KNAW

Organisatie

Helmholtz Institute

Pagina-navigatie:

Afgesloten onderzoek

(het meest recente onderzoek is bovenaan geplaatst)
Samenwerking Distributed processing in bistable perception
Samenwerking Haptic perception of mutiple objects-Strategy, saliency and numerosity
Samenwerking The Light Field in Natural Scenes
Samenwerking Ecological (plen-)optics of natural scenes: Material appearance
Samenwerking Haptic perception of materials and its influence on shape perception
Samenwerking Invloed van vormperceptie op het grijpen van voorwerpen
Samenwerking Dynamisch fijnafstellen bij visuele bewegings- en diepteverwerking
Samenwerking De structuur van haptische ruimte bij objectmanipulatie
Samenwerking Hoe zien we de ruimte rond ons hoofd
Penvoerder Emotion and consciousness: implicit social learning
Penvoerder Haptic perception of shape, space and materials
Penvoerder Crossing the boundary: Categorization of morphed figures
Penvoerder The price of learning good from bad: motivational costs and benefits in cognition and affect
Penvoerder Fear Not: Neurobiological Mechanisms of Fear and Anxiety
Penvoerder Grasping Movement: What we know and do not know about the control of grasping
Penvoerder To survive and protect: testosterone and the neuroendocrinology of human social behavior
Penvoerder In the eye of the storm: Connectivity studies on antisocial behavior and psychopathy
Penvoerder Cumulative cultural evolution: how people share information, and how the information changes as a result
Penvoerder A neurobehavioural analysis of social behaviour and learning in fish and mammals
Penvoerder On the language of space: Neurocognitive studies in blind and sighted individuals
Penvoerder On the visual system's architecture underlying binocular rivalry and motion perception. Does it take two to tango?
Penvoerder Eye - hand co-ordination
Penvoerder Haptic perception of two-dimensional shapes and line drawings
Penvoerder Contextuele geheugenstoornissen: de rol van de hippocampus
Penvoerder Young Children's Spatial Structuring Ability and Emerging Number Sense
Penvoerder Perceptie van vorm in complexe omgevingen
Penvoerder Electroreceptie
Penvoerder Beslissende gebeurtenissen op het snijvlak van perceptie en handeling: de timing van perceptuele verschuivingen en motorische handelingen
Penvoerder Bistable depth and motion perception: dynamics and neural mechanisms
Penvoerder Nieuwe methodes voor beschrijven oogbewegingen
Penvoerder Ambiguities in visual perception. The aperture problem and the role of eye movements in perceptual bistability
Penvoerder Eye movements in depth to visual illusions
Penvoerder Perceptueel motorisch leren
Penvoerder 3D vorm- en materiële eigenschappen voor herkenning
Penvoerder Visuele perceptie van materiële eigenschappen
Penvoerder Gedrag van tropische bijen
Penvoerder Dierlijke innovatie en sociaal leren bij primaten, vogels en vissen
Penvoerder The neural substrate for auditory perception and memory in birds
Penvoerder Sociale herkenning bij primaten
Penvoerder Variabiliteit en prestatie bij ballistische bewegingen
Penvoerder De relatie tussen wijzen en grijpen
Penvoerder Ruimte-tijd processen in levende cellen bestudeerd met behulp van multifoton laser scanning microscopie
Penvoerder Plasticiteit van motorische systemen in het centrale en parasympathische zenuwstelsel
Penvoerder Onze waarneming van ruimte
Penvoerder De rol van oogbewegingen bij visueel geleide bewegingen van de hand
Penvoerder Visuomotorische functie en visuele waarneming bij peuters en jonge kinderen
Penvoerder Interacties tussen de regulering van de binoculaire oogbeweging en de waarneming van beweging
Penvoerder Reconstructie van de centrische dispariteit van het hoofd uit de dispariteit van het netvlies en oculomotorische signalen
Penvoerder Tegengestelde bewegingstemplates en de waarneming van de eigen beweging
Penvoerder De menselijke vestibulo-oculaire respons op de rotatie van het hoofd
Penvoerder Temporele eigenschappen van dieptezien
Penvoerder Perceptie en actie: twee kanten van dezelfde munt?
Penvoerder Interactie tussen de ledematen gedurende tweehandige richtbewegingen
Penvoerder Binoculaire en monoculaire aspecten van oculomotorische regulering
Penvoerder Aandachtsmechanismen die ten grondslag liggen aan de waarneming van beweging
Penvoerder Beweging en binoculaire concurrentie: een venster op een opvallende vorm van perceptie?
Penvoerder Planningreeks van korte oogbewegingen
Penvoerder Visuele beweging en nachtzien
Penvoerder Horen bij waterorganismen: richting horen bij de kabeljauw
Penvoerder Multimodale integratie (interacties tussen elektroreceptie en fotoreceptie)
Penvoerder Solitaire chemoreceptor-cellen
Penvoerder Chemoreceptor transductie
Penvoerder Elektroreceptor transductie
Penvoerder Sensor homeostase
Penvoerder Perifere en centrale bijdragen aan Na-glutamaat synergie
Penvoerder Visuele waarneming van ruimte
Penvoerder Haptic perception of curved shapes
Penvoerder Haptische waarneming van ruimte
Penvoerder De BRDF's van natuurlijke objecten
Penvoerder Haptische waarneming van vorm en textuur
Penvoerder Ecologische optica van materialen
Penvoerder Structuur van de visuele ruimte
Penvoerder Beeldvorming bij cochleaire implantatie
Penvoerder Veldstudies van commerciële gehoorapparaten
Penvoerder Universele gehoorscreening van pasgeborenen in Nederland
Penvoerder Lokalisatie in de flocculus cerebelli van primaten
Penvoerder Effect van inversietrauma op de modulering van reflexen gedurende beweging bij de mens
Penvoerder De bijdrage van olivonucleaire en nucleo-olivaire projecties aan de functie van het cerebellum
Penvoerder Evaluatie van de regeneratie van perifere zenuwen
Penvoerder De coördinatie van saccadische en oogbewegingen door het cerebellum
Penvoerder Neurale stoornissen gepaard gaande met het syndroom van Williams

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie