KNAW

Organisatie

Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen & Verslaving - IVO

Pagina-navigatie:

Afgesloten onderzoek

(het meest recente onderzoek is bovenaan geplaatst)
Samenwerking Development of automatic and controlled processes in relation to addictive behaviors in youth
Samenwerking Reactivity to environmental smoking. Effects of the exposure to parental and movie smoking
Samenwerking Give me a brake: The impact of the presence of others on food intake
Samenwerking Social recipes for appetite. Peer influence on young people's food choice and intake
Samenwerking Evaluatie van een rookpreventie programma gericht op rokende ouders van astmatische kinderen
Samenwerking Speaking words of wisdom and other strategies that parents can apply to keep their children from smoking
Samenwerking Onderzoek aard, omvang, zorgbehoefte en mobiliteit problematische harddrugsgebruikers Rotterdam
Samenwerking Forum Alcohol en Drugs Onderzoek (FADO)
Samenwerking Implementatie Key-indicators
Samenwerking Jaarbericht Nationale Drug Monitor (NDM)
Samenwerking Roken bij asthmatische adolescenten : de rol van astma-specifieke factoren
Samenwerking Het meten van de kenmerken van bemoeizorgprogramma’s voor mensen met complexe verslavingsproblematiek
Samenwerking Voorspellers van beginnen met roken bij astmatische adolescenten : de rol van ouders en peers
Samenwerking Coronaire hartziekte en de interactie tussen alcoholgebruik, causale attributie en stress
Penvoerder Determinanten van stoppen met roken bij adolescenten: De rol van psycho-fysiologische, psychosociale en gewoonte factoren
Penvoerder Family matters? Parental influences on primary school children's energy balance-related behaviours and weight
Penvoerder Zorgtoeleiding naar de GGZ
Penvoerder Monitor Internet en Jongeren
Penvoerder Mainline: effectiviteit voorlichting aan gedetineerden
Penvoerder Richtlijn angst en verslaving
Penvoerder Alcoholgebruik van jongeren in sportverenigingen
Penvoerder De rol van prototypes bij het voorspellen van rook- en drinkgedrag onder adolescenten: het testen van causaliteit en strategieën voor veranderingsgedrag
Penvoerder Implementatie, evaluatie en monitoring van de richtlijn Clientprofielen in de sociale verslavingszorg
Penvoerder Bevordering van verslavingsdeskundigheid: een opleidingsprogramma
Penvoerder Alcohol en agressie in het uitgaansleven
Penvoerder Weed kweken in Nederland : een onderzoek naar ontwikkelingen in de Nederlandse cannabisteelt in vergelijking met andere Europese landen
Penvoerder DMS Rotterdam: handboek oprichting en uitvoering gebruiksruimten : het pre-assessment instrument
Penvoerder Sekse, cultuur en alcoholproblemen : een multi-nationale studie
Penvoerder Maatschappelijke context en beleid
Penvoerder Evaluatie van begeleid wonen programma's. Kwaliteit van leven van mensen met psychische problemen en chronische verslaving in programma's voor zelfstandig begeleid wonen
Penvoerder Het bereik van hepatitis b vaccinatie onder risicogroepen
Penvoerder Cliëntprofielen: implementatie, evaluatie en monitoring
Penvoerder Ontwikkeling en evaluatie van nieuwe methoden voor preventie van excessief drankgebruik van jongeren op vakantie
Penvoerder Ouderen en benzodiazepinegebruik in Rotterdam: wat is het probleem?
Penvoerder Bemoeizorg onder chronisch verslaafden. Competenties en randvoorwaarden
Penvoerder Kwaliteit en effectiviteit van zorg en preventie
Penvoerder Rotterdamse jongeren die cocaïne roken. Welke factoren zijn van invloed op het al dan niet marginaliseren?
Penvoerder Het testen van causaliteit en strategieën voor gedragsverandering
Penvoerder Leefwijzen en verslaving: determinanten en gevolgen
Penvoerder Inventarisatie monitorprojecten alcohol en drugs
Penvoerder Prevalentie van probleemdrinken in Nederland
Penvoerder Gebruik van uitgaansdrug in Rotterdam, San Francisco en Hong Kong
Penvoerder Middelengebruik in Edam-Volendam
Penvoerder Ecodrug en smartproducts in de Randstad
Penvoerder Een monitor voor druggebruikers en daklozen in Utrecht
Penvoerder DMS Rotterdam. deelonderzoeken naar actuele onderwerpen en/of deelpopulaties
Penvoerder Registratie van acute gezondheidsschade door overmatig alcohol- en druggebruik
Penvoerder Het proces van marginalisering en verharding. Een etnografisch onderzoek onder druggebruikers in Parkstad Limburg
Penvoerder Drug monitoring systeem (DMS) Parkstad Limburg
Penvoerder Continue signalering van ontwikkelingen en trends
Penvoerder Laagdrempelige screening en behandeling van alcoholproblematiek in de huisartspraktijk
Penvoerder Cocaïnehandel: distributieketens en rotterdamse bedrijfsvoering
Penvoerder Aandacht voor problemen van 'zorgmijdende' cocaïnegebruikers
Penvoerder Een vergelijking van individuele risicofactoren voor alcohol- en druggebruik onder adolescenten in Frankrijk en Nederland
Penvoerder DMS Rotterdam: Rotterdamse druggebruikers en de verslavingszorg
Penvoerder VerslavingsInfo Rotterdam: een signaleringssysteem voor de ontwikkelingen op het gebied van middelengebruik en gokken in Rotterdam
Penvoerder Drinken in een droge cultuur. Alcoholgebruik onder tweede-generatie Turken en Marokkanen: methodiek en resultaten
Penvoerder Verslavingsonderzoek
Penvoerder Kwaliteit van vragen naar alcoholconsumptie. Vervolg op 'Respons en datakwaliteit bij post-enquêtes over alcoholconsumptie'

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie