dan veel
Financier Grenzen aan CO2 voor gerbera
Financier Het Nieuwe Belichten tomaat
Financier Efficienter lichtspectrum open gewassen
Financier Meer rendement uit belichting en CO2
Financier Sturing van licht en CO2 op gewasbehoefte
Financier Jongerenperspectief
Financier Algen voor de tuinbouw
Financier Consumentenonderzoek appel en sinaasappel 2012
Financier Blauwdruk voor ketenregie in aspergeteelt
Financier Flora XL
Financier Bestrijden bodemgebonden verspreiding PlAMV
Financier Emissiebeperking in de glastuinbouw
Financier Consultancy: Plantenstoffen en plantweerbaarheid
Financier Consultancy: Vergelijking waterwaarden
Financier Producttest alstroemeria 2012
Financier Shopper eenjarige zomerbloeiers gaat voor kleur
Financier Consumentenonderzoek aardbei en framboos 2012
Financier Consumentenonderzoek kers en pruim 2012
Financier Formaline bij voorweken en wbb stengelaaltje
Financier Verbeteren toets snot in Hyacint
Financier Consultancy: Bodemisolatie bij chrysant
Financier Consultancy: Grondbuisventilatie
Financier Heron Gasturbine
Financier Kwaliteit en energie tulpenbroei
Financier Voortgezet diagnostisch onderzoek 2010-12
Financier Analyse luchtsysteem Marjoland IV
Financier Landelijk milieuoverleg bloembollen
Financier Nationaal technische werkgroep GLOBALGAP
Financier Focus op kansen 2010-2011
Financier Stekken onder LED-belichting
Financier Consultancy: Bloedingsziekte kastanje
Financier Gebruikswaardeonderzoek Tulp 2011
Financier Ketengestuurd rassenonderzoek uien
Financier Stichting keurmerk bloembollen holland
Financier Praktische toepasbaarheid van footprints
Financier GroentenFruitbureau
Financier Sectorale bedrijfsadviesdienst
Financier Een goed interieurbeplantingsbestek
Financier Geïntegreerde bestrijding rozeschildluis in roos
Financier Groeistoornis bladontwikkeling bromelia
Financier Bestrijding glimslak potorchidee
Financier Stekken en planten met behulp van Vision technologie
Financier Tussenbelichting met led's bij tomaat
Financier WWB lelie
Financier Bloemistenkwekerij
Financier Holland Imago snijbloemen
Financier Lijnrijdersmarketing
Financier Consultancy: Bemesting kerstdennen
Financier Consultancy: Bladvlekken in roos
Financier Consultancy: Bloeibevordering siergewassen
Financier Consumentenonderzoek paprika Verenigd Koninkrijk
Financier Consultancy: Ontsmetten met OH-radicalen
Financier Effectief spuiten zonder emissies, fase 1
Financier Ondergrondse gietwaterberging
Financier Aanbesteding hoveniers
Financier Sturing scheutuitloop met lichtkleur
Financier Tuinbeleving 2011
Financier Handel boomkwekerijproducten Oost-Europa
Financier Potanthurium: kleurrijk en exotisch
Financier Producti-info ui 2011
Financier Retail Tour België 2011 - Bloemen & Planten
Financier Retail Tour Frankrijk 2011 - Bloemen & Planten
Financier Product-Info sla 2011
Financier Supermarkt bloemenschaponderzoek Frankrijk
Financier Introductie transportfust bloembollensector
Financier Consultancy: Bestrijding wortelduizendpoot in trekheesters
Financier Consultancy: Zuur determineren met infraroodtechniek
Financier Koppeling MVO Onder glas met MPS
Financier Industriële verwerking groente en fruit 2010
Financier 2-meting It's Alive
Financier Anthurium: veelzijdige en bijzondere bloem
Financier Eénmeting EU-Schoolfruitprogramma
Financier Kamerplant of buitenplant
Financier Consultancy: Verbetering beworteling stekken
Financier Consultancy: Spirit en mirage plus tegen roest
Financier Consultancy: Richtlijnen bestrijding tulpengalmijt
Financier Consultancy: Knelpunten emissiebeperking potorchideeën
Financier Consultancy: Groei en bloei sympodiale potorchidee
Financier Consultancy: Screening middelen tegen bladaaltjes
Financier Consumentenonderzoek bloemkool en broccoli
Financier Shopperonderzoek bij de bloemist - Frankrijk
Financier Teelt de grond uit, bijdrage bloembollen 2011
Financier Aanvullend onderzoek verspreiding en beheersing Plantiago asiatica-mozaiekvirus(PlAMV)
Financier Effect zetmeelgehalte leliebol op takkwaliteit, vervolg
Financier Voorspellen gevoeligheid tulp voor bladkiep
Financier Optimalisatie machinale velddetectie tulpenvirus 2012
Financier Quickscan CO2 uit biomassa
Financier Zone-substraten voor de potplantenteelt
Financier Vermindering wortelproblemen bij miltonia
Financier Oorzaak bladschade bij potanthurium
Financier Alternatieve middelen echte meeldauw
Financier Meeldauwbestrijding rozen in Afrika
Financier Onderzoek bol blad chrysant 2011-2012
Financier Precisie-irrigatie chrysant
Financier Lichtemissie regels op kwaliteit roos
Financier Praktijkproef freesia belichten met LED en plasmalampen
Financier Onderdrukking symptoomvorming PlAMV leliebroei
Financier Platform Duurzame Glastuinbouw 2012
Financier UO-IMT 2012
Financier Duurzame gewasbescherming roos in 2020
Financier Arbeidsmarktcommunicatie 2012
Financier SIGN: Groen, geld, gezondheid&geluk (4G's)
Financier Consultancy: Inventarisatie Remote Sensing
Financier Consultancy: Zaadbehandeling met actives
Financier Consultancy: Electrolysewater
Financier CATT-behandeling uitgangsmateriaal
Financier Slakken
Financier Marktmonitor groenten en fruit Frankrijk 2011
Financier Economische branchebarometer
Financier Voorlichtingsbijeenkomsten 2012
Financier Consultancy: Beheersing cavity spot in peen
Financier Consultancy: Roofwantsen & roofmijten in aubergine
Financier Marktmonitor Groenten en Fruit Nederland 2011- Deel II
Financier Tomaten verpakken in tomatenblad
Financier Kwantitatieve toets voor agrobacterium rhizogenes
Financier Vroege teelt komkommer onder diffuus glas
Financier Begeleiding paprika rassenproef 2012
Financier Schoolfruit communicatie
Financier Aspergepresentatie tijdens Floriade 2012
Financier Promotie aardbei 2011-2012
Financier Consultancy: Verbetering kwaliteit stek door PRF
Financier Consumentenonderzoek aankoopaspecten groenten en fruit
Financier Teelt uit de grond boomkwekerij
Financier Het Nieuwe Telen: Lisianthus substraat en belichting
Financier Consultancy: Verkenning energiezuinig teeltconcept cymbidium
Financier Consultancy: Botrytis predictive factors gerbera
Financier Consultancy: Chalara (zwarte voetrot) in skimmia
Financier Consultancy: Meerjarige gezonde teelt snijhortensia
Financier Consultancy: Duurzaamheid levende kerstboom
Financier Marktmonitor groenten en fruit Turkije 2011
Financier Exportbevordering uit
Financier Promotie Hollandse aardbei
Financier Bestrijding fusarium in tomaat
Financier Weerbaar substraat praktijkexperimenten
Financier GLP onderzoek chloor IPC in prei
Financier Warmteopslag bij Teegrow
Financier H2O -> E = HOE?
Financier De-Hygro
Financier Diffuus licht potplanten
Financier Teeltmonitoring Greenportkas II
Financier Groeipotentie voor zantedeschia als tuinplant
Financier Consultancy: Wortelkwaliteit in kerststerren
Financier Consultancy: Alternatieven voor thiram in knol- en bladgewassen
Financier Consultancy: Labtest roofmijten tegen panonychus
Financier Consultancy: Stuurlicht in anjer
Financier Consultancy: Duurzame teeltsystemen chrysant
Financier Consultancy: Bankerplanten voor delphastus
Financier Frug I Com 2012
Financier Marktmonitor groenten en fruit Polen en Tsjechië 2012
Financier Consumentenonderzoek spruiten Duitsland
Financier Germini geroemd om kleur en mogelijkheden
Financier Virtuele casus gentech siergewassen
Financier Onderzoek onder Franse shoppers van kamerplanten in tuincentrum
Financier Strategische verkenning zonnewarmte
Financier Consultancy: Flyers emissiemanagement
Financier Het Nieuwe Belichten bij tomaat
Financier De consument van zomerbol-op-pot
Financier Planten en ouderenzorg
Financier Relatie teelt en smetgevoeligheid chrysanten
Financier Nerfverkleuring bij howea fosteriana
Financier Bestrijding roetdauwschimmels in cymbidium
Financier Voeding en weerbaarheid in phalaenopsis
Financier Effect bodemroofmijten op 3 plagen gerbera
Financier Relatie groeiproblemen en rhizoctonia solani
Financier Bestrijding bladaal in pioenen
Financier Algenteeltsystemen voor de tuinbouw II
Financier Biologische bestrijding glimslakken
Financier Bouwstenen voor tripsbestrijding in chrysant
Financier Perazijnzuur tegen echte meeldauw in roos
Financier Duurzame beheersing wortelduizendpoot
Financier Resistentietoets Japanse roest in chrysant
Financier Beheersing plooipaddenstoelen in potplanten
Financier Infectieverloop xanthomonas in pelargonium
Financier Botrytis aanpak bloeiende potplanten
Financier Basiskennis roofmijten potplanten
Financier Stimulering roofvliegen voor plaagbestrijding
Financier Plantweerbaarheid in snij hortensia
Financier Plantgezondheid in de multimodale keten
Financier Wittevlieg bestrijden met innovatieve lichtval
Financier Weren en lokken van trips
Financier Overdracht MVO-tools naar private sector
Financier Curcuma - roots for moods
Financier Verbetering perspot bladgewassen
Financier Komkommer-bontvirus, middelen
Financier Aanpak zwarte vaten in radijs
Financier Komkommerbontvirus overdracht insecten
Financier Middelen tegen overmatige wortelgroei
Financier Residu onderzoek in glasgroenten
Financier Sclerotinia: BOS, schema en demonstratie
Financier Screening herbiciden kruiden
Financier Screening herbiciden spinazie
Financier Screening herbiciden peulgewassen
Financier Screening insecticiden wittevlieg spruitkool
Financier Screening rupsenmiddelen koolgewassen
Financier Screening herbiciden ijsbergsla
Financier Voorkomen wildschade vollegrondsgroenten
Financier Teeltadvies stamslabonen gezonde teelt
Financier Monitoring aspergevlieg
Financier Bestrijding knopkruid in stamslaboon
Financier Onkruidbestrijding in schorseneren
Financier Screening middelen Anthracnose ijsbergsla
Financier Bestrijding van de bonenvlieg
Financier Tripsproblematiek sluitkool
Financier Nieuwe technieken tegen trips in open teelten
Financier Middelen tegen trips in prei
Financier Nieuwe onkruidbestrijdingstechnieken in kleine gewassen
Financier Chemische onkruidbestrijding in knolselderij
Financier Actieplan aaltjes vollegrondsgroente sector
Financier Gezond fruit boom door vruchtdrachtregulatie
Financier Voorkomen pseudomonas met sleedoorn
Financier Phytophthora vruchtrot bij peer
Financier Alternatieve methoden bodemontsmetting
Financier Nieuwe (weinig ziekte gevoelige appel- en perenrassen) biorassen
Financier Strategieën voor residuvermindering op houtig kleinfruit
Financier Bestrijding perenbladvlo
Financier Verhoging ziekteweerbaarheid paddenstoelen
Financier Bestrijding champignonmug
Financier Freshmaker
Financier Consultancy: Invloed tijdelijk lage nutrientengehaltes
Financier Consultancy: GWO laanbomen en onderwijs
Financier Consultancy: Verkenning wortelluis
Financier Groene schoolpleinen
Financier Beleidsondersteuning WKK 2012
Financier Analyse elektriciteitsverbruik glastuinbouw
Financier Meer druk op geothermie; putstimulatie
Financier Goed door grond
Financier Teelt de grond uit, bijdrage bloembollen 2012
Financier Gentech lelies met luisresistentie
Financier Onbekende bacterie zantedeschia knol
Financier Vroege bloemverdroging bij tulp
Financier Identificatie grondgebonden vector TVX
Financier Fosfaatarme organische materialen bollenteelt
Financier Proefveld tulpenstengelaal waardplantenonderzoek
Financier Bestrijding wortelknobbelaaltjes in de bodem
Financier Geelziek hyacint, machinale detectie mogelijk?
Financier Aanzet keuring dickeya werkbollen delft blue
Financier Warmtetolerantie narcis en bijzondere bolgewassen
Financier Warmtetolerantie tulp en stengelaaltje
Financier Risico's TBV-reservoirs in onkruid en virusvluchten
Financier Een nieuwe bestrijder van tulpengalmijt
Financier Cropping out of the soil on the North east of the Netherlands
Financier Waardplantstatus en tolerantie lelie - wortellesieaal
Financier Beheer en aanpassing bemestingsadviesbasis
Financier Effectiviteit middelen na verhitting dompelbad
Financier Verlaging fosfaatbelasting met omhulde drain
Financier Het Nieuwe Telen chrysant
Financier Verticaal T profiel bij roos
Financier CO2; niet meer dan genoeg
Financier Besparing door gefaseerde belichting lelie
Financier Endogene ethyleenproductie
Financier Houtboorders in quercus
Financier Essenziekte
Financier Beheersing vruchtboomkanker
Financier Virusvrij maken sleedoornonderstammen
Financier Marktmonitor groenten en fruit Rusland 2012
Financier Spruitbeschadiging hyacint fusarium culmorum
Financier Lokalisatie tulpengalmijt op tulpenbollen
Financier Vorstschade bij zantedeschiaknollen
Financier Effect van inundatie op sclerotien sclerotium rolfsii
Financier Floriculture Sustainability Initiative
Financier Marktmonitor groenten en fruit Nederland 2012
Financier Rassenonderzoek paprika 2010
Financier Technologiefonds Tuinbouw: Drijvend teeltsysteem met microklimaat
Financier Uitbreiding KRW grondgebonden sla
Financier Teelt uit de grond, bijdrage bloembollen
Financier Grootbloemige roos onveranderd populair bij bloemist
Financier Classic hortensia minder bekend bij Franse en Britse bloemist
Financier Voorjaarsplanting tulp
Financier Machinale detectie tulpenvirus open veld, vervolg
Financier Chemische bestrijding van phoma in sedum
Financier Bestrijding van de frambozenschorsgalmug
Financier Rol van de groentespeciaalzaak
Financier Topteam Tuinbouw en Uitgangsmaterialen
Financier Marktmonitor Groenten en Fruit Nederland 2011
Financier Retail Tour België 2011 - Groenten & Fruit
Financier Retail Tour Frankrijk 2011 - Groenten & Fruit
Financier Teelt uit de grond, bijdrage bloembollen
Financier Identificatie en inventarisatie PlAMV lelie
Financier Consultancy: Verkenning biobased economy tuinbouw
Financier KWIN Bloembollen 2005
Financier Het Nieuwe Telen groentenplanten opkweek bedrijven
Financier Vlekjes op gele courgettevruchten
Financier Het Nieuwe Telen snijanthurium
Financier Teeltversnelling phalaenopsis door klimaat optimalisatie
Financier Consultancy: Uitval in impatiens
Financier Consultancy: Elsinoë schimmel
Financier Consultancy: Waardplanten PlAMV
Financier Consultancy: Resultaten buxusonderzoek
Financier Efficientere belichting jonge planten
Financier Lichtspectrum; de ontbrekende schakel
Financier Ondernemersplatform licht
Financier Folie met verhoogde NIR reflectie
Financier Wantsenproblematiek in diverse teelten onder glas
Financier Weerbaar substraat matrix
Financier Geïntegreerde bestrijding sclerotinia
Financier Bescherming van champignonrassen
Financier Uitstalkwaliteit conference
Financier Epidemiologie en bestrijding side rot bij peer
Financier Residugegevens en spuitschema's in kleinfruit
Financier Nieuwe behandelingen ter vervanging van formaline
Financier Warmwaterbehandeling tulpen 2011-2012
Financier Toepassing van ozon in tulpen
Financier Bijdrage deltaplan erwinia, deel A/B
Financier Bestrijding van wolluis in roos
Financier Beheersing van botrytis in cyclaam
Financier Bestrijding dopluis in Ilex verticillata
Financier Effect plantherkomst op afbroei alchemilla
Financier Plantcenter Europe
Financier Promotie elstar
Financier Facebillity
Financier Consultancy: Ontsmetten met cold jet, pilotproef
Financier Consultancy: Roest in veronica
Financier Waarnemen en waarschuwen
Financier Duurzaam telen omdat het loont
Financier Voorkomen en bestrijden Alternaria in zantedeschia, vervolg
Financier Data teeltsystemen: Input output
Financier Elkas II
Financier Beheersing meikeverengerling II
Financier Taksterfte buxus II
Financier Geurstof appelbladgalmug II
Financier Driftverlaging bij onkruidbestrijding
Financier Grenswaarden residu natuurlijke vijanden in potplanten
Financier Geïntegreerde bestrijding van wolluis in potplanten
Financier Implementatie geïntegreerde bestrijding potchrysant
Financier Bruikbaarheid tulp weefselkweek protocol
Financier Monitoring Het Nieuwe Telen Vereijken
Financier Risicovoorspelling zwartvruchtrot peer
Financier Beheersing pseudomonas bij pruim
Financier Beheersing van meeldauw zonder zwavel
Financier TopModel4All
Financier Voorbereiding op mineermot tuta absuluta
Financier Duurzame watervoorziening fruitteelt
Financier Toepassing van aquanox in de glastuinbouw
Financier Bemesting alstroemeria
Financier Houdbaarheid snijanthurium
Financier Beheersing valse meeldauw impatiens, vervolg
Financier Verbetering bloeizekerheid siergewassen
Financier Kasklimaat en efficientie OPAC
Financier Plantscope
Financier Overdracht geelziek in eucomis via zaad
Financier Schimmelreductie met ozontoepassing rode bes
Financier Verbreding en verbetering bestuiving en zetting in de blauwe bes
Financier Analyse gegevens zwarte vlekken in peen
Financier Uitvloeiers en hechters in aspergeteelt
Financier Bestrijding trips in sluitkool
Financier Bestrijding echte meeldauw sluitkool
Financier Screening herbiciden in (ijsberg)sla
Financier Taste of Life Basic-appelen
Financier Wittevlieg bestrijding in de sierteelt
Financier Uitbreiding geïntegreerde bestrijding van trips in roos
Financier Roofwantsen tegen trips in chrysant
Financier Preventieve wolluisbestrijding in roos
Financier Flowers & Food: Nieuw logistiek concept sierteelt
Financier Flowers & Food: Vervolgstudie GreenRail Terminal greenparc Bleiswijk
Financier Biologische grondontsmetting in trekheester
Financier Consultancy: Bouw en test prototype lysimeter
Financier Preventie black mold in rozen
Financier Behandeling snoeiwonden
Financier Phytophthora in pachysandra
Financier Internationale samenwerking bloemisten
Financier Het Nieuwe Telen aubergine
Financier Andere CO2-bronnen biologische landbouw
Financier Diffuus licht in roos
Financier Effect diffuus kasdek bij roos
Financier Demonstratie en onderzoek Fresnelkas
Financier Floriade 2012
Financier Consultancy: Compost en bodemkwaliteit
Financier Productpromotie tomaat
Financier Emissiemanagement grondgebonden glastuinbouw
Financier Optimaliseren wortelfunctie glasgroenten
Financier Trosontwikkeling bij tomaat
Financier Literatuuronderzoek mycosphaerella in komkommer
Financier Verspreiding van komkommerbontvirus door vogels
Financier Ozontoepassing conference bewaring
Financier Garantstelling witlof biënnale 2010
Financier Prei: opbrengstverhoging en emissiebeperking
Financier Effectieve bestrijding knolcyperus
Financier Kernrot in tulp: rol van bollenmijt en stromijt
Financier Nerine winterteelt
Financier Nemadecide Lelie - P.penetrans
Financier Convenience stores Frankrijk
Financier Product-info champignon 2009
Financier Consultancy: Inventarisatie telen op substraatbedden
Financier Consultancy: Workshop bladschade monocotyllen
Financier Consultancy: Knoprui cymbidium
Financier Consultancy: Zomerklimaat cymbidium
Financier Consultancy: Wortelmetingen teeltsysteem
Financier Consultancy: Begoniamijt in trekheesters
Financier Consultancy: Huidmondjes in ontwikkeling
Financier Consultancy: Karakteriseren isolaten
Financier Consultancy: Inventarisatie stadiumonderzoek cymbidium
Financier Verspreiding en herkomst Plantago asiatica mosaic virus (PIAMV)
Financier Consultancy: Effectiviteit bulbSweep fusarium
Financier Consultancy: Praktijkproef NOW
Financier Consument gericht schapbeheer
Financier Product-info witlof
Financier Retail Tour Duitsland 2010 - Groenten & Fruit
Financier Shopper onderzoek groenten en fruit
Financier Snijhyacint sterk imago bij bloemist en consument
Financier Groeikansen voor pothyacint
Financier Product-info tomaat 2010
Financier MVO Brochure Groene Sector
Financier Voorlichtingsbijeenkomsten groene sector 2011
Financier Het Nieuwe Telen alstroemeria, praktijk implementatie
Financier Het Nieuwe Telen lelie
Financier Het Nieuwe Telen chrysant
Financier Onderzoek bolblad chrysant
Financier Led-tussenbelichting bij roos avalanche
Financier Betrouwbaarheid roos vergroten
Financier Impatiens-vlekkenvirus in phalaenopsis
Financier Stimuleren huidmondjesontwikkeling potplanten
Financier Effect zetmeelgehalte leliebol op takkwaliteit
Financier Onderzoek oorzaak bent neck hippeastrum
Financier Wikiplant
Financier Cystenvrij maken bloembollen ten behoeven van export
Financier Supermarkt plantenschap onderzoek Duitsland
Financier Haalbaarheid 3D Xray sorteermachine amaryllis
Financier Promotie perkgoed
Financier Product Informatie Systeem bloemisterij ? onderdeel VKC
Financier Consultancy: Aquanox bloembollen
Financier Consultancy: Toolbox teeltoptimalisatie
Financier Kom in de Kas
Financier Voorstudie paddenstoelenbedrijf van de toekomst
Financier Olifantspoten, sciara en bodemschimmels
Financier Gelijkwaardigheid huidige bemonstering - NEN
Financier Overleving CGMMV in verschillende milieus
Financier Komkommerbontvirus en recirculatie drainwater
Financier Inactivatie van komkommerbontvirus
Financier Effectiviteit gewasbeschermingsmiddelen
Financier Tegengaan scheuren radijs
Financier Rassenonderzoek paprika 2011
Financier Pluktijdstip blauwe pruimenrassen
Financier Rassenbeoordeling witlof seizoen 2010 - 2011
Financier Balans vegetatief-generatief in aardbei
Financier Inventarisatie kwaliteit in het afzetkanaal
Financier Literatuurstudie uniformiteit aardbei
Financier Innovatie teeltsystemen bloemkool
Financier Nederlandse wegen groen
Financier Virusoverdracht in canna
Financier Verkenning fonds fytosanitaire schade in de boomkwekerij
Financier Greenport Nederland 2011
Financier Flowers & Food: Vitafruits
Financier Consultancy: Internationale kennisoriëntatie op overmatige wortelgroei
Financier Consultancy: Oorzaken uitval bij mandevilla
Financier Imago lelie: zowel modern als klassiek
Financier Product-info appel 2010
Financier Promotie spruiten
Financier Consumentenonderzoek verwerkte groenten
Financier Kennisoverdracht Het Nieuwe Telen sierteelt
Financier Diffuus licht voor tomaat
Financier Gelimiteerd CO2-verbruik bij Het Nieuwe Telen tomaat
Financier Het Nieuwe Telen lisianthus
Financier Het Nieuwe Telen tulp
Financier Het Nieuwe Telen courgette
Financier Optimalisatie exportketen bloembollen
Financier Product-info peer 2010
Financier Retail Tour Verenigd Koninkrijk 2010 - Bloemen & Planten
Financier Retail Tour Verenigd Koninkrijk 2010 - Groenten & Fruit
Financier Evaluatie Festa dei Nonni plantencampagne
Financier Concurrentiepositie roos Groot-Brittannië
Financier Beleidsondersteuning WKK 2011
Financier Bloemisten over assortiment en productinformatie.
Financier Zwakke cellen en Botrytis bij tomaat
Financier Vroege scheutontwikkeling bij tomaat
Financier Onderstammen en overmatige wortelgroei
Financier Behandeling aardbeiplanten tegen nematoden
Financier UO-IMT 2011
Financier Imago vruchtgroenten
Financier Flowers & Food: Volsmaakt
Financier Informatiebehoefte van bloemisten
Financier Inkoopgedrag van bloemisten
Financier Marktmonitor groenten en fruit Nederland 2010
Financier Retail Tour Zweden 2010 - Bloemen & Planten
Financier Retail Tour Denemarken 2010 - Bloemen & Planten
Financier Retail Tour Finland 2010 - Bloemen & Planten
Financier Retail Tour Noorwegen 2010 - Bloemen & Planten
Financier Flowers & Food: Prei trendy en modern
Financier Consultancy: Preparatieaanpassing freesia
Financier Consultancy: Invloed klimaat op planttemperatuur
Financier Tuinbouw Top Talent
Financier Consultancy: Veredeling rozenonderstammen
Financier Consultancy: Sortimentskennisdag
Financier Retail Tour Tsjechië 2010 - Bloemen & Planten
Financier Retail Tour Polen 2010 - Bloemen & Planten
Financier Retail Tour Hongarije 2010 - Bloemen & Planten
Financier Retail Tour Kroatië 2010 - Bloemen & Planten
Financier Retail Tour Slovenië 2010 - Bloemen & Planten
Financier Consultancy: Inventarisatie bodemprojecten
Financier Consultancy: Varenrouwmug
Financier Consultancy: Kennisinventarisatie bemesting pioen
Financier Evaluatie proefproject Prins Bernhard Bos
Financier Entente Florale
Financier Introductie sleedoornonderstammen
Financier Substraatbedden vaste planten
Financier Wireless - optimaal watergeven
Financier Witlof: Ham, kaas, lekker en bitter
Financier Consultancy: Inventarisatie lokstoffen
Financier Floral Movement 2011
Financier Bladpunten opgelost !
Financier Duurzaam telen van hortensia
Financier Kweekmogelijkheden nieuwe roofmijten
Financier Toepassing entomopathogene schimmels
Financier Praktijkgericht groeimodel gerbera
Financier Achterhalen oorzaak krulblad bij tagetes
Financier Beheersing uitval in impatiens in het veld
Financier Wortelrot in anthurium
Financier KRW chrysant doorontwikkeling lysimeter
Financier 1-meting It's Alive
Financier Consultancy: Stuurlicht met LED
Financier Consultancy: Klimrekscherm
Financier Communicatie campagne bloembollen Noord Amerika
Financier Het Nieuwe Schermen
Financier Elstar: lekker, sappig, fris en zoet
Financier Consultancy: Bloemschade potanthurium
Financier Groenten en fruit in de zorg en sport
Financier Actualisering functiehandboek hoveniers
Financier Retail Tour Litouwen 2010 - Bloemen & Planten
Financier Retail Tour Letland 2010 - Bloemen & Planten
Financier Retail Tour Estland 2010 - Bloemen & Planten
Financier Benzinestation vooral voor last-minute aankopen bloemen en planten
Financier Consultancy: Oplossingsrichtingen energiegebruik BiJo
Financier Consultancy: Natuurlijke vijanden weekhuidmijten
Financier Bewaarproef aubergine 2011
Financier Voorspelling zwarte vlekken in bewaarpeen
Financier Campagne aardbeien 2011
Financier Kennisinventarisatie sclerotinia problematiek
Financier Afbraak zeep
Financier Nieuwe technieken afbraak residu
Financier Frambozenschorsgalmug
Financier Chemische vruchtdunning conference 2011
Financier Actualisering functiehandboek glastuinbouw
Financier Bloemist onderscheidt zich met seizoensproducten
Financier Flowers & Food: Dutch specials
Financier KISSit: Collectieve basisinformatievoorziening logistieke stromen
Financier SIGN Brancheproject Glastuinbouw 2030
Financier Desk research perkplanten
Financier Consultancy: Opbrengstreducties erwten
Financier Product-info citrus 2011
Financier Digitaal Klantenloket Bloembollen Keurings Dienst (BKD)
Financier Erwinia vruchtrot in paprika
Financier Sorbicell
Financier Geactiveerd water voor ziektebestrijding onder glas
Financier Analyse praktijkmonsters zwarte vlekken
Financier Screening van herbiciden in knolselderij
Financier Consultancy: Detecteren lokale ziekten en plagen
Financier Bestrijding koolgalmug in spitskool
Financier Screening insecticiden tegen koolmot
Financier Bestrijding rups en luis in sla
Financier Bestrijding knopkruid en andere onkruiden
Financier Bestrijding late koolvlieg in spruitkool
Financier Bodeminsecten in vollegrondsgroenten
Financier Screening herbiciden in bleekselderij
Financier Biodiversiteit in de praktijk
Financier Verduurzaming herfstframbozen
Financier Fairproduce, ketengarantiestelsel
Financier Greenportatlas
Financier Thermische verwerking champost
Financier Klimaatmanagementsysteem champignonteelt
Financier Consumentenonderzoek peer 2011, Nederland en Duitsland
Financier Retail Tour Duitsland 2010 - Bloemen & Planten
Financier Retail Tour Oostenrijk 2010 - Bloemen & Planten
Financier Effect licht en temperatuur in zomer bij cymbidium
Financier Roofmijten in roos
Financier Bestrijding rhizoctonia in zomerbloemen
Financier Up to date houden Digitaal Informatie Systeem (DIS)
Financier Voorbloei bouvardia
Financier Leaflet herbiciden zomerbloemen
Financier Strategieën tripsbestrijding potplanten
Financier Geïntegreerde bestrijdingstrategieën wittevlieg in potplantenteelt
Financier Biologische bestrijding varenrouwmuggen
Financier Effect huidmondjesontwikkeling potplanten
Financier Bloeminductie en zomerkwaliteit lisianthus
Financier Bestrijding trips en weekhuidmijten
Financier Duurzame bestrijding begoniamijt trekheesters
Financier Onderzoek oorzaak uitval in zantedeschia
Financier N-behoefte zantedeschia ten behoeve van bemestingsadvies
Financier N-behoefte leliecultivars ten behoeve van bemestingsadvies
Financier LED belichting tulp in meerlagenteelt
Financier Evaluatie campagne 'Ik en Mijn Plant'
Financier Phalaenopsis energiezuinig telen
Financier Efficient met hogere bodemtemperaturen
Financier Nieuw kasdek voor Het Nieuwe Telen
Financier Digitaliseren van productschapskennis, fase 2
Financier Komkommers, gezond en caloriearm
Financier Bestrijding late koolvlieg spruitkool
Financier Consultancy: Bestrijding van witte vlieg in tomaat
Financier Zwavelbio bestrijder in sierteelt
Financier Zwartvruchtrot peer, epidemiologie
Financier Zwarte vlekken in peen
Financier Zuurcheck bij tulpen
Financier Zomerklimaat bij anjer
Financier Zomerbloemen op water
Financier Ziekten in buitenbloemen
Financier Ziekte en voeding hommels
Financier Zelfregulering in de bloemisterij
Financier WWB tegen M.chitwoodi
Financier WWB alternatieven formaline lelie
Financier WWB allium tegen krokusknolaaltje
Financier Wortelvlieg in waspeen dmv granulaten
Financier Weer in Control II
Financier Weefselkweek zantedeschiaknollen
Financier Waterhuishouding paprika
Financier Watergift klein volumesubstraat lelie
Financier Warme lucht ipv wwb bij lelie
Financier Wantsen in komkommer, paprika en aubergine
Financier Waarschuwingsmodel roest in hypericum
Financier Vruchtrot paprika, vervolg
Financier Vruchtrot paprika
Financier Vruchtdunning appel en BA
Financier Vroegtijdige lipverkleuring cymcidium
Financier Vrijstelling middelen
Financier Voortzetting gesloten kas komkommer in 2008
Financier Voorstudie resistente iepenklonen
Financier Voorstudie ontwikkelingsstadium groeipunten
Financier Voorstudie actualiseren KWIN
Financier Vooronderzoek alternatieve bestrijding mijten in tulp en lelie
Financier Voorkomen zachte vruchten bij courgette in de afzetketen
Financier Voorkomen wwb-schade stengelaal hyacint
Financier Voorkomen fusarium in opslag tulp
Financier Voorkomen en beperken van bladkiepen
Financier Voorbehandeling lelie met BVB
Financier Voetziekte in asperge, vervolg
Financier Voeding uitgroeiende champignons
Financier Vochtvoorziening uitgroeiende champignons
Financier Virus in lelie
Financier Vervanging sumisclex droogrot gladiool
Financier Versnellen teelt stamrozen
Financier Verslaglegging teeltonderzoek rode bes
Financier Vermindering fusarium in keten bij tulp
Financier Vermeerdering tulp mbv weefselkweek
Financier Vermeerdering quercus frainetto
Financier Vergisting van witlofwortels
Financier Verbetering wwb wortellesieaaltjes in lelie
Financier Verbetering houdbaarheid snijhyacint
Financier Verbetering GEWIS voor fungiciden & insecticiden
Financier Verbetering biologische bestrijding wolluis
Financier Verantwoorde teeltbeeindiging tomaten
Financier Veiling monsteren
Financier Vegetatieve doorgroei bij hortensia
Financier Vaste planten op water
Financier Valse meeldauw in radijs en komkommer
Financier ULO en veiligheid
Financier Uitval door Fusarium in buitenbloemen
Financier Tripsbestrijding in sluitkool (RvG)
Financier Topsterfte braeburn
Financier Toepassing van assimilatiebelichting in de glasgroenteteelt
Financier Toepassing 1-MCP in potplanten
Financier Toedieningstechnieken glastuinbouw
Financier Timing en verdeling N-gift bij andijvie
Financier Temperatuuronderzoek tomaat
Financier Temperatuurintegratie bij kleine gewas
Financier Temperatuurgrenzen tomaat
Financier Teeltsturing spathiphyllum, vervolg
Financier Teeltonderzoek rode bes
Financier Teeltomstandigheden fusarium-uitval kokommer
Financier Teelt bijzondere bolgewassen
Financier Technologiefonds Tuinbouw: Oogstmechanisatie bladgewassen
Financier Technologiefonds Tuinbouw: Mobiel groeilicht paprika
Financier Technologiefonds Tuinbouw: Komproto
Financier Technologiefonds Tuinbouw: Graftomatic
Financier Technologiefonds Tuinbouw: C.A.R.grow
Financier Tabaksratelvirus in gladiool
Financier Supervers
Financier Stikstof vs fusarium bij fritillaria
Financier Sortimentsvergelijking freesia 2006
Financier Sortimentsonderzoek vaste planten
Financier Smart Dust, vervolg
Financier Smalbladigheid bij potplanten
Financier Smaakconsistentie groentegewassen
Financier Slakkenschade, inventarisatie
Financier Slakkenbestrijding in cymbium
Financier Sensorsymposium
Financier Seizoensinvloed stro
Financier Rassenonderzoek prei
Financier Rassenonderzoek paprika, groen
Financier Rassenonderzoek paprika, geel
Financier Rassenonderzoek biologische spruiten
Financier Rassenonderzoek aardbei onder glas
Financier Rassenonderzoek aardbei glas-vollegrond
Financier Rassenbeoordeling witlof 2005-2006
Financier Rassenbeoordeling witlof 2007-2008
Financier Rassenbeoordeling witlof 2006-2007
Financier Pseudomonas vs pythiumwortelrot hyacint
Financier Pseudomonas tegen pythium in hyacint
Financier Pseudomonas in sla
Financier Preventie vogelschade in vollegrondsgewassen
Financier Praktijktoepassing CaCl2
Financier Praktijkproef Pseudomonas tegen pythium
Financier Detaillistenscan snijcymbidium Italië
Financier Plaagbestrijding in sluitkool
Financier Pilot stuifmeelreductie door hommels in paprika
Financier Phoma en erwinia bestrijding bij chinese kool
Financier PH-grenzen kweekblok steenwol en perliet
Financier Parameters zweten Monte Carlo
Financier Paprikateelt in gesloten kas, vervolg
Financier Behoud efficient middelenpakket
Financier Optimalisering plantenextracten champignon
Financier Optimalisering bewaring leliebollen
Financier Optimalisatie nutrienten
Financier Optimale N-bemesting voor tulp
Financier Optimale CO2 dosering chrysant
Financier Oplossingen knelpunten klimaat & substraat
Financier De oorzaak van uitval in alstroemeria
Financier Florilog ketentransparantie - handel
Financier Ontwikkeling lokstof taxuskever
Financier Ontwikkeling gevoelige testen virus X
Financier Belichting tomaat
Financier Onkruidbestrijding rabarber
Financier Onkruidbestrijding in kool
Financier Onkruidbestrijding bij aardbei
Financier Onderzoek tulpenteelt
Financier Onderzoek teeltaspecten narcis
Financier Onderzoek teeltaspecten iris
Financier Onderzoek teelt narcis
Financier Onderzoek diverse aspecten nerineteelt
Financier Onderstammen met tolerantie fusarium
Financier Onderdrukking pseudomonas in prei, vervolg
Financier Onderdrukking pseudomonas in prei
Financier Importeursonderzoek Verenigd Koninkrijk
Financier Nieuw fusarium in iris
Financier MVO Onder Glas
Financier Mushfarm paddestoelenfarm
Financier Supermarket bouquet test UK
Financier Modified Atmosphere Packaging aardbei
Financier Meten van verdamping bij champignons
Financier Merkervrije transgene lelies
Financier Merkeronderzoek rooirijpheid
Financier Bloemisten structuuronderzoek West Europa
Financier Supermarket bouquet test Ierland
Financier Literatuurstudie vocht in compost & dekaarde
Financier Literatuuronderzoek ontsmetting clavibacter
Financier UK Retail Tour - Bloemen en Planten
Financier Barrieres groenten & fruit consumptie
Financier Krokusknolaal in narcis
Financier Koude tolerantie dicyphus in Nederland
Financier Koolwittevlieg in spruitkool
Financier Bloemisten structuuronderzoek Oost Europa
Financier Klimaatsturing m.b.v. plantsensoren tegen bladkiep
Financier Importeursonderzoek Oekraine
Financier Kennisuitwisseling belichte aardbeiteelt
Financier Kennistraject MPS Mind
Financier Bloemisten structuuronderzoek Zuid Europa
Financier Invriezen Tete-a-Tete
Financier Introductie virusresistentie in lelie
Financier Decoratiegroen bij de bloemist
Financier Hulpstoffen chrysant
Financier Houdbaarheid & voeding potchrysant
Financier Herziening Q-status
Financier Groeiregulatie peer
Financier Tuincentrum structuur onderzoek Europa
Financier Gewasgroei lelieteelt
Financier Ketens in dekaart Denemarken
Financier Geintegreerde slakkenbestrijding in ijsbergsla
Financier Geïntegreerde gewasbescherming chrysant
Financier Geïntegreerde gewasbescherming amaryllis
Financier Geïntegreerde bestrijding witte vlieg in gerbera
Financier Geïntegreerde bestrijding van Septoria in selderij
Financier Geïntegreerde bestrijding trips in sluitkool
Financier Geïntegreerde bestrijding in zomerbloemen
Financier Flowers & Food: KISSit ontwikkeling en samenwerking
Financier Fusarium in de keten bij narcis
Financier Florilog-regie
Financier Epidemiologie bestrijding bladaal lelie
Financier Ketens in kaart Zweden
Financier Producttest kamerplanten Duitsland
Financier Effecten van Clean Light op paprikavoet
Financier Effect bemesting op verfijning crocus
Financier Duurzame aanpak schimmelziekten
Financier Blawudruk MVO in de glastuinbouw
Financier Demonstratie ruggenteelt in prei
Financier Consultancy: Witte waas bij appel
Financier Consultancy: ULO-bewaring zaden
Financier Consultancy: Tipuldae bromelia
Financier Consultancy: Spintbestrijding in komkommer
Financier Consultancy: Rentabiliteit belichting bij sla
Financier Consultancy: Quarantaine organismen
Financier Consultancy : Platanenziekte op de kwekerij
Financier Consultancy: Ontwikkeling oogsthulpmiddel
Financier Consultancy: Inventarisatie rhizoctonia in radijs
Financier Consultancy: Inventarisatie onkruidbestrijding bij sla
Financier Inventarisatie: Inventarisatie macrolophus
Financier Consultancy: Inventarisatie luchtvochtigheid
Financier Consultancy: Hagelschotziekte in pioen
Financier Consultancy: Echinotrips bestrijding bouvardia
Financier Consultancy: Buxusbladgalmug
Financier Consultancy: Bladrandjes prunus laurocerasus
Financier Consultancy: Beheersen pottemperatuur
Financier Consultancy: Bastknobbels
Financier CO2 bij paprika
Financier Champost: typering
Financier CERES
Financier Bruine wortels waterbroei tulp
Financier Bruikbare herbiciden knolbegonia
Financier Bronnenonderzoek aaltjes roos
Financier Broei van tulpen
Financier Botrytisbestrijding met UV-C in tomaat
Financier Bolontsmetting en penicillium
Financier Product-info champignon
Financier Bloementeelt hyacint
Financier Bloeibeïnvloeding zantedeschia
Financier Blancheerrendement
Financier Bladproblemen bij tibouchina, vervolg
Financier Bladkiep in tulp
Financier Biologische bestrijding spint in roos
Financier Biologische grondontsmetting zomerbloemen
Financier Biologische bestrijding van trips
Financier Bestrijding van valse meeldauw in peterselie
Financier Biologische bestrijding rups in paprika
Financier Biologische bestrijding rhizoctonia lelie
Financier Biologische bestrijding bacterievlekken in champignon
Financier Biologisch bedrijf op veengrond
Financier Bestrijding wortelvlieg d.m.v. granulaten, vervolg
Financier Bestrijding wantsen in knolselderij
Financier Bestrijding van koolvlieg in radijs
Financier Bestrijding van alternaria (purpervlekkenziekte) in prei
Financier Bestrijding slakken in spruitkool
Financier Bestrijding sclerotionia in bonen
Financier Bestrijding schildluizen
Financier Bestrijding rups en trips in sluitkool 2007-2008
Financier Bestrijding rhizoctonia in sla en radijs
Financier Bestrijding pythium in hyacint
Financier Bestrijding phytophthora bij leliebroei
Financier Beheersing levermos in containers
Financier Bestrijding champignonvlieg met enthomopathogene schimmels
Financier Bestrijding bremia in vollegrondssla
Financier Bestrijding bremia in ijsbergslag
Financier Bestrijding aardbeimijt in plantmateriaal, fase I,II,III
Financier Bestrijden van latent zuur
Financier Bemestingsadvies bloembolgewassen
Financier Belichtingsstrategieën chrysant
Financier Belichting aster
Financier Beersing valse meeldauw in sla, vervolg
Financier Beersing phoma in witlof
Financier Beheersing PepMV en verticillium
Financier Beheersing Fusarium teelt
Financier Beheersing bollenmijt zantedeschia
Financier Begeleiding & uitvoering sortimentsvergelijking freesia
Financier De Nederlandse bloembollenconsument
Financier Bast- en bladvlekkenziekte tilia
Financier Bacterieen rondom champignonmycelium
Financier Bacterieen in dekaarde
Financier Axiaal en dwarsstroom boomgaardspuit
Financier Aspecten van gladiolenteelt
Financier Arbeidsbesparing door buisrailsysteem in aardbei
Financier Detaillistenscan potanthurium
Financier Detaillistenscan pioenroos
Financier Product-info komkommer 2009
Financier Consultancy: Ontwikkeling leaflet Afrikaanse fruitmotmaatregelen
Financier Detaillistenscan snijcymbidium Frankrijk
Financier Consultancy: Inzicht in het optreden van bolblad bij chrysant
Financier Consultancy: Biomiddelen tegen luis in paprika
Financier Collectieve digitale marktplaats
Financier Gemeentelijke markt van perkplanten in Duitsland
Financier Marktmonitor Duitsland 2008
Financier Energiebesparing en teeltduur verkorting spathiphyllum
Financier Werkingsonderzoek HortiAir
Financier Het Nieuwe Telen freesia
Financier Energiezuinig teeltconcept phalaenopsis
Financier Onderbelichting roos
Financier Elektraproductie ZonWindKas
Financier Importeursonderzoek Polen
Financier Importeursonderzoek Frankrijk
Financier Consumentenscan 2009: Roos, een veelzijdige bloem
Financier Marktmonitor vruchtensappen
Financier Product-info tomaat
Financier Marktmonitor groenten & fruit Duitsland
Financier Snackgroenten, een goed gevoel
Financier Supermarkten en bouwmarkten Rusland
Financier De Roemeense consument van snijbloemen en kamerplanten
Financier British Retail Chains Management & Strategies
Financier Boemisten structuuronderzoek Noord Europa
Financier Supermarket Display test UK
Financier De Spaanse consument en kamerplantstijlen
Financier Ketens in kaart Polen
Financier Schaptest Verenigd Koninkrijk
Financier Producttest indoor pot plants Poland
Financier Werkfruit werkt
Financier Flowers & Food: Machine vision robot voor geavanceerde inspectie
Financier Inventarisatie CO2 footprint Intergreen
Financier Nieuwe landgenoten, nieuwe klanten
Financier Handelsstromen rozenstruiken
Financier Detaillistenscan groene kamerplanten Duitsland
Financier Product-info aubergine
Financier Floating roses: drijvende rozenkas
Financier Ketenregie en kwaliteitsborging zeetransport
Financier Detaillistenscan tulp
Financier Marktmonitor import vers fruit
Financier Segementatieonderzoek naar stijlvoorkeuren
Financier Plaagbestrijding met natuurlijke vijanden
Financier Etheen in aardbei
Financier Aaltjes in aspergeplanten
Financier Rassenvergelijking bloemkool
Financier Zwarte vaatbundels in radijs
Financier Certigraft tegen productuitval
Financier Remming hoedopening met alcohol
Financier Teeltmogelijkheden kiwibes Nederland
Financier Middelen tegen vruchtboomkanker
Financier Biologische bloemen met MPS+
Financier Spintbestrijding
Financier Verhouding C en N en de effecten op de groei van Orchideeën
Financier Compacte planten door geïntegreerde groeiregulatie, fase 2
Financier Teeltoptimalisatie Miltonia
Financier Verbetering weefselkweek met pilotgewas Alstroemeria
Financier Ontwikkeling duurzame bloembehandelingstechnologieën
Financier Scheutinductie Cambria en Miltonia
Financier Geohydrologie bij grondwateronttrekking
Financier Betrouwbaarheid en uniformiteit van Proteas op de Nederlandse importmarkt
Financier Ontwikkeling botrytismonitor roos
Financier Vervolg optimalisatie wortelfunctie roos
Financier Opbrengstverhoging snij-amaryllis
Financier Detectie en beheersing van Pseudomonas catteyae actierot in Phalaenopsis
Financier Bestrijding varenrouwmuggen en oevervliegen
Financier Verduistering bij chrysant
Financier Vervolg aanpak boterbloemluis
Financier CO2 bemesting van lelie
Financier GWO tulp 2010-2013
Financier Haalbaarheid LED tussenbelichting bij roos
Financier Groeilicht met zonlichtlampen
Financier Bloei chrysant bij lange dag met LED's
Financier LED's: sturen en belichten bij paprika
Financier Monitoring gewasgroei onder diffuus glas
Financier Het Nieuwe Telen Tomaat II
Financier Lichtbenutting van tomaat onder Led en SON-T
Financier Het Nieuwe Telen paprika
Financier Consultancy: Monoculaire analyse neoseilus cucumeris
Financier Consultancy: Aaltjes tegen tripsen
Financier Consultancy: Proefbespuiting Swtch in glassla
Financier Consultancy: Ziekten en plagen in cyclamen
Financier Consultancy: Roofmijten tripsbestrijding chrysant
Financier Consultancy: Zwarte planten in komkommer
Financier Ontwikkeling BOS vruchtboomkanker, vervolg
Financier Pilot toetsing op erwinia in hyacint
Financier Beperken fusarium bij teelt en export tulp
Financier Knolcyperus bestrijding, vervolg
Financier Biologisch GWO tulp, tweede serie
Financier Tagetes gescheurd grasland voorvrucht lelie
Financier Verschil houdbaarheid snijhyacint delft blue
Financier Vervangers minerale olie
Financier Praktijkproef zwarte spruiten
Financier Invloed ethyleen op zuur in tulp
Financier Bloeisturing in eucomis
Financier Slijmstelen zantedeschia, vervolg
Financier Verkorten oogstduur vroege tulpen
Financier Consultancy: Praktijkinventarisatie onbekend wortelrot
Financier Bestrijding alternaria in zantedeschia
Financier Consultancy: Bepaling residugehalte
Financier Consultancy: Verlaging verbruik remsstoffen
Financier Bufferzones bacterievuur
Financier Geïntegreerde bestrijding echinothrips
Financier Geïntegreerde bestrijding in poinsettia
Financier Effectiviteit bestrijding bladaaltjes
Financier Consultancy: Vorstschade in vruchtbomen
Financier Consultancy: Bladval in prunus laurocerasus
Financier Consultancy: Fosfaatbemesting vaste planten
Financier Veredeling cymbidiums
Financier Wortelfunctionaliteit
Financier Geïntegreerde bestrijding van aaltjes
Financier Consultancy: Tracing stengelaaltjes op bedrijf
Financier Consultancy: Effect verhoogde pottemperatuur
Financier Residugehalten fungiciden appel en peer
Financier UVc tegen pathogene schimmels
Financier Toepassing van twee desinfectiemiddelen
Financier Kompost als modelsysteem
Financier Wildschade beheersing
Financier Residuemanagement in spruitkool
Financier Residuevrije teelt van aardbeien
Financier Zwarte spruiten in lelie
Financier Zuivering van recirculatiewater in de rozenteelt
Financier Zoektocht naar semi-gesloten systemen
Financier Zachtrot in iris 2
Financier WWB tegen kroonrot in nerine
Financier WWB in allium en crocus, vervolg
Financier WWB crocus, grote gele
Financier WW behandeling eremurus tegen aaltjes
Financier Wortelexudaten roos
Financier Wortelaaltjes in roos
Financier Wortelaaltjes in amaryllis
Financier WK-Gest Unit
Financier Wieringermeer precies
Financier Werkgroep mineralen nu en in de toekomst
Financier Werken met gewasbeschermingsmiddelen
Financier Weegsystemen beregenen PCT
Financier Weefselkweek in het donker
Financier Waarschuwingsmodel vruchtboomkanker
Financier Waardecreatie klasse 3 glastomaten en paprika
Financier Vruchtdunning conference peer
Financier Voortplanting tulp
Financier Voorstudfie organische stofmanagement op duinzand
Financier Voorstel intro VVA1
Financier Voorkoming-vermindering verdikte stengel- en worteldelen bij saintpaulia
Financier Voorbereiding brede weersverzekering
Financier Voetziekte in asperge
Financier Vochtregulatie en verdamping, wat kunnen we bereiken
Financier Vitale planten in lange distributieketens (VitaPlant)
Financier Virussen in zantedeschia
Financier Virusresistentie in broeitulp
Financier Verlaging dosering anti-kiek
Financier Verhoging stikstofbenutting uit stalmest
Financier Verhoging professionalisering van kleine hoveniers
Financier Verhoging N-benutting bij varkensdrijfmest
Financier Verhoging kwalificatieniveau werknemers
Financier Verduurzamen teelt bos & haagplantsoen
Financier Verdampingsmodel phalaenopsis
Financier Verbetering waterkwaliteit
Financier Verbetering spuittechnieken in de teelt van potplanten
Financier Verbetering lichtverdeling in het gewas
Financier Verbetering energie-efficientie rozenteelt
Financier Verbetering CO2-efficientie van de plant
Financier Verbetering bestuiving blauwe bes
Financier Multiple Imaging of Plant Stress (MIPS)
Financier Verbeteren van verticaal temperatuurprofiel in een aricokas
Financier Verbetering ondernemenerschap in de opengrond tuinbouw
Financier Verankeren factor arbeid
Financier Ventilatievoud, de praktijk (Aircobreeze)
Financier Vegetatieve groei bij hortensia
Financier Vaststellen effect hagelnet op teelt &pro
Financier Vaccinaties van lelies
Financier UV tegen ziekten, proof of principle
Financier UV tegen ziekten, fase 2
Financier De Duitse consument over de paprika
Financier Uitwerking en implementatie aspire voor asperges
Financier TVX verspreiding via koppen
Financier TVX-verspreiding via water, mijt, vector
Financier Tripsbestrijdfing in siergewassen
Financier Tripsbestrijding gladiool, vervolg
Financier Tripsbestrijding in gladiool
Financier Tripsbestrijding hyacint
Financier Trade Services
Financier Het Nieuwe Telen aardbei
Financier Tomatenbronsvlekkenvirus in paprika
Financier Tomaten onder LED
Financier Toetsontwikkeling zuur, snot en bolrot
Financier Toetsen herbiciden knolselderij
Financier Toepassingsmogelijkheden herbiciden in groeten- en of bloemzaadteelt
Financier Toepassing van koeling op groei en ontwikkeling van roos
Financier Toepassing stuurlicht in potplantenteelt
Financier Toepassen botanigard en Bio 10-20 in chrysanten- en rozenteelt
Financier Toelatingsonderzoek switch kokkommer
Financier Terugval na de laatste dag
Financier Telen en vermarkten nieuwe vollegrondsgroenten
Financier Tegengaan van kwaliteitsverlies door stress bij weefselkweek
Financier Tegengaan van bodemmoeheid
Financier Teeltsturing potanthurium, fase 2
Financier Teeltsturing aardbei volgens het airco-kas principe
Financier Teeltconcept komkommer 2008-1010: Analyse en verslaglegging
Financier Teeltbegeleiding paprika semi-gesloten, methode van Schie
Financier Teelbegeleiding en resultaatmonitoring van geconditioneerde teelten
Financier Teelt uit de grond prei 2009
Financier Teelt uit de grond
Financier Technologiefonds Tuinbouw: Wortelwiel
Financier Technologiefonds tuinbouw: Volautomatisch inhoezen Kalanchoe
Financier Technologiefonds Tuinbouw: Tulpenbosmachine middelgrote bedrijven
Financier Technologiefonds Tuinbouw: S.T.A.R. for Flowers
Financier Technologiefonds Tuinbouw: Stoominjectie
Financier Technologiefonds Tuinbouw: Stekker
Financier Technologiefonds tuinbouw: Smart Logistics
Financier Technologiefonds Tuinbouw: Smart Clipper
Financier Technologiefonds Tuinbouw; Plant-O-Matic
Financier Technologiefonds Tuinbouw: Flower supply system
Financier Systeeminnovatie t.b.v. teeltduurverlenging in tomaat
Financier Strateeg II
Financier Stengeldichtheden bij paprika
Financier Stagonosporopsis bij Tête a Tete fase 1
Financier Haalbaarheidsstudie alternatief voedsel als ondersteuning voor biologische bestrijding
Financier Spuitmiddelen tegen wortelvlieg in peen
Financier Spint in komkommer
Financier Sortimentsonderzoek siergegewassen
Financier Snelle detectietoets schimmels-bacterien
Financier Smart dust, deel 3
Financier Marktmonitor groenten en fruit Nederland 2009
Financier Sectorplan paddestoelen Goede tijden, Slechte tijden
Financier Schoon, veilig & gezond
Financier Schoon en middelenvrij
Financier Schimmel in boombast bij phalaenopsis
Financier Schermtoepassingen bij belichte teelten
Financier Schadegevoeligheid van aspergezaailingen voor aaltjes
Financier Rookgassen in de kas
Financier Robotplatform glastuinbouw
Financier Rijping tomatenvruchten, alternatieven voor ethrel
Financier Richting innovatieplan paddestoelen
Financier Restmateriaal tulp, lelie, gladiool co-vergisting
Financier Resistentie en strategie
Financier Residu in wortelen
Financier Registratie middelen en mlieu onbedekt
Financier Registratie middelen bomen
Financier Registratie bloembolgewassen
Financier Regelbare lamel systemen in dubbel dek
Financier Reductie kiemgetal champignons
Financier Rassenvergelijking sluitkool segment 50 60-ers
Financier Rassenproef paprika geel en rood 2009
Financier Rassenproef courgettes
Financier Rassenonderzoek komkommer 2009
Financier Rassenbeoordeling witlof 2008-2009
Financier Quick scan chrysant en radijs
Financier Programmeringsstudie Masterplan Gewasbescherming, vervolg
Financier Programma preventie clavibacter
Financier Detaillistenscan hibiscus
Financier Productie paspoort roos 2
Financier Praktische teeltkennis paprika in semi-gesloten kas
Financier Praktijkproef PePMV-enting
Financier Praktijkonderzoek teeltechniek gesloten kas
Financier Praktijkenquete naar de gebruikswaarde van rassen van kleine vollegrondsgroenten
Financier Potentie warmtepompen extensieve teelten
Financier Pluktijd rode best (Boor)
Financier Perspectieven klimrek energiescherm
Financier Persoonscertificaten dakbegroeiing
Financier Paringsverstoring bij rupsen in kassen
Financier Parapluplan botrytis & energie gerbera
Financier Paprika onder LED
Financier Optimalisering waterhuishouding bromelia
Financier Optimalisatie vochtvoorziening onder uitgroeiende champignons
Financier Optimalisatie geconditioneerd telen in potorchideeënteelt
Financier Optimalisatie detectie clavibacter
Financier Optimalisatie bestrijding trips in prei
Financier Optimalisatie belichting en bemesting
Financier Opsporen onbekende verwelking kokommer
Financier Oppervlakte ontsmetting fruit tegen rot
Financier Ontwikkelingen bloemisterijketen
Financier Ontwikkeling verticillium-resistente onderstammen acer
Financier Het Nieuwe Telen ontwikkeling van een luchtbehandelingskast
Financier Ontwikkeling singnalerings- en of vangsysteem voor schadelijke wantsen in glastuinbouw
Financier Ontwikkeling en toetsing Pulstec-techniek
Financier Onkruid bestrijden met basta in zomerbloemen
Financier Onderzoek watergift snijhortensia
Financier Onderzoek naar symptoomloos TVX
Financier Onderzoek emissieverbetering WKK
Financier Onderzoek bodeminsecten in kool
Financier On-line monitoren transpiratie en fotosynthese, de praktijk
Financier Omgevingsonderzoek dicyphus
Financier Nieuwe rookgasreinigingstechniek
Financier Nieuwe roofmijten voor tomaat
Financier Natriumhypochloriet
Financier Nationale Tuinbouw Management- Innovatiegame
Financier Nagaan markten en potentieel voor champost
Financier Nabij Infrarood Reflecterend (NIR) beweegbaar scherm
Financier N-bemesting tulp op zware grond
Financier N-bemesting bij prei
Financier Mucor in aardbei
Financier Monitoring teeltomstandigheden
Financier Monitoring geconditioneerde rozenteelt
Financier Modellering ruimtelijke lichtverdeling in gewassen
Financier Minimale lichtbehoefte zantedeschia
Financier Milieuzorg en ruimtelijke ordening
Financier Milieubeleid boomkwekerij
Financier Mechanische dundemo
Financier Maximale temperatuur warmwaterbehandeling
Financier Machinale detectie tulpenvirus open veld
Financier Luchtverwarming roos
Financier Luchtkwaliteit (semi)gesloten kassen
Financier Het Nieuwe Telen climatizer bij Themato
Financier Logistieke berichten bloembollen
Financier Linnaeus modernisering VBN-coderingen
Financier Lichtspectrum voor optimale assimilatiebelichting in kassen
Financier Leren innoveren sector bollen
Financier Ledbelichting in Lelie
Financier LED als tussenverlichting
Financier Lagere nachttemperatuur phalaenopsis
Financier KWIN voor de fruitteelt editie 2009-2010
Financier Kwantificeren van prestaties van teeltmaatregelen
Financier Kwaliteit in constante beweging
Financier Kwaliteit champignons met genomics onderzoek
Financier Koudebehoeftige teelt in een Aicokas
Financier Komkommerteelt in geconditioneerde kas
Financier KomBe2
Financier Knolcyperus bestrijding
Financier Knelpunten n.a.v. herbeoordeling middelen
Financier Klimaatbeheerssysteem grondgebonden teelt
Financier Klimaat bij de "Kas zonder gas"
Financier Ketenregie conservenchampignons fase 2
Financier Ketenmanager biologische sierteeltproducten
Financier Ketenmanager Biologische AGF
Financier Kennen en herkennen van bladvlekken in zomerbloemen
Financier Kan wortellesieaaltje wortels van Zantedeschia aantasten?
Financier Isotopen relatie champignons
Financier Is een µmol = µmol?
Financier Inzicht in- en het optimaliseren van de wortelfunctie bij glasgroenten
Financier Invloed toepassing verduisteringsscherm korte dag - koeling bij gerbera, vervolg
Financier Invloed toepassing verduisteringsschema kort dag - koeling bij gerbera
Financier Invloed RL tijdens bewaring bijzondere bolgewassen
Financier Invloed diffuus scherm op kwaliteit en productie roos
Financier Invloed bodem op kasklimaat
Financier Invloed asulox en mikado in bollenteelt van muscari
Financier Inventarisatie spechtschade
Financier INOVA-DNA merkers voor gezonde appels
Financier Innovatieve teeltsturing 2
Financier Innovatie onkruidbestrijding vollegrond
Financier Informatievoorziening verzamelen over kommaschildluis
Financier Implementatie geïntegreerde gewasbescherming
Financier Huidmondjesopening en klimaatsturing
Financier Houdbaarheidsverschillen bij Delft Blue
Financier Houdbaarheidsgarantie tulpen jaarrond
Financier Technologiefonds Tuinbouw: Hortitwist
Financier Hoofdschakelaars knopvorming champignons
Financier Hoe sturen op ventilatie (droogstoken met zonnewarmte)
Financier Herbiciden in bleekselderij
Financier Handhavingskosten erosieverordening
Financier Handelsbegeleiding i-Centre Trade & Logistics (i-CTL)
Financier Haalbaarheid TEG installaties
Financier GWO waterbroei tulp
Financier Growsense II
Financier Groenforum Nederland
Financier Groene genetica rassen voor mechanische oogst en buffering
Financier Groene daken als tijdelijke waterberging
Financier Gewasmanagement bij geconditioneerd telen
Financier Gewasgroeimodel freesia
Financier Gewasbescherming in fruitteelt
Financier Gevolgen zomerhagel fruit
Financier Gestandaardiseerde automatische kiemplantinspectie
Financier Geïntegreerde bestrijding van wolluis in roos
Financier Geconditioneerd telen
Financier Gerbruikswaarde onderzoek LED-armaturen voor gewasbelichting
Financier Galmijtbestrijding van lab naar praktijk
Financier Flowers & Food: Voeding op Maat
Financier Flowers & Food: Schoon geproduceerd, schoon vervoerd
Financier F&F: Professionalisering bloemendetailahndel
Financier F&F: KISSit ontwikkeling en samenwerking
Financier F&F: Ketenomkering boomteelt
Financier F&F: Fresh corridor, fase 2
Financier Fowers & Food : Consumptie in relatie tot cardiovasculaire ziekten
Financier Functionele agrobiodiversiteit (FAB)
Financier Frug I Com
Financier Fresnel concentrerende systemen voor de tuinbouw
Financier Fotosynthese-efficiency bij verschillende golflengten
Financier Fertigatie blauwe bes
Financier EU-PEPEIRA Pepmozaiekvirus
Financier Ervaring met LED verlichting in aardbei
Financier Energiezuiniger regelen bodemtemperatuur
Financier Het Nieuwe Telen Alstroemeria
Financier Het nieuwe Telen biologische teelten
Financier Energieproducerende kas
Financier Het Nieuwe Telen onder de knie
Financier Emissienormen N en P glastuinbouw
Financier Emissiebeperking terugdringen in emissie bij glastuinbouwteelten
Financier Elektriciteit Leverende Kas (ELKAS)
Financier Efficiënter lelieschubben
Financier Efficiënte bemesting in rabarber
Financier Efficiente LED's in roos
Financier Effectieve toedienigstechnieken Bomen
Financier Effectieve gewasbescherming paddestoelen
Financier Effectieve gewasbescherming in substraatbedden
Financier Effectieve beheersing knopkruid
Financier Effecten fosfaat op strekkingsgroei kalanchoë
Financier Effect van CO2 in de teelt van medinilla
Financier Effect van biofumigatie op optreden van zwarte vlekken in peen
Financier Het Nieuwe Telen economische haalbaarheid
Financier Dringend vereiste toelatingen vollegrondsgroenten
Financier Doorkijk in de paddestoelketen
Financier Digitaal informatiesysteem vruchtwisseling
Financier Diffuus licht, wat is de optimale verstrooiing
Financier Diëlektrisch ontsmetten van kasgrond
Financier Diagnostiek 2007-2009
Financier Detectie verticillium fungicola
Financier DENOP: Leerervaring nieuwe energiesystemen
Financier Demonstratie nieuwe rookgasreiniger Knook SO2 rookgasreiniger
Financier Demo waarschuwingssysteem tilia
Financier Demo vruchtdunning
Financier Demo schilvlekjes
Financier Deltaplan erwinia
Financier De ORC komt in de kas
Financier Crop top viewer
Financier Coördinatie middelenpakket vollegrondsgroenten en paddenstoelen
Financier Containerisatie en Conditionering in sierteeltketens (CoCos)
Financier Consumentenbeleving van sla
Financier Product-info prei
Financier Consultancy: Zwarte vaatbundels radijs
Financier Consultancy: Vooronderzoek klimrek intern transport
Financier Consultancy: Voorkomen residunorm overschrijding
Financier Consultancy: Vitale potplant in distributieketen
Financier Consultancy: Verzamelen residu gegevens aardbei
Financier Consultancy: Vertakking sierheesters
Financier Consultancy: Verkenndende studie wortelfuncties
Financier Consultancy: Verdikte stengel- en worteldelen
Financier Consultancy: ULO tegen insecten
Financier Consultancy: Uitval pachysandra
Financier Consultancy: Uitval bij Zantedeschia
Financier Consultancy: Tomatenbronsvlekkenvirus in paprika
Financier Consultancy: Toetsen feromoon gleditsiagalmug
Financier Consultancy: Toepassing grasstroken onder laanbomen
Financier Consultancy: Rups (diaphania) in buxus
Financier Consultancy: Residu gegevens bleekselderij
Financier Consultancy: Residu gegevens in andijvie
Financier Consultancy: Overmatige wortelgroei bij komkommer
Financier Consultancy: Overmatige wortelgroei
Financier Consultancy: Opsporen oorzaak uitval cymbidium
Financier Consultancy: Milieubelasting basamid
Financier Consultancy: Kasklimaat lelie verticale luchtcirculatie
Financier Consultancy: Inzet natuurlijke vijanden tegen schildluis aulacaspis rosae
Financier Consultancy: Hagelschade laanbomen
Financier Collectieve energievoorziening Bergerden
Financier Codering Levend groen
Financier CO2 dosering bij cymbidium, vervolg
Financier Het Nieuwe Telen ClimecoVent in de praktijk
Financier Carbon footprint voor bloembollen
Financier Business intelligence in de sierteeltketen
Financier Kennisconsulent fruitteelt
Financier Bolontsmetting lelie
Financier Bollenacademie
Financier Product-info spruitkool
Financier Bladbemesting lelies
Financier Biologische bloembollen- en bolbloementeelt
Financier Biologische bestrijding van annanasmijt in bromelia
Financier Biologische bestrijding bladluis in paprika
Financier Biologische bestrijding bacterievlekken champignon, vervolg
Financier Bijdrage bedrijfsleven UO-IMT
Financier Bewaarproef aubergine
Financier Bevorderen vertakking sierheesters
Financier Het Nieuwe Telen potplanten
Financier Betere benutting unieke collecties
Financier Bestuiving en vruchtzetting zoete kers
Financier Bestrijding witlofmineervlieg
Financier Bestrijding verticillium
Financier Bestrijding van witte vlieg in de sierteelt
Financier Bestrijding van taksterfte en stamkanker bij rode bes
Financier Bestrijding van sclerotinia in peen
Financier Bestrijding van schadelijke mijten in gerbera
Financier Bestrijding van phytophtora bij cymbidium
Financier Bestrijding valse meeldauw
Financier Bestrijding taksterfte en kanker door eutypa
Financier Bestrijding sclerotinia in witlof
Financier Bestrijding sclerotinia boon
Financier Bestrijding schimmels met UV
Financier Bestrijding schildluis in cymbidium
Financier Bestrijding rupsen sluitkool in 2007-2009
Financier Bestrijding overmatige wortelgroei
Financier Bestrijding onkruid in sluitkool
Financier Bestrijding onkruid in kool
Financier Bestrijding koolvlieg in chinese kool, vervolg
Financier Bestrijding koolgalmug in broccoli
Financier Bestrijding aspergevlieg en aspergekever
Financier Bestrijding aardbeimijt in plantmateriaal, fase IV
Financier Bestrijden schimmelziekten met UV licht
Financier Bestrijden en voorkomen dode knoppen
Financier Best fresh functional foods
Financier Beschikbaarheid P in organische messtof
Financier Beperken virusverspreiding t.b.v. tulp
Financier Sexferomoon van bramenbladgalmug
Financier Bepaling residu in witlof
Financier Beoordelingssysteem duurzaam inkopen
Financier Bemesting op kwaliteit tulameen
Financier Beheersing van valse meeldauw in zonnebloemen, middelen en coatings
Financier Beheersing van valse meeldauw in zonnebloemen, teeltmaatregelen
Financier Beheersing van valse meeldauw in zonnebloemen
Financier Beheersing van mineermot tuta absoluta
Financier Beheersing valse meeldauw (Bremia)
Financier Beheersing valse meeldauw in impatiens
Financier Bedrijfsvergelijkend onderzoek (BVO)
Financier Automatisering diktemeting
Financier Automatisch oogsten
Financier Asters op substraat teelt
Financier Aqua ReUse
Financier Anders drogen tegen Penicillium in lelie
Financier Analyse gegevens praktijkmonsters zwarte vlekken in peen
Financier Analyse data zwarte vlekken in peen
Financier Analyse aircokas bij freesia, vervolg
Financier Alternaria in zantedeschia
Financier AirQ
Financier Afbreekbare bindbuis
Financier Actualisatie N-adviesnorm schorseneer
Financier Actualisatie N-adviesnorm erwten
Financier Actieplan aaltjes: Bestrijding meloidogyne hapla
Financier Actieplan aaltjes: beheersing trichodorus similis
Financier Actieplan aaltjesbeheersing
Financier Actief koolfilter voor verwijderen actellic
Financier Acaricidenonderzoek roos
Financier Aanpassing norm voor transmissiebepaling kasdekmaterialen
Financier Aaltjesbestrijding vollegrond
Financier 40 kg. paprika
Financier Directe beluchting champignonteelt, 2e fase
Financier 100% residuvrij telen
Financier Ethyleenschade vruchtbomen, vervolg
Financier Geïntegreerde bestrijding kuip & terrasplanten
Financier Energiebesparing winter bij cymbidium
Financier Consultancy: Financiële onderbouwing vorstschade
Financier Importonderzoek grootbloemige roos Duitsland
Financier Marktanalyse decoratiegroen
Financier Detailhandelsonderzoek Duitsland
Financier Schaptest Denemarken
Financier Product-info bloemkool en broccoli
Financier Update MVO Onder glas
Financier Importonderzoek Oekraïne
Financier Consumentenscan "Verrassend Buiten" Nederland en Duitsland
Financier Marktmonitor Italië 2008
Financier Marktverkenning Roemenië
Financier Marktdata Boomkwekerijproducten Nederland, Duitsland, Frankrijk en Verenigd Koninkrijk
Financier Duurzaamheid (consumentenonderzoek)
Financier Importonderzoek grootbloemige roos rusland
Financier Consumentenscan 2009: De spaanse bloemenkoper over de zantedeschia, anthurium, amaryllis en chrysant
Financier Detailhandelsonderzoek Rusland
Financier Convenience stores UK
Financier Zuivering recirculatiewater, duurteelt in roos
Financier Bemesting en productie van asperge
Financier Gezondheid van aardbeien
Financier Dringend vereiste toelatingen glastuinbouw
Financier Consultancy: Screening prunus op Xanthomonas
Financier Tomato World
Financier Planttype en arbeid in aardbei
Financier Leren en werken in de tuinbouw
Financier Strategisch innoveren
Financier Logistieke systemen paprikabedrijven
Financier Eventmarkt Verenigde Staten
Financier Snijbloemen in Rusland
Financier Wetenschappelijk onderzoek naar het effect van bloemen op de gemoedstoestand
Financier CO2 bemesting bij anthurium
Financier Consultancy: N-meettechnieken bij teelt aardbei
Financier Waarnemingsmethoden echinothrips
Financier MVO Onder Glas toegepast in de praktijk
Financier GWO onderstammen grootfruit, vervolg
Financier Het Nieuwe Telen Gerbera
Financier Het nieuwe telen ontwikkeling schermmaterialen
Financier Uitwerken fytosainitair fonds
Financier Workshop 'Opties voor verduurzaming'
Financier Hortifair good & green paviljoen
Financier Meer met bodemenergie
Financier Marktintroductie 'made with'concept
Financier Energiebesparing buitenschermen met zon-PV
Financier Franse consument van snijbloemen
Financier De Spaanse consument, stijlgroepen en snijbloemen
Financier Haalbaarheid elektraproduktie uit geothermie
Financier Multi Energie Concept - Vierpolders (MEC-V)
Financier Consultancy: WKK en het Nieuwe Telen
Financier Opwerking en hergebruik van brijnen
Financier Plantsensoren & modellering glasaardbei
Financier Puridrain, drainage en waterzuivering
Financier Verkenning adaptie klimaatverandering
Financier Verbeterde spintbestrijding kokommer
Financier Consultancy: Gele stengels in tomaat
Financier Consultancy: Komkommerbontvirus in komkommer
Financier Verbetering bewaring rozenstruiken
Financier Vóorkomen van uitval door knoprot bewaarfase hortensia
Financier Quick response systems
Financier Bochure vaste planten openbaar groen
Financier NIR-selectieve coatings: energie- en vocht-huishouding
Financier Waterstressmeting peer
Financier Teelthandleiding framboos
Financier Rassenonderzoek appel/peer 1e fase
Financier Praktijkproef schilvlekjes
Financier Praktijkproef pseudomonas, peer
Financier Praktijkproef dunnen elstar
Financier Pluktijdstipbepaling pruimen
Financier Oplossen schilvlekjes bij elstar
Financier Onderstammen steenfruit
Financier Middelen tegen zwartvruchtrot in peer
Financier Literatuurstudie zoete kers
Financier Kalium en watervoorziening peer
Financier Homocysteïne en foliumzuur
Financier Gele stelen bij rovada
Financier Emissiebeperking en dichtheid windhaag
Financier Emissiebeperking door luchtondersteuning
Financier Eerste screening blauwe bes
Financier Duurzame kleinfruitproductie in Betuwe
Financier Biologische bestrijding appelbloedluis
Financier Bestrijding van appelbloedluis
Financier Bestrijding bramengalmijt
Financier Afzet zoete kers
Financier Afzet pruim
Financier Waterbergingssystemem
Financier Waarschuwingssysteem roest
Financier Waarschuwingssysteem echte meeldauw in zomerbloemen en vaste planten
Financier Vertakken vruchtbomen, alternatief promalin
Financier Uitlopen oculaties appel
Financier Tripsbestrijding
Financier Toepassing mycorrhizae
Financier Sturing rhododendron en pieris
Financier Staminjectie laanbomen
Financier Sortimentsonderzoek hydrangea
Financier Slakken in waterplanten
Financier Schoning boomzaden
Financier Schadelijke galmuggen
Financier Schade eikestammen
Financier Robotisering laanboomteelt
Financier Robotisering
Financier Protocol vochtvoorziening
Financier Preventie en bestrijding vruchtboomkanker
Financier Pratylenchus vulnus, wortellesieaaltje
Financier Optimaliseren winterstek rozen
Financier Onkruidbestrijding laanbomenteelt klei
Financier Onderstammen appel/peer
Financier Onderhoudsarme beplanting
Financier Onderdrukken zaadonkruiden
Financier Natuurvriendelijke oevers
Financier Mycorrhizae in PCT
Financier Moerasfilters
Financier Middelenonderzoek taxuskever
Financier Meikever engerling
Financier MA-verpakking en vulmiddel
Financier KWIN boomkwekerij
Financier Kwaliteitsnormen groencompost
Financier Kroeskop in rozen
Financier Knolrot in waterlelie
Financier Inventarisatie natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen
Financier Innovatieve teelt bos- en haagplantsoen
Financier In-vitro toets compatibiliteit
Financier Implementatie waarschuwingssysteem valse meeldauw
Financier Hergroei gespoelde vaste planten
Financier Hagelschotziekte in prunus
Financier Groeiremming vaste planten
Financier Groeibeheersing klimplanten
Financier Geurstof appelbladgalmug
Financier Geintegreerde gewasbescherming
Financier Gecontroleerd vrijkomende meststoffen
Financier Fusarium in Stek
Financier Filmcoating zaden kiemplanten
Financier Ethyleenschade vruchtbomen
Financier Erkenning toelatingsonderzoek
Financier Biologische grondontsmetting
Financier Bevorderen natuurlijke vijanden
Financier Bestuiving besheesters
Financier Bestrijding voetrot
Financier Bestrijding Japanse vlieg
Financier Bestrijding buxustopmijt
Financier Bestrijding bladrollers
Financier Beheersing valse meeldauw in rozen
Financier Alternatieve aaltjesonderdrukkende gewassen
Financier Alternatief kluiten sierheesters en coniferen
Financier Afharden vruchtbomen
Financier Aangepaste gebruiksnormen bemesting
Financier Verbetering bewaring conference
Financier Verbetering vruchtgroei
Financier Versneld afbreken van residuen op appel en peer
Financier Vruchtdunning met kunstlicht
Financier Vruchtdunning peer
Financier Validatie sporulatie zwartvruchtrot
Financier Stimuleren van oorwormen en roofwants
Financier Rassen blauwe bes
Financier Optimalisatie geïntegreerde teelt
Financier Ondersteuning IRRY in de praktijk
Financier Model vruchtdunning
Financier Masterplan “Duurzame Fruitteelt”
Financier KWIN voor de fruitteelt 2008
Financier Kennisoverdracht fruitteeltsector
Financier Irrigatie en bemestingsduo
Financier Invloed stikstof op suikergehalte conference
Financier INSECT
Financier Groeikracht en vitaliteit onderstam VVA-1
Financier Fruitmot wijs aanpakken
Financier Fertigatie blauwe bes
Financier Effect gewasbescherming op oorwormen
Financier Doppenclassificatie in fruitteelt
Financier Dode knoppen in peer (pseudomonas)
Financier Demoproef vruchtdunning appelras Rubens
Financier Cultuur- gebruikswaarde onderzoek pruim / kers
Financier Cultuur- en Gebruikswaarde Onderzoek (CGO) zwarte bes
Financier Bestuiving & zetting blauwe bes
Financier Bestrijding van fruitmot
Financier Bepaling optimaal oogsttijdstip bewaring rode bes
Financier Beïnvloeding vruchttaklengte tulameen
Financier Water en kwaliteit
Financier Vanggewassen laanbomen
Financier Uitbreiden rassenlijst bos- en haagplantsoen
Financier Toekomst iep
Financier Taksterfte coniferen
Financier Taksterfte buxus
Financier Stikstof- en fosfaatopname
Financier Sortimentsonderzoek sierheesters, coniferen en vaste planten
Financier Remming bloemknopontwikkeling
Financier Pear decline
Financier Onderstammen pruim/zoete kers
Financier Naamlijsten
Financier Naamgeving
Financier Monitoren bloeitijdstippen
Financier MA-verpakkingen
Financier Implicaties kaderrichtlijn water (KRW)
Financier Hosta virus X
Financier Herbicidenonderzoek
Financier GWO laanbomen
Financier Geïntegreerde bestrijding trips
Financier Doorbreken winterrust
Financier Detectie Agrobacterium tumefaciens in grond
Financier Demo appel op M8
Financier Cultuurwaardeonderzoek laanbomen
Financier Consultancy en dienstverlening
Financier Bruin verkleuren oculaties
Financier Bodemvruchtbaarheid
Financier Bevorderen nuttige organismen
Financier Bestrijding lindebladwesp
Financier Bestrijding bodemplagen
Financier Bestrijding black mold
Financier Bestrijding bamboemijt
Financier Beheersing meikeverengerling
Financier Beheersing echte meeldauw
Financier Bastscheuren laanbomen
Financier 1-MCP tegen ethyleenschade
Financier Wortelrot tulp op stromend water deel 2
Financier Waardplanten van stengelaaltjes
Financier Voorkómen en bestrijden van latent zuur
Financier Voorkomen penicilliumgroei op tulpenbollen
Financier Vochtgehalte potgrond en wortelgroei zantedeschia
Financier Vaststelling N-behoefte zantedeschia
Financier Vaststelling N-behoefte lelie Noordoost Nederland
Financier Toetsontwikkeling voor virussen in zantedeschia
Financier Toets op erwinia bij dahlia
Financier Slijmstelen zantedeschia
Financier Schadedrempels ethyleen in tulp
Financier Protocollering detectie Erwinia in bolgewassen
Financier Pelmoment en pelrijpheid in relatie tot zuur
Financier Organische stofbemesting hyacint
Financier Ontsmettingsbaden stengelaaltjes
Financier Onkruidbestrijding nerineteelt
Financier Onkruidbestrijding iris
Financier Onbekend wortelrot in lelie, vervolg
Financier N-bemesting op zware grond
Financier N-behoefte lelie en gladiool
Financier Mijt en tripsbestrijding m.b.v. een mijtval
Financier Merkervrije lelies met luisresistentie
Financier Merkertechnieken resistentie in lelie
Financier Lily perennialising trial
Financier Knelpunten en screening gewasbeschermingsmiddelen
Financier Heetstook zantdeschia
Financier Haalbaarheid voorjaarsplanting tulp, hyacint en narcis
Financier Haalbaarheid bulkbewaring leliebollen boven nul in MAP
Financier Geelziek in bijzondere bolgewassen
Financier Fosfaatfilters in de bloembollenteelt
Financier Effect LED-verlichting op broei
Financier Drogen en bewaren van hyacint in relatie tot erwinia
Financier Diagnostisch onderzoek 2006
Financier Diagnostiek 2007-2009
Financier Burkholderia gladioli in gladiool
Financier Bladbemesting tegen N-gebrek fase 1
Financier Bestrijding zwartsnot hyacint, droogrot gladiool
Financier Bestrijding TVX tulp
Financier Bestrijding trips gladiolenknollen met hete lucht
Financier Bestrijding stengelaaltjes met koud stoom
Financier Bestrijding stengelaaltjes door inundatie
Financier Bestrijding kwade grond bij tulp
Financier Bestrijding fusarium in irisbroei
Financier Beheersstrategie pythium in bollen
Financier Beheersing zachtrot in bolgewassen
Financier Arabismozaiëkvirus (ArMV) in bloembolgewassen
Financier Alternatieven voor gramoxone bollenteelt
Financier Alternatieve bestrijding mijten tulp & lelie
Financier Adhoc vragen mest en mineralenbeleid
Financier Voorkomen geel blad in zamioculcas
Financier Voorkomen en bestrijden van xyleborus in yucca
Financier Voorkomen botrytisaantasting na oogst
Financier Voorkomen blauwverkleuring en glazigheid bij anthurium
Financier Voorkomen blad, bloem, knopval
Financier Voorkomen bladval bij ficus benjamina
Financier Voorkomen bladpuntjes bij anjer
Financier Verticillium in sering
Financier Verminderen transportgevoeligheid kuipplanten
Financier Verlaging N&P emissie roos
Financier Verbranding bladranden bij hortensia
Financier Verbetering groei- en bloeiproces dendrobium nobile
Financier Verbeteren groei-bloeiproces cambria
Financier Verbeteren afkweekmethode kuipplanten
Financier Uitval en groeiproblemen in zomerbloemen
Financier Uitval in bouvardia
Financier Uitbreiding praktijkproeven wolluis
Financier Uitbreiding gewasmetingen Makes Sense, GrowSense
Financier Uitbreiding geïntegreerde bestrijding in roos
Financier Trips in anthurium
Financier Toetssysteem chalara elegans
Financier Toepassing van klei in potgronden
Financier Toepassing tilt in seringenteelt
Financier Temperatuuronderzoek bromelia 2
Financier Temperatuurintegratie planmatig telen begonia
Financier Temperatuurintegratie palmen
Financier Temperatuurintegratie anthurium
Financier Telen van Poinsettia bij laag energie verbruik
Financier Teeltsturing spathiphyllum
Financier Teeltsturing potanthurium
Financier Teeltinnovatie asterini
Financier Teeltfactoren op houdbaarheid van potchrysant
Financier Teeltduur freesia
Financier Teeltbrochure hortensia
Financier Technologiefonds Tuinbouw: Afusant plugplant
Financier Technische ondersteuning EMGG
Financier Substraatteelt van vaste planten
Financier Stuurfactoren groei, ontwikkeling snij-anthurium
Financier Stabiliteit kokosgruis
Financier Stabilisering van plaagbestrijding door inzet van breedwerkende predatoren
Financier Spintbestrijding rozenstek
Financier Spinnen glastuinbouw
Financier Spillenteelt seringen
Financier Sortimentsvergelijking kalanchoe
Financier Sortimentsvergelijking freesia 2006
Financier Sluipwespen tegen rupsen
Financier Slakkenschade, inventarisatie
Financier Slakkenbestrijding in cymbium
Financier Signalering en bestrijding van wantsen
Financier Semi gesloten telen in roos
Financier Screening CAM fotosynthese
Financier Schimmelbestrijding in euphorbia
Financier Schildluis in cymbidium
Financier Scheutuitloop startfase roos
Financier Rhizoctonia in chrysant
Financier Relatie temperatuur, energie en bloei bij bromelia
Financier Relatie ethyleen-botrytis
Financier Relatie bedrijfsstructuur en teeltplan
Financier Reinigen watergeefsystemen in de teelt van potplanten
Financier Reductie teeltduur van freesia
Financier Productie paspoort roos
Financier Predatoren narcismijt
Financier Predatoren bemisia tabaci bij lage temperatuur
Financier Praktijkproef geïntegreerde gewasbescherming in freesia
Financier Populatieontwikkeling aaltjes in substraat bij roos
Financier Plantsensoren en modellering optimalisatie van bedrijfsvoering chrysant
Financier Plantdichtheid freesia
Financier Plaagbestrijding in zomerbloemen
Financier Pilot peatfree substraat
Financier Oriëntatie op toepassing mycorrhizaschimmels bij phalaenopsis
Financier Organische stof management op zandgronden met speciale aandacht voor duinzandgrond: buitenbloemen
Financier Optimalisering semi-gesloten telen in roos
Financier Optimalisatie van de teelt van alchemilla en delphinium los van de ondergrond
Financier Optimalisatie van de plantdichtheid bij de bloementeelt van amaryllis
Financier Optimalisatie toepassing hulpstoffen bij hortensia
Financier Optimalisatie lichtomstandigheden palmen
Financier Optimalisatie groei en bloei door verbetering N voorziening phalaenopsis
Financier Optimalisatie bemonstering aaltjes
Financier Optimalisatie assimilatiebelichting bij ficus
Financier Optimale fotosynthese cymbidium
Financier Optimale CO2 dosering chrysant
Financier Opstellen strategie beheersing wortelduizendpoot
Financier Oorzaak en bestrijding uitval moerplant
Financier Oorzaak en aanpak verdikte stengel- en worteldelen bij saintpaulia
Financier Oogstpercentage bij celosia
Financier Ontwikkeling-toetsing van lysimeter voor N en P emissiemeting chrysant
Financier Ontwikkeling van Lure & Kill techniek voor de beschermde teelt in Nederland
Financier Ontwikkeling van een duurzaam teeltsysteem voor sering in containers
Financier Ontwikkeling van een biopesticide tegen trips en spint
Financier Ontwikkeling teeltsysteem snij-anthurium
Financier Ontwikkeling PCR toets 2 virus in cymbidium
Financier Ontwikkeling oogstrobot snijrozen
Financier Ontwikkeling en implementatie geïntegreerde gewasbescherming in zomerbloemen
Financier Ontsmetting teelt- en watergeefsysteem potplanten
Financier Onderzoek zoutgevoeligheid bromelia
Financier Onderzoek naar stuurbaarheid knopvorming en bloeitijdstip helleborus
Financier Onderzoek naar boterbloemluis
Financier Onderzoek effecten/economische haalbaarheid CO2 in teelt palmen
Financier Onderzoek effect van verkorten verduisteringsperiode potchrysant
Financier N&P behoefte cymbidium
Financier Nutrientenopname in weefselkweek
Financier Nieuwe virusproblematiek bij phalaenopsis
Financier Nachtbelichting en CO2-dosering bij op- en afkweek phalaenopsis
Financier N en P behoefte zomerbloemen, fase 2
Financier Multiplexdetectie van pathogenen in recirculerende systemen
Financier Muggenlarven in de sierteelt
Financier Moleculaire kwaliteitsdiagnostiek voor de rozenketen
Financier Misvormde groeipunten begonia
Financier Minder verbruik remstoffen hortensia
Financier Methodenontwikkeling
Financier Merkers voor detectie van afwijkingen in planten uit weefselkweek
Financier Meeldauw in zomerbloemen
Financier Literatuurstudie compacte plantenopkweek en teelt
Financier Licht en temperatuur bij alstroemeria
Financier Licht en daglengte gypsophila
Financier Leaflet virus in cymbidium
Financier Lange termijn effect toepassing verduisteringsscherm bij gerbera
Financier Langdurige bewaring van azaleastek
Financier Kwantificeren van prestaties van teeltmatten
Financier Kwaliteit uitgangsmateriaal freesia
Financier Koprot amaryllis
Financier Knopvorming snijhortensia
Financier Knopvorming hortensia
Financier Knoprot hydrangea
Financier Knolvoet in brassica
Financier Kasverwarming effect temperatuur bromelia
Financier Kansen voor conditionering bij chrysant
Financier Jaarrondteelt miltonia
Financier Jaarrond teelt van lelies op goten
Financier Invloed van temperatuur einde teelt op houdbaarheid van cyclamen
Financier Invloed van silicium bij saintpaulia
Financier Invloed van CO2 op de groei en ontwikkeling van chrysantenrassen
Financier Invloed pottemperatuur potchrysant
Financier Invloed plantselectie op uniformiteit van lisianthus
Financier Invloed lichtsom en CO2 op groei en ontwikkeling van alstroemeria
Financier Invloed hulpstoffen effectiviteit pointsettia
Financier Invloed daglengte op freesia
Financier Invloed daglengte en belichting eenjarige zomerbloeiers
Financier Invloed daglengte bij belichting van phalaenopsis
Financier Inventarisatie xanthomonas in anthurium
Financier Inventarisatie verspreiding wortelziekten in chrysant
Financier Inventarisatie van schadelijke mijten in de sierteelt onder glas
Financier Inventarisatie uitval kalanchoe
Financier Inventarisatie problematische vrucht/voorvrucht combinaties bij zomerbloemen
Financier Inventarisatie grenzen van temperatuurintegratie
Financier Inventarisatie breekstelen anjer
Financier Innovatief teeltsysteem alstroemeria
Financier Implementatie temperatuurstrategie bromelia
Financier Implementatie teeltstrategie potchrysant
Financier Houdbaarheid & voeding potchrysant
Financier Houdbaarheid poinsettia
Financier Houdbaarheid hydrangea
Financier Herbiciden bloemzaadteelt, vervolg
Financier Herbiciden bloemzaadteelt
Financier Haalbaarheid assimilatiebelichting bij gerbera
Financier Gebruikswaardeonderzoek potchrysant 2004
Financier Gebruikswaardeonderzoek potchrysant 2003
Financier Gebruikswaardeonderzoek poinsettia 2005
Financier Gebruikswaardeonderzoek poinsettia 2004
Financier Gebruikswaardeonderzoek poinsettia 2003
Financier Gebruikswaardeonderzoek poinsettia 2002
Financier Gebruikswaardeonderzoek kalanchoe 2004
Financier Gebruikswaarde onderzoek kalanchoe 2003
Financier Gebruikswaarde onderzoek freesia 2003
Financier Groeiregulatie bij primula aucalis
Financier Groeimodel kalanchoe
Financier Groeibeheersing ilex verticilla
Financier Groeiafwijkingen in saintpaulia
Financier Groeiafwijkingen hortensia
Financier Gewasopbouw roos
Financier Gereedschapskist water en nutriënten
Financier Geleide bestrijding duponchelia
Financier Geïntegreerde teelt chrysant
Financier Geïntegreerde teelt buitenbloemen
Financier Geïntegreerde groeiregulatie kuipplanten
Financier Geïntegreerde gewasbescherming chrysant
Financier Geïntegreerde gewasbescherming amaryllis
Financier Geïntegreerde bestrijding witte vlieg in gerbera
Financier Geïntegreerde bestrijding van trips in roos
Financier Geïntegreerde bestrijding van trips in freesia
Financier Geïntegreerde bestrijding in zomerbloemen
Financier Geïntegreerde bestrijding in roos
Financier Geïntegreerde bestrijding in kuip- en terrasplanten
Financier Geïntegreerde bestrijding in de teelt van anjer
Financier Geïntegreerde beheersing valse meeldauw in zonnebloemen
Financier Geintegreerde bestrijding in roos
Financier Geintegreerde bestrijding chrysant, vervolg
Financier Geintegreerde bestrijding chrysant
Financier Geintegreerde bestrijding amaryllis
Financier Gebrek- en overmaatverschijnselen in lelie
Financier Geautomatiseerde niet-invasieve methode om kwaliteit rozen te meten
Financier Fytochroomtransformanten
Financier Freshline voor ontsmetting van bloemen en planten
Financier Fotosynthesemetingen phalaenopsis
Financier Fotosynthese onderzoek bij lelie
Financier Fosfaatbuffering eenjarige zomerbloeiers
Financier Fosfaatbeperking eenjarige zomerbloeiers
Financier Fasegestuurde rozenteelt
Financier Epidemiologie botrytis in pioen
Financier Energiebesparing poinsettia houdbaarheidsproef
Financier Energiebesparing door regelen op microklimaat
Financier Energiebesparing cyclamen
Financier Energiebesparing bij gewassen met een lage energiebehoefte
Financier Energie efficiënte temperatuurregistratie alstroemeria
Financier Emelten in zomerbloemen
Financier Electro-ontzouting van recirculatiewater
Financier Effecten van pesticiden op natuurlijke vijanden
Financier Effecten opvoeren assimilatielampen
Financier Effect WW behandeling op spint
Financier Effect van luchtbevochtiging en kaskoeling op bloemkwaliteit van chrysant
Financier Effect van belichting bij potanthurium
Financier Effect pottemperatuur op lipverkleuring cymbidium
Financier Effect intensiteit assimilatiebelichting chrysant
Financier Effect groencompost op fusarium begonia
Financier Effect fosfaatreductie op andere (hoofdelementen) bij eenjarige zomerbloeiers
Financier Effect dag/nacht temperatuur bij phalaenosis
Financier Effect condities kwaliteit weefselkweek
Financier Economische haalbaarheid van belichting bij ficus
Financier EC luchtvochtigheid kalanchoe
Financier Dynamiek van stikstofopname bij cymbidium
Financier Duurzame productie kuipplanten
Financier Depositietechnieken chrysant
Financier Daglengte gypsophila
Financier Cultuurkoken amaryllis
Financier Corynespora in saintpaulia
Financier Consultancy witte bladeren amaryllis
Financier Consultancy virus alstroemeria
Financier Consultancy uitval lisianthuis
Financier Consultancy tipulidae bromelia
Financier Consultancy stikstofopname buitenbloemen
Financier Consultancy ramularia in zomerbloemen
Financier Consultancy perspectieven innovatie seringenteelt
Financier Consultancy oorzaak bladvergeling bij belichte potplanten
Financier Consultancy onderzoek naar invloed van omstandigheden bij afkweek en afleveren kuipplanten
Financier Consultancy onderzoek naar behandeling eenjarige zomerbloeiers in eindfase van teelt en tijdens afzet
Financier Consultancy methyljasmonaat tegen botrytis in roos
Financier Consultancy literatuurstudie CAM mechanisme bromelia
Financier Consultancy literatuurstudie bemesting potorchideen
Financier Consultancy kweekonderzoek nieuwe tripsroofmijt
Financier Consultancy invoering bestrijdingsmogelijkheden bladsprietkever
Financier Consultancy invloed bevloeiingsmat op N en P opname potplanten
Financier Consultancy inventarisatie winterbloei anthurium
Financier Consultancy inventarisatie uitval lisianthus
Financier Consultancy inventarisatie slakken anthurium
Financier Consultancy inventarisatie slakken alstroemeria
Financier Consultancy inventarisatie koprot amaryllis
Financier Consultancy inventarisatie CO2 kalanchoë
Financier Consultancy inventarisatie bruine bladpunten
Financier Consultancy inventarisatie bodemplagen groene en bonte potplanten
Financier Consultancy inventarisatie bloemrandjes cyclamen
Financier Consultancy groeibevorderende middelen bij anjer
Financier Consultancy generatieve teeltsturing lisianthus
Financier Consultancy evaluatie mobiele teeltsystemen roos
Financier Consultancy CO2 opname phalaenopsis
Financier Consultancy bloemverbranding snijhortensia
Financier Consultancy blauwverkleuring snij-anthurium
Financier Consultancy biologische bestrijding van trips in amaryllis
Financier Consultancy bestrijding echinotrips dieffenbacchia
Financier Consultancy analyse temperatuurwisselingen cymbidium
Financier Consultancy aardslakken in cymbidium
Financier Compacte planten door geïntegreerde groeiregulatie
Financier CO2 & fotosynthese cymbidium
Financier CO2 bij belichting alstroemeria
Financier CO2 bemesting en CAMmetabolisme kalanchoe
Financier CO2-opname profiel bij phalaenopsis
Financier CO2-dosering bij cymbidium
Financier Citruswolluis in potplanten
Financier Chemische bestrijding wolluis roos
Financier Botrytis in potplanten
Financier Botrytis in gerbera
Financier Bloemrandjes cyclamen
Financier Bloemknoppen trachelium
Financier Bloeisturing spathiphyllum
Financier Bloeisturing cymbidium
Financier Bloeiregulatie spathiphyllum
Financier Bloeiproblemen campanula
Financier Bloeibehandeling bij bromelia
Financier Bladvlekken zomerbloemen
Financier Bladvlekken in zomerbloemen
Financier Bladverdroging bij roos na de oogst
Financier Bladval kuipplanten
Financier Bladsnijproef anthurium
Financier Bladranden snijhortensia
Financier Bladranden calathea
Financier Bladpunten bij anjer
Financier Biologische bestrijding van bladluis
Financier Biologische bestrijding spint trips in anjer
Financier Biologische bestrijding slawortelboorder
Financier Biologische bestrijding palmzaadkever
Financier Biologische bestrijding opogona in palm
Financier Biologische bestrijding duponchelia
Financier Biologische bestrijding anthuriumtrips
Financier Bewaring vaste planten
Financier Bevordering winterbloei potanthurium
Financier Bevorderen bladval ilex
Financier Bestrijding van wittevlieg in de sierteelt
Financier Bestrijding van narcismijt in amaryllis met de roofmijt amblyeius barkeri
Financier Bestrijding van myrothecium en fusarium in lisianthus
Financier Bestrijding slakken in cymbidium
Financier Bestrijding orfelia in orchideen en anthurium
Financier Bestrijding fusarium foetens in begonia
Financier Bestrijding duponchelia fovealis
Financier Bestrijding cicaden in sierteelt
Financier Bestrijding bonenvlieg freesia
Financier Bestrijding bladsprietkever in seringen
Financier Bestrijding aaltjes bij chrysant
Financier Bemesting phalaenopsis
Financier Bemesting en bloei kalanchoë
Financier Belichtingsstrategieën chrysant
Financier Belichtingsonderzoek alstroemeria
Financier Belichtingsniveau en belichtingsduur in relatie tot voeding bij bromelia
Financier Belichtingsmogelijkheden bij eenjarige zomerbloeiers
Financier Belichting phalaenopsis
Financier Belichting aster
Financier Beheersing van intrinsieke kwaliteit van potplanten
Financier Beheersing Pytophthora ramorum
Financier Bedrijfsvergelijking temperatuur en houdbaarheid poinsettia
Financier Bedrijfsvergelijking kwaliteit en houdbaarheid freesia
Financier Bedrijfsvergelijking botrytis de lisianthusketen
Financier Bedrijfseconomisch beslismodel voor lichtniveau, belichtingsduur en kasttemperatuur bij de leliebroei
Financier Balans belichting gerbera
Financier Baken
Financier Bacterierot phalaenopsis
Financier Autotoxiteit lisianthus
Financier Assimilatiebelichting roos
Financier Analyse aircokas bij freesia
Financier Alternatieven voor chemische onkruidbestrijding met paraquat in zomerbloemen
Financier Agrobacterium in aster
Financier Agribusinesspark Eelde
Financier Afvoer N & P van zomerbloemen gewassen
Financier Afkweek phalaenopsis na opkweek bij verschillende dag/nachttemperatuur
Financier Aanpak van het knelpunt bestrijding miljoenpoot in palmen
Financier NIR-selectieve coatings: energie en vocht-huishouding
Financier Rassenconcept van stengelaaltjesrassen in bolgewassen
Financier Plant ' activeren' of ' stil zetten' : verkenning van de mogelijkheden van energiebesparing op donkere dagen
Financier Schimmelaantasting in vruchtgroenten in relatie tot energie:inventarisatie
Financier Meting van ruimtelijke verdeling van temperatuur en RV met behulp van draadloze minisensoren (Smart Dust)
Financier Verlaagde gewasverdamping deelproject
Financier Vervolg zelfregulering plantgezondheid in de bloemisterij - casesimport en export,
Financier Parapluplan botrytis & energie Gerbera
Financier Minder NIR
Financier Anti-reflectie coating voor tuinbouwglas
Financier Op welk moment van de dag schermen: geeft morgenstond goud in de mond?
Financier Reductie van verdamping door verhoging van bladweerstand middels anti-transpirantia: haalbaarheidsstudie
Financier Optimale lichtomstandigheden bij de transitie naar een energiezuinige kastuinbouw
Financier Energiebesparing door verdampingsbeperking via klimaatregeling
Financier Gebruik van energiebesparende opties op anthuriumbedrijven met een laag energieverbruik
Financier Haalbaarheid fluorescerend energiescherm
Financier Optimaal besturen van CO2 en temperatuur op basis van fotosynthese en energie
Financier Microgasturbines in energie-extensieve glastuinbouwbedrijven
Financier Kaskoeling en aquiferlading d.m.v. dakbevloeiing
Financier Optimaal gebruik in de glasgroententeelt van CO2
Financier Inpassing windenergie in een cluster glastuinbouwbedrijven
Financier Ventilatievoud: de praktijk
Financier Geothermie: CO2-vrije warmte voor duurzame glastuinbouw
Financier Belichting, soms zinvol, soms verspilling
Financier Efficientie groeilicht gedurende het etmaal
Financier Teelttiming voor een optimaal gewas met minder energie
Financier Flexibele meerdaagse temperatuurinstelling
Financier Perspectiefstudie semi-gesloten kas
Financier Haalbaarheidsstudie naar gebruik van faseovergangsmateriaal (PCM) in de kas
Financier Gewasgroei en energiegebruik van kassen met zigzag dek
Financier Nieuwe vormen van verwarming van gewas(delen)
Financier GENOEG stands for Pesticides of natural origin in effective use
Financier Energiezuinige sturen bij paprika
Financier Integratie van gewasontwikkeling in kasklimaatregeling vruchtgroenten
Financier Virusoverdracht van virussen non-persistent overgebracht door bladluizen in bloembollen
Financier Beheersing van het wortellesieaaltje Pratylenchus penetrans
Financier Nieuwe tripsroofmijten voor chrysant
Financier Plantgezondbeid in innovatieve teeltsystemen
Financier Bestrijding van Verticillium fungicola door monitoring, verbetering hygiëne en reductie van de vectoren: een multidisciplinaire aanpak
Financier Ontwikkeling van geïntegreerde teelt voor roos
Financier Jaarrond geïntegreerde bestrijding in komkommer
Financier Temperatuurverlaging in de ochtend
Financier Risicoschatter schimmelaantasting vruchtgroenten
Financier Plantengroei stimulerende micro-organismen bij verlaagde kastemperatuur
Financier Gecontroleerde vochtafvoer bij schermen door kaspootventilatie
Financier Energiezuinige teeltstrategie in voorjaar en zomer
Financier Exploratie van energiebesparing bij chrysant door optimalisatie van kasklimaatregeling
Financier On-line monitoring van transpiratie- en fotosyntheseactiviteit
Financier Kennisinteractie op programmaniveau
Financier Kennisinteractie middels symposium HORTIMODEL2006
Financier Benutten van Horizontale Variatie
Financier Groenlabelkas
Financier Veenvervangers in de champignonteelt
Financier Nieuwe biologische fruitrassen
Financier Valse meeldauw in zonnebloem
Financier Stralingsafhankelijke temperatuur bij courgette
Financier Reductie van verdamping door bladplukken bij paprika: Fase 2
Financier Praktijkonderzoek temperatuurintegratie bij sla en radijs
Financier Planttemperatuur als stuurparameter in kasklimaatregelingen
Financier Optimale teelt in de gesloten kas
Financier Mobysant
Financier Luchtcirculatie, kasklimaat en productie
Financier Energiebesparing door het gebruik van onderstammen bij vruchtgroenten
Financier Functionele Agro Biodiversiteit
Financier Biologische Glasgroenteteelt
Financier Planttemperatuur in tomaat
Financier Vochtregulatie in de herfst
Financier Praktijknetwerk energie en roos
Financier Tuinbouwcluster Innovatiefonds
Financier Pilot Energieproducerende Kas
Financier Speerpunt Energie: het concept 'Kas als Energiebron'
Financier Technische haalbaarheid gerberaverwerking
Financier Gereedschapskist licht
Financier Rassenbeoordeling witlof sezoen 2004-2005
Financier Ruimte voor Groenten
Financier De kas als energiebron
Financier Schermtoepassing bij belichte teelten
Financier Optimaliseren van de energie-efficiëntie van belichting
Financier Perspectief van het gesloten kasconcept voor de biologische kasteelt
Financier Dynamische beslissingsondersteuning voor energiezuinige paprikatelers
Financier Herkennen en spiegelen
Financier Socio-technisch netwerk roos / energie
Financier Socio-technisch netwerk rond energiebesparing in de gerberateelt
Financier Innovatieplatform: mogelijkheden voor vernieuwingen in de paddestoelenteelt
Financier Mechanisatie van de oogst van champignons voor de versmarkt
Financier Systeemontwikkeling Mobiele teelt, Automatisering en Robotisering glasTuinbouw (SMART) van snijbloemen en hoog opgaande groentegewassen
Financier Alternatieve substraten in de paddestoelenteelt 2; duurzaam voedingssubstraat
Financier Alternatieve substraten in de paddestoelenteelt 1; de deklaag voor vruchtlichaamvorming
Financier Bewerkte organische restproducten als substraat
Financier Topsoil+
Financier Innovatieontwikkeling geïntegreerde bedrijfs- en ketensystemen fruit
Financier Gewasbeschermingsstrategiën
Financier Haalbaarheid van gasgestookte assimilatiebelichting
Financier On-line schatting van het ventilatievoud van kassen
Financier Energiezuinige warmteoogst middels koudwateroppervlak
Financier Energiezuinige koudeproductiesystemen voor (semi) gesloten kassen
Financier De smaak van morgen (algemeen)
Financier Innovatieontwikkeling biologische bedrijfs- en ketensystemen fruit
Financier OKEE-champignon
Financier Biologisch bedrijfssysteem te Meterik voor de teelt van vollegrondsgroenten op zandgronden
Financier Cultuur- en gebruikswaarde onderzoek bosbouw gewassen
Financier Genomics aardbei en peer
Financier HenK
Financier Kwalicon
Financier Ecofysiologische analyse van genotypen van tomaat en snijchrysant met lage temperatuurbehoefte voor teelt in kassen
Financier Genetica van Erwinia resistentie in Zantedeschia: invloed van plastoom-genoom incompatibiliteit
Penvoerder Minder perenbladvlo door beïnvloeding bladkwaliteit
Penvoerder Wortelvelden vruchtboomonderstammen
Penvoerder Zaadcoating en aangietmogelijkheden bij koolgewassen
Penvoerder Nationaal rassenonderzoek witlof
Penvoerder Alternaria peen waarschuwingssystemen
Penvoerder Consumentenaankopen perkplanten Frankrijk
Penvoerder De Nederlander en de hovenier
Penvoerder Freesia heeft uitstekend imago bij Russische bloemist
Penvoerder De Verenigde Staten: Een koersgevoelige exportmarkt
Penvoerder Marktmonitor verwerkte groenten en fruit Europa 2009
Penvoerder Consumentensegmentatieonderzoek snijbloemen en kamerplanten
Penvoerder Waarom mensen planten in huis hebben
Penvoerder De koper van bol-op-pot in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Verenigd Koninkrijk
Penvoerder Shopperonderzoek bij de bloemist in Nederland
Penvoerder Imago pothortensia nostalgisch en elegant
Penvoerder Kerstevaluatie bloemisten 2010
Penvoerder Marktonderzoek spruiten onder Nederlandse consumenten
Penvoerder Profilering van de bloemist bij consumenten
Penvoerder Product-info ui 2011
Penvoerder Shopperonderzoek bij de bloemist - Duitsland
Penvoerder Freesia geprezen om geur
Penvoerder Consumentenbestedingen tuinplanten 2011
Penvoerder Bloemisten over de kwaliteit van snijbloemen
Penvoerder Consumentenonderzoek asperge 2012
Penvoerder Kansen voor bijzondere tulpensoorten
Penvoerder Consumentenonderzoek champignon 2012
Penvoerder Bloemisten over onderscheidende producten
Penvoerder Schaptest paprika in Duitsland
Penvoerder Bloemistenonderzoek potchrysant
Penvoerder Bloemistenonderzoek Kalanchoë
Penvoerder Groente- en fruitmonitor 2012
Penvoerder Consumentenonderzoek aubergine en courgette 2012
Penvoerder Groene Schoolpleinen, fase 2
Penvoerder Groen en Gedrag
Penvoerder Listeria onderzoek
Penvoerder Screening insecticiden rupsen sla
Penvoerder Screening rupsenmiddelen koolgewassen
Penvoerder Consumentenonderzoek appel en sinaasappel 2012
Penvoerder Blauwdruk voor ketenregie in aspergeteelt
Penvoerder Flora XL
Penvoerder Producttest alstroemeria 2012
Penvoerder Shopper eenjarige zomerbloeiers gaat voor kleur
Penvoerder Consumentenonderzoek aardbei en framboos 2012
Penvoerder Consumentenonderzoek kers en pruim 2012
Penvoerder Heron Gasturbine
Penvoerder Landelijk milieuoverleg bloembollen
Penvoerder Focus op kansen 2010-2011
Penvoerder Gebruikswaardeonderzoek Tulp 2011
Penvoerder Stichting keurmerk bloembollen holland
Penvoerder Praktische toepasbaarheid van footprints
Penvoerder GroentenFruitbureau
Penvoerder Sectorale bedrijfsadviesdienst
Penvoerder Een goed interieurbeplantingsbestek
Penvoerder Groeistoornis bladontwikkeling bromelia
Penvoerder Bestrijding glimslak potorchidee
Penvoerder Stekken en planten met behulp van Vision technologie
Penvoerder Bloemistenkwekerij
Penvoerder Holland Imago snijbloemen
Penvoerder Lijnrijdersmarketing
Penvoerder Consultancy: Bloeibevordering siergewassen
Penvoerder Consumentenonderzoek paprika Verenigd Koninkrijk
Penvoerder Consultancy: Ontsmetten met OH-radicalen
Penvoerder Ondergrondse gietwaterberging
Penvoerder Sturing scheutuitloop met lichtkleur
Penvoerder Tuinbeleving 2011
Penvoerder Handel boomkwekerijproducten Oost-Europa
Penvoerder Potanthurium: kleurrijk en exotisch
Penvoerder Producti-info ui 2011
Penvoerder Retail Tour België 2011 - Bloemen & Planten
Penvoerder Retail Tour Frankrijk 2011 - Bloemen & Planten
Penvoerder Product-Info sla 2011
Penvoerder Supermarkt bloemenschaponderzoek Frankrijk
Penvoerder Introductie transportfust bloembollensector
Penvoerder Consultancy: Bestrijding wortelduizendpoot in trekheesters
Penvoerder Koppeling MVO Onder glas met MPS
Penvoerder De amaryllis: 'big, bold & beautiful'
Penvoerder Industriële verwerking groente en fruit 2010
Penvoerder 2-meting It's Alive
Penvoerder Anthurium: veelzijdige en bijzondere bloem
Penvoerder Eénmeting EU-Schoolfruitprogramma
Penvoerder Kamerplant of buitenplant
Penvoerder Consultancy: Spirit en mirage plus tegen roest
Penvoerder Consultancy: Groei en bloei sympodiale potorchidee
Penvoerder Consumentenonderzoek bloemkool en broccoli
Penvoerder Shopperonderzoek bij de bloemist - Frankrijk
Penvoerder Quickscan CO2 uit biomassa
Penvoerder Platform Duurzame Glastuinbouw 2012
Penvoerder UO-IMT 2012
Penvoerder Arbeidsmarktcommunicatie 2012
Penvoerder SIGN: Groen, geld, gezondheid&geluk (4G's)
Penvoerder Consultancy: Electrolysewater
Penvoerder Marktmonitor groenten en fruit Frankrijk 2011
Penvoerder Voorlichtingsbijeenkomsten 2012
Penvoerder Marktmonitor Groenten en Fruit Nederland 2011- Deel II
Penvoerder Kwantitatieve toets voor agrobacterium rhizogenes
Penvoerder Vroege teelt komkommer onder diffuus glas
Penvoerder Deskstudie verdieping bemesting in asperge
Penvoerder Schoolfruit communicatie
Penvoerder Aspergepresentatie tijdens Floriade 2012
Penvoerder Promotie aardbei 2011-2012
Penvoerder Consumentenonderzoek aankoopaspecten groenten en fruit
Penvoerder Marktmonitor groenten en fruit Turkije 2011
Penvoerder Exportbevordering uit
Penvoerder Promotie Hollandse aardbei
Penvoerder Bestrijding fusarium in tomaat
Penvoerder GLP onderzoek chloor IPC in prei
Penvoerder Groeipotentie voor zantedeschia als tuinplant
Penvoerder Marktmonitor groenten en fruit Polen en Tsjechië 2012
Penvoerder Consumentenonderzoek spruiten Duitsland
Penvoerder Germini geroemd om kleur en mogelijkheden
Penvoerder Onderzoek onder Franse shoppers van kamerplanten in tuincentrum
Penvoerder De consument van zomerbol-op-pot
Penvoerder Planten en ouderenzorg
Penvoerder Relatie teelt en smetgevoeligheid chrysanten
Penvoerder Duurzame beheersing wortelduizendpoot
Penvoerder Wittevlieg bestrijden met innovatieve lichtval
Penvoerder Overdracht MVO-tools naar private sector
Penvoerder Curcuma - roots for moods
Penvoerder Komkommer-bontvirus, middelen
Penvoerder Residu onderzoek in glasgroenten
Penvoerder Screening herbiciden peulgewassen
Penvoerder Screening herbiciden ijsbergsla
Penvoerder Voorkomen wildschade vollegrondsgroenten
Penvoerder Screening middelen Anthracnose ijsbergsla
Penvoerder Actieplan aaltjes vollegrondsgroente sector
Penvoerder Bestrijding perenbladvlo
Penvoerder Freshmaker
Penvoerder Groene schoolpleinen
Penvoerder Marktmonitor groenten en fruit Nederland 2012
Penvoerder Grootbloemige roos onveranderd populair bij bloemist
Penvoerder Classic hortensia minder bekend bij Franse en Britse bloemist
Penvoerder Rol van de groentespeciaalzaak
Penvoerder Marktmonitor Groenten en Fruit Nederland 2011
Penvoerder Producti-info ui 2011
Penvoerder Retail Tour België 2011 - Groenten & Fruit
Penvoerder Retail Tour Frankrijk 2011 - Groenten & Fruit
Penvoerder Consultancy: Verkenning biobased economy tuinbouw
Penvoerder Efficientere belichting jonge planten
Penvoerder Lichtspectrum; de ontbrekende schakel
Penvoerder Wantsenproblematiek in diverse teelten onder glas
Penvoerder Effect plantherkomst op afbroei alchemilla
Penvoerder Plantcenter Europe
Penvoerder Facebillity
Penvoerder Extra campagne vruchtgroenten Duitsland
Penvoerder Glastuinbouw Waterproof, substraat
Penvoerder Implementatie geïntegreerde bestrijding potchrysant
Penvoerder Bestrijding trips in sluitkool
Penvoerder Bestrijding echte meeldauw sluitkool
Penvoerder Taste of Life Basic-appelen
Penvoerder Flowers & Food: Nieuw logistiek concept sierteelt
Penvoerder Flowers & Food: Vervolgstudie GreenRail Terminal greenparc Bleiswijk
Penvoerder Internationale samenwerking bloemisten
Penvoerder Diffuus licht in roos
Penvoerder Floriade 2012
Penvoerder Productpromotie tomaat
Penvoerder Convenience stores Frankrijk
Penvoerder Product-info champignon 2009
Penvoerder Consultancy: Wortelmetingen teeltsysteem
Penvoerder Consultancy: Karakteriseren isolaten
Penvoerder Consument gericht schapbeheer
Penvoerder Product-info witlof
Penvoerder Retail Tour Duitsland 2010 - Groenten & Fruit
Penvoerder Shopper onderzoek groenten en fruit
Penvoerder Snijhyacint sterk imago bij bloemist en consument
Penvoerder Groeikansen voor pothyacint
Penvoerder Product-info tomaat 2010
Penvoerder MVO Brochure Groene Sector
Penvoerder Voorlichtingsbijeenkomsten groene sector 2011
Penvoerder Led-tussenbelichting bij roos avalanche
Penvoerder Onderzoek oorzaak bent neck hippeastrum
Penvoerder Wikiplant
Penvoerder Supermarkt plantenschap onderzoek Duitsland
Penvoerder Haalbaarheid 3D Xray sorteermachine amaryllis
Penvoerder Product Informatie Systeem bloemisterij ? onderdeel VKC
Penvoerder Consultancy: Toolbox teeltoptimalisatie
Penvoerder Inactivatie van komkommerbontvirus
Penvoerder Pluktijdstip blauwe pruimenrassen
Penvoerder Greenport Nederland 2011
Penvoerder Flowers & Food: Vitafruits
Penvoerder Imago lelie: zowel modern als klassiek
Penvoerder Product-info appel 2010
Penvoerder Consumentenonderzoek verwerkte groenten
Penvoerder Kennisoverdracht Het Nieuwe Telen sierteelt
Penvoerder Optimalisatie exportketen bloembollen
Penvoerder Product-info peer 2010
Penvoerder Retail Tour Verenigd Koninkrijk 2010 - Bloemen & Planten
Penvoerder Retail Tour Verenigd Koninkrijk 2010 - Groenten & Fruit
Penvoerder Evaluatie Festa dei Nonni plantencampagne
Penvoerder Concurrentiepositie roos Groot-Brittannië
Penvoerder Bloemisten over assortiment en productinformatie.
Penvoerder UO-IMT 2011
Penvoerder Imago vruchtgroenten
Penvoerder Flowers & Food: Volsmaakt
Penvoerder Informatiebehoefte van bloemisten
Penvoerder Inkoopgedrag van bloemisten
Penvoerder Marktmonitor groenten en fruit Nederland 2010
Penvoerder Retail Tour Zweden 2010 - Bloemen & Planten
Penvoerder Retail Tour Denemarken 2010 - Bloemen & Planten
Penvoerder Retail Tour Finland 2010 - Bloemen & Planten
Penvoerder Retail Tour Noorwegen 2010 - Bloemen & Planten
Penvoerder Flowers & Food: Prei trendy en modern
Penvoerder Consultancy: Preparatieaanpassing freesia
Penvoerder Tuinbouw Top Talent
Penvoerder Retail Tour Tsjechië 2010 - Bloemen & Planten
Penvoerder Retail Tour Polen 2010 - Bloemen & Planten
Penvoerder Retail Tour Hongarije 2010 - Bloemen & Planten
Penvoerder Retail Tour Slowakije 2010 - Bloemen & Planten
Penvoerder Retail Tour Kroatië 2010 - Bloemen & Planten
Penvoerder Retail Tour Slovenië 2010 - Bloemen & Planten
Penvoerder Evaluatie proefproject Prins Bernhard Bos
Penvoerder Entente Florale
Penvoerder Witlof: Ham, kaas, lekker en bitter
Penvoerder Consultancy: Inventarisatie lokstoffen
Penvoerder Floral Movement 2011
Penvoerder 1-meting It's Alive
Penvoerder Consultancy: Stuurlicht met LED
Penvoerder Communicatie campagne bloembollen Noord Amerika
Penvoerder Elstar: lekker, sappig, fris en zoet
Penvoerder Groenten en fruit in de zorg en sport
Penvoerder Actualisering functiehandboek hoveniers
Penvoerder Retail Tour Litouwen 2010 - Bloemen & Planten
Penvoerder Retail Tour Letland 2010 - Bloemen & Planten
Penvoerder Retail Tour Estland 2010 - Bloemen & Planten
Penvoerder Benzinestation vooral voor last-minute aankopen bloemen en planten
Penvoerder Consultancy: Natuurlijke vijanden weekhuidmijten
Penvoerder Bewaarproef aubergine 2011
Penvoerder Campagne aardbeien 2011
Penvoerder Kennisinventarisatie sclerotinia problematiek
Penvoerder Bloemist onderscheidt zich met seizoensproducten
Penvoerder Flowers & Food: Dutch specials
Penvoerder KISSit: Collectieve basisinformatievoorziening logistieke stromen
Penvoerder Desk research perkplanten
Penvoerder Product-info citrus 2011
Penvoerder Digitaal Klantenloket Bloembollen Keurings Dienst (BKD)
Penvoerder Biodiversiteit in de praktijk
Penvoerder Thermische verwerking champost
Penvoerder Klimaatmanagementsysteem champignonteelt
Penvoerder Consumentenonderzoek peer 2011, Nederland en Duitsland
Penvoerder Retail Tour Duitsland 2010 - Bloemen & Planten
Penvoerder Retail Tour Oostenrijk 2010 - Bloemen & Planten
Penvoerder Leaflet herbiciden zomerbloemen
Penvoerder Effect huidmondjesontwikkeling potplanten
Penvoerder Evaluatie campagne 'Ik en Mijn Plant'
Penvoerder Bloemisten structuuronderzoek West Europa
Penvoerder Autochtoon uitgangsmateriaal bosplantsoen
Penvoerder Detaillistenscan potanthurium
Penvoerder Product-info komkommer 2009
Penvoerder Snackgroenten, een goed gevoel
Penvoerder Product-info aubergine
Penvoerder Sonata cyclische belichting
Penvoerder Warmte uit de diepte
Penvoerder Marktmonitor groenten en fruit Nederland 2009
Penvoerder Registratie middelen en mlieu onbedekt
Penvoerder Optimalisering waterhuishouding bromelia
Penvoerder Ontwikkelingen bloemisterijketen
Penvoerder Nieuwe rookgasreinigingstechniek
Penvoerder Logistieke berichten bloembollen
Penvoerder Kasproef crossprotectie PepMV
Penvoerder Implementatie geïntegreerde gewasbescherming
Penvoerder Technologiefonds Tuinbouw: Hortitwist
Penvoerder Handhavingskosten erosieverordening
Penvoerder Haalbaarheid TEG installaties
Penvoerder GWO waterbroei tulp
Penvoerder Groenforum Nederland
Penvoerder Groene daken als tijdelijke waterberging
Penvoerder Gewasbescherming in fruitteelt
Penvoerder Gestandaardiseerde automatische kiemplantinspectie
Penvoerder Gerbruikswaarde onderzoek LED-armaturen voor gewasbelichting
Penvoerder Flowers & Food: Voeding op Maat
Penvoerder F&F: KISSit ontwikkeling en samenwerking
Penvoerder F&F: Ketenomkering boomteelt
Penvoerder F&F: Fresh corridor, fase 2
Penvoerder F&F: Autonoom Spuiten in de fruitteelt
Penvoerder Fytal, intelligent gewasmanagement
Penvoerder Efficiënter lelieschubben
Penvoerder Demonstratie nieuwe rookgasreiniger Knook SO2 rookgasreiniger
Penvoerder Containerisatie en Conditionering in sierteeltketens (CoCos)
Penvoerder Consumentenbeleving van sla
Penvoerder Product-info prei
Penvoerder Consultancy: Inzet natuurlijke vijanden tegen schildluis aulacaspis rosae
Penvoerder Collectieve energievoorziening Bergerden
Penvoerder Codering Levend groen
Penvoerder Bollenacademie
Penvoerder Product-info spruitkool
Penvoerder Biologische bloembollen- en bolbloementeelt
Penvoerder Bijdrage bedrijfsleven UO-IMT
Penvoerder Bewaarproef aubergine
Penvoerder Bevorderen vertakking sierheesters
Penvoerder Betere benutting unieke collecties
Penvoerder Bestrijding witlofmineervlieg
Penvoerder Bestrijding van sclerotinia in peen
Penvoerder Bestrijding valse meeldauw
Penvoerder Bestrijding sclerotinia in witlof
Penvoerder Bestrijding sclerotinia boon
Penvoerder Bestrijding schildluis in cymbidium
Penvoerder Bestrijding rupsen sluitkool in 2007-2009
Penvoerder Bestrijding onkruid in kool
Penvoerder Best fresh functional foods
Penvoerder Bepaling residu in witlof
Penvoerder Beoordelingssysteem duurzaam inkopen
Penvoerder Bemesting op kwaliteit tulameen
Penvoerder Bedrijfsvergelijkend onderzoek (BVO)
Penvoerder Automatisering diktemeting
Penvoerder Asters op substraat teelt
Penvoerder Aqua ReUse
Penvoerder AirQ
Penvoerder Actualisatie N-adviesnorm erwten
Penvoerder Actieplan aaltjes: Bestrijding meloidogyne hapla
Penvoerder Aanpassing norm voor transmissiebepaling kasdekmaterialen
Penvoerder 100% residuvrij telen
Penvoerder Consultancy: Financiële onderbouwing vorstschade
Penvoerder Importonderzoek grootbloemige roos Duitsland
Penvoerder Marktanalyse decoratiegroen
Penvoerder Detailhandelsonderzoek Duitsland
Penvoerder Schaptest Denemarken
Penvoerder Product-info bloemkool en broccoli
Penvoerder Update MVO Onder glas
Penvoerder Importonderzoek Oekraïne
Penvoerder Consumentenscan "Verrassend Buiten" Nederland en Duitsland
Penvoerder Marktmonitor Italië 2008
Penvoerder Marktverkenning Roemenië
Penvoerder Marktdata Boomkwekerijproducten Nederland, Duitsland, Frankrijk en Verenigd Koninkrijk
Penvoerder Duurzaamheid (consumentenonderzoek)
Penvoerder Importonderzoek grootbloemige roos rusland
Penvoerder Consumentenscan 2009: De spaanse bloemenkoper over de zantedeschia, anthurium, amaryllis en chrysant
Penvoerder Detailhandelsonderzoek Rusland
Penvoerder Convenience stores UK
Penvoerder Bemesting en productie van asperge
Penvoerder Gezondheid van aardbeien
Penvoerder Tomato World
Penvoerder Veilig monsteren
Penvoerder Leren en werken in de tuinbouw
Penvoerder Strategisch innoveren
Penvoerder Logistieke systemen paprikabedrijven
Penvoerder Eventmarkt Verenigde Staten
Penvoerder Snijbloemen in Rusland
Penvoerder Wetenschappelijk onderzoek naar het effect van bloemen op de gemoedstoestand
Penvoerder MVO Onder Glas toegepast in de praktijk
Penvoerder Workshop 'Opties voor verduurzaming'
Penvoerder Hortifair good & green paviljoen
Penvoerder Meer met bodemenergie
Penvoerder Marktintroductie 'made with'concept
Penvoerder Franse consument van snijbloemen
Penvoerder De Spaanse consument, stijlgroepen en snijbloemen
Penvoerder Haalbaarheid elektraproduktie uit geothermie
Penvoerder Multi Energie Concept - Vierpolders (MEC-V)
Penvoerder Consultancy: WKK en het Nieuwe Telen
Penvoerder Opwerking en hergebruik van brijnen
Penvoerder Puridrain, drainage en waterzuivering
Penvoerder Consultancy: Gele stengels in tomaat
Penvoerder Verbetering bewaring rozenstruiken
Penvoerder Afzet pruim
Penvoerder Onderhoudsarme beplanting
Penvoerder Implementatie waarschuwingssysteem valse meeldauw
Penvoerder Optimalisatie geïntegreerde teelt
Penvoerder Groeikracht en vitaliteit onderstam VVA-1
Penvoerder Beheersing echte meeldauw
Penvoerder Bepalen bloemaanleg zantedeschia
Penvoerder Knolvoet in brassica

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie