KNAW

Organisatie

Tilburg Law School

Pagina-navigatie:

Afgesloten onderzoek

(het meest recente onderzoek is bovenaan geplaatst)
Samenwerking Het strafrechtelijk soevereiniteitsbegrip in de digitale wereld
Samenwerking Voorwaarden bij en regels aan decentralisatie van arbeidswetgeving
Penvoerder De formele kwaliteit van een politiek debat. Het debat over juridisering in het openbaar bestuur (1996-2000)
Penvoerder Historische grondslagen van de internationale rechtsorde in Europa (16e-20e eeuw) :staatssoevereiniteit en het proces van internationale rechtsontwikkeling en rechtshandhaving
Penvoerder Stroomlijning van mensenrechten binnen de structuur van internationaal recht
Penvoerder Internationaal bestuur
Penvoerder Her-definiëring en implementatie van 'traditionele' community instrumenten
Penvoerder Differentiatie van community instrumenten
Penvoerder Flexicurity: een nieuw paradigma voor de regulering van arbeid en de arbeidsmarkt?
Penvoerder Relationeel kijken in internationaal-vergelijkend perspectief
Penvoerder Interbestuurlijke verschillen en hun consequenties voor integraalbeleid
Penvoerder Corporate recovery, de weg naar effectief insolventierecht
Penvoerder Effectieve bestuursrechtspraak en "zelf" in de zaak voorzien (artikel 8:72, lid 4 Awb)
Penvoerder Kwesties, participanten en bestuur in het internationele recht
Penvoerder Terugwerkende kracht van belastingwetgeving
Penvoerder Mensenrechten bij de strategieën mbt armoedebestrijding door de internationale financiële instituten: een kritische evaluatie
Penvoerder Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, in het bijzonder na fusie of overname
Penvoerder Universele diensten voor de europese burgers
Penvoerder Betekenissen van stad en platteland. Bestuur, beleid en bevolking in de provincie Noord-Brabant
Penvoerder Kwaliteit van rechtspleging;kwaliteitsbevordering en de rol van de Raad voor de rechtspraak
Penvoerder Economische en juridische argumenten voor de vorming van de rechtsverhouding tussen dienstverlener en afnemer
Penvoerder Het concern in de BTW
Penvoerder Internationale monitoring van mechanismen mbt de bescherming van nationale minderheden: een vergelijkende analyse van doelen en sterkte-zwakte analyse
Penvoerder De aansprakelijkheid van betrokkenen bij een insolvente onderneming
Penvoerder Aanvullend contractenrecht
Penvoerder Aansprakelijkheid en dienstverlening
Penvoerder Preventie en efficiënte conflictafwikkeling bij onrechtmatige openbaarmakingen
Penvoerder Verbinding: afgesproken of reguliere toegang?
Penvoerder Privacyaspecten van filesharing op het Internet
Penvoerder Naar een modern stelsel van goederenrechtelijke zekerheden
Penvoerder Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de positie van consumenten op de Nederlandse en Belgische woningmarkt. Bijdrage aan een mogelijke Europese regulering
Penvoerder Privaatrecht en pseudoanoniem handelen: problemen en randvoorwaarden
Penvoerder Ethische aspecten van groepsprofilering. Het voorbeeld van de epidemiologie
Penvoerder Het begrip ''besluit' als grondslag voor het bestuursprocesrecht
Penvoerder The Integration of European Union Law in the National LegislativeProcess
Penvoerder Wetgeving en vormen van rechtshandhaving
Penvoerder Codificatie van beginselen in wetgeving, harmonisatie van wetgevingen de vorming van wetboeken en algemene wetten
Penvoerder Grondslagen voor wetgeving en wetgevingsbeleid en alternatieven voor en in wetgeving
Penvoerder The Emerging Constitution of the European Union
Penvoerder Poverty and Human Rights
Penvoerder Historisch onderzoek politie
Penvoerder Het wettelijk strafmaximum en strafminimum
Penvoerder Deregulering en de onderwijsovereenkomst
Penvoerder Juridische aspecten van certificering
Penvoerder Het beleggingsbegrip in de directe belastingen
Penvoerder Self-Regulation/Delegation
Penvoerder The Link between the WTO and the ILO
Penvoerder The Relationship between Community Law, National Law andInternational Law
Penvoerder Problemen en bevoegdheidsgrondslag van nationale autoriteiten bij de toepassing van Gemeenschapsrecht
Penvoerder Permeability of Legal Systems
Penvoerder Hierarchy of Norms
Penvoerder Jaarboek voor grensoverschrijdende rechtsontwikkeling
Penvoerder The Horizontal Penetration of Social Norms
Penvoerder The Interconnectedness of Law and Ethics - Normative PhilosophicalConsequences for the State and the Citizen
Penvoerder The Interconnectedness of Law and Ethics - A Descriptive Analysis
Penvoerder The Place of Human Rights in the Work of the Armed Forces
Penvoerder The Influence of International Legal Development on the Protection of National Minorities
Penvoerder The Influence of Globalization on the Way Ethical Questions are Dealt with in the Law
Penvoerder The Contribution of Multinational Businesses in the Human Rights Field
Penvoerder Punishing Serious Violations of International Law
Penvoerder Herijking van het primaat van de wetgever
Penvoerder Herijking primaat van de wetgever op het terrein van personen- en familierecht
Penvoerder Dynamiek en kwaliteit van procesrecht
Penvoerder Internationaal auteursrecht in de informatiemaatschappij
Penvoerder De wisselwerking tussen wetgeving en samenleving
Penvoerder The Role of Ideals in the Dynamics of Law, Ethics and Politics
Penvoerder Fiscale aspecten bij doorstart van de insolvente NV/BV
Penvoerder Bewijsrecht en arbeidsrecht
Penvoerder Community Law Restrictions on National Procedural Law
Penvoerder Recht, Bestuur en Informatisering (R080203)
Penvoerder Coproductie van wetgeving
Penvoerder Invloed van de Amerikaanse rechtsrealisten op de discussie over de kwaliteit van wetgeving en rechtspraak

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie