KNAW

Organisatie

Onderzoekschool Kunstgeschiedenis - OSK

Pagina-navigatie:

Afgesloten onderzoek

(het meest recente onderzoek is bovenaan geplaatst)
Samenwerking Bosch en Bruegel als Bosch. Kunst over kunst bij Pieter Brueghel (c. 1528-1569) en Jheronimus Bosch (c. 1450-1516)
Samenwerking Garofalo: schilderkunst en devotie in de eerste helft van de zestiende eeuw in Ferrara
Samenwerking The Human Figure as Method. Study, Sculpture and Sculptors in the Académie Royale de Peinture et de Sculpture (1725-1765)
Samenwerking Transformatie van stad en land. Stad-landrelaties in vergelijkend perspectief
Samenwerking Waarden en normen in de literatuur, kunst en nieuwe media
Samenwerking Ruimte voor beleving. Installatiekunst en toeschouwerschap
Samenwerking Museumjournaal en de ontvangst van de neo-avant-garde in Nederland 1961-1973
Samenwerking Tekenen ter verlichting. Architectuurtekeningen in de achttiende-eeuwse Republiek
Samenwerking Grijsaards in zwart-wit. De representatie van ouderdom in prent- en schilderkunst in de Nederlanden, ca.1550-1625
Samenwerking Verbeelde herinnering. Essays over naoorlogse beeldende kunst en het culturele geheugen
Samenwerking Het ideaalbeeld van de schildersopleiding in de Nederlandse zeventiende eeuw in relatie met de praktijk van deze opleiding
Samenwerking De plaats van het economische leven in de visuele beeldvorming rond het gewest Holland en de Hollandse steden (ca.1580-1700)
Samenwerking De Meesters van Otto van Moerdrecht. Een onderzoek naar de stijl en iconografie van een groep miniaturisten, in relatie tot de productie van getijdenboeken in Brugge rond 1430
Samenwerking Van Gogh, Homme de Lettres: Literatuur in de briefwisseling van Vincent van Gogh
Samenwerking Beelden van historisch leven. Historisch genre in de negentiende-eeuwse schilderkunst van Midden-Europa
Samenwerking Eclecticisme. Over moderne architectuur in de negentiende eeuw
Samenwerking Afgewezen architectuur in Europa
Samenwerking Naakt in de Nederlanden. De praktijk, theorie en receptiegeschiedenis van het naakt in de schilderkunst van de 15e en vroege 16e eeuw
Penvoerder Exempla contraria uit de Nederlandse kunst van de zestiende en zeventiende eeuw
Penvoerder Bouwstromen in de negentiende eeuw en de twintigste eeuw; een studie naar veranderend materiaalgebruik en productie a.d.h.v. 26 rijksmonumenten uit de periode 1850-1940 welke in het kader van de 'Bijzondere Regeling Grootschalige Objecten' subsidie ontvingen voor restauratie
Penvoerder Building Types in Early Modern Europe (16th-18th century). Forms and Functions
Penvoerder Schenken, begraven, gedenken. Lekenmemoria in het Utrechtse kartuizerklooster Nieuwlicht (1391-1580)
Penvoerder The fingerprint of an old master. On Connoisseurship of Seventeenth-Century Dutch and Flemish Paintings: Recent Debates and Seventeenth-Century Insights
Penvoerder De strijd om de echte Vincent van Gogh. De kunstexpert als brenger van een onwelkome boodschap. 1900-1970
Penvoerder Studies on seventeenth-century Dutch architectural painting. Bartholomeus van Bassen, Anthonie Delorme and Daniël de Blieck
Penvoerder Willem Goeree
Penvoerder Jacob de Heusch
Penvoerder Nederlandse architectuurtekeningen in de achttiende eeuw
Penvoerder Gekoesterde traditie. De portretreeks met landcommandeurs van de Utrechtse Balije van de Ridderlijke Duitsche Orde
Penvoerder ‘In zo goede order als in eenige stad in Holland’ Het stedelijk bouwbedrijf in Holland in de achttiende eeuw
Penvoerder Nederlandse kunstenaars in Parijs (1550-1700)
Penvoerder Salomon de Bray (1597-1664)
Penvoerder De materiële cultuur van de Vrijmetselarij en haar invloed op de culturele uitwisseling tussen Nederland en Azië, 1734- 1853
Penvoerder Leven als een kunstenaar. Invloeden op de beeldvorming van moderne kunstenaars Auguste Rodin, Georgia O'Keeffe, Francis Bacon
Penvoerder 'Hier ziet men uit paleizen'. Het Groninger interieur in de zeventiende en de achttiende eeuw
Penvoerder Participation and collaboration in contemporary art. A Game without Borders between Art and ‘real’ Life
Penvoerder Religie in het late oeuvre van Michelangelo, 1536-1550
Penvoerder "Simon and Isaack Luttichuys. A Catalogue Raisonné"
Penvoerder Girolamo Muziano (Brescia 1532-Rome 1592). Monumentale schilderkunst en landschapsuitbeelding in het pauselijk Rome
Penvoerder De werkwijze en marktstrategie van Adriaen van de Venne als schilder
Penvoerder Marco Boschini, I goielli pittoreschi, virtuoso ornamento della città di Vicenza..., 1676. Een geïllustreerde uitgave met inleiding en kritisch commentaar
Penvoerder Droom van helderheid. Huisstijlen, ontwerpbureaus en modernisme in Nederland, 1960-1975
Penvoerder De grote uitleg van Amsterdam: Stadsontwikkeling in de zeventiende eeuw
Penvoerder Rembrandt in Amerika: De politiek van de smaak in Oude Meesters verzamelen van 1880 tot heden
Penvoerder Duitse beeldende kunstenaars in het Nederlandse exil, 1933-1950
Penvoerder Kunstgeschiedbeelding: de rol van de reproductiegrafiek in de geschiedschrijving van de kunst 1700-1900
Penvoerder Rembrandt in Italie. Receptie en verzamelgeschiedenis
Penvoerder 17e eeuwse tronies, functie en betekenis
Penvoerder Henri le Fauconnier en de Europese avantgarde: 1907-1920
Penvoerder Louis Royer (1793-1868) en zijn invloed op de Nederlandse beeldhouwkunst in de eerste helft van de 19e eeuw
Penvoerder Materiële bronnen van de atelierpraktijk in Nederland
Penvoerder De verbeelding van de militaire ondernemingen van Maurits van Nassau uit de periode 1590-1600 in contemporaine nieuwsprenten
Penvoerder Kunsthandel en diplomatie. De veiling van de schilderijenverzameling van Willem III (1713) en de rol van het diplomatieke netwerk in de Europese kunsthandel
Penvoerder Het vroege tekenwerk van Kees van Dongen (ca.1895-1912). Nederlandse contacten en de Hollandse traditie
Penvoerder Inventie en ordonnantie in Rembrandts historiestukken en groepsportretten
Penvoerder Het stadsfabrieksambt. De organisatie van de publieke werken in de Noordelijke Nederlanden in de zeventiende eeuw
Penvoerder De theorie en praktijk van copieren
Penvoerder Schildertechniek in de 19e eeuw
Penvoerder De geschiedenis van het modernisme in de Roemeense architectuur: oorsprong, ontwikkeling, stromingen
Penvoerder W.N. Rose (1801-1877): ingenieur en architect
Penvoerder Het Web der Schepping. Theosofie en kunst in Nederland van Lauweriks tot Mondriaan
Penvoerder Schilderkunst in Florence tussen 1400 en 1430. Een onderzoek naar stijl en stilistische vernieuwing
Penvoerder Bernard Picart (1673-1733). Enkele aspecten van het oeuvre en de carrière van een Franse graveur en prentuitgever in de Nederlanden
Penvoerder Het Amsterdamse stadhuis ?const, wetenschap en welvaart uyt den hemel? (1647-1665) Architect incomparabilis
Penvoerder Architectuurtekeningen in de 17de eeuw: vorm, techniek en functie
Penvoerder Omnia vincit Amor? Het antieke beeld van de aardse liefde in middeleeuws-encyclopedische context (ca. 200 - ca. 1300)
Penvoerder Nieuw licht op Jacob Campo Weyermans Levens-beschryvingen der Konstschilders (1729-1769): een 'missing link' in actueel onderzoek
Penvoerder De verovering van de internationale kunstmarkt door de 17de eeuwse schilderkunst uit de Republiek
Penvoerder Arnold Houbrakens "Groote Schouburgh" en het internationale beeld van de 17de eeuwse schilderkunst
Penvoerder Drugs in de kunst. Van opium tot LSD 1798-1968

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie