KNAW

Organisatie

Tauw bv

Pagina-navigatie:

Afgesloten onderzoek

(het meest recente onderzoek is bovenaan geplaatst)
Samenwerking Kennistransfer Blauwe Diensten
Samenwerking Waardering in coproductie
Samenwerking Effecten inundatie en waterberging op bodemkwaliteit
Samenwerking Blauwe diensten
Samenwerking DUW (Deventer UiterWaarden)
Samenwerking Identificatie kennisvragen implementatie NBW bij waterbeheerders
Samenwerking Transities DSW
Samenwerking Inventarisatie van kennisvragen bij Nationaal Bestuursaccoord Water (NBW)
Samenwerking Inventarisatie onderzoeksvragen stedelijk waterbeheer
Samenwerking Joint Research Program Drilling Technology
Samenwerking Kwantificering van financiƫle risico's van saneringsvarianten
Samenwerking PITT: Implementatie van een Partitioning Interwell Tracer Test voor DNAPL- karakterisatie
Samenwerking Beslissingsondersteunend model natuurlijke afbraak
Samenwerking Kosteneffectiviteit van bodemsanering. Een afwegingssystematiek voor verontreinigingen in het mobiele regime
Samenwerking Risicoreductie van vluchtige verbindingen door afbraak in de onverzadigde zone
Samenwerking Verspreidingsrisico's bodemverontreiniging
Samenwerking Het ontwikkelen van een beslissingsondersteunend systeem voor het ontwerpen, dimensioneren en engineeren van bioventing en biosparging systemen
Samenwerking Ontwikkeling van een beoordelingssystematiek voor biologische in-situ saneringsprojecten op basis van Milieuverdienste, Risico- beoordeling en Kosten (RMK)
Penvoerder www.grondwaterloket.nl
Penvoerder Praktijkonderzoek "Groen Fosfaat"
Penvoerder Temperatuur in actiefslibsystemen
Penvoerder Boven water komen
Penvoerder Consequenties Taxon Codering Nederland (TCN) codering
Penvoerder Fosfaat-terugwinning uit de waterlijn op praktijkschaal

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie