KNAW

Organisatie

Intraval, Bureau voor Onderzoek en Advies

Pagina-navigatie:

Afgesloten onderzoek

(het meest recente onderzoek is bovenaan geplaatst)
Samenwerking Beleving van de vrijheidsbeleving door jongeren in voorlopige hechtenis en jeugddetentie; vervolg onderzoek" Beleving van de vrijheidsbeleving door jongeren in voorlopige hechtenis en jeugddetentie; vervolg onderzoek
Samenwerking Jaarbericht Nationale Drug Monitor (NDM)
Samenwerking Preventie en interventie van riskante gewoonten als middelengebruik in de intramurale en ambulante jeugdhulpverlening
Penvoerder Vergelijking lokale aanpakken veelplegers
Penvoerder Overlast metingen gebruiksruimte Haarlem
Penvoerder Monitor meer- en veelplegers Twente
Penvoerder Monitor alcoholverstrekking jongeren meting 2005
Penvoerder Inventarisatie zorgbehoevende doelgroepen in Almelo
Penvoerder Inventarisatie omvang (overlastgevende) dak- en thuislozen Rotterdam
Penvoerder Inventarisatie dak- en thuislozen en (zichtbare) verslaafden in Hengelo
Penvoerder Evaluatie gebruikersruimte Enschede
Penvoerder Evaluatie dag- en nachtopvang De Klomp in Heerlen
Penvoerder Evaluatie cameratoezicht Hoensbroek-Centrum en Heerlerheide in Heerlen
Penvoerder Evaluatie cameratoezicht Gouda
Penvoerder Inventarisatie en organisatie hulpaanbod problematische jongeren Midden-IJssel
Penvoerder Onderzoek oudkomers Groningen
Penvoerder Protocollering aanpak jongerenoverlast
Penvoerder Onderzoek aard, omvang, zorgbehoefte en mobiliteit problematische harddrugsgebruikers Rotterdam
Penvoerder Evaluatie wetswijziging bestrijding doping in de sport
Penvoerder Preventieve doorlichting cannabissector c.a.
Penvoerder Monitoren risicojongeren gemeente Groningen
Penvoerder Evaluatie verplaatsing coffeeshops Oase en Roots Venlo
Penvoerder Monitor Samenspannen tegen XTC; tweede meting
Penvoerder Monitoren drugsoverlast Venlo
Penvoerder Evaluatie Wet op Geneesmiddelenvoorziening ten aanzien van handel in dopinggeduide middelen
Penvoerder Evaluatie intensivering bestrijding drugsoverlast Venlo
Penvoerder Aantal coffeeshops en gemeentelijk beleid in 2004
Penvoerder Veiligheidsenquête gemeente Rotterdam
Penvoerder Pilotproject risicomeiden Noorddijk
Penvoerder Analyse en rapportage onderzoek verslaafden Drenthe
Penvoerder Probleemverkenning drugsoverlast Zevenhuizen
Penvoerder Advies beleidskader verslavingszorg en maatschappelijke opvang Stedendriehoek
Penvoerder Evaluatie plan van aanpak overlast stadhuis Apeldoorn
Penvoerder Onderzoek Samenspannen tegen XTC
Penvoerder Vervolgonderzoek tabaksverstrekking aan jongeren
Penvoerder Doelgroepenanalyse en monitor dak- en thuislozen en verslaafden Apeldoorn
Penvoerder Adviesproject jongeren in stadsdeel Noordwest Groningen
Penvoerder Evaluatie vergunningenbeleid raamprostitutie Groningen
Penvoerder Heroïne experiment Groningen: dataverzameling flankerend onderzoek
Penvoerder Evaluatie cameratoezicht Groningse uitgaansgebied
Penvoerder Thermometer binnenstad Groningen

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie