KNAW

Organisatie

Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap - LOT

Pagina-navigatie:

Afgesloten onderzoek

(het meest recente onderzoek is bovenaan geplaatst)
Samenwerking Mental representation and processing of reduced words in casual speech
Samenwerking Stijl en Overtuigingskracht: Taalintensiteit
Samenwerking The ubiquity of mouthings in NGT. A corpus study
Samenwerking Reversible stochastic attribute-value grammars
Samenwerking Tense, aspect, modality, and evidentiality marking in South American indigenous languages
Samenwerking Syntax in the moselle-franconian language area
Samenwerking On the other hand: Manual simultaneous constructions in sign language discourse
Samenwerking Complementary approaches to tree alignment. Combining statistical and rule-based methods
Samenwerking Mediterranean Arabic Language and Speech Technology (MEDAR)
Samenwerking CRACKING THE PATENT: Using phrasal features to aid patent classification
Samenwerking Computational models of early language acquisition and the role of different voices
Samenwerking Building ICT Research Capacity in Uganda
Samenwerking Tundra Yukagir, a nearly extinct Paleo-Asian Isolate in Arctic Russia: a Collection on CD/DVD of Linguistic and Folkloristic Materials of the Language and Culture of a Siberian People for Documentation, Education and Safeguarding for Posterity
Samenwerking The syntax and licensing of Gapping and Fragments
Samenwerking Exclamativity in discourse
Samenwerking Animacy and word order in Dutch
Samenwerking Mandarin-accented Dutch Prosody
Samenwerking Causality and Subjectivity as cognitive principles of discourse representation
Samenwerking Automata voor het afleiden van foneemtranscripties van Nederlandse en Vlaamse namen (AUTONOMATA)
Samenwerking Chinese final particles and the syntax of the periphery
Samenwerking Authorial or Scribal? Spelling Variation in the Hengwrt and Ellesmere. Manuscripts of The Canterbury Tales
Samenwerking De taal van de Streatham kring
Samenwerking The syntax of verbal pseudo-coordination in English and Afrikaans
Samenwerking The referential and the linear dependencies of object clitics clustering
Samenwerking Agreementrelaties
Samenwerking Predikaten en onbepaalde complementen
Samenwerking Lexicale en grammaticale betekenissen in de controverse tussen monosemie en polysemie
Samenwerking Beginzinsdelen in Engelse complexe zinnen
Samenwerking De koppeling tussen discours en garmmatica
Samenwerking Metaforiek in het dagelijks taalgebruik : talige vormen, conceptuele structuren, cognitieve representaties
Samenwerking Vertaalstudies en beschrijvende taalkunde
Samenwerking Het ontwerp van een Functionele Discourse Grammatica
Samenwerking Discours verschijnselen in Latijnse narratieve teksten
Samenwerking Last in first out? An investigation of the regression hypothesis in Dutch emigrants in Anglophone
Samenwerking Moedertaalverlies bij migranten
Samenwerking Drijfkrachten in tweede taalverwerving
Samenwerking Leren spellen in het Engels als tweede taal (L2): op het gehoor of met het oog
Samenwerking Een grammaticale beschrijving van Sararé
Samenwerking Nambikwara voorstellingen van zichzelf. Een vergelijkende studie naar begrippen van persoonschap en identiteit
Samenwerking De Nambikwara indianen. Een beschrijving van hun talen en van hun culturele identiteit
Samenwerking Grammaticale metafoor en tekstoptimalisatie
Samenwerking Inner aspect and telicity
Samenwerking The learnability of metrical phonology
Samenwerking Discourse Modes and Bases. A Study of the Use of Tenses in Vergil’s Aeneid
Samenwerking A grammatical description of Sabanê
Samenwerking Stembandtrilling tijdens de sluiting van een plofklank
Samenwerking Latijnse partikels
Penvoerder De diachronie van complexe gezegdes in de West Germaanse talen
Penvoerder De Syntaxis van reflexivisatie in het Georgisch
Penvoerder Inflectional Economy and Politeness. Morphology-internal and morphology-external factors in the loss of second person marking in Dutch
Penvoerder Biak, een Austronesische taal in Papoea

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie