KNAW

Organisatie

Afdeling Inwendige Geneeskunde

Pagina-navigatie:

Afgesloten onderzoek

(het meest recente onderzoek is bovenaan geplaatst)
Samenwerking Genetische epidemiologie van families waarin MS veelvuldig voorkomt
Penvoerder Specific homing of stem cells as a first step in environment guided differentiation of stem cells: towards increased efficacy and safety of stem celltherapy enhancing tissue (re)generation and neo....
Penvoerder The cholinergic anti-inflammatory pathway: A new target for the treatment of rheumatoid arthritis?
Penvoerder The role of dendritic cel subsets in arthritis: an in vivo study
Penvoerder Novel roles of hemostatic proteins in human defence responses towards bacteria
Penvoerder Are post-splenectomy patients in the Netherlands managed according to international guidelines?
Penvoerder The NOXA/MCL-1 AXIS as therapeutic target in B-CLL
Penvoerder Molecular mechanisms of CD8+ T cell memory formation
Penvoerder De rol van CD44 bij het ontstaan van reumatoïde artritis
Penvoerder Clinical and molecular classification of very early rheumatoid arthritis
Penvoerder Medicatiebewaking op de afdeling intensive care
Penvoerder Towards operationally defined reference values for thyroid function tests
Penvoerder Incidence of errors in the intensive care: Effects of increased awareness and of improved communication by the introduction of explicit daily goals
Penvoerder Tick-host-pathogen interactions in Lyme borresliosis
Penvoerder Comparison of the effectiveness and tolerability of different doses of intravenous glucocorticoid for the treatment of moderately severe Graves
Penvoerder Endocrine resistance in breast cancer. Gene Expression Profiling and Modifications of the Estrogen Receptor
Penvoerder Treatment of type 3 Gaucher disease with enzyme supplementation and substrate reduction therapy.
Penvoerder De invloed van hyperinsulinemie en hyperglykemie op de aangeboren immuunrespons op bacteriële infectie
Penvoerder Stollingsproblemen
Penvoerder De basis van ‘programmering van de stofwisseling’ door perinatale voeding en de invloed daarvan op de vatbaarheid voor type 2 diabetes op volwassen leeftijd
Penvoerder Role of cholinergic nervous system in collagen-induced arthritis in mice
Penvoerder Overdracht van antivirale therapie resistente hiv-1 en hiv-1-subtypen in recent geïnfecteerde en therapienaïeve personen in Nederland
Penvoerder Bewaking van de geneesmiddelresistentie van HIV-1 bij patiënten die behandeld zijn onder het HAART regime en bij de algemene bevolking
Penvoerder Implementatie-onderzoek: operationele aspecten van de diagnose en behandeling van HIV-infecties en tuberculose op districtsniveau
Penvoerder Bouw en implementatie van datasystemen van hoge kwaliteit
Penvoerder Opbouwen van een duurzame capaciteit voor klinische trials
Penvoerder Moleculaire basis van de differentiatie van CD8+ T cel subsets
Penvoerder Bloedverdunners bij longontsteking
Penvoerder Neglected by death: mechanisms of dysregulated apoptosis in B-CLL
Penvoerder Subcutaneous insulin infusion in type 1 diabetes mellitus
Penvoerder Ethische aspecten van palliatieve chemotherapie van kanker
Penvoerder Cognitieve revalidatie bij hersentumorpatiënten
Penvoerder CD70 immuno-gentherapie voor chronische lymfocytische leukemie
Penvoerder Functionele eigenschappen van chemokines en chemokinereceptoren bij gewrichtsontsteking
Penvoerder Regulering van het GTPase van de Ras familie van fibroblast-achtige synoviocyten bij reumatoïde artritis
Penvoerder Vergelijkende efficiëntie van AAV serotypen voor genoverdracht bij artritis
Penvoerder Onderzoek naar de haalbaarheid van gentherapie in artritismodellen met behulp van een kunstmatig chromosoom expressiesysteem
Penvoerder Developing salivary gland gene therapy for the local signs and symptoms of Sjögren’s syndrome
Penvoerder De gevolgen van CD97-CD55 interacties bij artritis
Penvoerder Een dubbelblinde studie ter evaluatie van de effecten van een C5a antagonist in vergelijking met placebo bij patiënten met actieve reumatoïde artritis
Penvoerder Een dubbelblinde, gerandomiseerde, placebo gecontroleerde studie in parallelle groepen van de therapie van patiënten met reumatoïde artritis met opeenvolgende stijgende doses anti-MCP-1
Penvoerder Onderzoek naar de veranderingen in synoviale ontsteking en cytokine-expressie bij patiënten met reumatoïde artritis na behandeling met prednisolon
Penvoerder Klinische kosten-effectiviteitsstudie naar de behandeling van reumatoïde artritis met infliximab
Penvoerder Mechanistische studie naar de effecten van infliximab therapie bij reumatoïde artritis
Penvoerder Mechanistische studie naar de effecten van infliximab therapie bij psoriatrische artritis
Penvoerder Effect van de overdracht van dominant negatief IKK-2 bij adjuvans artritis in ratten met adeno-geassocieerde virale vectoren
Penvoerder Fenotypische en functionele karakterisering van het CD4pos en CD8pos allorepertoire

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie