KNAW

Organisatie

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - NWO

Pagina-navigatie:

Afgesloten onderzoek

(het meest recente onderzoek is bovenaan geplaatst)
Samenwerking Stedelijk Innovatieprogramma STIP
Opdrachtgever Rotterdamse monitor voortijdig schoolverlaten
Opdrachtgever Mismatch tussen capaciteiten en vakkenkeuze
Opdrachtgever Internationale review : verschillen tussen westerse landen ten aanzien van de deelname aan technische en exacte opleidingen in het hoger onderwijs
Opdrachtgever Vijfde PRIMA-meting : de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs
Financier Ethiek zonder illusies
Financier 6th World Congress on Women's Mental Health
Financier Coordination problems in west africa's agricultural value chains
Financier Trajectories of adolescent smoking and alcohol use
Financier Child maintenance persistent problems finding solution
Financier Developments of advanced microstructured ractors for continuous synthesis of fine chemicals
Financier Vertaling in het Engels van: Liefhebbers en gewoontelezers: leescultuur in Den Haag in de achttiende eeuw (Zutphen, 1999)
Financier Exploring Settlement in the Roman Period across the North Sea: New Data and Interpretations
Financier Neck pain in primary care; predicition of treatment success
Financier Long-term consequences of hyperemesis gravidarum
Financier Vertaling in het Engels van: Orde en trouw. Over Johan Huizinga.
Financier Project 'Palentijns Carboon': Onderzoek aan de conodonten van het Carboon van het Cantabrisch Gebergte (Palencia, N.Spanje): La Lastra sectie
Financier Taalcorrectie en uitgave van : Plain and painted pottery. The rise of late neolithic ceramic styles on the Syrian and Northern Mesopotamian plains
Financier Uitgave van: Dagboeken van P.J.M. Aalberse, 1902-1947
Financier Relating the community ecology of sponges to spatial and environmental predictors in Bunaken National Park, Indonesia.
Financier Taalcorrectie van: Taking Traditional Knowledge to the Market: The Modern Image of the Ayurvedic and Unani Industry.
Financier Micro-imaging synchrotron-laser pump-probe interactions
Financier Uitgave van : Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme, deel VI
Financier Identifying and monitoring trade in Tanzanian wild-harversted medicinal plants by means of innocative genomics-based DNA barcoding
Financier Vertaling in het Engels van : De strijd om de echte Vincent van Gogh. De kunstexpert als brenger van een onwelkome boodschap. 1900-1970
Financier Joint theoretical (Wiesenfeld) experimental (Parker) tests of potential energy surfaces of astrochemical relevance by analysis of state-to-state differential cross sections. Bezoeker: Dr. L. Wiesenfeld.
Financier Vertaling in het Duits van: Tussen verzoening en verval. De nationale standpuntbepaling van de Bondsrepubliek Duitsland gedurende de beraadslagingen en onderhandelingen over de Verdragen van Rome.
Financier Vertaling in het Engels van : Elie Luzac (1721 -1796). Boekverkoper van de Verlichting
Financier Socio-medical counseling of elite athletes
Financier Innovative Methods for Eigenvalue Problems
Financier Adaptation and diversification of Escherichia coli K12 MC1000 in a complex environment
Financier BIOMED - Baseline predictors of treatment outcome in Internet-based alcohol interventions: A recursive partitioning analysis alongside a randomized trial
Financier 053.66.008
Financier 451-07-011
Financier 453-06-005
Financier 053.61.026
Financier NACCAP ART-A - Programme for developing an Affordable HIV drug Resistance Test for Africa.
Financier Modelling of cooperative transport systems
Financier Identificatie van nieuwe enzymen betrokken in het RNA-metabolisme van menselijke cellen
Financier Distance-regular graphs and eigenvalues
Financier Waste2Chemical
Financier Puzzelen met vertalingen
Financier FP6 - ERANET Plant Genomics
Financier Exploring the Void: Institutional Entrepreneurship in Nature-based Tourism in Eastern Africa
Financier Quick-result project Antisocial Behaviour; Measuring and Supervision
Financier Functionele markers voor cognitieve stoornissen: Dementie (B)
Financier Flexible control and training of posterior alpha-band oscillations
Financier Adolescent Social Cognition: Development & Individual Differences
Financier Biocatalytic exploitation of monooxygenases
Financier Life Sciences, intellectual property regimes and global justice
Financier The roots of deduction
Financier Microbial indicators and whole-cell biosensors to monitor soil health
Financier Ammonia/carbon dioxide nanowire sensors for office and greenhouse applications.
Financier Accelerated and automated QTL analysis for genetical genomics
Financier A typology of current patterns and future expectations in the interactional dynamics of infectious diseases and social-economic contexts
Financier The Dynamics in Micro Credit Contracts and Implications for Poverty Reduction: Microfinance in Tigray, Ethiopia
Financier Secreted protein quality factors in seeds
Financier Self-assembly of magnetic stimuli-sensitive macrosurfactants
Financier Functional analysis of baculovirus phytolyases
Financier Suboptimal urban "tree-lawn-dusty soil" combinations. Waterstress diagnosis and substrate proposals.
Financier Ethics of the health card for food choices
Financier Chemical communication: Hitch-hiking parasitic wasps spy on butterfly anti-aphrodisiacs
Financier An Electron Tomography Microscope for Analysis of Biomaterials at Nanoscale
Financier SNP identification using high throughput parallel sequencing
Financier Lead (Pb) in Soil Environment: Chemical Speciation and Bioavailability
Financier Exploiting Nature's Reservoir: Genome Wide Association Mapping in Arabidopsis
Financier DESI-MS for the characterization of (bio)functionalised surfaces, foods and plants metabolomics
Financier Development of a Simulation Model for Oscillations in Microbial Populations and Greenhouse Gas Emissions after Soil Disturbance
Financier Whole-cell biosensors to monitor and assess the effects of transgenic crops on soil health
Financier Validating the principles of preventing feather pecking in practice
Financier PotBio Biomarkers voor gezonde aardappelen
Financier Divergent or just different Structural studies on six different enzymes
Financier PLANTY Valorisation of plant-derived by-products as functional ingredients in animal and human health
Financier The effect of reported high-velocity small raindrops on inferred drop size distributions and derived power laws
Financier Een economische evaluatie van water allocatiemechanismes: de case van Minle County in de provincie Gansu, noordwest China
Financier Biogasproductie in Ruraal China: Determinanten en Organisatiestructuren
Financier Wiskundige behandeling van verruwing aan het oppervlak
Financier From Case to Law. A Study on How Cases Fulfil the Role of a Source of Law in the Netherlands and its Implications for China and Comparative Law
Financier Interferon Type I Driven Immune Activation in Generalized Autoimmune Diseases
Financier Immunomodulatory Mechanisms of Intravenous Immunoglobulins: Towards Safer Immunosuppression after Liver Transplantation
Financier The System of Rice Intensification (SRI) as a socio-economic and technical movement in India
Financier Can subjective well-being be utilized to improve the income distribution ?
Financier Determining the cost-effectiveness of an effective intervention to improve adherence among treatment-experienced HIV-infected patients in the Netherlands
Financier Natuurconflicten en deliberatieve democratie
Financier Hulp, conflict, en instituties in Afrika
Financier Optimizing ultrasound detection for 3D sensitive photoacoustic breast tornography
Financier Maatschappelijk verantwoord innoveren op het gebied van voedingstechnologie
Financier Defining expertise and citizenship: on the interactional dynamics of expert-citizen expectations in plant genomics research
Financier Determinanten van grootschalige productie van oliehoudende boomgewassen in China: Een institutionele analyse
Financier Hight throughput experimentation on spray drying.
Financier Plant-mediated interactions between herbivorous insects and pollinators: an ecogenomic approach
Financier Spatial patterns in species composition, forest structure and dynamic along environmental gradients in lowland forests of Bolivia
Financier Unravelling the molecular link between mechanical load and in vivo bone formation
Financier What about Digital OR Assistant (DORA)?
Financier Back to the future? Biodiversity gradients revisited
Financier Multi-scale modeling of Geldart A particles in gas-fluidized beds
Financier A Genomic Turing Machine: establishing a platform to debate network approaches to the genetic improvement of underutilised crops in West Africa (Benin, Ghana, Sierra Leone)
Financier Advanced oxidation and managed aquifer recharge: a synergistic hybrid for organic micropollutant removal
Financier Energie efficiënt volgen en detecteren in gedistribueerde systemen
Financier The thermo-dynamical conspiracy of the Himalayas; an exploration of the relation between snow cover, monsoon dynamics and regional hydrology
Financier Enabling Continuous Descent Operations in High-Density Traffic
Financier Assessment of Shopping Behavior. Automatic System for Behavioral Cues Analysis
Financier Descriptors for heterogeneous catalysis: rational design applied to the development of heterogeneous catalysts
Financier Physics-Based Optimization of Image Quality in 3D X-ray Flat-Panel Cone-Beam Imaging
Financier Genetic epidemiology of complex phenotypes
Financier Stem Cell Based Gene Therapy for Pompe's Disease
Financier Development and regulation of the venom-delivery system in snakes
Financier Memories in Context: On the Role of Cortisol
Financier Targeting anti-cancer drug resistance in mouse models of breast cancer
Financier Encoding of natural sounds in the human brain
Financier Knowledge and the veil of representations. A comparison of late-medieval and early-modern critiques of species and ideas
Financier Thinking about agreement. The empirical plausibility of moral contract theory
Financier Thermohaline feedbacks in ocean-climate models of varying complexity
Financier Clonal analysis of young and aged hematopoietic stem cells using cellular barcoding
Financier Young Intermediate-Mass Stars. From a HIFI Spectral Survey to the Physics of the Disk Inner Rim
Financier From phage display to dendrimer display: a modular approach towards directed targeting
Financier Physical mechanisms of DNA repair
Financier Brain in Sight: probing the neural dynamics Underlying conscious vision
Financier Building in Words: Representations of the Process of Construction in Latin Literature
Financier Neurophysiological Biomarkers of cognitive decline: from criticality to toolbox
Financier Imaging the stressed brain. Elucidating the time - and region - specific effects of stress hormones on brain function: a translational approach
Financier Neural synchronization within and between regions of the motor system
Financier Social Threat Hurts ! The influence of social threat on pain
Financier Genome-wide expression analysis of transcription regulatory complexes
Financier Electronic Word of Mouth: Challenges for Consumers and Companies
Financier Sequential learning in typically developing children and children at-risk for developmental dyslexia
Financier Optical spectroscopy of carrier multiplication by silicon nanocrystals
Financier Learning against Learning; Evolutionary dynamics of reinforcement learning algorithms in strategic interactions
Financier Structure-based insights into the repair of UV-damaged DNA
Financier Scaphoid fractures. Anatomy, diagnosis and treatment
Financier Kwantumtransport in twee- en eendimensionaal grafeen
Financier Long-range repulsive charged colloids in and out of equilibrium
Financier Walk this way, Talk this way. Motor skills, spatial exploration, and the development of spatial cognition and language
Financier Syntactic priming: a mechanism for second language learning in the brain?
Financier De etnische scheidslijn voorbij. Naar een cultuursociologisch begrip van etnocentrisme
Financier Change doesn't come easy: dynamics of adaptive behavior in psychopathy
Financier Essays on Shariah Compliant Stocks
Financier Autonomy versus Cooptation: Assessing State-Social Movements Relations under the Morales Government in Bolivia, 2006-2009
Financier Genetic analysis of symbiosome formation
Financier Chemo-enzymatic synthesis of caprolactam using intermediates accumulated in potato.
Financier The role of baculovirus genes involved in oral infectivity ininsects: a combined genetic and untrastructural approach
Financier Optimizing growth rate, biomass and product formation of Lactococcus lactis by a systems biology approach.
Financier Linking food aid and food security in Ethiopie (LEAFS) (A)
Financier Elucidation of the sequence of Chromosome 5 of potato
Financier EcoTRADE
Financier How do forms of juvenile violence emerge as social interaction in rural and urban contexts?
Financier Healthy ageing: prevention of loneliness among elderly people. Evaluation of a complex intervention in public health practice
Financier Identification of LYK3 orthologs in Caesalpinioid Legumes andanalysis of their mode of evolution
Financier Environmental profile and sustainability of gum and resin producing trees in Ethiopia.
Financier Aptamers: an unexpected application of DNA
Financier Symbiosome formation and maintenance
Financier Development and validation of in vitro bioassays for thyroid hormone receptor mediated endocrine disruption
Financier The dual-frequency microwave link: Potential for estimating path-average precipitation and evaporation fluxes using a single instrument
Financier Soft condensed metal: stabilizing sophisticated drug delivering micelles.
Financier Proteomics analysis of endosomal compartments in Arabidopsis
Financier The effect of fishing pressure, eutrophication and their interactions on the Lake Victoria food web and its exploitation: analysis and management scenarios
Financier Contagious seed dispersal and shaRed natural enemies
Financier The regulatory network underlying malaria parasite-host interactions
Financier Wonen in een grensgebied. Een langetermijngeschiedenis van het Oost-Nederlandse cultuurlandschap (500 v. Chr.-1300 na Chr)
Financier Naar een betere luchtkwaliteit, de bijdrage van energie efficiënte procestechnologie aan de beheersing van broeikasgas- en VOC-emissies
Financier Struggling for water security: Social mobilization for the defence of water rights in Peru and Ecuador
Financier Exploitation or eutrophication as threats for fisheries? Disentangling social and ecological drivers of ecosystem changes in Lake Victoria (SEDEC)
Financier Lekenbescherming in het bestuursprocesrecht
Financier Kinderen en migrantenondernemers in de maalstroom van repressieve tolerantie: een andere geschiedenis van stad
Financier Behavior generation for interpersonal coordination with virtual humans. On specifying, scheduling and realizing multimodal virtual human behavior
Financier A Cognitive approach to modeling bad news conversations
Financier Exclamativity in discourse
Financier Genomics for the Poor? The Rice Genome, Green Revolution Heritage and Food Security.
Financier Advancing the Real use of Proof Assistants - ARPA
Financier Fishes on the move. Sensory modalities and movement behavior in a tropical seascape
Financier Laverend langs grenzen. Transnationale gezinnen en Nederlands en islamitisch familie- en nationaliteitsrecht
Financier Reinventing the Ancient Greeks: The self-representation of Byzantine scholars in Renaissance Italy
Financier Materiële herinneringen aan de Nederlandse Opstand. Het stedelijke herinneringslandschap in de Nederlanden, 1566-1700
Financier The Problem of Disenchantment: Scientific Naturalism and Esoteric Discourse, 1900-1939
Financier The Quality of Pragmatic Arguments
Financier Islam and the Performing Arts in Europe: from Cultural Heritage to Cultural Citizenship.
Financier Islam and the performing arts in the Middle East and Europe: from cultural heritage to cultural citizenship
Financier Islam and the Performing Arts in the Middle East
Financier Dutch Identity in Fashion: Co-evolution between Brands and Consumers
Financier Dutch Fashion from the Sixties till now
Financier Friction between phonetics and phonology: The status of affricates
Financier Real-time matching of supply and demand for sustainable individual passenger transportation: dynamic ride-sharing
Financier Matroid Structure - for Efficiency
Financier Mathematically and Computationally Relevant Dualities
Financier The high-dimensional incipient infinite cluster
Financier Instructional Strategies for Improving Self-Monitoring of Learning to Solve Problems
Financier Mitochondria, lipotoxicity and skeletal muscle metabolism: Implications for type 2 diabetes mellitus
Financier Sites of Modernity on the Edge of the Global
Financier Cooperation at National and International Levels
Financier The Economics of Cooperation in Humans and Crows: A Comparative Approach
Financier Essays on Historical Banking
Financier Capital Investment and Innovation: A Multi-stage Modeling Approach
Financier Value-based hierarchical adaptive configuration of multi-supplier commercial IT service bundles (VALUE-IT)
Financier Infinitary Combinatorics without the Axiom of Choice
Financier Digital Dance, (dis)entangling human and technology
Financier Dendritic excitability in CA1 hippocampal cells: influence of the developmental increase of inhibition and the establishment of synaptic democracy
Financier Introducing The Human (F)actor In Predictive Modelling For Archeology
Financier Gedistribueerde zoekenmachines: wie biedt op de query 'Britney Spears'?
Financier Het leger onder vuur. De Koninklijke Landmacht en haar critici, 1945-1989
Financier De Achilleshiel van uitzaaiende kankercellen
Financier Valve morphogenesis - directing cardiac form and function
Financier Decision-making, indecision and the need for justification
Financier Synthese VAM-programma
Financier Combatting Bribery with Leniency
Financier NGOs in European Migration Policy: Strengthening Legitimacy?
Financier Fraud and Fraud Detection
Financier Dysfunction of stress responsive systems in somatization
Financier Scheiding van enanatiomeren mogelijk in continue vloeistof-vloeistof extractieprocessen
Financier Kinetics of chemisorption and physisorption in liquid phase using a microfluidic ATR-FTIR flow cell
Financier Massive parallelization of multi-chamer microreactors for selective reaction and separation
Financier Direct Numerical Simulation of Dense Gas-Solids Flows
Financier Moroccan-Dutch Adolescents' Emotional Functioning: In between two cultures?
Financier Application of TiO2 semiconductor photocatalysis for organic synthesis: from photons to the process
Financier ATR-FTIR characterization of liquid phase photocatalytic oxidation processes
Financier Crystallization kinetics in polymorphic organic compounds
Financier Discourse Practices in Preschool. Young Children’s Participation in Everyday Classroom Activities
Financier De kwaliteit van pragmatische argumenten. Argumentkwaliteit en wenselijkheidclaims
Financier The good, the bad and the persuasive. Normative quality and actual persuasiveness of arguments from authority, arguments from cause to effect and arguments from example
Financier Studies on Migrant Entrepreneurship in Dutch Cities
Financier The incoming tide. Dutch reactions to the constitutionalisation of Europe (1948-2005)
Financier Poison or Passion: warning and attraction in a color polymorphic frog
Financier Stoicism in Context
Financier That's what friends are for. Acceptance of underbenefiting in friendships of human and non-human primates.
Financier Carbon costs and compromises Inorganic carbon uptake of Southern Ocean phytoplankton in a high CO2 world
Financier Causality and Subjectivity as cognitive principles of discourse representation
Financier Arthurian Fiction: A Pan-European Approach
Financier De oorkonden en kanselarij van de graven van Holland/Henegouwen,1299-1345.
Financier An Ecophysiological Study of Extant Azolla Species
Financier Geochemical and bioenergetic controls on anaerobic oxidation of methane (AOM) in marine sediments: Implications for methane flux at the seafloor
Financier Biogeochemical controls of methane flux in marine sediments
Financier Lies from the past? A field and experimental study of changing (paleo)ecological signals in the transition from living to dead foraminiferal assemblages
Financier MERF: Quaternary Mediterranean Ecosystem Response to Fertilization
Financier Coupled biogeochemical dynamics of nitrogen and sulfur in a sandy auifer and implications for groundwater quality
Financier Reconstruction of the Arctic Ocean environment during the Eocene Azolla interval using geochemical proxies and climate modeling
Financier Redox-dependent phosphorus burial in modern and ancient marine sediments
Financier Carbon fluxes of tundra wetlands in Northeastern Siberia on a landscape scale: relations with permafrost and floodplain dynamics
Financier Methane flux from northern wetlands at rapid climate transitions during the last glacial
Financier The calcareous nannoplankton response to hyperthermals reconstructed from Late Palaeocene and Early Eocene deep-sea sediments
Financier Unravelling the thermal effects of burial, basin inversion and groundwater flow in the Roer Valley Graben using thermochronology and numerical modelling
Financier Paleomagnetism/tectonics. Opening and closure of the Tethys oceans: Mesozoic geodynamics around the present-day Black Sea.
Financier Seasonality and habitat controls on benthic foraminifera salinity proxies
Financier Freshwater crenarchaeotal membrane lipids as proxy for lake surface temperatures
Financier Boxing Nature. Global generalities in terrestrial ecosystem photosynthesis and transpiration
Financier Nod factor signalling in poplar and strawberry
Financier Climate change, plant invasion, soil micro organisms and nutrients.
Financier Host migration and influenza dispersal in the mallard (Anasplatyrhynchos) as assessed by population genetic means.
Financier Simultaneous DNA barcode-based monitoring of bacterivorous nematodes and bacterial communities for ecological soil health assessment.
Financier The hormonal regulation of strigolactone biosynthese
Financier End of life of dementia patients in nursing homes: how to relieve suffering
Financier MFMV: Interactive, Multi-Field Data Visualization Techniques for Medical Applications
Financier Location privacy versus the national security needs to process information about people's whereabouts and movements
Financier Astrostream
Financier GUARanteed Delivery in Grids (GUARD-G)
Financier ROBUNET: Robustness of Large Networks
Financier Discharge regimes, morphometry and tides in the Mahakam delta channel network
Financier Natural resources and institutional change in Sub-Saharan Africa
Financier The Formosan Encounter Source Publication Project
Financier Huwelijk en Welzijn
Financier Connective tissue: composition and pathological changes
Financier Moleculaire basis van de architectuur van planten
Financier Developmental control of asymmetric cell division
Financier Het ontstaan van DNA afwijkingen: toeval of niet?
Financier Vrijgevigheid onder vrienden en onbekenden
Financier Bestuurt het hart het brein of het brein het hart?
Financier Carbon-enhanced Metal Poor Stars
Financier Spontane aggregatie van biologische systemen
Financier Antidepressiva en de hersenontwikkeling
Financier In de voetsporen van James Bond en The Da Vinci Code
Financier Aandacht voor Emotie trainen
Financier Vorm geven aan elektronische componenten
Financier Roman villa landscapes in the north: Economy, Culture, Life-Styles
Financier Cornetto: Combinatorial and Relational Network as Toolkit for Dutch Language
Financier Regulation and targeted modulation of dendritic cell function by bacterial oligosaccharides
Financier DC-SIGN in cellular interactions of dendritic cells
Financier DC-SIGN, a two-faced receptor for HIV-1: viral capture by DC-SIGN confers transmission but also results in presentation to CD4 + T cells
Financier Identification of DC-SIGN-binding cellular glycoproteins
Financier RLP- and RLK-mediated innate immune responses in Arabidopsis and tomato triggered by pathogen-associated molecular patterns (PAMPs) and avirulence factors (Avrs).
Financier The Good Professional. On selfregulation, ideals and professional morality
Financier Toward a reliable model for industrial gas-fluidized bed reactors with polydisperse particles
Financier The evolution of collective action. Experimental investigations of theories of cultural group selection
Financier Study of ultrafast processes in photosynthesis of intact biological systems
Financier Spatio-temporal organization of genome surveillance in live cells
Financier Paleoclimate in the late Pliocene - early Pleistocene Turkana Basin, and its implications for hominin evolution and migration
Financier Determination of the nature and the rates of exhumation processes of (ultra)high-pressure rocks in Mediterranean collision belts: a multi-disciplinary approach
Financier De werking van ruimtelijke oriëntatie
Financier Scholing in verstoorde arbeidsmarkten
Financier Gezamenlijke beslissingen van computers
Financier The neurocognitive development of social decision-making
Financier Op zoek naar de beste statistische procedures
Financier Een genen schakelaar in hartfalen
Financier Waarom wordt scholing beloond?
Financier Poisson topology
Financier Beweging in complexe moleculaire systemen
Financier Vastzetten van pijnlijke losse heupprothesen
Financier Christelijke apocriefe tradities in de Middeleeuwen
Financier Quarks, gluonen en quark-gluonplasma
Financier Celebrations and Contestations of Chineseness - The Beijing 2008 Olympics and 21st Century Imaginations of Place, Culture and Identity
Financier Priesthoods in democratic Athens
Financier Harbouring Discontent. The pragmatics of atimia-terminology in the legal sphere of classical Athens
Financier Citizenship in classical Athens
Financier The sacred landscape of Attica, 1000 to 600 BC
Financier Advertising Literacy and Children's Susceptibility to Advertising
Financier De verdeling van schaarse publiekrechtelijke rechten. Op zoek naar algemene regels van verdelingsrecht
Financier Laser spectroscopy of trapped Ra+ ions: towards a single-ion optical clock
Financier Perception Coherence Zones in Vehicle Simulation
Financier A cognitive model of caching by corvids
Financier A biochemical portrait of the nidovirus RNA polymerases and helicase
Financier Orienting India: Interwar Internationalism in an Asian Inflection, 1917-1937
Financier Speaking of home Home and identity in the multivoiced narratives of descendants of Moroccan and Turkish migrants in the Netherlands
Financier Valuation and appreciation of art
Financier Posttranslational regulation of synaptic strength
Financier Getting ready for dinner: the role of ghrelin in food anticipatory activity
Financier Cosmopolitan Counterpoint: Overt and Covert Musical Warfare and Diplomacy in the Early Cold War, 1945-1961
Financier Formation and evolution of star clusters and their host galaxies
Financier Tricky treats: How and when temptations boost self-control
Financier Seemingly similar: Subjects and displacement in grammar, processing, and acquisition
Financier Towards a better description of cardiovascular function in pulmonary hypertension. Modeling and clinical practice
Financier Cross-modal effects in the construction of perception
Financier One-sided Markov Additive Processes and Related Exit Problems
Financier Testing distributional assumptions in psychometric measurement models with substantive applications in psychology
Financier Exploring the Early Universe Through the Cosmic Microwave Background Sky
Financier Genetic disorders of HDL metabolism: from model to mechanism
Financier Tasting from the flavours of the Plasmodium falciparum epigenome
Financier The role of the TSC-Rheb pathway in synaptic plasticity, learning and social behavior
Financier Experimental and Theoretical Studies in Optical Coherence Theory
Financier Molecular mechanisms of cilium dysfunction
Financier Asthma and Wheezing in Chilhood
Financier Hitting the right target Noninvasive localization of the subthalamic nucleus motor part for specific deep brain stimulation
Financier The ABC of ECF transporters. Discovery and initial characterization of ECF-type ATP-binding cassette (ABC) importers
Financier Environmental response to Lateglacial climate change. Reconstructions of temperature and vegetation changes in northwest Europe
Financier Prisoners of the International Community - the legal position of persons detained at international criminal tribunals
Financier Neurobiology of Empathy
Financier Concurrent Access and Traffic Control Methods in Wireless Communication Networks
Financier Advanced Materials and Reactors for Photocatalytic conversion of CO2 into Fuels
Financier The Europeanization of Financial Supervision
Financier Non-invasive instruments to analyze blood & tissue
Financier The influence of peat compaction on river channel diversions and alluvial architecture
Financier Rethinking family relationships in Dutch Law: Building bridges between the sociological and legal perspective
Financier Understanding boundary layer clouds over heterogeneous landscapes
Financier Process on a chip: precise control of selectivity in multi-route enzyme systems.
Financier Modelling chromatin organisation in Arabidopsis root cell nuclei
Financier Development of a Catalytic Membrane Reactor for Water Removal in Equilibrium-Limited Reactions in Supercritical CO2
Financier Mechanistic study of the High-Temperature Fischer-Tropsch Synthesis
Financier A Model-based Controller for Diesel and Lean-burn Engines, to Optimize both Emissions and Fuel Consumption
Financier The Beckmann rearrangement of cyclohexanone oxime to [epsilon]-caprolactam in micromixers and microchannels
Financier Engineering Revolution? Building Parties and Bringing Down Dictators in the Former Yugoslavia
Financier Transaktiekosten in agrobiodiversiteitbehoud
Financier Vitamine G-plus; ecologische en ruimtelijke aspecten bij de relatie natuur – menselijke gezondheid
Financier A Longitudinal Study of Adoption, Attachment, and Problem Behavior
Financier Storehouses of Wholesome Learning. Accumulation and Dissemination of Encyclopaedic Knowledge in the Early Middle Ages
Financier Consequences of humanitarian aid for people's livelihood in war-torn Angola
Financier Aid under Fire: people principles and practices of humanitarian aid in Angola
Financier Art, Agency and Living Presence in Early Modern Italy
Financier Literary modernity and medieval antiquity. The Middle Ages in French literature, 1675-1750
Financier The Gottesfreunde and the textual culture of vernacular mysticism in the Rhineland and the Low Countries (1300-1550)
Financier Degree morphology
Financier Degree expressions and syntactic structure
Financier Degrees across Categories
Financier The Phrasal Phonology of Bantu Languages
Financier Sustainable use and conservation of marine living resources
Financier Mortuary differentiation and social structure in the middle Helladic Argolid, 2000-1500 B.C.
Financier Dealing with biases : Three geo-archaeological approaches to the hidden landscapes of Italy
Financier A Global Network for Lambda Grammars and Abstract Categorial Grammars
Financier Development of reading vocabulary in children with and without hearing loss: A longitudinal perspective
Financier Interfacial Forces between Biocompatible Surfaces and Proteins
Financier Naar een unificerend model voor linguistische, muzikale en visuele verwerking
Financier Is twee keer de helft meer dan 1? functie en evolutie van gedrags lateralisatie
Financier Vertaling in het Engels van: De Tachtigjarige Oorlog in Spaanse ogen. De Nederlanden in Spaanse historische en literaire teksten (circa 1548-1673)
Financier Vertaling in het Engels van : Kind van de toekomst. De wondere wereld van Otto van Eck (1780-1798)
Financier Vertaling in het Engels van: Painting for the Catholic Church in the Dutch Republic
Financier Uitgave van: Groningen Commentaries on Apuleius. Apuleius Madaurensis. Metamorphoses, Book 1. Text, Introduction and commentary
Financier Systeeminnovatie voor gezondheidsbevordering op de werkplek
Financier Proteins interacting with supercoiled DNA: implications for nucleoid structure and genetic expression in E.coli. Part I: physico-chemical aspects
Financier Hoogwaardige farmaceutische producten door co-kristallisatie
Financier Towards dynamic real-time image guidance for cardiac catheter-based interventions
Financier Voorspelbare toegankelijkheid van gebouwen
Financier Combined ultrasound and photoacoustic system for angiogenesis imaging
Financier Biodiversity enhancement through resource amplification by a bulldoze herbivore (South Africa).
Financier Behavioural and ecological determinants of gene flow in African malaria mosquitoes.
Financier AGRIcultural Policy-Induced landscaPe changes: effects onbiodiversity and Ecosystem Services.
Financier Verschillen die verschil maken: gender, migratie en vermeende sociale kwetsbaarheid (NWO vici project)
Financier TEMBO sub-project 2: Predicting elephant spatio-temporal distribution under different levels of resource availability (South Africa).
Financier TEMBO sub-project 3: From food-preference to landscape-use: up-scaling information to find elephants in South Africa.
Financier Recruitment dynamics of riverine fish in floodplain systems in relation to flood pulses (Volga, Russia)
Financier Ontwikkeling van een fokprogramma voor de Noordzeetong, Solea Solea
Financier Genomics tussen Voorschrijvende Code en Social Constructie: een analyse van de beperkingen en mogelijkheden for sociale keuzen in genomics voor ontwikkelingslanden
Financier Evaluation of allelochemicals under chemically degraded old tea lands
Financier Novel prediction approach for plant microRNA genes: the proof of a miRNA is in the interaction
Financier The subthalamic nucleus in Parkinson’s disease
Financier Improved quality of in vitro cultured embryos: practical aspects and molecular regulation
Financier Pain Related Inhibition by GABA and Glycine in the Rat Spinal Cord
Financier Anticipation of reward: indicator of welfare status and tool to improve welfare and health in husbandry pigs
Financier The Load of Pulmonary Hypertension
Financier Effects of early antigen processing kinetics on cd8 t cell priming
Financier Role of cellular proteases during coronavirus cell entry
Financier Approaches to Optimize Immunosuppression after Liver Transplantation
Financier From loyalty to flexibility?: The effects of a new managerial regime in Japan on employees' organizational identification
Financier Connective tissue growth factor and bone morphogenetic proteins in diabetic nephropathy
Financier Inflammation and immunomodulation in uveal melanoma
Financier From forest floor to the canopy: life history of secondary hemiepiphytes (Heteropsis species) in the Colombian Amazon
Financier Studies on the Pathophysiological Aspects of the Metabolic Syndrome inTransgenic Mice
Financier The Principle of Equality of Arms in International Criminal Proceedings
Financier No ordinary love: the development of adolescent romantic relationships
Financier Clinical, Electrocardiographic amd Genetic Risk Factors for Sudden Cardiac Death
Financier Afweging van grondrechten in een veellagig rechtssysteem
Financier IPOL: Intelligence Led Policin
Financier Het Higgsdeeltje op wereldreis
Financier European Graduate School Neurosensory Science, Systems and Applications
Financier Biodiversity of soil macrofauna functional groups and their effects on soil structure in West and East African cropping systems, as related to organic resource management, crop rotation and tillage.
Financier TEMBO sub-project 4: Optimising resource management actions by incorporating the spatio-temporal distribution of elephants (SouthAfrica).
Financier The coevolution of renewable resources and informal institutions
Financier Platform Communication on Climate Change (PCCC)
Financier The impact of contaminated soils on soil engineers and above ground species linked in a food-chain. Changes in the population viability of earthworms and the black-tailed godwit Limosa limosa
Financier Scaling up from plant traits to vegetation change in cold biomes: common patterns in the European Subarctic and the Caucasus Mountains?
Financier Vertaling in het Engels van: "Het Boeck der Natuere". Nederlandse geleerden en de wonderen van Gods Schepping, 1575-1715
Financier Vertaling in het Engels van : Aristotle, On the Life-bearing Spirit (De spiritu)
Financier Golfvoortplanting en reflectieseismologie
Financier Enzymatic synthesis under high pressure
Financier Development of novel sulfhydryl oxidases
Financier Flavodoxin (un)folding in vitro studied by single-molecule optical detection techniques
Financier Directed evolution of glycosaminoglycan synthases and glycosaminoglycon
Financier Bacterial anaerobic methane oxidation in high temperature environment
Financier Niet-naleving door de vlaggestaat van de verplichtingen tot doeltreffende uitoefening van rechtsmacht en toezicht over schepen die zijn vlag voeren: de mogelijkheden voor andere staten op te treden tegen de vlaggestaat
Financier Supernovaresten als bron van Galaktische kosmische straling
Financier Adapting to climate-related natural hazards in building rural livelihoods in Mutarara District, Mozambique
Financier Social organisation of rural life in Gelderland, 1840-1880
Financier Forgotten land; reclamation, habitation, water management and early urban development in the peaty areas in the western part of the Netherlands
Financier Integrating biodiversity and economic values in planning and design of ecosystem networks
Financier Climate change, plant invasions and above-below ground interactions.
Financier Bepaaldheid en combinatoriek
Financier Groeiende autonomie van oudere mensen door het gebruik van computers en internet
Financier Bevordering van lichamelijke activiteit als strategie voor succesvol ouder worden: een modelmatige benadering
Financier On switching and splitting: evaluating the developmental plasticity hypothesis of speciation
Financier De invloed van bewegingsangst op bewegingspatronen bij patiënten met aspecifieke chronische lage rugklachten
Financier Reductie van valangst en bijbehorende verhoging van functionele capaciteit, activiteitenniveau en kwaliteit van leven bij community-living oudere volwassenen die een risico tot vallen hebben: een gerandomiseerde gecontroleerde trail
Financier Een hoge plasma cortisolspiegel als risicofactor voor depressie bij ouderen en het effect van lichttherapie op de stemming, het slaap-waakpatroon en de zelfredzaamheid
Financier Implementatiestrategie: succesvol ouder worden, cognitieve veroudering en experimentele interventiestudies in relatie tot de Maastricht Aging Study (MAAS)
Financier Verbetering van het succesvol ouder worden bij oudere (poliklinische) patiënten met chronische ziekten: toepassing en evaluatie van het Chronic Disease Self-Management Program (CDSMP) in Nederland
Financier Ontwikkelings van farmacotherapeutische schema's ter bekorting van de behandeling van tuberculose
Financier Simultane behandeling van co-infecties van tuberculose en HIV
Financier Opbouw van capaciteit en oprichting van een centrum voor klinische trials voor het testen van nieuwe vaccins tegen tuberculose (fase I/IIa) en interacties tussen tuberculose en geneesmiddelen in de context van HIV in Afrika
Financier Opbouw van capaciteit voor de vestiging van het Kilimanjaro Clinical Research Centre (KCRC)
Financier Fase I and II tests van malariavaccins
Financier HashClash
Financier Fasenscheiding
Financier Adolescents in stress. The ups and downs of the psychophysiological stress response
Financier Terrestrial ecosystems in ARctic and ANTarctic: Effects of UV Light, Liquefying ice, and Ascending temperatures (TARANTELLA)
Financier De dynamische respons van Arctische gletsjers op de wereldwijde opwarming (GLACIODYN)
Financier The ancien regime in transition
Financier Normatieve implicaties van niet-belastende, kwantitatieve, akoestisch-optische registratie van chemische substraten in menselijk bloed en weefsel
Financier Plant functional traits and assembly of plant metacommunities in fragmented landscapes (ASSEMBLY)
Financier Hiërarchische zelf-assemblage gebaseerd op oppervlakte-begrensde foldameren: een bottom-up benadering van nanopatronen (SurConFold)
Financier Positive feedback in species communities
Financier Biodiversiteit en biogeochemische cycli: zoeken naar mechanismen over ecosystemen heen (BioCycle)
Financier The role of microbial diversity in the dynamics and stability of global methane consumption: microbial methane oxidation as a model-system for microbial ecology (METHECO)
Financier Real-time ray tracing ten behoeve van annotatie van tumoren in MRI volumes
Financier XCheck, een benchmark checker for XML query processoren
Financier Biodiversiteit van Europese graslanden - de invloed van de depositie van stikstof vanuit de atmosfeer
Financier Hybride quantummechanische-moleculair mechanische studie van de activiteit van bleomycine
Financier Linguistic and psycholinguistic approaches to code-switching: New methodologies for studying language switching in multilinguals
Financier Massieve parallelle simulator voor quantum decoherentie in quantum spin modellen en fysische modellen voor quantumcomputers
Financier Sustainable resource use in rural China: Institutions, policies and markets
Financier Microfluidic biochip for multi-analyte screening
Financier The United Nations and the Evolution of Global Values
Financier Modelling L2 speech perception: testing the L2 Linguistic Perception model (L2LP) in a longitudinal study
Financier Media and the circulation of remembrance: the case of 'Anne Frank'
Financier A new critical edition of the correspondence of René Descartes
Financier The Origins of Truth and the Origins of the Sentence
Financier Remembering an Iron Outlaw: The Cultural Memory of Ned Kelly and the Development of Australian Identities
Financier Language sampling
Financier Selection and coding of features
Financier Henricus Reneri (1593-1639): Descartes? Quartermaster in Aristotelian Territory
Financier The ancien régime in optima forma (1650-1750)
Financier Settlement Dynamics and High-Precision 14C Dating
Financier Emerging memory : photographs of colonial atrocity in Dutch cultural remembrance
Financier Material Continuities, Renewals and Cultural Transformation
Financier Identity, self-representation and life-style of villa elites. The burial evidence
Financier The Second Phase of the Curriculum in Syria and Anatolia
Financier Exploring the Roman villa World between Tongres and Cologne. A landscape archaeological approach
Financier Littérature et diaspora: la littérature moracaine déxpression francaise
Financier Against All Odds: Aiding Political Parties in Georgia and Ukraine
Financier Moleculaire dynamica van amorf metaal
Financier Biomoleculaire imaging massaspectrometrie
Financier Erfelijke basis van het verband tussen niet-kleincellig longcarcinoom en chronische obstructieve longziekte
Financier Verzachting van de gevolgen van chronische obstructieve longziekte door intermitterende versus continue behandeling met geïnhaleerde corticosteroïden
Financier Welke kinderen met acute otitis media hebben baat bij behandeling met antibiotica: een meta-analyse met individuele data van gerandomiseerde trials
Financier Een geïntegreerde moleculaire benadering voor de technologische innovatie van hoge-doorvoer diagnostiek voor erfelijke afwijkingen met substantiële heterogeniteit van allelen en loci
Financier Taalcorrectie van: Unity and Discontinuity. Architectural Relationship between the Southern and Northern Low Countries
Financier Ontwikkeling van genpatronen
Financier Meteorologie / atmosferische chemie
Financier Preventieve therapie met intervallen na ontslag; een innovatieve benadering bij de preventie van ernstige bloedarmoede ten gevolge van malaria bij jonge kinderen
Financier Magnetic Resonance Sounding(MRS) France 2004
Financier Controle aan het grensvlak
Financier Waarom investeren seksuele populaties in mannen, terwijl aseksuele populaties alleen uit vrouwen bestaan?
Financier Kennis, logica, en paradoxen
Financier Munten voor het leger: Severische ideologie en monetair beleid
Financier Meetkunde helpt fysica
Financier Onderzoek naar foutieve herinneringen
Financier Hoe een 'nieuw' luchtwegvirus het afweersysteem ontwijkt
Financier In welke mate benutten sluipwespen anti-seksgeuren van vlinders
Financier Ontwikkeling van uit milieu-oogpunt geschikte, sociaal aanvaardbare en gender-gevoelige leveringstechnologieën voor schoon water aan huishoudens in door arsenicum vervuilde gebieden op het platteland van Bangladesh
Financier Photosynthetic Cell Factories: Development of high efficiency photobioreactors for Dunaliella salina growth.
Financier Manipulation of plant phenotype and effects on interactions with community members
Financier The evolving anatomy of the Menderes core complex within the Geodynamic context of the Aegean/Anatolia
Financier Veranderingen in de oceaancirculatie door continentverschuiving
Financier Taalklanken leren onderscheiden
Financier Onderzoek naar psychologische processen op individueel niveau
Financier Zoektocht naar slimmere kunstorganen en -weefsels
Financier Over het verkennen van grenzen: hoe zinnen een tekst vormen in het Hettitisch
Financier Vechtende bacteriën remmen schimmels
Financier Vrouwelijk X-chromosoom en X-inactivatieproces
Financier Beveiliging van informatie met behulp van quantummechanica
Financier De betekenis van pijn in Engelse Renaissancepoëzie
Financier Betere organisaties door effectief kennisdelen
Financier Oog-hand coördinatie bij het vangen
Financier Driedimensionale nanostructuren schrijven met een vulpen
Financier Onderzoek naar het verband tussen hersenactivatiepatroon tijdens rust en het optreden van spontane herinneringen
Financier Lymfeklieren en auto-immuun ziekten
Financier Live beelden uit de nanowereld
Financier Automatisering van een 3D-model voor biologische macromoleculen
Financier Impulsieve planmatige dimensies binnen psychopathie
Financier Classificatie van logische talen in de informatica
Financier Afweersysteem en virussen
Financier Bacterie tegen darmkanker
Financier Immuunsysteem en afwijkende cellen
Financier Neutrino's uit kosmische versnellers
Financier SARS-coronavirus
Financier In dienst van het familiebedrijf
Financier Evolutionaire assemblage van plantengemeenschappen in de Serengeti
Financier Het managen van samenwerking en uitbesteding bij innovatie op het gebied van onderzoek en ontwikkeling
Financier Nationale identiteit en meervoudig verleden.
Financier Moleculaire detectie en screening van de levensvatbaarheid van niet-cultiveerbare voedselvirussen
Financier Genetic variation in diet-induced weight gain
Financier Public health implications and mechanisms of action of functional foods enriched with plant sterol or stanol esters
Financier Genexpressieprofielen bij genetisch gemodificeerde muizen
Financier Differences in gene expression in diet induced weight gain
Financier Combating Counterfeiting and Piracy in the European Union and the People's Republic of China: A Comparative Legal Study
Financier Interacties tussen gebruiker en producent bij innovaties op het gebied van pharmacogenomics
Financier Interactief leren in emergente technologiën
Financier The Risky Self. How people perceive and respond to being at risk for diabetes and cardiovascular disease; the role of genetic risk information and self-concept
Financier Intelligence led policing: An effective law enforcement strategy or a threat to civil liberties and the principles of criminal law?
Financier Realising Rights: Indonesia's and Malaysia's National Human Rights Institutions
Financier Benefit-risk evaluation of flavonoids in foods and their use as functional food ingredients
Financier Metabole effecten van de dagelijkse consumptie van plantensterol- of stanolesters bij patiënten die statine-therapie ondergaan
Financier Making Lifestyle work Long-term effects in the prevention of type 2 diabetes
Financier The lipolytic Pathway in the Obese Insulin Resistant State
Financier Photosynthetic cell factories - strain improvement for the maximization of carotenoid production
Financier Dietary lignans:intake, bioavalability and molecular mechanisms in relation to malignant diseases and coronary heart disease - 3
Financier Development of a computer-based matrix with questions on dietary intake to generate food frequency questionnaires for valid assessment of dietary intake in the Netherlands
Financier A genomics approach to study stress response and virulence in Salmonella typhimurium
Financier Solvent impregnated resins (SIR's) for the recovery of low concentration polar organics (ethers & phenols) from water
Financier Verspreiding van vulkanogene vervuilende stoffen in het oppervlaktewater afkomstig van het hyperzure kratermeer van de de Ijen vulkaan op Oost-Java
Financier Structuur en functie van microbiële gemeenschappen in rivierecosystemen in antwoord op wereldwijde milieuveranderingen en vervuiling
Financier Probing the free energy landscape of protein folding under dilute and crowded conditions by ultrafast polarized fluorescence spectroscopy
Financier Study of ultrafast processes in photosynthesis of intact biological systems
Financier Characterization of the structure of the unfolded state of apoflavodoxin of A.Vinelandii by NMR and optical spectroscopy
Financier Re-Building Rural Households? Livelihoods and Security in a Post-Conflict Situation: a Study of Household Responses to Processes of Transformation in Rwanda
Financier Op weg naar de verovering van de zuidelijke zeeën: onderhandelen overde expansie van de watercultuur grens in Chili
Financier Investeringsbeslissingen en innovatie-prestatie. De samenhang tussenR&D- investeringen, de kenmerken ervan, en het succes van innovatie
Financier Verklaring van de bedrijfsvormen en de ontwikkeling ervan in de land-en tuinbouw
Financier Identifying new sources of resistance in wild accessions of Solanum via relationship determination
Financier Identification of plant defense responses against plant pathogenic Verticillium spp. using Arabidopsis thaliana
Financier Manipulation of plant genotype and effects on interactions with community members
Financier De uitvinding van de publieke opinie: Pamfletten als massamedia in de zeventiende eeuw
Financier Characterising the space-time variability of rainfall across a range of scales using state-of-the-art ground based weather radars operating at complementary resolutions
Financier Unravelling the microstructure of rainfall with a revolutionary doppler-polarimetric atmospheric research radar
Financier Tussen meso- en megaherbivoren: foerageerecologie van zeer grote grazers, met inbegrip van de gaur (Bos frontalis) in tropische bossen in India
Financier TEMBO sub-project 1: The effect of differential nutrient acquirement capacities in savanna grass-tree dynamics, South Africa.
Financier Ideal or real? Cultural divergence in accountability and legitimacy in multi-stakeholder governance of water resources shared by Mozambique and Zimbabwe
Financier Strategisch gebruik van discoursen en identiteiten om water zekerheid te beschermen in Peru
Financier Feedback tussen nutriënten en toxische stoffen in model-ecosystemen en veld-enclosures
Financier Archeological heritage as an experience
Financier Ontwikkeling van algoritmen en software voor hoge-prestatie berekeningen in de genetische analyse van ingewikkelde menselijke kenmerken
Financier Snelle berekeningen bij globale optimalisering: sequentiële en parallelle omgeving
Financier High-performance adaptive finite element solution of nonlinear multiscale Maxwell equations
Financier De invloed van geladen plasma-effecten in de Penning traps op metingen van de nauwkeurigheid van massa's door middel van Fourier transform ion cyclotron resonantie spectrometrie
Financier Computerbenaderingen voor het ontwikkelen van modellen op meerdere schalen van zelf-organiserende polymeer- en lipide-systemen
Financier Evolutie van het pterygoide-palatinum complex bij Palaeognathae
Financier Dynamiek van normatieve multiagent systemen (DyNMAS)
Financier Hydrodynamische smering in het elastische isovisceus regime (Soft EHL)
Financier Inside Out: Medical Digital Imaging and Art
Financier Diepe inertiaal golven in de Middellandse Zee: een overzicht
Financier De methode van de volume integraalvergelijking in elektromagnetische computerberekeningen
Financier Voorraadbeheersing van reserveonderdelen onder randvoorwaarden voor de beschikbaarheid van systemen
Financier Gerichte afgifte van losartan aan leverstellaatcellen gedurende experimentele leverfibrogenese
Financier 'Grote dromen': Braziliaanse migranten in Suriname
Financier European Flood and Drought Forecasting Integrated Project (EFDIP)
Financier The Russian avant-garde: sources, practice and significance
Financier Meetkundige aspecten van de kwantumtheorie en integreerbare systemen
Financier Paleomilieu en paleogeografische evolutie van het Zwarte Zee-gebied gedurende het Neogeen: implicaties voor de uitwisseling Middellandse Zee-Parathetys
Financier Evolutionaire reacties op klimaatverandering bij de bonte vliegenvanger
Financier Robuuste numerieke methoden en computertechnologieën voor singulier verstoorde multischaal-problemen
Financier Logical models of human and mechanical reasoning
Financier Social and Economic Agency and the Cultural Heritage of the Soviet Past
Financier Evolutie en ecologie van koude lekstructuren in de Golf van Cadiz, in het NO van de Atlantische Oceaan: interactie tussen de geosfeer en de biosfeer
Financier Herstelvermogen van microbiële gemeenschappen op verstoringen als indicator van sekwestratie van C en N in de bodem: vergelijking van landbouw- en semi-natuurlijke ecosystemen met een golfachtige fluctuatie van micro-organismen, met de hoogste uitslagen in bodems die rijk zijn aan organische stof
Financier Transport van cadmium, nikkel en zink in metaal hyperaccumulerende en niet-hyperaccumulerende planten; de rol voor nicotianamine en histidine
Financier Een nieuw geïntegreerd model van het functioneren van ecosystemen van meren: stabiliteit en analyse van de regelbaarheid
Financier Evolutioniare ontwikkeling van zout- en droogtetolerantie bij Thellungiella, halophila, een nieuwe, aan Arabidopsis verwante modelsoort
Financier Geometrie en singulariteitstheorie in de mathematische fysica
Financier Zeer hoge resolutie stratigrafie en paleo-ecologie van de Holocene Wolga-delta
Financier Speltheoretische modellen voor coöperatieve besluitvorming en de toepassing daarvan bij de ontwikkeling van wiskundige modellen in de economie en sociale welzijnstheorie
Financier Stoffige plasma's, een nieuwe materietoestand?
Financier Modelleren en deduceren van regelnetwerken met betrekking tot ontwikkelingsprocessen
Financier Analyse van de structuur en functie van chemotrofe zwavelbacteriën in extreem zoute meren in Centraal Azië
Financier Singulariteiten en maximum principe in de breukmechanica van dunne vaste structuren
Financier Opschalen van plantkarakteristieken naar vegetatieveranderingen in koude biomen: zijn er gemeenschappelijke patronen te onderkennen in de Europese subarctische gebieden en in de Kaukasus?
Financier Dynamics and Control of Hybrid Mechanical Systems (DyCoHyMS)
Financier Complexe fructanen en stresstolerantie van planten
Financier Bronnen voor plasma-geactiveerde synthese
Financier Gepulste corona-ontladingen voor de plasmachemische behandeling van gassen
Financier Computersimulatie van fasenovergangen in ongeordende stoffen
Financier Computersimulaties in de materiaalwetenschap: ontwikkeling van software en de toepassing daarvan in de vaste-stof fysica
Financier Hoog-vermogen microgolven in ITER en de volgende generatie thermonucleaire fusiereactoren
Financier Informatiesysteem 'Simulation and Analysis of Complex Histories of Evolution' (SACHE)
Financier Transportbarrières in hete gemagnetiseerde plasma's - op zoek naar de ontbrekende schakels
Financier Nieuwe berekeningsmethoden voor het begrijpen van geordende fasen van blokcopolymeren (nanostructuren) met concurrerende lengteschalen
Financier Computersimulatie van keramische en/of metaal/polymeer nanocomposieten
Financier Ontwikkeling van een computermodel van energie-overdracht in de fotosynthese
Financier Hierarchical Resource Management in Grid Computing
Financier Een vergelijkende studie van de effecten van atmosferisch plasma en smalbandige UV-straling op levende cellen en bacteriën
Financier Door de hele cel gekatalyseerde omzetting, geïnnoveerd door peptaibol-gemedieerd transport van polaire verbindingen over de celmembraan van bacteriën
Financier Ontwerp van universele binucleaire metaalcomplex katalysatoren voor de polymerisatie van olefinen en diënen
Financier Synthese en studie van katalysatoren en hun modellen die Ni(I) en organofosforliganden bevatten
Financier Ontwerp van katalytische membraanreactoren
Financier Mechanisme van de informatie over het aktieve oppervlak in Cu/ZnO katalysatoren, die worden gekarakteriseerd met behulp van SPM, EXAFS, neutronenverstrooiing, DFT cluster- en oppervlakte-modellen
Financier Mitochondriën als bron van reactieve zuurstofdeeltjes gedurende geprogrammeerde celdood: een potentieel aangrijpingspunt voor farmacologische interventie
Financier De 'kwaliteit van groei' indicatoren voor overgangseconomieën
Financier Ontwikkeling van zuurstof-doorlaatbare membranen voor de omzetting van methaan in synthesegas
Financier Katalytische gedeeltelijke oxidatie van methaan. Nieuwe benaderingen van het ontwerp van de katalysatoren en de processtudie
Financier Opsporing van regelelementen van het streptomycine operon van E. coli door middel van DNA/RNA combinatoriële chemie methoden
Financier Karakterisering en katalytische aktiviteit van meerwaardige kationdeeltjes opgesloten in silica-zeolieten
Financier Gerichte vorming van katalytische wanden binnen keramische nano-kanalen voor C1 reacties
Financier Ligandbinding en co-kristallografie van nicotine acetylcholinereceptor toxinen met een acetylcholine bindingseiwit: blootleggen van nieuwe mogelijkheden
Financier Verankering van overgangsmetaalcomplexen aan (oplosbare) dragers: toepassing van nieuwe katalytische systemen in de organische synthese
Financier Microgestructureerde katalytische reactoren voor de oxidatie van asymmetrisch dimethylhydrazine
Financier Röntgen absorptie spectroscopische studies van veranderingen in de Ni omgeving van polymerisatie- en epoxidatiekatalysatoren gedurende turnover
Financier Goudclusters in de vorm van nanodeeltjes als nieuwe katalysatoren voor de oxidatie van CO bij lage temperatuur en selectieve oxidatie van lichte koolwaterstoffen
Financier Onderzoek van massa-transportprocessen van vloeistoffen, gassen en vaste stoffen in kanalen en in poreuze media met behulp van ruimtelijk opgeloste NMR
Financier Experimentele en theoretische studies van niet-lineaire verschijnselen bij de katalytische oxidatie van NH3 en reductie van N2O over platina metaaloppervlakken: intermediairen, fasenovergangen, oscillaties, wiskundige modellen
Financier Het land als een dynamisch resultaat van co-productie tussen mens en omgeving
Financier Linking processes and patterns of land use change at the watershed level in the Sierra Madre region, Philippines
Financier Functionele indicatiestelling
Financier Gammastraal uitbarstingen. Begrijpen van de explosie en onderzoeken van het heelal met sterke roodverschuiving
Financier Organisatorische culturen in grensoverschrijdende regio's
Financier Homogene oxidatie van alkylaromaten en olefinen met behulp van mangaan- of ijzerkatalysatoren
Financier Tracing traces from present to past. A functional analysis of pre-Columbian shell and stone artefacts from Anse à la Gourde and Morel, Guadeloupe, FWI
Financier Ruimtelijk en temporele visuele aandacht
Financier Incidentie en pathofysiologie van groeistoornissen door chronische ernstige ziekten, in combinatie met onderzoek naar de endocriene en metabole veranderingen ten gevolge van de ziekte of de behandeling
Financier Incidence, Risk and Prognosis of Parkinson Disease
Financier Onderzoekinvesteringen in Phytophthora infestans: hoe kunnen we het pathogeen leren kennen?
Financier Bang om niet aardig gevonden te worden: van vertekende cognities naar interpersoonlijke problemen in sociale fobie
Financier Het opkomende gelijkheidsprincipe bij het Europees recht mbt de EU
Financier Cognitieve verwerking en angststoornissen
Financier HERA (reproductieve gezondheid: ontwikkeling van een onderzoeksprogramma
Financier Relatie tussen microscopische structuur en macroscopische eigenschappen van oppervlakken, grensvlakken en systemen van eindige omvang
Financier Werk-thuis interferentie bij mannen en vrouwen: antecedenten en gevolgen voor gezondheid en welbevinden
Financier Lijnen en overeten. Het meetinstrument en het model
Financier Interacties van virussen met dendrietcellen: een veer van de periferie naar het lymfecompartiment
Financier De gesproken vragenlijst: taal en interactie in gestandaardiseerde interviews
Financier The neural bases of normalisation for accent differences between talkers
Financier Kwantificeren van de diversiteit en kinetiek van de cellulaire immuunrespons
Financier Modelling Freedom: Formal Analysis and Normative Philosophy
Financier De rol van de PI3K/PKB/Forkhead route bij de regulering van het lot van de cel en ziekte
Financier Het gebruik van wetenschap in de technologie: naar een filosofie van de ingenieurswetenschappen
Financier Recasting cognition as layered agency: developing a dynamical,situated and embodied view
Financier Virtue summons the fury: coordination rules and fairness in social dilemmas
Financier Micro-plasma's voor de menselijke gezondheid
Financier De aard van emotionele stoornissen bij schizofreniepatiënten
Financier De biogenese van mitochondriaal complex I bij gezondheid en ziekte
Financier Ontwikkeling van een rustige robothulp voor de verbetering van de looptraining van patiënten die een beroerte hebben gehad
Financier Hard Master-Soft Slave Haptic Teleoperation
Financier SPRINTLOC voor het proteoom
Financier Verbetering van de kwaliteit van protocolstandaarden
Financier A grammar of Abui
Financier Besparen van brandstof zonder concessies te doen voor personenauto's met continue variabele transmissie
Financier Verification of performance and dependability
Financier Ontrafelen van de functie van de Fanconi anemie route
Financier Schone historie und ewangelien. Untersuchungen zur Text- und Überlieferungsgeschichte der niederländisch-deutschen Evangelienharmonie. Het Leven van Jezus / Das Leben Jhesu
Financier Lentivirale vectoren voor gentherapie
Financier Understanding Psychologists' Understanding. The Application of Intelligible Models to Phenomena
Financier Synchronic variation and diachronic change in Dutch Turkish: A corpus based analysis
Financier Besluitvorming onder onzekerheid: oplossen van stochastische optimalisatie problemen en evenwichts modellen via simulatie
Financier Double agents: Cultural and political brokerage in early modern Europe
Financier De autonomie van Europese Unie agentschappen: Een vergelijkende studie van institutionele ontwikkeling
Financier Computer-aided Detection of Wall Motion Abnormalities in Cardiac MRI
Financier On the stability of molecules and microorganisms in planetary and interstellar environments
Financier Unltrasnelle studies van chemische reacties aan oppervlakken
Financier Modulation of atherothrombotic factors: novel strategies for plaque stabilization
Financier Corticale plasticiteit in de representatie van taal bij het brein van volwassenen
Financier The importance of being connected: Induced resistance to herbivory in Trifolium repens networks
Financier De commercialisering van autobiografieën, 1850-1918
Financier Celgroei en migratie: de rol van het cytoskelet
Financier Alpha-zuurstof maken met mangaan
Financier Antigeen-specifieke T-cellen: Trojaanse paarden ter bestrijding van gewrichtsontsteking
Financier Genome-wide analysis of transcription regulation during the cell quiescence cycle
Financier De rol van de inschakeling van LAIR-1 door Ep-CAM in tolerantie en tumor-immuniteit
Financier Anticipatory motor planning in hemiparetic cerebral palsy
Financier Waar ontstaan vriendschappen. Contects, contacten, consequenties
Financier Een netwerkgestuurde aanpak van medicijnontwikkeling
Financier Dynamische digitale ontwerprepresentaties
Financier Nanotechnologie voor de studie van systemen van gecorreleerde elektronen
Financier Snelle, hoge-resolutie afbeelding van biomembranen met behulp van atomaire kracht microscopie
Financier Nieuwe therapeutische eiwitten voor de behandeling van leverfibrose
Financier Reactiviteit in begrensde omgevingen: naar combinatoriele chemie op nanometer schaal
Financier De rol van convexiteit en compactheid in muziek
Financier Functional analysis of ZapA: keeping the one ring together
Financier Rises and Falls. Studies in the Semantics and Pragmatics of Intonation
Financier Biologische diversiteit in een mutualistische wereld
Financier Directe frequentiekam-spectroscopie in het vacuum-ultraviolet
Financier Studies aan enkelvoudige moleculen van DNA en RNA enzymen / combinatie met nanofabricage
Financier Endogene technologie, economische groei en duurzame gebruik van hulpbronnen
Financier The pastoral market in the Netherlands, c. 1650-c. 1850
Financier Wavelets voor het oplossen van operatorvergelijkingen
Financier Astrochronology of the Mediterranean Miocene. Linking palaeoenvironmental changes to gateway dynamics
Financier De relatie tussen CO2 in de atmosfeer, instraling van de zon en de El Niño Southern Oscillation (ENSO) aktiviteit gedurende de laatste duizend jaar
Financier Psychoneuroendocriene aspecten van aandacht en geheugen voor emotionele expressies
Financier Effecten van pijn en morfine op de ontwikkeling van de hersenen bij pasgeborenen: een studie bij dieren en een vervolgstudie bij te vroeg geboren baby's
Financier Werking van het paternale sex ratio (PSR) chromosoom bij de parasitaire wespen Nasonia vitripennis en Trichogramma kaykai
Financier De rol van de weefselfactor bij borstkanker
Financier Analyse van de effecten van transgressie oppervlaktemorfologie op de evolutie van de kust tijdens stijging van de zeespiegel met behulp van numerieke modellering
Financier Nominalizations in French as compared to other Romance and Germanic: Number, Bareness and the fine structure of the nominal domain
Financier Case and Theta: Where Structure and Meaning Meet
Financier After Exile. The Impact of Returned Protestant Refugees in France,:England and the Netherlands, 1550-1580
Financier hHR23B/Rad23 en zijn rol in het ubiquitine proteasoom systeem en nucleotide excisie reparatie
Financier In vitro fosforylering van AMP-geactiveerd kinase door proteïne kinase D
Financier Building a Christian society. Penitentials of the 10th and 11thcenturies: text and context
Financier Van perkament tot portal
Financier Stedelijke vernieuwing
Financier Identificatie en representatie van meer-woord uitdrukkingen (IRME)
Financier Uitbreiding van het Corpus Gesproken Nederlands (CGN) met spraak van kinderen, mensen voor wie Nederlands niet de moedertaal is, ouderen en mens-machine interactie (JASMIN-CGN)
Financier Corpus van de Nederlandse taal (D-coi)
Financier Resolutie van coreferentie voor het extraheren van antwoorden (COREA)
Financier Automata voor het afleiden van foneemtranscripties van Nederlandse en Vlaamse namen (AUTONOMATA)
Financier VIDIAM: dialoogmanagement en het visuele kanaal
Financier Clusius and botany in the context of Habsbourg court and aristocratic culture (ca. 1570-1590)
Financier Röntgenzichtbaarheid voor precieze lokalisatie
Financier Onderzoek naar genen voor aangeboren blindheid
Financier Moleculaire controle van spierherstel
Financier Soortvorming in Fucus
Financier Stamcellen en het succes van transplantatie
Financier Moleculen en licht
Financier Therapie-effecten in de dagelijkse praktijk
Financier De vouwing van de LDL-receptor
Financier De organisatie van een biobatterij
Financier Gebergtevorming versus klimaatverandering
Financier Einstein versus experiment en de geschiedenis van de quantumtheorie
Financier Hoe gaan verschillende typen vogels om met concurrentie? Een experimentele fitness-stduei
Financier Verkleuring van verf
Financier Willekeurige kleuring en fase-overgangen
Financier Onderzoek naar de manier waarop afweercellen een divers 'herkenningsrepertoire' genereren
Financier Tijd meten met een fontein van moleculen
Financier De rol van dendritische cellen in de huid tijdens infectie
Financier Onderzoek naar het gecontroleerd wegbranden van tumoren
Financier Leren identificeren van dreigingssignalen door mensen met een angststoornis
Financier Onderzoek naar de manier waarop immuuncellen worden getraind om lichaamseigen weefsels met rust te laten
Financier Onderzoek naar de oorzaken van hartritmestoornissen
Financier Van spraak naar interpretatie
Financier Intrinsieke motivatie en extrinsieke beloningen
Financier Joining the Athenian community. The participation of metics in Athenian polis religion in the fifth and fourth centuries B.C.
Financier Fundamenteel informatica-onderzoek ten behoeve van de kennissamenleving (BRICKS)
Financier Visuele interactieve effectieve werelden (VIEW)
Financier Different kinds of Precaution; a comparative anaylsis of the apllication of the precautionary principle in five different legal orders
Financier Toegang tot kennis en de versterking daarvan in Nederland (ToKeN)
Financier Spraak- en Taaltechnologische Essentiële Voorzieningen In het Nederlands (STEVIN)
Financier Sentinels
Financier Programma voor onderzoek aan embedded systems en software (PROGRESS)
Financier Netwerk van Netwerken (NvN)
Financier JACQUARD: versterking van de Nederlandse kennispositie op het gebied van software engineering
Financier Interactieve multimodale extractie van informatie (IMIX)
Financier Wereldomspannende parallelle en gedistribueerde systemen (GLANCE)
Financier Versterking van de informatica (FOCUS)
Financier Continuous Access to Cultural Heritage (CATCH)
Financier Erfelijke aanleg voor atherosclerose: kernreceptoren TR3, MINOR en NOT als sleutelregulatoren van beschermingsmechanismen
Financier Cortisol bij veroudering en ziekten die in verband staan met veroudering. De rol van genetisch bepaalde variaties in de cortisolgevoeligheid
Financier Atherosclerose en ontsteking bij cognitieve achteruitgang en dementie
Financier Enforcement Mechanisms of the Racial Equality Directive and Minority Protection: Theory and four case studies
Financier Parallellisatie van het Antarctische ijsplaat-model
Financier Het vergaren van data met betrekking tot factoren die coeliakie veroorzaken
Financier Mechanismen achter adhesie van bloedplaatjes en aggregatie onafhankelijk van integrine aIIbb3
Financier Intensificatie van reactoren
Financier Identificatie van de genen die betrokken zijn bij leeftijdsgerelateerde degeneratie van de gele vlek
Financier Economische bestuurlijke instituties als communicerende vaten
Financier Metrics and visualisation for crime analysis and genomics
Financier Een microgenomics benadering ter identificatie van genen die betrokken zijn bij (a)sexuele reproductie van planten
Financier Funkties en omzettingen van wereldlijke en politieke allegorie in drama
Financier “Goodbye Radicalism!”: conceptions of conservatism among Chinese intellectuals during the early 1990s
Financier Verspreiding en adapatie bij experimentele metapopulaties
Financier Visual Search, Memory and Recognition
Financier Narrative disclosure of health-care knowledge - NARRATOR
Financier Biomass: public acceptance
Financier Familievorming en samenstelling van de huishoudens in Woerden, 1815-1930
Financier Classification into the literary Mainstream? Ethnic Boundaries in the Literary Fields of the United States, the Netherlands and Germany, 1955-2005
Financier Ethical laboratory, metaphors and discourses on biotechnology
Financier Optimalisatie van beleidsmaatregelen ter preventie en controle van MKZ (Mond- en Klauwzeer) epidemieën
Financier Codificatie en taalgebruik
Financier De vorming van lysosomen in gezonde en zieke cellen
Financier Kennis van klankreeksen
Financier Populatiedynamica en bestrijding van infectieziekten
Financier Biomedische beeldvorming
Financier Migraine, van patiënt tot genetisch diermodel, .... en terug
Financier Nanostructuren bouwen met moleculen
Financier Levende kunstwerken
Financier Ontwikkeling van een model van multifunctionele biomassasystemen op basis van kosten, beslag op land en CO2-uitstoot
Financier Simpele modellen voor complexe planktongemeenschappen
Financier Sturing van de overgang naar een waterstofeconomie: evaluatie van concurrerende waterstofstrategieën vanuit het perspectief van meerdere niveaus
Financier Reductie van sulfaat langs een estuariene gradiënt
Financier Leggen van het verband tussen koolstofsamenstelling, beschikbaarheid en hoeveelheid en variaties in denitrificatiesnelheden
Financier De relatie tussen atmosferisch CO2, de zoninstraling en de ENSO activiteit gedurende het laatste millennium
Financier Geodynamica en neotektonische vervorming bij de verbinding tussen de Helleense en Cyprische boog
Financier Geofysische signatuur van zeebodemomgevingen in de oostelijke Middellandse Zee
Financier Environmental Constraints on Cold-water Coral Growth and Carbonate Mound Formation
Financier Into Complexity: A Pattern-Oriented Approach to Stakeholder Communications
Financier Oscillaties in de sub-Milankovitch frequentieband in mariene successies van het Mediterrane Plio-Pleistoceen
Financier De delta-13C van opgeloste anorganische koolstof en de inbouw daarvan in planktische foraminiferen
Financier Proxies van hedendaagse pelagische carbonaten in de Indische Oceaan, hoeveelheid en potentieel voor behoud
Financier A consumer demand and logistic approach in designing animal friendly environments, applied on the housing of laying hens.
Financier Optimalisatie in nevenschikkingen
Financier Klimaatverandering gedurende het Holoceen in de tropische regio van Indonesië
Financier Doel-gerichte controle van verbale en non-verbale acties
Financier Controle van verbale actie bij tweetaligen
Financier Militairen en verkeersslachtoffers getest op trauma-ontwikkeling
Financier Transformaties in Kunst en Cultuur
Financier The effectiveness of an education and activation program in acute and sub-acute shoulder complaints presented in general practice
Financier Cinema Context Collection
Financier Rationele en intuïtieve aannames mbt goed en slecht
Financier De rol van het geheugen bij negatieve gevoelens
Financier Parenting practices and the development of toddler behavior problems in Turkish immigrant families
Financier De rol van het bewustzijn in het identificeren en localiseren van object eigenschappen
Financier Het recht op een effectief rechtsmiddel voor oorlogsslachtoffers van seksueel geweld: een voorbeeld studie van overeenkomstige rechtspraak in de Republiek van Rwanda en Sierra Leone
Financier llness attributions among ethnic minorities: Assessment and clinical relevance
Financier Representing or Defecting?
Financier Het richten van C-type lectinen op dendrietcellen van muizen ter modulering van immuunresponsen
Financier Beenmerg-stromacellen voor herstel van matig gekeusd thoracaal ruggenmerg bij volwassen ratten
Financier Hartfunctie bij hoge bloeddruk in de longen
Financier Printing bone. The application of 3D fiber deposition for bone tissue engineering
Financier Homeostase van fibrine bij het Budd-Chiari syndroom
Financier Fanconi anemia pathway defects in sporadic cancer
Financier HAR.ra=hubullu. Systematische zoölogie in Mesopotamische lexicale lijsten
Financier Turkish agrammatic aphasia. Word order, time reference and case
Financier Relational-Realizational Parsing
Financier De asymmetrie tussen materie en antimaterie
Financier The acetylcholine binding protein as a template for the ligand binding domains of the homologous nicotinic receptors
Financier Querying XML: Benchmarking and Recursion
Financier De stemmen van toendra en taiga
Financier Impact of climate on biological invasions: an experimental approach
Financier Chronisch dagelijkse hoofdpijn (CDH): een studie in de open bevolking
Financier Epidemiologie en behandeling van somatoforme stoornissen in de huisartspraktijk; samenhang met angst- en depressieve stoornissen, functionele beperkingen en co-morbiditeit (SOUL - Somatisatie Onderzoek Universiteit Leiden)
Financier Visualization of Large Transition Systems (VoLTS)
Financier Preserve the Fire of Life; uncoupling protein 3 in the defence against mitochondrial lipotoxity
Financier Gebruik van probabilistische beslissingsregels in de verloskunde en gynaecologie
Financier Naar een biologische reconstitutie van gewrichten
Financier De rol van FMRP bij de glutamaterge signalering in hersengebieden die het attentiegedrag bij Fragiele X syndroom reguleren
Financier Molecular mechanisms underlying CD27-CD70 costimulation
Financier De moleculaire gebeurtenissen die leiden tot activering van het globine-gen op transcriptieniveau
Financier De hygiënehypothese van atopie: dendritische cellen worden schoon
Financier De vroege exocytische route en steriliteit: een reverse genetische benadering met behulp van Drosophila melanogaster
Financier Structurele variatie van het menselijk genoom bij gezondheid en ziekte
Financier Ruimtelijke organisatie van genexpressie
Financier Beschermend effect van gelovigheid tegen geestelijke stoornissen op oudere leeftijd
Financier Zuivering en karakterisering van aan GATA-1 gerelateerde transcriptiefactor complexen en doelgenen door middel van in vivo biotinylering
Financier Pre- en postsynaptische mechanismen die de hippocampale en cerebellaire geheugenvorming reguleren
Financier Peroxisome proliferator-geactiveerde receptoren: moleculaire architecten in de remodellering van het falende hart
Financier Verbetering van de behandeling van tuberculose; de farmacologie van TB-farmaca in relatie tot de resultaten van de behandeling
Financier Onderwijsprogramma "Kwaliteit van Zorg": een ontwikkel- en implementatievoorstel ten behoeve van de faculteiten Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen in Nederland
Financier Moleculaire manoeuvres in de Wnt cascade
Financier Moleculaire epidemiologie als gereedschap om de verspreiding van infectieziekten in de maatschappij op te sporen
Financier De verbinding tussen celsignalen en epigenetica: regulering van de functie van de Polycomb groep en de implicaties daarvan voor embryogenese en oncogenese
Financier Index Mitochondriële Diagnosenamen
Financier Verbetering van de doorbloeding van de hersenen van patiënten met occlusie van de halsslagader die een hoog risico lopen op een ischemische aanval
Financier Implementatiestrategie van de 'Cursus Geheugensteun' in het kader van het programma 'Succesvolle Cognitieve Veroudering'
Financier Erfelijk risico op neurale netwerkveranderingen bij schizofrenie
Financier Voedsel: microbiële risico's, consumentengedrag en het potentieel voor een effectieve positieve gezondheidsinterventie
Financier Outcome after aneurysmal subarachnoid haemorrhage
Financier Regulation of cardiac long-chain fatty acid and glucose utilization: studies with cardiomyocytes from genetically manipulated mice
Financier Ontwikkeling van nieuwe griepvaccins met het oog op de dreiging van een pandemie
Financier Detectie van kwetsbare plaque in de halsslagader met multidetector CT
Financier Definitie van moleculaire mechanismen van immune subversie door HIV-1 en Mycobacterium tuberculosis
Financier Een geavanceerd station voor het in beeld brengen van levende cellen; biomedische beeldvormingstechnieken voor meerdere doeleinden
Financier Activiteit van Natural Killer (NK) cellen tegen virale infecties en residuele leukemische cellen bij kinderen na allogene stamceltransplantatie
Financier De Rotterdam studie
Financier De ontwikkeling en organisatie van markten voor goederen en producten in Holland, 13de-15de eeuw
Financier Application of string theory to obtain new results in gauge theories
Financier Protein phosphorylation and dephosphorylation during the various stages of hippocampal dependent learning and memory processes
Financier Prenatale stress bij varkens
Financier Piekeren en gedachte onderdrukking
Financier Typologisch databanksysteem
Financier Autonome regulering bij vrouwen die pre-eclampsie hebben gehad
Financier Regeling van het volume bij zwangere vrouwen met pre-eclampsie
Financier Identificatie en karakterisering van met Polycomb geassocieerde kinase-activiteit; rol bij de onttwikkeling en bij het ontstaan van tumoren
Financier Italiaanse Evangelieharmonieën
Financier De rol van geschreven teksten in het oplossen van conflicten ten tijde van de Abbasieden (8e-10e eeuw)
Financier Friese identiteit in de vroege Middeleeuwen
Financier Onderzoek naar de betrekkingen tussen de Nederlandse en Duitse Letterkunde in de 14e eeuw, in het bijzonder op het terrein van de mystieke literatuur
Financier Personalisering in de online commerciële en publieke dienstverlening
Financier De Nederlandse politiek on-line; de invloed van het Internet op partij-organisaties en verkiezingscampagnes
Financier Virtueel werk. De invloed van virtuele organisaties op prestaties en stress
Financier Beheerswijzen voor de ontwikkeling van nieuwe diensten op mobiele netwerken
Financier Met elkaar verbonden netwerken
Financier Evaluatie van gemeentelijke websites aan de hand van gebruikersscenario's
Financier Elektronische snelweg, locatiedynamiek van bedrijven en onzekerheid in grote stedenbeleid
Financier Highly sensitive sensing via functionalized covalently bound monolayers on silicon
Financier Hydrogen-bond stabilized columnar liquid crystal phases
Financier Functionalized polydiacetylenes
Financier Met koolstof nanobuizen mechanica terugstoppen in quantummechanica
Financier Highly selective oligosaccharide production through integration of enzymatic synthesis and peptide affinity under non-conventional process conditions
Financier Film formation by coalescence of water borne particles I
Financier Polymer brushes and fouling
Financier Toxic effects of diffuse contaminants in the food chain on the endocrine function of man and wildlife species
Financier SALUT. Generieke gevoeligheid voor ongezondheid: biomedische en psychosociale componenten
Financier Besturen als leerproces. Multi-level bestuur door imitatie en inspiratie: de open methode van coördinatie en het gebruik van benchmarking bij sociale insluiting, pensioenen en arbeidsmarkthervormingen
Financier Dragers van Waarheid. Normatieve aspecten van twintig jaar forensisch DNA-onderzoek in Nederland
Financier Spin van elektronen benutten
Financier Nitrogen heterocycles from aldehydes via biocatalytic systems
Financier Computational genomics of prokaryotes
Financier Translation of consumer sensory preferences into product characteristics
Financier Statistische gegevens bestuderen met trillende snaren
Financier Bloedverdunners bij longontsteking
Financier Breinactiviteit of schijnactiviteit?
Financier Precisiebombardement op kankercellen
Financier Ultracompacte dubbelsterren als buitenaardse laboratoria
Financier Chemische reacties onder het vergrootglas
Financier Biodiversiteit uit prehistorisch DNA
Financier Hoe leidt vet eten tot overgewicht?
Financier De flexibele eiwitstructuur ingekleurd
Financier Het Indo-Arische werkwoord door de eeuwen heen
Financier Adam Smith en de onzichtbare vrouw
Financier Het overleven van kankercellen bij lage zuurstofconcentraties
Financier Onderzoek naar de werking van het astma-gen
Financier +Tips: eiwitten die de groei en krimp van microtubuli in de cel reguleren
Financier De stabiliteit van splitsingspunten in de Rijndelta (Nederland)
Financier Ultrasnelle antiferromagneten
Financier Sturen op de evolutie van enzymen
Financier Nieuwe fysica zoekt wiskunde
Financier Onderzoek naar de quaternaire structuur en functie van eiwitcomplexen met behulp van massaspectrometrie
Financier Resistentie van kankercellen tegen cytostatica
Financier Is informatie altijd in nullen en enen te schrijven?
Financier Kleinschalige structuren bepalen de sterkte van de aardkorst
Financier Taalverwerving bij kinderen met een cochleair implantaat
Financier Meten in hiërarchisch gestructureerde data
Financier Zonder calcium geen bot
Financier Verkeer tussen zenuw en spier
Financier SUMO-signalering in planten
Financier Hoge druk en enzymen
Financier Nieuwe kijk op supergeleiders
Financier Het uitrijpingsproces van stamcellen en de relatie met leukemie
Financier Migratie als levensloopbeslissing
Financier Van chronische infectie tot ouderdomsziekte; de wisselwerking van aangeboren immuniteit
Financier Coalitievorming en exclusie
Financier Evolutie van vlindervleugelpatronen
Financier Oorzaken van individuele verschillen in geluk, welbevinden en fysieke gezondheid
Financier 'Onwerkzame' voedingsstoffen beschermen toch
Financier Leververvetting: een behandelbaar probleem?
Financier De Wbp en de vennootschap
Financier Patronen en ontwikkelingen in de representatie van Romeinse keizerlijke macht, AD 180-284
Financier Conflicten in Interpretatie
Financier Meditatie praktijk: de lijdensmeditaties van Henricus Suso
Financier Communicatie en initiatie van afweer
Financier Een wandelend eiwit simuleren
Financier Doorbreken van chroniciteit bij reuma
Financier Onderlinge verbondenheid van poriën in gemengd cement
Financier Oorsprong van gammaflitsen
Financier Enzymen die het immuunsysteem sturen
Financier De kinetiek van lithiumopslag
Financier Het transportproces van zeer grote eiwitten
Financier Sleutelgatchirurgie
Financier Planten conditioneren voor een efficiëntere afweer
Financier Door beschadigd DNA in tumoren ontregelde genen
Financier Seizoensvariatie in afweersysteem en energieverbruik bij vogels
Financier Gunstige ontsteking in multiple sclerose
Financier Waarom kinderen ons soms niet begrijpen
Financier De strijd tegen malaria
Financier Eiwit-interactienetwerken
Financier Ontspoorde stamcellen leiden tot leukemie?
Financier Op zoek naar de rand van een hersentumor
Financier Epigenetic regulation of tissue tropism on lymphocytes?
Financier De oorsprong van de plantparasiet nematode
Financier Interne resonanties in windingen distributietransformator
Financier Milieuvriendelijke productie van bèta-aminozuren
Financier De darm als beschermer tegen hart- en vaatziekten
Financier Strategisch citeren in de rechtszaal
Financier Politiek en ideologie
Financier Coördinatie van actuatoren in robots
Financier Hoofdpijn door veranderde genen
Financier Een nieuwe weg naar een hartinfarct
Financier Spelen met grenzen: computergames en het koloniale verleden
Financier Het doorstaan van onderdrukkingen: de houding van de overlevenden van de Goelag tegenover de USSR
Financier Toekomstverkenning: ambities en de praktijk. Een etnografische studie naar de productie van toekomstkennis bij het Ruimtelijk Planbureau (RPB)
Financier Onderzoeksprogramma Perspectives on uncertainty and risk: An interdisciplinary methodology program on "Toekomstverkenning"
Financier Politieke en culturele makelaardij in het vroegmoderne Europa
Financier 'Inheemse' heiligdommen in Midden-Italië als indicator voor veranderingsprocessen op godsdienstig en maatschappelijk gebied ten gevolge van de Romeinse expansie in de 4e en 3e eeuw v. Chr.
Financier Cultuur als verweer. Een grondslagentheoretische studie naar de ruimte en grenzen van culturele diversiteit in enige leerstukken van materieel strafrecht
Financier AI techniques for the game of Go
Financier Gesitueerde mnemonieke agents
Financier Grafische ontologieën (I2RP/GO) - Intelligente informatieretrieval en presentatie in publieke historische multimedia databases (I2RP)
Financier A new way of predicting and managing nuisance algal blooms
Financier Climate induced shifts in South American Lake Ecosystems Threats and Novel Restoration Perspectives
Financier The role of antimicrobial compounds in biodiversity.
Financier Elicitor-receptor research towards identifying Phytophthora infestans elicitors and novel R-genes in Solanum germplasm (code AB)
Financier Uitwisseling tussen bekkens, thermocliene structuur en omslaande circulatie van de Atlantische Oceaan: remote sensing en ontwikkeling van modellen
Financier Aanbrengen van instrumenten in vliegtuigen voor onderzoek van de atmosfeer
Financier EPICA (Europees IJsboorproject op Antarctica) - boorkoepel C
Financier Paleoglaciologie: modellen van de Pleistocene ijskappen en klimaat (PULS)
Financier IJs- en klimaatprogramma (SPINOZA)
Financier Product variety and economic growth; the counteracting effects of scale and idiosyncrasy
Financier Voorwaarden bij en regels aan decentralisatie van arbeidswetgeving
Financier Partners in peace; discourses and practices of civil society interventions for conflict resolution and peace building in southern Sudan
Financier Sink stimulation of photosynthesis by legume-nodulating bacteria (rhizobia) and arbuscular mycorrhizal fungi: interactions between nitrogen, phosphorus, and carbon budgets (Kenya and Cameroon)
Financier The philosophical development of Gilbert Ryle. A study of his published and unpublished writings
Financier Improving manure quality by feeding strategies on dairy farms
Financier Geliefd en gevreesd. Duits toneel in Nederland rond 1800
Financier Wittgenstein's On Certainty in the making. Studies into its historical and philosophical background
Financier Witte jassen in de school. De schoolarts in Nederland ca. 1895-1965
Financier Creating space in a 'naked city': violence and identity in Kakuma refugee camp, Kenya
Financier Identificatie van plantengenen voor abiotische stress tolerantie
Financier Learning in renewable energy technology development
Financier Voorspellen van gedrag
Financier De belichaming van de Joodse leer in de Griekse en vroeg Romeinse periode
Financier Understanding interfacial glass dynamics
Financier De merites van defecten: brug tussen laboratorium en heelal
Financier De literaire constructie van culturele identiteit in Duitsland na de 'Wende'
Financier De grenzen van taal
Financier Word order and information structure in Makhuwa-Enahara
Financier Burgers, boeren en soldaten: Italië in de tweede eeuw v. Chr.
Financier Bewoning van de steppe; de archeologie van veranderende samenlevingen in Syro-Palestijnse droge gebieden gedurende het Brons- en IJzertijdperk
Financier Verveling en tijd in dagboeken van vrouwen, 1800-1900
Financier Het controleren van tijd en de vorming van het zelf. Educatie, introspectie en de praktijk van het schrijven in Nederland
Financier "Anchors in Time". Collectieve herinneringen en culturele verschillen, 1800-2000
Financier Paradoxes of De-Canonization. New Forms of Cultural Transmission in History
Financier Het opbouwen van een christelijke gemeenschap. Biechthandboeken uit de 10e en 11e eeuw: tekst en context
Financier Hartfalen en de rol van contractiele eiwitten
Financier Het effect van het ontkoppelingseiwit 3 op de energiehuishouding van de spier
Financier Het concept 'burgerschap' in het Athene van de klassieke tijd
Financier The Social Psychology of Gender Differences and Procedural Justice in Close Relationships
Financier Social comparison orientation and self-perception of physical attractiveness in women
Financier Attaching cultures. The role of attachment styles in explaining majority members' acculturation attitudes
Financier By force of habit: On the formation and maintenance of goal-directed habits
Financier Gewoontes en de rol van bewustwording van gedrag en plannen bij habitueel gezondheidsgedrag
Financier Herkenning van hedendaagse vormen van vooroordelen
Financier Ethnic Minorities in Local Politics. Comparing Amsterdam and Paris
Financier The immigrant organising process. The emergence and persistence of Turkish immigrant organisations in Amsterdam and Berlin and Surinamese organisations in Amsterdam, 1960-2000
Financier Genexpressie in koperstofwisseling
Financier Expressieprofielen van het onstaan en verloop van coeliakie
Financier Identificatie van de moleculaire pathways in coeliakie middels een functionele genomics aanpak
Financier Soils in transition: soil food web structure, soil ecosystem processes and vegetation development in secondary succession
Financier Vallen of niet vallen: ontwikkeling en evaluatie van een valpreventie-programma voor ouderen
Financier Struikelen bij ouderen: basale mechanismen
Financier Buiten wonen in de stad. De place making van IJburg
Financier The weak past tense in Dutch and Low German
Financier De ontwikkeling van fonologische representaties: onderzoek naar de relatie tussen taalperceptie en -productie
Financier De kosten-effectiviteit van rugscholen in de bedrijfsgezondheidszorg
Financier Cynische kiezers en de opkomst van politieke entrepreneur in representatieve democratieën
Financier Group differences in intelligence test performance
Financier Vergelijking van twee conservatieve behandelingsprogramma's voor subacute nekpijn: een cognitief gedragsgeschaald activiteitenprogramma versus manuele therapie
Financier A-services Internet (ASI): Always Access - Available - Attentive - Ambient - Abundant - Applications
Financier Culturele universalia en multicultureel samenleven
Financier Religieus pluralisme & multiculturele samenleving
Financier Digitalisering Plakkaten en Ordonnanties Overkwartier van Gelre 1580-1795
Financier De verhouding tussen bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving van het omgevingsrecht in een Europese context
Financier Weerbaar wegennet
Financier Transport van schildklierhormoon
Financier Wegwijzer voor kankerkillers
Financier Organismen berekenen
Financier Metselen met membranen
Financier Verstoorde hormoonbalans
Financier Nierkanalen voor water en zout
Financier Taalbrug in de woestijn
Financier Hersenen onder stroom
Financier Geëxecuteerde tomaten
Financier Vriendelijkere ethyleenproductie
Financier Eiwitverkeer rond afweer
Financier Neurotische ogen
Financier IJs verlegt Rijn
Financier Het ontstaan van suikerziekte
Financier Meer of minder dominant?
Financier Koloniaal Koreaanse kookkunst
Financier Driedimensionale sterrenstelsels
Financier Openrugmuis
Financier Waterstofbindingen in de biologie
Financier Schalensynergie
Financier Natuurgetrouwe neurale netwerken
Financier Towards Robust Fingerprint Recognition
Financier Aderverkalking in muizen en buizen
Financier Dengue-virus bij de poort tegenhouden
Financier Audio en video
Financier De hand van zinkvingers in DNA-activiteit
Financier Leren van Enron en Worldcom
Financier Snel en gemakkelijk Alzheimer opsporen
Financier Energiebalans in grijze cellen
Financier Intellectueel eigendom
Financier Driedimensionale moleculen
Financier Opruimmethode ophelderen
Financier Gevaar voor gespletenheid
Financier Genetische oorzaak van schildklierafwijkingen
Financier Uiterste houdbaarheid van bloedstolsels
Financier Argumentation in Discourse
Financier Handschrift als een culturele praktijk in het tijdperk van de nieuwe media
Financier Gelre. Dynastie, land en identiteit in de late middeleeuwen
Financier Levenslopen in context: Een collaboratorium gebaseerd op Nederlandse bevolkingsregisters en volkstellingen (19e en 20e eeuw)
Financier Imitatie en encyclopedisering in de literaire theorie en praktijk tijdens het late Italiaanse Cinquecento (ca.1550-ca.1630)
Financier Joodse ondernemers in het Nederlandse film- en bioscoopbedrijf tot 1940
Financier Als gy maar schérp wordt, zo zyn wy, én gy voldaan.’ Rationalistische ideeën van het kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum 1669-1680
Financier Recidiverend ongevalletsel en zelfdestructief gedrag
Financier Algemene vatbaarheid voor ongezondheid: De rol van het autonome zenuwstelsel
Financier Experimental manipulations of tryptophan: insight into depression
Financier De psychofysiologie van Burnout
Financier De rol van eiwitten in de textuur van nieuwe eiwitrijke levensmiddelen.
Financier Niet-parametrische methoden in de financiële econometrie
Financier Broer-zuster solidariteit tijdens de levensloop
Financier Handhaving van omgevingsrecht in de Europese Unie. De bestuursrechtelijke and strafrechtelijke handhaving van omgevingsrecht in Nederland, Engeland en Wales en Duitsland in het licht van de Europese normen voor de handhaving
Financier Hydrometeorological aspects of problems of soil and vegetation in urbanized river systems
Financier Prenatale geslachtshormonen en sekseverschillen in gedrag bij baby¿s
Financier Prenatale effecten van stress bij de moeder op de ontwikkeling van de HPA-as bij kinderen tot 12 maanden
Financier Op wavelets gebaseerde signaaldetectie bij functionele neuroimaging
Financier Betrokkenheid van melanocortines in de hersenen bij homeostase van het lichaamsgewicht
Financier Het fenotype van kinderen en adolescenten met een pervasieve ontwikkelingsstoornis
Financier Tekstuele navolging in de Franse toneelliteratuur van de 17e eeuw
Financier Samenhang gedragsproblemen en informatieverwerking
Financier De herziening van de Nederlandse Vragenlijst voor Eetgedrag
Financier Metaforiek in het dagelijks taalgebruik : talige vormen, conceptuele structuren, cognitieve representaties
Financier Genetics of Mammalian Development
Financier Wnt signalering en lichaamsas-vorming
Financier Genomische benaderingen voor het begrip van de relaties tussen voeding, toxiciteit en ziekte
Financier Regulatie van DNA-replicatie door transcriptiefactoren
Financier Regulatie van transcriptie bij RNA polymerase II
Financier Functie van transmembraan transporters in relatie tot erfelijke leverafwijkingen
Financier Genoom-brede analyses van transcriptie-regulatie
Financier Signaaltransductie door kleine GTPases van de Ras-familie en door proteïne kinase B (PKB)
Financier Signaaltransductie door kleine GTPases van de Ras familie
Financier Wortelontwikkeling bij Arabidopsis
Financier Drijfkrachten in tweede taalverwerving
Financier De diachronie van complexe gezegdes in de oudere Germaanse talen
Financier Keuze- en verwerkingsprocessen van literatuur en media
Financier Bistable depth and motion perception: dynamics and neural mechanisms
Financier Ambiguities in visual perception. The aperture problem and the role of eye movements in perceptual bistability
Financier Dynamic bi-level optimal toll design approach for dynamic traffic networks
Financier Effects of habitat fragmentation on a tri-trophic system: Silene latifolia, Hadena bicruris and its parasitoids
Financier The naturalness of evil
Financier Colonization of abandoned arable land by fungi
Financier Optimalisatie van de metaaldosering bij anaerobe afvalwaterzuiveringssystemen
Financier Invloed van de introductie van bodemorganismen op de diversiteit van plantensoorten in graslanden: gevolgen voor de competitie tussen planten
Financier Direct linking of programmed-temperature injection of flow cytometric-sorted whole cells and in-line pyrolytic methylation GC-combustion-Isotope ratio mass spectral analysis
Financier biodiversity-productivity relationships of benthic diatoms along a salinity gradient. (DIVEPROD) (VLANEZO, NWO-FWO)
Financier Carbon and Nitrogen cycling in the Westerschelde.
Financier PIONIER: Sediment Biogeochemistry and Benthic Ecology: Two sides of the Carbon Processing Story
Financier Immigranten van Suriname ( Nederlands Gyana) in Nederland 1900-1960
Financier Ontvangst en opvang voor buitenlandse kinderen in Nederland: 1914-1960
Financier Duitsers in Nederland 1860-1960
Financier Islamitisch radicalisme en de democratische Europese orde
Financier De staat, beleid en politiek in relatie tot migratie en ethniciteit: burgerschap in een multiculturele gemeenschappen
Financier Vestiging en uitsterving: de dynamiek van lokale plantenpopulaties in een regionaal perspectief
Financier Economische analyse van multifunctionele biomassasystemen en toepassing in verschillende cascades voor landgebruik in NW-Europa
Financier De determinanten van ICT-competenties bij werknemers
Financier Feed them facts. Transparancy of meat and fish production as determinants of sustainability of food
Financier The learnability of metrical phonology
Financier De allochtone zorgconsulent in de huisartspraktijk / het gezondheidscentrum
Financier Transities en veranderingsmanagement
Financier De interieurs van Turkse migranten en hun nakomelingen in Nederland
Financier Menselijke Pathogenen in de Biologische Voedselproductieketen
Financier Bodemleven onder stress
Financier Ruimtelijke geochemie van diffuse vervuilende stoffen en hun natuurlijke tegenhangers in het grondwatersysteem in niet-gestabiliseerde sedimentaire bekkens
Financier Baseline onderzoek van geochemische bodemkarakteristieken in Nederland: natuurlijke achtergrond en diffuse menselijke invloeden
Financier (Sociaal) psychologische kenmerken als determinanten van onderwijsresultaten in het voortgezet en hoger onderwijs
Financier Internet op de basisschool
Financier Taalstrijd in de hersenen
Financier Kwetsbaarheidsfactoren en beschermende persoonlijkheidstrekken voor het ontstaan van chronische aspecifieke pijnklachten en beperkingen
Financier Beïnvloeding linker en rechterhand
Financier Vrouwen komen van Venus...
Financier De mannelijke organisatie
Financier Veranderingen in de hersenen
Financier Taalproduktie en cognitie in kinderen met atypische taalontwikkeling
Financier Zoeken en aandacht
Financier Marokkaan in spagaat
Financier Kinderen en gezondheid: medicalisering - pedagogisering?
Financier Vormen van onderwaterbeddingen: interactie tussen duinen en onstabiele stroming in rivieren
Financier Klauwaandoeningen en kreupelheid bij melkkoeien
Financier De invloed van het onderzoeksontwerp op de accuratesse van een medische test
Financier Sekseverschillen in het risico van langdurige afwezigheid door ziekte en arbeidsongeschiktheid: de rol van werk, vrije tijd en gezondheidszorg
Financier Klinimetrische evaluatie bij multiple sclerose (MS) en determinanten voor prognose
Financier Kwaliteit van zorg, patiënt-gerichtheid en value sensitive design van ICT
Financier De doorwerking van WTO-afspraken omtrent de voorkoming van handels- belemmeringen in internationale regelgeving, verordeningen en richtlijnen en mogelijkheden van nationaal beleid inzake dier- en natuurethische kwesties
Financier Het goede leven van dementerenden in het verpleeghuis
Financier Morele contra-indicaties voor ouderschap? Empirische en normatieve vragen over de selectie van 'wens'ouders voor voortplantingstechnologieën
Financier Ethische aspecten van thuiszorgtechnologie
Financier Naar een zorgethisch perspectief op de multidiscipline verpleeghuiszorg voor ouderen met dementie
Financier Genres van goede zorg in de chronische psychiatrie. Een analyse van professionele en ethische legitimaties van zorgpraktijken
Financier De materialiteit van zorg. Een internationaal vergelijkende etnografie van de rol van voedsel in geriatrische zorgpraktijken
Financier Reproductieve keuzen: Wie betaalt?
Financier Moral wisdom in the balance. Reflective Equilibrium as a normative empirical model for bioethics
Financier Normaal of meer dan normaal? Normativiteit en beleid ten aanzien van mantelzorg
Financier Verantwoordelijkheden en de verdeling daarvan in de zorg voor chronisch zieken
Financier Morele attitudevorming in de pallatieve zorgverlening
Financier Begrensde rationaliteit in economische modellen
Financier Gereformeerde ziekentroosters in Nederland, van ca. 1600 tot ca. 1850
Financier Een nobele en pieuse carrière. Predikanten aan het negentiende-eeuwse Oranjehof
Financier Lopen met lage rugklachten
Financier Signaalperceptie en transductie tijdens de overgevoeligheidsreactie van resistente planten. Sub-project: Gerichte proteomica ter identificatie van nieuwe stappen en regulerende genen in de overgevoeligheidsreactie
Financier De functionele annotatie en interpretatie van de niet-eiwit-coderende delen van het genoom van Arabidopsis thaliana (Araming II)
Financier De rol van arginine en endogene remmers van het arginine-NO systeem bij aorta-chirurgie
Financier CRP als risicofactor voor acuut myocardinfarct: een oorzakelijke relatie?
Financier Pieter Coecke van Aelst en zijn atelier (actief in Antwerpen 1527-1546, + 1550)
Financier Macht, markt en economische ontwikkeling. Opkomst, organisatie en institutionele ontwikkeling van markten in Holland, 11e en 16e eeuw
Financier De impact van geselecteerde risicofactoren op de overall morbiditeit en mortaliteit
Financier De impact van trends in overleving van hart- en vaatziekten op de morbiditeit
Financier Overstromingsrisicobenadering, ruimtelijke inrichting en risicobeleving; Op weg naar een nieuw beleidsarrangement
Financier New directions in Terror Management Theory
Financier Sociale functies van de gezichtsmimiek
Financier Etnische verschillen in sterfte in Nederland en de rol van sociaal-economische status
Financier Ongelijkheid in gezondheid en overleving van kinderen in ontwikkelingslanden: een internationaal overzicht
Financier Forming an impression of a flatterer: Targets and observers becoming suspicious of ulterior motives
Financier Keeping Secrets. Quantity, Quality and Consequences
Financier Gewoontes en implementatieplannen in doelgericht gedrag
Financier Het subliminaal conditioneren van bestaande attitudes
Financier How the source and the message affect person impressions
Financier Doel orientatie en sociale vergelijking
Financier Double You? Function and form of implicit and explicit self-esteem
Financier Performance verbetering door actieve elicitering van kennis in multidisciplinaire teams
Financier Besturen in een tijd van reorganiseren. Op weg naar een steeds minder geschikte theorie op het terrein van de organisationele controle
Financier De ontwikkeling van een methode voor de beoordeling van de volledige cyclus van milieu-effecten van de huidige en toekomstige voedselsystemen
Financier Signalling through Arabidopsis AtSERK LRR receptors; ligand identification and functional genomics
Financier Aramining
Financier 'Stocnet': een open software systeem voor geadvanceerde statistische analyse van sociale netwerken
Financier Familiebanden en gedragskeuzes van jongeren: een studie onder allochtone en autochtone Nederlanders
Financier De verdeling van onbetaalde arbeid in het huishouden
Financier Promoting Well-Being in Frail Elderly People: Theory and Intervention
Financier The Floodplain Upside Down: Interactions between earthworm bioturbation, flooding and pollution
Financier De relatie tussen de biodiversiteit van planten, de diversiteit van mycorrhizale schimmels en het functioneren van het ecosysteem
Financier Chronische vervuiling met metalen en het ecologisch functioneren van de bodem
Financier Overdracht in de voedselketen en ecologische effecten van zware metalen in ondergrondse wortel-herbivoor-detritivoor gemeenschappen in de Biesbosch
Financier Functioneren van bodemfauna in vervuilde gronden
Financier Content Based Image Retrieval Using Relevance Feedback
Financier De meerwaarde van kleur bij de interpretatie van beeldmateriaal
Financier Bewegingsplanning voor robots
Financier Naming and Locating Information in Very Large Wide-Area Distributed Systems
Financier Code-generation for Large-scale Applications
Financier Diversity of microbial communities in metal-polluted heterogeneous environments
Financier Politieke theologieën
Financier Candi, Ruimte en Landschap: Een onderzoek naar de distributie, oriëntatie en ruimtelijke ordening van overblijfselen van tempels op Midden-Java
Financier Adaptie van lacterende zeugen
Financier Beloophaarheid stalvloeren melkvee
Financier Een uitgebreide cohort-studie naar de prognose van schouderaandoeningen in de eerstelijnszorg, met gerandomiseerd gecontroleerde interventies in sub-cohorten
Financier Telewerken en thuiswerken: mogelijkheden en beperkingen voor werkgevers en werknemers
Financier Netwerken, informatie en samenwerking in duurzame relaties
Financier Modaliteiten voor de behandeling van osteogenesis imperfecta met behulp van bisfosfonaten en weefselbewerkingstechnologieën
Financier Besluitvormingsprocessen m.b.t. de ontwikkeling van ( locale) infrastructuur
Financier Eigenwoningbezit, familiebanden en verhuismobiliteit
Financier Identiteit van stad, dorp en buitenwijk. Consequenties van de opkomst van het stedelijk veld en gentrification voor ruimtelijke identiteit
Financier Functies van een elektronisch portfolio in een constructivistische leeromgeving
Financier De prognose van depressie bij ouderen
Financier Type 2 diabetes mellitus en depressie in twee grote bevolkings-populaties. Een causaal of gelijktijdig optredend ziektebeeld?
Financier Nitrogen Dynamics in legume cropping systems and residual nitrogen benfits to subsequent sorghum(Sorghum bicolor) in semi-Arid Zimbabwe
Financier Preventive intervention of behavior problems in early childhood: The role of attachment security, parental sensitivity, and parental disciplining in the emergence of (precursors of) the child’s antisocial behavior
Financier Mechanismen van kwelder-verjonging: achterhalen van de herkomst van slib door fingerprinting
Financier Molecular analysis of the effects of chronic diffuse toxicant stress on phototrophic and heterotrophic microbial community composition
Financier Atlas van de ontwikkeling van de zebravis
Financier Koppelen en exploiteren van spatio-temporele databases van genexpressie-patronen van ontwikkelingsbiologische modelsystemen
Financier Hormoonreceptoren in de celkern
Financier Functionele genomics
Financier Software intellectual property rights: economics and policy analysis
Financier De rol van etniciteit in het oordeel van forensische gedragsdeskundigen in strafzaken tegen jongeren met ernstig delictgedrag
Financier Het menselijk lichaam lezen: Fysiognomiek en astrologie in de Dode-Zeerollen en Hellenistisch-Vroeg Romeins Jodendom
Financier The blemished body: Deformity and disability in the Qumran scrolls
Financier Vroeg Sivaïsme en het Skandapurana: sekten en centra
Financier Localization and in vivo kinetics of the LRR transmembrane receptorkinase AtSERK
Financier Imaging X-ray microcalorimeter for astrophysics
Financier De fonologie van het Tilburgs dialect
Financier Taalondersteuning in de onderbouw
Financier De (kosten)effectiviteit van rugscholen voor chronische en recidiverende lage rugpijn
Financier Aangeboren afweer tegen 'tryps' in karper (Cyprinus carpio L.)
Financier Strategies for accuracy containment during upper limb movements in cerebral palsy
Financier Status van het geobserveerde adapting gedrag
Financier Het poëtisch accent. Drie literaire genres in zeventiende-eeuwse Nederlandse pamfletten
Financier Environmental history of Indonesia, 1600-2000 (EDEN)
Financier Decision-making regarding asylum applications
Financier Zelf-assemblage katalyse en koper-reagentia
Financier Ontwikkeling metallische membranen voor het afscheiden van waterstof
Financier New Frontiers in X-ray Spectroscopy of FeZSM-5
Financier Thermodynamica van de vorming van nano-deeltjes
Financier Liquid crystal phase behaviour of colloidal platelets in external fields
Financier Early Identification and Intervention in Children at Risk for Reading Difficulties
Financier Decentralisatie en effectiviteit: een verkennende studie met gebruikmaking van vergelijkingen tussen landen
Financier De match van leeromgeving en productieproces
Financier Modern Mass Media. Religion and the Imagination of Communities. Different Postcolonial Trjacetories in West Africa, Brazil and India
Financier Ritme perceptie in het brein door middel van ERP's
Financier Explaining European decision making: testing procedural models
Financier At risk for dyslexia. The role of phonological abilities, letter knowledge, and speed of serial naming in early intervention and diagnosis
Financier A cross-cultural study on the measurement and enhancement of employability among ICT professionals working in small and medium-sized enterprise
Financier Celplaatvorming in plantencellen
Financier Text mining for web searching and indexing
Financier Mathematische modellering van open dynamische systemen
Financier Kennisrijke index verbetert hergebruik van lesmateriaal
Financier Ontleedprogramma's op basis van eenvoudige statistische modellen
Financier Promoting cooperation. Studies into the effects of long-term and short-term rewards on cooperation of employees
Financier Global effects in visual occlusion
Financier Time-greedy employment relationships: four studies on the time claims of post-Fordist work
Financier Dyslexia and Phonology: A study of the phonological abilities of Dutch children at-risk of dyslexia
Financier Household governance and time allocation. Four studies on the combination of work and care
Financier De ontwikkeling van praktijkkennis van ervaren docenten tijdens onderwijsinnovaties
Financier Ambivalence: on the how and when of attitudinal conflict
Financier Plasticiteit van motorische systemen in het centrale en parasympathische zenuwstelsel
Financier European asylum law and its relation to international law
Financier Culturele identiteit en postmodern schrijven in het Duitse taalgebied: BRD en DDR
Financier Technische artefacten en hun gebruikers; de sociale aspecten van functies
Financier Eerder probleemgedrag en latere delinquentie in relatie tot opvoeding- en gezinskenmerken
Financier Sentential negation and negative concord
Financier Mechanismen die persoonlijkheids risicofactoren verbinden met recidiverende depressie: een prospectieve studie van mediatoren en wijzigende factoren
Financier Aansprakelijkheid voor zelfstandige hulppersonen
Financier Een vergelijkende studie van populatiestructuur en populatiedynamiek bij commercieel belangrijke platvissoorten
Financier Habitatgebruik en prooiselectie bij de kanoetstrandloper als weerspiegeling van individuele beslissingen
Financier Vestigingskans en sterfte na vestiging in mariene zachte-bodemgemeenschappen in relatie tot de hoeveelheid larven, de omvang van de lokale volwassen populatie en voedselomstandigheden
Financier Conflicting interests in corporate regulation. An exploration of the limits of interactionist approach to legislation in employee participation and corporate governance
Financier Directe werking van internationaal strafrecht
Financier The principle of complementarity in the Rome Statute for the International Criminal Court and its implications for national implementation and enforcement of international criminal law
Financier Immigration in the Netherlands and the role of the urban opportunity structure (1860-1960)
Financier A long-term analysis of the development of migrant organisations and the 'political opportunity structure' in two European cities
Financier Quality of the multicultural democracy in Amsterdam: civic communities, integration and local government policy
Financier Politiek burgerschap van migranten in Berlijn. De weerbarstige effecten van sociaal kapitaal op de integratie van Turken, Italianen, Russische Joden en Aussiedler
Financier Positieve actie en multicultureel economisch burgerschap
Financier Crisis and Change. Understanding Crisis-Reform Processes in Dutch and British Prison Services
Financier Biodiversity conservation in agricultural landscapes: a spatially explicit economic analysis
Financier The signal transduction chain mediated by the LRR transmembrane receptor kinase AtSERK.
Financier Grotere biodiversiteit en plaagbeheersing op landschapsniveau
Financier Wetting by colloidal liquids.
Financier The role of peroxisome proliferator activated receptor _ and its targets in nutrition and metabolism.
Financier Consumer and consumption behavior with respect to meat and novel protein foods.
Financier Genetische variatie in de galzuurstofwisseling en respons op vet in de voeding.
Financier Identification of dietary response genes controlling plasma lipid levels in mice and humans: analysis of the response of plasma lipids to cafestol as a model system
Financier Contribution of genetic variation to diet induced weight; epidemiological perspectives and controlled interventions. Regulation of energy/fat intake, appetite control and food preferences
Financier Combining architectural and process-based physiological modelling to study resource acquisition and resource allocation in plants
Financier Markets for organic and mineral fertilizers
Financier Golfjes en hun toepassingen
Financier Zorgtrajecten voor chronisch zieke ouderen: aanpassing aan veranderingen in ziektebeloop en zorggebruik
Financier Depressie bij verpleeghuisbewoners
Financier Psychologische factoren bij de terugval van alcoholverslaafden met een angststoornis
Financier Relevantie van erfelijke aanleg en leefstijlfactoren bij de pathogenese van diabetes mellitus type 2 en cardiovasculaire complicaties
Financier Indices of stress sensitisation in pigs
Financier Fluidity in different area's of a Dictyostelium cell during chemotaxis
Financier Tijdbesteding, uitbesteding en e-commerce in Nederland
Financier Coördinatie in interdependente situaties. Over de afweging van directe uitkomsten versus uitkomsten op lange termijn
Financier Supranationale Strafvervolging van Seksueel Geweld: Het Internationale Strafhof en de Praktijk van het Joegoslavie-Tribunaal en het Rwanda-Tribunaal
Financier Exploratief onderzoek: coalgebraïsche rekenmodellen (SEN3.3)
Financier NF-kB in Atherogenesis
Financier Elektronenmicroscopisch onderzoek van de reuzensynaps Calyx of Held ter bestudering van het morfologische correlaat van vrij te maken pools van synaptische blaasjes
Financier Shepherds of the Lord. Models of early Medieval priesthood
Financier Regional pathways to complexity. Comparatief onderzoek naar urbanisatie en interactie tussen de Italianen, Grieken en Romeinen
Financier Stone artefact production and exchange among the Northern Lesser Antilles
Financier Zending, kolonialisme en religieuze verandering in de Molukken, 1605-1800
Financier De positie van de stedelijke elites van Romeins Egypte in de derde eeuw na Christus
Financier Beoordelen van competenties van docenten. Toegespitst op het instrueren, begeleiden en beoordelen van zelfstandig onderzoek door leerlingen
Financier Faunal dietary remains from the pre-Colombian sites of Pointe des Chateaux, La Désirade and Petite Terre (Guadeloupe)
Financier MASTABASE, gedigitaliseerde databank van iconografieprogramma's van elitegraven in het Memphitische gebied in Oude Rijk (ca.2600-2150 v.C.)
Financier De katholieke kerk en de schilderkunst in de Republiek 1572-1795
Financier Galen and rational medicine: contemporary influences and past models
Financier Unrealistic Assumptions. A study in Reformulation, Rehabilitation and Restraint
Financier Studying the economic and social development of Huizhou prefecture
Financier Redeneerregels en de Structuur van Data
Financier Interpretatie van voornaamwoorden door afasiepatiënten
Financier Lexicografie in verband met het bijbels Hebreeuws
Financier De brieven en documenten rond het literaire tijdschrift Commerce, 1924-1932
Financier Joost Baljeu en het tijdschrift Structure 1958-1964
Financier Nieuw licht op Jacob Campo Weyermans Levens-beschryvingen der Konstschilders (1729-1769): een 'missing link' in actueel onderzoek
Financier De kennis- en rationaliteitsaannamen van speltheoretische oplossingsconcepten
Financier De metafoor 'Rusland als onbereikbare geliefde': de literaire representatie van het vrouwelijke in de Russische literatuur van de twintigste eeuw
Financier Talen en Culturen in het Utrechtse Lombok en Transvaal (TCULT)
Financier Adaptieve toetsing van spellingvaardigheid
Financier Ontwikkeling en toetsing van instrumenten voor het beoordelen van docentcompetenties
Financier A-specifieke lage rugpijn: de rol van patiënt-therapeut interacties
Financier Beelden van historisch leven. Historisch genre in de negentiende-eeuwse schilderkunst van Midden-Europa
Financier Family establishment and living strategies in the West of the Netherlands (1830-1940)
Financier Prolonged cardiac activation, stressful events and worry in daily life
Financier The Renaissance of Public Administration : how is the concept of public administration legally constructed and how does the resulting normative framework relate to the social discourse on public administration, in a comparative perspective?
Financier Intern rendement van krachtige leeromgevingen in het secundair beroepsonderwijs
Financier Collaborative and productive learning in groupware and 3-D virtual worlds
Financier ICT in Information Services. Use and Deployment in the Dutch Securities Trade 1860-1970
Financier Sociaal-wetenschappelijke en politiek-filosofische visies op de relaties tussen cultuur, etniciteit en ongelijkheid in post-industriële, multi-etnische samenlevingen
Financier Interactions among trhee closely related Daphnia species in contrasting environments - a microcosm study (COSM1)
Financier Power models for group decision making
Financier Uitbesteding van huishoudelijke taken en kinderzorg
Financier Measurement of Individual Social Capital
Financier De effecten van echtscheiding op het sociaal relationele en demografische gedrag en de sociaal-economische uitkomsten van kinderen vanuit een dynamisch perspectief
Financier Differentiële effecten van klassenverkleining in de onderbouw van het primair onderwijs
Financier Soil fauna and plant community interactions in relation to secondary succession and diversity
Financier Insect parasitoids in multitrophic interactions
Financier The significance of microbial diversity in agricultural soil for suppressiveness of plant diseases and nutrient retention
Financier Analyse van individuele ontwikkelingstrajecten
Financier Charge exchange procesess that make comets radiate
Financier Bestudering van oppervlaktemagnetisatie met behulp van ionen
Financier De betekenis van faunadiversiteit in landbouwgrond voor het onderdrukken van ziekten en vasthouden van nutrienten
Financier Physical factors and settling of bivalve larvae
Financier Pollution-Induced Community Tolerance (PICT) in relatie tot de structuur van nematoden levensgemeenschappen en ecosysteem veerkracht
Financier Koepelproject Functionele belasting, belastbaarheid en mechanismen van herstel van mobiliteit in de revalidatie van personen met een dwarslaesie
Financier A system approach to improve small-scale farm income progressively and sustainably
Financier Marginal areas, natural environment production and farm performance
Financier The dynamics of local knowledge systems and the production of novelties
Financier De determinanten van het vestigingsproces van immigranten en hun nakomelingen in Nederland (1853-1960)
Financier Groninger manipulatie-onderzoek
Financier Het vestigingsproces van Brabantse en Zeeuwse migranten in Nederland, 1860-1960
Financier Netwerkvorming onder jongeren en delinquent gedrag
Financier Levensloop, criminaliteit en interventies
Financier Ruimtelijke effecten van samenpleging
Financier Learning to write in an interactive computer environment
Financier Eigenschappen en functie van (fosfo)lipide transporterende eiwitten
Financier Early language development in SLI and dyslexia: a prospective and comparative study
Financier Een transatlantische taalband? De structurele relatie tussen de Gbe-talen van West Afrika en de Surinaams-creoolse talen
Financier Homogeniteit en pluriformiteit. Het onderwijs in de Nederlandse letterkunde als instrument van culturele repertoirevorming, 1800-1890
Financier Competentie en cohesie
Financier Investment and development
Financier Institutions, democratisation and development
Financier Development strategies and policies
Financier Historical data collection and analysis
Financier Between adjustment and rigidity: an international political-economic analysis of internationalisation, institutions and economic performance
Financier Gegevensverwerking in het kader van de opsporing
Financier Het beheer van informatiestromen inzake persoonsgegevens binnen concerns en conglomeraten
Financier Privacyrecht of privaatrecht?
Financier lnterfaces, interacties en het leren van een tweede taal
Financier Gewoon en anders. Integratie van leerlingen met beperkingen in het regulier onderwijs in Almere
Financier Ontwikkelings-schakelingen in het immuunsysteem
Financier De invloed van sociale ondersteuning en persoonlijke coping-mogelijkheden op het lichamelijk en geestelijk functioneren van ouderen met verschillende chronische ziekten
Financier Verschillen in de verwerking van geur-informatie, gerelateerd aan het vermogen tot leren bij twee nauwverwante sluipwespen: fenotypische plasticiteit geanalyseerd van gedrag tot neuron
Financier History, Sophia and the Russian Nation. A Reassessment of Vladimir Solov'ev's Views on History and His Social Commitment
Financier European Administrative Decisions: How the EU Regulates Products on the Internal Market
Financier Ontwikkeling op schaal, onderwijs op maat
Financier Samenwerking in de multi-etnische klas
Financier Classificatie van competenties
Financier Absence epilepsy in rats: how nurture shapes nature. Phenotypic and environmental influences on spike-wave discharges across the lifespan
Financier Betekenis van het kostuum in het werk van Rembrandt van Rijn
Financier Hersenonderzoek bij traumapatiënten
Financier De invloed van de gevolgen in de cardiovasculaire epidemiologie op de prevalentie van dementie
Financier Algorithms for Linguistic Processing
Financier Muziek op het Amsterdams toneel in de zeventiende eeuw
Financier De interactie van kerk en wereldlijke overheden bij de godsdienstige hervormingen in de Nederlanden tussen 1370 en 1560
Financier Enhanced biodiversity of arthropod natural enemies for sustainable control of herbivores
Financier Enhanced biodiversity for sustainable crop production
Financier Verhoging van biodiversiteit en onkruidbeheersing in agro-systemen
Financier The other gods who are. Studies in Elamite-Iranian acculturation based on the Persepolis fortification texts
Financier Identificatie en karakterisering van genen voor fenotypische plasticiteit in levenscyclus onderdelen in de nematode Caenorhabditis elegans
Financier The Begak ( Ida'an) Language of Sabah
Financier Grensgeschillen; een rechtssociologisch onderzoek naar het classificeren van euthanasie en ander medisch handelen rond het levenseinde
Financier Sick and tired; psychological and physiological aspects of work-related stress
Financier Society as a laboratory. Donald T. Campell and the history of social expermentation
Financier Grammars of Faith: A critical evaluation of D.Z. Phillips's philosophy of religion
Financier Psychische vermoeidheid in de arbeidssituatie (PVA)
Financier The Pleasure of Food in Abnormal Eating
Financier Onderhandelingsstrategieën in de Europese besluitvorming
Financier Ontrechting en rechtsherstel in Nederland en Frankrijk in de jaren van bezetting en wederopbouw
Financier All you need is... home care. Matches between home care needed, indicated and delivered: a study among chronic patients
Financier Technological regime shifts to environmental sustainability
Financier De Nederlandse confessionelen en de DDR 1970-1990
Financier Lichaam, eer en recht in middeleeuws Friesland
Financier Produktie en begrip van Wh-vragen bij Franstalige agrammatische patiënten
Financier Taal telt! Een onderzoek naar de rol van taalvaardigheid en tekstbegrip in het realistisch wiskunde onderwijs
Financier Bijdrage tot een grammatica van het Benchnon
Financier The impact of emotional and cognitive changes after stroke, a longitudinal community-based study
Financier Modulering van de morfologie en functie van het hippocampale CA3 neuron door corticosteroïden en stress; een studie bij de rat en de toepaja
Financier Intermitterende versus continue behandeling met geïnhaleerde corticosteroïden bij chronische obstructieve longziekten
Financier Rijmkroniek van Holland/Melis Stoke
Financier De derde orde van Sint Franciscus in het middeleeuwse bisdom Utrecht. Een bijdrage tot de institutionele geschiedenis van de moderne devotie
Financier Geheugenmodellen van taal
Financier Differential item functioning (DIF) under non parametric item response models
Financier Vijftien ladders en een dambord. Contacten van Italiaanse migranten in Nederland, 1860-1940
Financier Saving the city. Ambiguities in ancient Greek crisis management
Financier Depressieve symptomen in de algemene bevolking: een multifactoriële sociale benadering
Financier Optimale test en steekproefdesigns voor polytome latente variabele modellen
Financier De rechtsverhouding tussen procespartijen : De normering van partijgedrag in het civiele proces
Financier For the time being: Accounting for inconclusive findings concerning the effects of temporary employment relationships on solidary behavior of employees
Financier De rol van de retorica in de Engelse architectuur en architectuurtheorie (1690-1750)
Financier Muziekthematiek en muzikaliteit van de taal in het werk van Thomas Bernhard
Financier Lustige Geesten. Rederijkers en hun kamers in het publieke leven van de Noordelijke Nederlanden in de 15e, 16e en 17e eeuw
Financier Dubbel-diffusieve convectie in poreuze media: toepassing op magma-kamers
Financier Sociaal-culturele factoren en schoolse inspanningen
Financier Optimaliseringsmodellen en levenscyclusanalyse voor het be- en verwerken van afval afkomstig van landbouw, industrie en huishoudens
Financier Weerspannigheid en delinquentie. Een toetsing van Shermans 'defiance'-theorie als een algemene verklaring voor de averechtse werking van sanctioneren
Financier Burgers, geld en stadsbesturen: een vergelijkend onderzoek naar de stedelijke financiën in de Lage Landen tussen ca. 1400 tot 1700
Financier Giving and volunteering in the Netherlands: sociological and psychological perspectives
Financier Competencies to participate in life. Measurement and the impact of school
Financier 'Hoe strak zit de blinddoek van Vrouwe Justitia?' De vereisten van onafhankelijkheid en onpartijdigheid zoals gewaarborgd in artikel 6 EVRM, met betrekking tot de beroepsrechter, de lekenrechter en het jurylid
Financier Aansprakelijkheid van politieke ambtsdragers
Financier Statistiek met de computer in de basisvorming
Financier Oppositie en discussie over politiek in Noord-Nederland 1813-1848
Financier Batavia bij nacht. Bloei en ondergang van het Indonesisch roverswezen in Batavia en de Ommelanden, 1869-1942
Financier John Rädecker (beeldhouwer)
Financier De rol van rabGTPases bij de vorming van transport-vesicles in de endocytische route
Financier Virale infecties bij de immunopathogenese van allergie bij jonge kinderen (VIGALL)
Financier Monitoring and early treatment of COPD & asthma in general practice
Financier Technologische verandering en de vraag naar arbeid
Financier Intentionele invloed op motorische coördinatie: stabiliteit en switchen tussen ritmische patronen
Financier Ambtelijke corruptie in het strafrecht
Financier Angststoornissen in de latere levensfase: prevalentie, risico-factoren en comorbiditeit met depressie
Financier Beloop, incidentie en gevolgen van depressies in de latere levensfase
Financier Computerberekeningen in de vloeistofdynamica (MAS2.1)
Financier Vakantiegemeenschappen: kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de gelegenheid- en refreshergemeenschap tijdens de vakantie
Financier Arbeidstijden: tussen wens en werkelijkheid
Financier De verlening van exploitatiebevoegdheden in het auteursrecht. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar overdracht en licentieverlening in auteursrechtelijke exploitatieverhoudingen naar Nederlands, Duits en Amerikaans recht
Financier Latente structuurmodellen met kwalitatieve en kwantitatieve latente variabelen
Financier Delinquent gedrag van jong-volwassenen; begin en verloop
Financier Nauwkeurigheidsaspecten van monitoringssystemen voor tropische regenbosgebieden
Financier "It makes me think about". Children's understanding of religious language
Financier Verschillen tussen vraag-antwoord sequenties in interviews; oorzaken en gevolgen voor de kwaliteit van de verkregen gegevens
Financier Daders, omstanders en slachtoffers: deportatie- en sterftekansen van Nederlandse joden gedurende de Tweede Wereldoorlog
Financier Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (DVN)
Financier Pitch-class-set-theorie en de analyse van muziek
Financier Excavation Tell Hamman
Financier De transformatie van het 'boek der natuur' in de Republiek in de zeventiende eeuw
Financier Drugs in de kunst. Van opium tot LSD 1798-1968
Financier Bestrijdingsmiddelenrecht. Een rechtsvergelijking
Financier Immuno- en hematopathologie
Financier The Door to Heaven: Female Initiation, Christianity and Identity in West Papua
Financier Getaltheorie - Diophantische problemen
Financier Effective models for the structure of ð-calculus processes with replication
Financier Modelvorming voor energie en nutriëntenhuishouding van organismen
Financier Opgravingen in de necropolis van het Nieuwe Rijk in Sakkara, Egypte
Penvoerder Visuele interactieve effectieve werelden (VIEW)
Penvoerder Toegang tot kennis en de versterking daarvan in Nederland (ToKeN)
Penvoerder Netwerk van Netwerken (NvN)
Penvoerder JACQUARD: versterking van de Nederlandse kennispositie op het gebied van software engineering
Penvoerder Wereldomspannende parallelle en gedistribueerde systemen (GLANCE)

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie