KNAW

Organisatie

FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken opgeheven

Pagina-navigatie:

Afgesloten onderzoek

(het meest recente onderzoek is bovenaan geplaatst)
Samenwerking Pedagogiek in de moskee
Samenwerking Jonge moslims in Nederland
Samenwerking Verschillend: reïntegratiekansen voor autochtone en/of allochtone, laagopgeleide, arbeidsgehandicapte vrouwen
Samenwerking Implementatie jeugd met een boodschap
Samenwerking De cursus 'Omgaan met depressie' voor Turken en Marokkanen met depressieve klachten - een proefproject
Opdrachtgever Ontevreden Nederlanders
Financier Migrantenorganisaties in Nederland
Penvoerder Taboes doorbreken in islamitische gezinnen
Penvoerder Koran interpretatie en emancipatie
Penvoerder Liefde, seks en relaties
Penvoerder Internationale vergelijking maatschappelijk vertoog multiculturele samenleving
Penvoerder Onderzoek gezinshereniging en gezinsvorming in de omringende landen
Penvoerder Onderzoek en beleidsbeïnvloeding vreemdelingenrecht in relatie tot het jeugd- en familierecht
Penvoerder Empowerment Somalische jongeren
Penvoerder Trends en processen binnen zelforganisaties
Penvoerder Maatschappelijke segregatie
Penvoerder Handboek best practices methodieken
Penvoerder Leefstijlen, ruimtelijke ordening en wijkontwikkeling
Penvoerder Lokaal multicultureel jeugdbeleid
Penvoerder Ondersteuning interculturalisatie grote instellingen en ondernemingen
Penvoerder Dossier evaluatie Wet Samen
Penvoerder Gezondheid, welzijn en werk
Penvoerder Vakmanschap als emancipatiestrategie : Vmbo, vakopleiding, leerroutes, ouderparticipatie
Penvoerder Dossier zorgstructuur VMBO
Penvoerder Trajectbegeleiding in een breder perspectief
Penvoerder Duaal in de zorg
Penvoerder Station Lelylaan
Penvoerder Girlpower
Penvoerder Advisering Sinti en Roma aangelegenheden op lokaal, landelijk en Europees niveau
Penvoerder Kinderen in communicatie over migratie (CHICAM)
Penvoerder Multicultureel bouwen
Penvoerder Kennisnetwerk sociaal beleid
Penvoerder Visie en kwaliteit van de multiculturele wijkontwikkeling : van visie naar praktijk
Penvoerder Shell Cares
Penvoerder Perspectief voor intermediairs Verbetering arbeidsmarktpositie paraprofessionele intermediairs
Penvoerder Jeugdzorg zonder drempels
Penvoerder Intercultureel werken in landelijke koepels van vrijwilligersorganisaties
Penvoerder Interculturalisatie jeugdzorg en welzijn
Penvoerder Materialen voor multiculturele organisatieontwikkeling
Penvoerder Diversity at work audit : een gedigitaliseerd benchmarking instrument voor het verschaffen van inzicht in de ontwikkelingen rondom diversiteit binnen de verschillende soorten arbeidsorganisaties
Penvoerder Intergenerationeel omgaan met ouder worden
Penvoerder Educatie ouderen
Penvoerder Opvoeders in het oudkomersbeleid
Penvoerder Campagne onderwijskansen
Penvoerder Taalvaardigheid en werkkans
Penvoerder Sociale activering van Marokkaanse ouderen
Penvoerder Methodiek en materiaal ten behoeve van preventie en seksueel geweld bij allochtonen en opvang van allochtone slachtoffers met name vrouwen en kinderen
Penvoerder Peerpreventie allochtone jongeren
Penvoerder De allochtone zorgconsulent in de huisartspraktijk / het gezondheidscentrum

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie